การขายการบริการต่างๆ ผ่านตลาดผู้เชี่ยวชาญของ Shopify

ผู้ขายของ Shopify สามารถใช้ ตลาดผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาผู้เชี่ยวชาญของ Shopify ที่สามารถช่วยพวกเขาในเรื่องบริการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างธุรกิจของตน

พาร์ทเนอร์ทุกรายในตลาดผู้เชี่ยวชาญล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญของ Shopify ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของ Shopify ที่มีประสบการณ์และมีทักษะ สามารถช่วยให้ธุรกิจธุรกิจของผู้ขายเติบโตขึ้นได้ด้วยบริการที่มีคุณภาพสูง

การรับสิทธิ์เข้าถึงตลาดผู้เชี่ยวชาญ

การเข้าถึงตลาดผู้เชี่ยวชาญจำกัดไว้สำหรับพาร์ทเนอร์ Shopify ที่มีทักษะและประสบการณ์ ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในบริการที่พวกเขามอบให้ มีพาร์ทเนอร์ที่สามารถเข้าถึงตลาดผู้เชี่ยวชาญได้จำนวนไม่มาก หากคุณต้องการเข้าถึงตลาดผู้เชี่ยวชาญ โปรดกรอกแบบฟอร์มคำขอเข้าร่วมตลาดผู้เชี่ยวชาญ และหากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากทีมตลาดผู้เชี่ยวชาญ อาจเป็นเพราะคำขอของคุณผ่านการอนุมัติเนื่องจากไม่ตรงตามเกณฑ์ของเรา หรือบริการของคุณยังมีความต้องการไม่มากพอ

หากคุณได้รับอนุมัติแล้ว ทีมตลาดผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณเพื่อให้คำแนะนำสำหรับขั้นตอนต่อไปของการดำเนินการนี้ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจฟรีแลนซ์ด้วย Shopify ให้ดูแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้:

ในส่วนนี้