การขายการบริการต่างๆ ผ่านตลาดผู้เชี่ยวชาญของ Shopify

ผู้ขายของ Shopify สามารถใช้ ตลาดผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาผู้เชี่ยวชาญของ Shopify ที่สามารถช่วยพวกเขาในเรื่องบริการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างธุรกิจของตน

พาร์ทเนอร์ทุกรายในตลาดผู้เชี่ยวชาญล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญของ Shopify ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของ Shopify ที่มีประสบการณ์และมีทักษะ สามารถช่วยให้ธุรกิจธุรกิจของผู้ขายเติบโตขึ้นได้ด้วยบริการที่มีคุณภาพสูง

การรับสิทธิ์เข้าถึงตลาดผู้เชี่ยวชาญ

การเข้าถึงตลาดผู้เชี่ยวชาญจะจำกัดเฉพาะพาร์ทเนอร์ของ Shopify ที่มีทักษะและประสบการณ์ที่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในสิ่งที่พวกเขาให้บริการ พาร์ทเนอร์จำนวนจำกัดจะได้รับสิทธิ์การเข้าถึงตลาดผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณต้องการเข้าร่วมตลาดผู้เชี่ยวชาญ คุณสามารถกรอก แบบฟอร์มคำขอสำหรับตลาดผู้เชี่ยวชาญ ได้ หากคุณไม่ได้รับคำตอบจากทีมตลาดผู้เชี่ยวชาญ คำขอของคุณจะไม่ได้รับการอนุมัติเนื่องจากไม่ตรงตามเกณฑ์ของเรา หรือไม่มีความต้องการเพียงพอสำหรับบริการของคุณ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หากคุณได้รับอนุมัติแล้ว ทีมตลาดผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณเพื่อให้คำแนะนำสำหรับขั้นตอนต่อไปของการดำเนินการนี้ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจฟรีแลนซ์ด้วย Shopify ให้ดูแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้:

ในส่วนนี้