การอัปเดตส่วนแบ่งรายได้สำหรับผู้พัฒนา Shopify App Store

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2021 เวลา 10:00 น. PST (13:00 น. EST) ผู้พัฒนาแอปสามารถลงทะเบียนสำหรับแผนส่วนแบ่งรายได้ที่ลดลงของแอปที่ขายผ่าน Shopify App Store ได้ ในแผนนี้ Shopify จะเก็บส่วนแบ่งรายได้ 0% สำหรับแอปที่มีรายได้รวมต่อปีซึ่งได้รับผ่าน Shopify App Store ถึง 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐแรก รายได้ทั้งหมดจากแอปที่เกิน 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีต้องเสียส่วนแบ่งรายได้ 15% ซึ่งลดลงจากก่อนหน้านี้ที่เรียกเก็บถึง 20%

การลงทะเบียนสำหรับแผนส่วนแบ่งรายได้ใหม่

หากต้องการรับประโยชน์จากแผนส่วนแบ่งรายได้ 0% พาร์ทเนอร์ต้องลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2021 เป็นต้นไป การลงทะเบียนจะพร้อมให้บริการใน Partner Dashboard ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2021 เวลา 10:00 น. PST (13:00 น. EST)

รายละเอียดการลงทะเบียน

บัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ทั้งหมดต้องลงทะเบียน Shopify App Store แบบครั้งเดียวให้เสร็จสิ้นเพื่อเข้าถึงแผนส่วนแบ่งรายได้ 0%

บัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ใหม่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2021 เวลา 10:00 น. PST (13:00 น. EST) เป็นต้นไป จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแบบครั้งเดียวเป็นจำนวน 99 ดอลลาร์สหรัฐต่อบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ ค่าธรรมเนียมนี้ไม่มีผลกับแอปแบบกำหนดเองหรือแอปส่วนตัว

ผู้พัฒนาต้องระบุบัญชีผู้ใช้ของผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดระหว่างการลงทะเบียน

ขั้นตอน:

  1. ใน Partner Dashboard ให้ไปที่การตั้งค่า
  2. ในส่วนการลงทะเบียน App Store ให้คลิก "ลงทะเบียนเลย" ลิงก์ไปยังหน้าการลงทะเบียนมีอยู่ในแบนเนอร์ในหน้าแอปด้วย
  3. ในหน้าการลงทะเบียนสำหรับ Shopify App Store ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้: - บัญชีผู้ใช้ของคุณเป็นเจ้าของโดยบุคคลหรือหน่วยงาน

  4. ตรวจสอบข้อมูลของคุณเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าเป็นไปตามข้อตกลงของบัญชีผู้ใช้ของผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้องในข้อตกลง Partner Program

  5. หากบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ของคุณสร้างขึ้นภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2021 เวลา 10:00 น. PST (1:00 น. EST) ให้คลิก "เพิ่มวิธีการรับเงิน" แล้วป้อนข้อมูลการชำระเงินของคุณ

  6. คลิก "ลงทะเบียน"

การคํานวณรายได้ของ App Store

ระบบจะคํานวณรายได้จากแอปต่างๆ ดังนั้นรายได้ทั้งหมดสำหรับใช้คํานวณตามเกณฑ์ 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐจะพิจารณาตามผู้พัฒนาแอปแต่ละราย ซึ่งรวมถึงบัญชีผู้ใช้ของผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้องด้วย

ระบบจะคํานวณรายได้จากแอปต่างๆ ดังนั้นรายได้ทั้งหมดสำหรับใช้คํานวณตามเกณฑ์ 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐจะพิจารณาตามผู้พัฒนาแอปแต่ละราย ซึ่งรวมถึงบัญชีผู้ใช้ของผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้องด้วย

ตัวอย่างของแผนรายได้ใหม่

พาร์ทเนอร์ที่มีรายได้แอปไม่เกิน 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีปฏิทินจะได้รับรายได้ของพวกเขา 100% ตลอดทั้งปี ตัวอย่างเช่น พาร์ทเนอร์จะได้รับรายได้แอป 800,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีปฏิทิน พวกเขาต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ 0% และรับรายได้จากแอป 100% โดยรายได้จากแอปจะถูกรีเซ็ตเป็น 0 ดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 1 มกราคมของทุกปี

พาร์ทเนอร์ที่มีรายได้เท่ากับหรือเกิน 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีปฏิทินจะได้รับรายได้ของพวกเขาจากรายได้แอปเพิ่มเติมใดๆ 85% ต่อปีปฏิทิน ตัวอย่างเช่น พาร์ทเนอร์ได้รับรายได้แอป 3,000,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีปฏิทิน สำหรับ 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐแรกพวกเขาจะต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ 0% และได้รับรายได้จากแอป 100% สำหรับอีก 2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐที่เหลือ พวกเขาจะต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ 15% และได้รับรายได้จากแอป 85% ในปีปฏิทินนั้นและพาร์ทเนอร์จะต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยรายได้จากแอปจะถูกรีเซ็ตเป็น 0 ดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 1 มกราคมของทุกปี

