การขายการบริการต่างๆ ผ่านตลาดผู้เชี่ยวชาญของ Shopify

ผู้ขายของ Shopify สามารถใช้ ตลาดผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาผู้เชี่ยวชาญของ Shopify ที่สามารถช่วยพวกเขาในเรื่องบริการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างธุรกิจของตน

พาร์ทเนอร์ทุกรายในตลาดผู้เชี่ยวชาญล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญของ Shopify ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของ Shopify ที่มีประสบการณ์และมีทักษะ สามารถช่วยให้ธุรกิจธุรกิจของผู้ขายเติบโตขึ้นได้ด้วยบริการที่มีคุณภาพสูง

ในส่วนนี้