การขายการบริการต่างๆ ผ่านตลาดผู้เชี่ยวชาญของ Shopify

หมายเหตุ: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 เป็นต้นไป ตลาดผู้เชี่ยวชาญได้แทนที่ด้วย Shopify Partner Directory แบบครบวงจร ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ขายของ Shopify สามารถใช้ ตลาดผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาผู้เชี่ยวชาญของ Shopify ที่สามารถช่วยพวกเขาในเรื่องบริการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างธุรกิจของตน

พาร์ทเนอร์ทุกรายในตลาดผู้เชี่ยวชาญล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญของ Shopify ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของ Shopify ที่มีประสบการณ์และมีทักษะ สามารถช่วยให้ธุรกิจธุรกิจของผู้ขายเติบโตขึ้นได้ด้วยบริการที่มีคุณภาพสูง

ทรัพยากรเพิ่มเติม:

  • หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายพอร์ตของคุณ ให้เรียกดูบล็อก Shopify Partners
  • หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ขายของ Shopify ส่งคำของานผ่านตลาดผู้เชี่ยวชาญ ให้ดูที่ตลาดผู้เชี่ยวชาญ

ในส่วนนี้