พาร์ทเนอร์ที่สร้างรายได้จากแอปต่างๆ มีการคํานวณส่วนแบ่งรายได้โดยอิงจากรายได้รวมของแอปทั้งหมด ตัวอย่างเช่น พาร์ทเนอร์จะได้รับเงิน 700,000 ดอลลาร์สหรัฐจากแอปหนึ่ง และ 400,000 ดอลลาร์สหรัฐจากในแอปอื่นๆ อีกหลายแอป สำหรับรายได้สะสม 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐแรก พวกเขาจะต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ 0% และรับรายได้จากแอป 100% ส่วนอีก 100,000 ดอลลาร์สหรัฐที่เหลือจะต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ 15% และได้รับรายได้จากแอป 85% ในปีปฏิทินนั้น ซึ่งพาร์ทเนอร์จะจ่ายส่วนแบ่งรายได้ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยรายได้จากแอปจะถูกรีเซ็ตเป็น 0 ดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 1 มกราคมของทุกปี

พาร์ทเนอร์ที่สร้างรายได้จากบัญชีผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้องหลายบัญชีมีส่วนแบ่งรายได้ที่คํานวณจากรายได้จากบัญชีทั้งหมด ตัวอย่างเช่น พาร์ทเนอร์จะได้รับเงิน 800,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อแอปในบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์หนึ่งบัญชี และ 400,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อบัญชีผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สำหรับรายได้สะสม 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐแรก พวกเขาจะต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ 0% และรับรายได้จากแอป 100% ส่วนอีก 200,000 ดอลลาร์สหรัฐที่เหลือจะต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ 15% และได้รับรายได้จากแอป 85% ในปีปฏิทินนั้น ซึ่งพาร์ทเนอร์จะจ่ายส่วนแบ่งรายได้ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยรายได้จากแอปจะถูกรีเซ็ตเป็น 0 ดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 1 มกราคมของทุกปี

บัญชีผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้อง

ผู้พัฒนาแอปมีหน้าที่รายงานบัญชีผู้ใช้ของผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้อง ณ เวลาที่ลงทะเบียน Shopify App Store

บัญชีผู้ใช้ของผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้อง คือบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ที่ผู้พัฒนาแอปหรือผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้องได้ลงทะเบียนผ่านหน้าโปรแกรมผู้พัฒนาของ Shopify ผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้อง คือบุคคลหรือบริษัทที่ควบคุม (เป็นเจ้าของ 50% หรือมากกว่านั้น) ผู้พัฒนาแอป, ถูกควบคุมโดยผู้พัฒนาแอป, อยู่ภายใต้การควบคุมทั่วไปของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นกับผู้พัฒนาแอป หรือถูกกำหนดโดย Shopify ให้เป็นผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้อง

การรีเซ็ตรายได้

ในวันที่ 1 มกราคมของทุกปี จํานวนเงินที่พาร์ทเนอร์ได้รับจะถูกรีเซ็ตเป็น 0 ดอลลาร์สหรัฐ พาร์ทเนอร์จะจ่ายส่วนแบ่งรายได้ 0% จนกว่าพวกเขาจะมีรายได้จากแอปถึง 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐในปีปฏิทินนั้น หลังจากที่พาร์ทเนอร์มีรายได้ถึง 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ พวกเขาจะต้องจ่ายส่วนแบ่ง 15% ของรายได้จากแอปสำหรับเดือนที่เหลือของปีปฏิทินนั้น

ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินและภาษีการขาย

การเรียกเก็บเงินทั้งหมดมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการและภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง 2.9% โดยตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2021 เป็นต้นไป ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีแยกต่างหากในแผนส่วนแบ่งรายได้ใหม่

คำถามที่พบบ่อย

ระบบจะคำนวณรายได้รวมจากแอปย้อนหลังสำหรับปีนี้หรือไม่

ไม่ รายได้รวมจากแอปจะรีเซ็ตเป็น 0 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อลงทะเบียน จากนั้นจะรีเซ็ตในวันที่ 1 มกราคมของทุกปี

ส่วนแบ่งรายได้ 15% มีผลย้อนหลังหรือไม่

ไม่ พาร์ทเนอร์จะจ่ายส่วนแบ่งรายได้ 0% จนกว่ารายได้รวมจากแอปจะถึงเกณฑ์ 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากถึงเกณฑ์แล้ว พาร์ทเนอร์จะจ่ายส่วนแบ่งรายได้ 15% ของรายได้รวมเพิ่มเติมจากแอปที่ได้รับหลังจากถึงเกณฑ์เท่านั้น

