หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับตลาดผู้เชี่ยวชาญของ Shopify

ตลาดผู้เชี่ยวชาญของ Shopify มีเป้าหมายคือการจับคู่ผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพที่สุดกับคำของานของผู้ขายแต่ละราย อย่าลืมปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้เพื่อให้ประสบความสำเร็จในตลาด

ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดราคา

ชี้แจงเกี่ยวกับการกำหนดราคาสำหรับแต่ละงานให้ชัดเจน ผู้ขายต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลูกหนี้ ราคา และไทม์ไลน์ของคุณ

สื่อสารกับผู้ขายอย่างมีประสิทธิภาพ

  • ข้อกำหนดในการใช้บริการของ Shopify บังคับให้ตอบข้อความทั้งหมดภายใน 24 ชั่วโมง ผู้เชี่ยวชาญที่เอาใจใส่และสื่อสารได้อย่างรวดเร็วมักจะประสบความสำเร็จในตลาด
  • สื่อสารกับผู้ขายแต่ละรายอย่างฉับไว ชัดเจน และเป็นมืออาชีพ
  • การมอบหมายให้ทั้งสองฝ่ายทำความเข้าใจในงานที่ต้องช่วยให้การสื่อสารระหว่างกันเป็นไปอย่างราบรื่นได้

ระบุความรับผิดชอบและเหตุการณ์สำคัญสำหรับแต่ละงาน

  • ควรสื่อสารกันให้เข้าใจความคาดหวังและความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายตั้งแต่ต้นๆ การสนทนา
  • อย่าลืมกำหนดเหตุการณ์สำคัญที่ชัดเจนและยืนยันกับทั้งสองฝ่ายว่าเป็นที่ยอมรับได้แล้ว
  • มีตัวเลือกการชำระเงินที่ได้รับการอนุมัติจากทั้งสองฝ่าย
  • ตกลงเกี่ยวกับไทม์ไลน์สำหรับงานที่ต้องส่งทั้งหมด

ติดตามผลหลังจากที่ผู้ขายเลือกให้คุณทำงาน

หลังจากที่คุณและผู้ขายได้ตกลงที่จะทำงานร่วมกันแล้ว คุณจะเป็นผู้กำหนดความคาดหวังในขอบเขต ราคา และไทม์ไลน์ คุณไม่ควรเริ่มงานจนกว่าผู้ขายได้ยอมรับความคาดหวังและกระบวนการชำระเงินแล้ว Shopify ไม่สามารถรับประกันการชำระเงินใดๆ ให้แก่คุณได้ หากคุณตัดสินใจที่จะเริ่มทำงานก่อนทำข้อตกลงร่วมกัน

จัดการการสื่อสารกับผู้ขาย

ตลาดผู้เชี่ยวชาญของ Shopify ช่วยให้ระบุสิ่งที่จำเป็นสำหรับงานของผู้ขายแต่ละรายได้อย่างง่ายดาย เมื่อได้รับงานแล้ว คุณจะเห็นรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ขายกำลังมองหาและใช้แพลตฟอร์มการส่งข้อความใน Partner Dashboard เพื่อสื่อสารกับผู้ขายและชี้แจงขอบเขตของงานได้จากจุดเดียวกัน แพลตฟอร์มการส่งข้อความยังช่วยให้แน่ใจว่าผู้เชี่ยวชาญและผู้ขายได้รับการคุ้มครองเนื่องจากการสนทนาทั้งหมดของพวกเขาได้รับการบันทึกไว้กับ Shopify

คุณควรรกำหนดความคาดหวังใดบ้าง

คุณควรระบุรายละเอียดต่อไปนี้เมื่อกำหนดความคาดหวังและร่วมทำข้อตกลงกับผู้ขาย:

  • ข้อมูลสรุปงาน รวมถึงวันครบกำหนดและงบประมาณรวม
  • อัตรารายชั่วโมงหากมีงานเพิ่มเติมที่ต้องดำเนินการภายนอกขอบเขต
  • รายการรายละเอียดของของงานแต่ละส่วน (หากมีการแบ่งงานออกเป็นหลายส่วน)