การรับโมเดล 3 มิติสำหรับสินค้า

คุณสามารถจ้างผู้เชี่ยวชาญของ Shopify ให้สร้างโมเดล 3 มิติของสินค้าให้คุณได้ผ่านทางตลาดผู้เชี่ยวชาญของ Shopify

คุณอาจต้องระบุรูปภาพสินค้าและขนาดสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของคำของานของคุณ ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านล่างนี้เมื่อถ่ายภาพและวัดขนาด

รูปภาพสินค้า

โมเดล 3 มิติสร้างขึ้นโดยใช้ภาพถ่าย หากต้องการรับโมเดล 3 มิติ คุณจะต้องถ่ายภาพสินค้าของคุณจากหลายมุม:

มุมภาพถ่ายสินค้า

ถ่ายภาพสินค้าของคุณโดยปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณอยู่ในตำแหน่งตามที่คุณต้องการให้มีการจำลองโมเดลเป็น 3 มิติ
 • หากสินค้าของคุณมีตัวเลือกสินค้าจำนวนมาก ให้ถ่ายภาพที่แสดงตัวเลือกต่างๆ (เช่น สี และขนาด) ที่คุณต้องการให้มีการจำลองโมเดล
 • ตรวจสอบว่าสินค้าของคุณได้รับความสว่างเพียงพอ
 • ตรวจสอบว่าสินค้าของคุณทั้งชิ้นอยู่ในจุดโฟกัส
 • หากเป็นไปได้ อย่าใช้กล้องมือถือ สำหรับสินค้าขนาดใหญ่ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ให้ใช้กล้องที่มีเลนส์ 50 มม. สำหรับสินค้าขนาดกลางถึงขนาดเล็ก ให้ใช้เลนส์ 70 มม. หรือ 100 มม.
 • ถ่ายภาพเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดหรือพื้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
 • ตั้งชื่อไฟล์ให้มีความชัดเจน เช่น blue vase - top หรือ blue vase - left และจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่มีการระบุชื่ออย่างชัดเจน

ขนาดสินค้า

หากต้องการรับโมเดล 3 มิติที่มีลักษณะตรงทุกแง่มุม คุณอาจต้องวัดสินค้าของคุณอย่างละเอียด ให้ค่าที่วัดโดยปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้

 • อธิบายขนาดสินค้าของคุณในแต่ละมิติด้วยคำศัพท์ที่ชัดเจนและกระชับ
 • ใช้หน่วยเป็น mm.
 • ใส่แผนภาพเพื่ออธิบายว่ามิติใดใช้หน่วยวัดใด
 • หากคุณมีแบบร่างทางเทคนิคหรือไฟล์ CAD ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า แล้วอย่าลืมแนบมาด้วย

ตรวจสอบคุณภาพของโมเดล

หลังจากที่คุณได้รับโมเดล 3 มิติจาก 3D Expert แล้ว คุณสามารถใช้รายการต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบโมเดลที่มีคุณภาพและใช้งานได้

หากต้องการตรวจสอบโมเดลของคุณ ให้ใช้ glTF Viewer โดยลากและวางไฟล์ GLB ไปยังหน้าเว็บ

ข้อกำหนดทางเทคนิค

ความถูกต้องแม่นยำของภาพ

โมเดล 3 มิติควรเป็นตัวแทนที่ดีของสินค้าของคุณ พิจารณาคำถามต่อไปนี้เมื่อตัดสินใจ

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานโมเดล 3 มิติเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบโมเดลได้ดียิ่งขึ้น ให้ดูที่การสร้างโมเดล 3 มิติสำหรับผู้ขาย

ตัวอย่างการสร้างโมเดล 3 มิติ

นาโอมิขายแจกันสีฟ้าใบนี้:

แจกันสีฟ้า

เธอใช้ตลาดผู้เชี่ยวชาญหาผู้เชี่ยวชาญของ Shopify ที่จะช่วยสร้างโมเดล 3 มิติให้แจกันของเธอ นาโอมิมอบภาพความละเอียดสูงที่ถ่ายโดยกล้องพร้อมเลนส์ 70 มม. จำนวนหกภาพให้ผู้เชี่ยวชาญ

รูปภาพหกรูปนั้นจะแสดงแจกันจากด้านหน้า ด้านซ้าย ด้านบน ด้านหลัง ด้านขวา และด้านล่าง

นาโอมิให้แผนภาพหน่วยวัดพร้อมขนาดของสินค้าที่สอดคล้องกันเป็นมิลลิเมตรแก่ Expert

แผนภาพนี้มีคำอธิบายประกอบเพื่อแสดงหน่วยวัดด้านล่าง

 • ความสูงของแจกัน (1) เท่ากับ ____ มม.
 • ด้านบนของแจกันถึงด้านล่างของคอแจกัน (2) เท่ากับ ____ มม.
 • ด้านล่างของคอแจกันถึงด้านล่างของแจกัน (3) เท่ากับ ____ มม.
 • เส้นผ่าศูนย์กลางของปากแจกัน (4) เท่ากับ ____ มม.
 • ความกว้างของขอบปากแจกัน (5) เท่ากับ ____ มม.
 • เส้นผ่าศูนย์กลางด้านล่างของคอแจกัน (6) เท่ากับ ____ มม.
 • แจกันมีด้านหกเหลี่ยมทั้งหมด 8 ด้าน
 • ความสูงของด้านหกเหลี่ยม (8) เท่ากับ ____ มม.
 • ความกว้างของด้านหกเหลี่ยม (9) เท่ากับ ____ มม.
 • เส้นผ่าศูนย์กลางของส่วนที่กว้างที่สุดของแจกัน (10) เท่ากับ ____ มม.
 • เส้นผ่าศูนย์กลางด้านล่างของแจกัน (11) เท่ากับ ____ มม.
 • เส้นผ่าศูนย์กลางของฐานโฟมเท่ากับ ____ มม.

ผู้เชี่ยวชาญของ Shopify ใช้ภาพถ่ายและขนาดที่นาโอมิมอบให้เพื่อสร้างเป็นโมเดล 3 มิติของแจกันสีฟ้า จากนั้นส่งไฟล์ GLB ให้นาโอมิเพื่อนำไปเพิ่มลงในสินค้าของเธอในส่วน Shopify admin