ระบบจะนำยอดการคืนเงินมาพิจารณารวมด้วยเมื่อคำนวณส่วนแบ่งรายได้หรือไม่

ไม่ ระบบคำนวณส่วนแบ่งรายได้จากยอดขายรวม ไม่ใช่ยอดขายสุทธิ การคืนเงินจึงไม่ถูกนำมาพิจารณาเมื่อคำนวณส่วนแบ่งรายได้

รายได้จากแหล่งอื่นๆ นับรวมอยู่ในเกณฑ์หรือไม่

ไม่ รายได้อื่นๆ เช่น จากตลาดผู้เชี่ยวชาญหรือการอ้างอิงจะไม่รวมอยู่ในการคํานวณส่วนแบ่งรายได้ใน Shopify App Store

จะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อส่วนแบ่งรายได้ของตลาดผู้เชี่ยวชาญหรือร้านค้าธีมหรือไม่

ใช่ โมเดลส่วนแบ่งรายได้ของร้านค้าธีมจะได้รับการอัปเดตในวันที่ 15 กันยายน 2021 การเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งรายได้ของร้านค้าธีมจะดำเนินการโดยไม่ขึ้นกับเกณฑ์ 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับส่วนแบ่งรายได้ของ App Store

ระบบจะจัดการยอดเงินที่จะได้รับในบัญชีผู้ใช้ของผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้องหลายบัญชีอย่างไร

แม้ว่ารายได้รวมของแอปทั้งหมดจะคำนวณจากบัญชีผู้ใช้ของผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แต่ส่วนแบ่งรายได้จะยังคงชําระแยกต่างหากในระดับบัญชีพาร์ทเนอร์s

พาร์ทเนอร์ทุกรายต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน Shopify App Store จํานวน 99 ดอลลาร์สหรัฐหรือไม่

ไม่ บัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ทั้งหมดที่สร้างขึ้นก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2021 เวลา 10:00 น. PST (13:00 น. EST) จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน Shopify App Store

ฉันจำเป็นต้องลงทะเบียนหรือไม่หากฉันได้เผยแพร่แอปไปแล้ว และฉันไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน Shopify App Store ใช่ไหม

ใช่ แม้ว่าจะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนให้กับบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ที่สร้างขึ้นก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2021 คุณก็จำเป็นต้องเชื่อมโยงบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ทั้งหมดเพื่อใช้ประโยชน์จากโมเดลส่วนแบ่งรายได้ใหม่ ซึ่งการเชื่อมโยงบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ของคุณสามารถทำได้ผ่านการลงทะเบียน

ฉันต้องใช้ Shopify Billing API ในแผนส่วนแบ่งรายได้ 0% หรือไม่

ใช่ Shopify Billing API ยังคงเป็นข้อกำหนดในการส่งแอปไปยัง Shopify App Store เนื่องจากเป็นประสบการณ์ที่ดีกว่าสำหรับทั้งผู้ขายและพาร์ทเนอร์

สำหรับผู้ขาย การใช้ Shopify Billing API จะแสดงค่าบริการของแอปในใบแจ้งหนี้ Shopify ของผู้ขาย ซึ่งประสบการณ์การใช้งาน Shopify แบบศูนย์รวมนี้จะช่วยให้ผู้ขายไว้วางใจแอปและเข้าใจถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ง่ายขึ้น

สำหรับพาร์ทเนอร์ การใช้ Shopify Billing API จะจัดการการชำระใบเรียกเก็บเงิน, การปฏิเสธการชำระเงิน, การลองชำระเงินที่ล้มเหลวใหม่อีกครั้ง และการแบ่งสัดส่วนเมื่อผู้ขายอัปเกรดหรือดาวน์เกรดแผนของตน ระบบรองรับการรับชำระเงินจากประเทศต่างๆ กว่า 150 ประเทศ โดยต้องมีเพียงบัญชี PayPal ที่ถูกต้องเท่านั้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้ API การเรียกเก็บเงินของ Shopify

ฉันสามารถดูข้อมูลแยกย่อยของรายได้และค่าธรรมเนียมการดำเนินการของฉันได้ที่ไหน

มีหลายวิธีในการตรวจสอบรายได้และค่าธรรมเนียมของคุณใน Partner Dashboard:

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ API Shopify Partner เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่พบใน Partner Dashboard เพื่อดําเนินการงานหน้าร้านและหลังร้านของคุณโดยอัตโนมัติได้