วิดีโอหลักสูตรเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ

Ezra Firestone จาก Smart Marketer ได้พัฒนาหลักสูตรในรูปแบบวิดีโอ 21 ชิ้นที่จะสอนให้ผู้ขายเป้าหมายรู้จักวิธีกระตุ้นยอดขายในร้านค้าออนไลน์ คุณเผยแพร่วิดีโอเหล่านี้ได้ในพื้นที่ที่คุณเป็นเจ้าของด้วยลิงก์ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการของ Shopify โดย Shopify Merchant แต่ละรายที่ลงทะเบียนผ่านลิงก์ของคุณจะได้รับเงินค่าคอมมิชชันครั้งเดียวที่คิดเป็น 200% ของค่าธรรมเนียมบัญชีผู้ใช้ Shopify รายเดือนแรกของตน

เริ่มต้นใช้งาน

วิธีเผยแพร่วิดีโอหลักสูตรอีคอมเมิร์ซบนเว็บไซต์ของคุณมีดังนี้

 1. ฝังวิดีโอหลักสูตรโดยเพิ่มโค้ดฝังตัวแบบอินไลน์ด้านล่างโค้ดต้นฉบับของเว็บไซต์

 2. ใส่ลิงก์ลงใน Shopify อย่าลืมใช้ลิงก์ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการที่ไม่ซ้ำกันซึ่งดูได้ที่หน้าการอ้างอิงใน Partner Dashboard

 3. ปรับเนื้อหาต่อไปนี้บนเว็บไซต์ของคุณเพื่ออธิบายหลักสูตรให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

โค้ดฝังตัวแบบอินไลน์

คุณเผยแพร่วิดีโอหลักสูตรบนเว็บไซต์ของคุณได้สองวิธี ดังนี้

 • ฝังเพลย์ลิสต์ของหลักสูตรแบบเต็มที่มีวิดีโอทั้งหมด
 • ฝังวิดีโอทีละชิ้น (ดูรูปภาพขนาดย่อด้านล่าง)

รวมทั้งเพิ่มเนื้อหาหลักสูตรโดยการวางโค้ดฝังตัวต่อไปนี้ลงในโค้ดต้นฉบับของเว็บไซต์

หลักสูตรแบบเต็ม (เล่นวิดีโอทั้งหมด)

 
<div id="wistia_d6rntgo68c" class="wistia_embed" style="width:640px;height:358px;" data-video-width="640" data-video-height="358">&nbsp;</div>
<script charset="ISO-8859-1" src="//fast.wistia.com/assets/external/playlist-v1.js"></script>
<script>
wistiaPlaylist = Wistia.playlist("d6rntgo68c", {
 version: "v1",
 theme: "tab",
 videoOptions: {
  volumeControl: true,
  playerColor: "000000",
  autoPlay: true,
  videoWidth: "640",
  videoHeight: "358",
  inlineOptionsOnly: "true",
  version: "v1"
 },
 videoFoam: "true",
 media_0_0: {
  autoPlay: false,
  controlsVisibleOnLoad: false
 }
});
</script>

บทแนะนำ - ยินดีต้อนรับ

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/zd6td8qben.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_zd6td8qben videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

วิดีโอที่ 1 - สิ่งที่คาดหวังได้

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/3tmiyss9dh.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_3tmiyss9dh videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

วิดีโอ 2 - เราอยู่ที่ไหนในโลกแห่งอีคอมเมิร์ซ

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/fnrctxdokf.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_fnrctxdokf videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

วิดีโอ 3 - อีคอมเมิร์ซแบบไร้ใบหน้าได้ตายไปแล้ว

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/o3zyxe4xh2.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_o3zyxe4xh2 videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

วิดีโอ 4 - โครงสร้างพื้นฐาน

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/slhwg6yap6.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_slhwg6yap6 videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

วิดีโอ 5 - หน้าข้อเสนอ

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/wwipcppk72.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_wwipcppk72 videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

วิดีโอ 6 - แอปจากภายนอก

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/0h1j4aj51f.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_0h1j4aj51f videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

วิดีโอที่ 7 - การชำระเงินในตะกร้าสินค้า

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/df5yz7kv6w.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_df5yz7kv6w videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

วิดีโอ 8 - บทแนะนำพิกเซลของ Facebook

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/jy7drn0o3d.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_jy7drn0o3d videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

วิดีโอ 9 - เพิ่มพิกเซลของ Facebook ลงในร้านค้าบน Shopify ของคุณ

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/0eroo5ptip.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_0eroo5ptip videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

วิดีโอ 10 - แผนที่นำทางการโฆษณา

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/igqnladoqu.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_igqnladoqu videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

วิดีโอ 11 - การจัดวางตำแหน่ง Facebook

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/h2x5959ild.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_h2x5959ild videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

วิดีโอ 12 - ใครและอะไร

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/06x49w5ngl.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_06x49w5ngl videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

วิดีโอ 13 - กลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไว้

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/fzg5q9obbe.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:55.94% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_fzg5q9obbe videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

วิดีโอ 14 - หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างวิดีโอ

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/0udcz3g2tt.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_0udcz3g2tt videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

วิดีโอ 15 - รีวิวโฆษณาแบบวิดีโอ

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/przsiye97m.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_przsiye97m videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

วิดีโอ 16 - การสร้างแคมเปญ (ตอนที่ 1)

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/mfzs8pvdzk.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_mfzs8pvdzk videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

วิดีโอ 17 - การสร้างแคมเปญ (ตอนที่ 2)

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/07egnlhjnj.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_07egnlhjnj videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

วิดีโอ 18 - การเพิ่มประสิทธิภาพสู่อนาคต

 

<td><code><script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/m7jwj2vp4a.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_m7jwj2vp4a videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

วิดีโอ 19 - ขั้นต่อไปหลังจากการขายครั้งแรก

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/vu6dabwtkn.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_vu6dabwtkn videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

วิดีโอ 20 - บทสรุป

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/cpamezfsbh.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_cpamezfsbh videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>