การออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ผู้ขายและการรับชำระเงิน

หลังจากที่ยอมรับขอบเขตการทำงานกับผู้ขายแล้ว คุณต้องตกลงวิธีการรับชำระเงินสำหรับงานที่ทำ โดยอาจเป็นอัตราต่อชั่วโมงหรือราคาคงที่ก็ได้

ในตลาดผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญจะต้องใช้เครื่องมือออกใบแจ้งหนี้ของ Shopify ทุกครั้งที่ทำได้ ก่อนที่จะส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ผู้ขาย คุณควรมีข้อตกลงกันเรื่องงวดชำระ ขอบเขต และกำหนดการชำระเงิน ซึ่งข้อตกลงเหล่านี้จะถูกร่างในข้อเสนอของคุณ เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ขาย คุณควรแบ่งการชำระเงินจำนวนมากเป็นหลายงวด โดยอิงจากงวดการชำระที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกให้ชำระหน้างาน 50% และหลังเสร็จสิ้นแล้วอีก 50% สำหรับโครงการเล็กๆ

เมื่อตกลงร่วมกันได้แล้ว คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้เพื่อส่งให้แก่ผู้ขายได้จากหน้างานใน Partner Dashboard

หลังจากที่ผู้ขายได้รับใบแจ้งหนี้แล้ว ผู้ขายสามารถอนุญาตการชำระเงินได้จาก Shopify admin และชำระเงินโดยใช้วิธีการชำระเงินที่มีอยู่ในไฟล์ได้ หลังจากที่ผู้ขายชำระเงินตามใบแจ้งหนี้แล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนและเงิน (หักค่าคอมมิชชัน 10% ออกแล้ว) ในส่วนหนึ่งของยอดเงินที่พาร์ทเนอร์จะได้รับครั้งถัดไป ค่าคอมมิชชัน 10% คำนวณจากการแลกเปลี่ยนมูลค่าที่เป็นธรรมสำหรับการลงทุนเพื่อช่วยลดต้นทุนการตลาดและการดำเนินงานของพาร์ทเนอร์ในการค้นหาและทำงานร่วมกับผู้ขาย

หากคุณกำลังดำเนินการกับข้อเสนอที่ยอมรับแล้ว คุณเพียงต้องสร้างใบแจ้งหนี้ให้กับผู้ขายภายนอกตลาดผู้เชี่ยวชาญ โดยข้อเสนอที่ยอมรับแล้วคืองานที่ไม่เชื่อมโยงกับร้านค้า Shopify ร้านใดร้านหนึ่งในช่วงเวลาที่ยอมรับข้อเสนอ

ข้อมูลที่จะรวมไว้ในข้อเสนอของคุณ

ใส่รายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในสินค้าเฉพาะรายการแต่ละรายการ ซึ่งอาจร่วมถึงรายละเอียดของงานที่เสร็จสิ้นหรือเวลาที่ใช้ไปกับงาน และระบุได้ว่าคิดด้วยราคาคงที่หรือด้วยอัตราต่อชั่วโมง

อย่าลืมเพิ่มภาษีที่เหมาะสมก่อนที่จะส่งใบแจ้งหนี้ โดยภาษีที่คุณต้องเรียกเก็บจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณที่เกี่ยวข้องกับผู้ขาย (เช่น ผู้เชี่ยวชาญที่มีธุรกิจที่จดทะเบียนในแคนาดาต้องเรียกเก็บภาษี HST จากผู้ขายชาวแคนาดา) โปรดปรึกษาหน่วยงานจัดเก็บภาษีในพื้นที่เมื่อมีข้อสงสัย เนื่องจากคุณเป็นผู้รับผิดชอบในการเรียกเก็บภาษีที่ถูกต้องจากผู้ขาย

การสร้างใบแจ้งหนี้

คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ได้จากหน้างานใน Partner Dashboard ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ในหน้า Partner Dashboard ของคุณ ให้คลิกบริการ > งาน
 2. คลิกแท็บทั้งหมด เพื่อดูงานของคุณ
 3. คลิกชื่อของงานที่พร้อมที่จะออกใบแจ้งหนี้
 4. คลิกสร้างใบแจ้งหนี้
 5. ป้อนหมายเลขใบแจ้งหนี้พร้อมหมายเลขธุรกิจและหมายเลขภาษีของคุณ (หากจำเป็น) ในหน้าสร้างใบแจ้งหนี้ ข้อมูลอื่นที่ป้อนไว้ล่วงหน้าแล้ว ได้แก่ธุรกิจ ข้อมูลร้านค้าของคุณ เป็นต้น
 6. เลือกเวลาครบกำหนดที่ต้องการสำหรับการชำระเงิน
 7. ป้อนสินค้าเฉพาะรายการสำหรับบริการทั้งหมดที่มีให้ด้วยรายละเอียดแบบกำหนดเองที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าบริการและจำนวนเงินที่ต้องชำระรวม คุณสามารถเพิ่มหรือลบสินค้าเฉพาะรายการหลายรายการเพื่อให้ตรงกับบริการทั้งหมดที่ได้รับ
 8. คลิกภาษีแล้วป้อนจำนวนภาษีที่ด้านล่างของใบแจ้งหนี้
 9. เพิ่มข้อมูลที่จำเป็นหรือมีประโยชน์เกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ เช่น ข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายการคืนเงินของคุณ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน ในส่วนหมายเหตุเพิ่มเติม
 10. หากต้องการบันทึกใบแจ้งหนี้ ให้คลิกบันทึก ซึ่งคุณสามารถกลับมาแก้ไขและส่งได้ในภายหลังจากนั้น
 11. หากต้องการส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ผู้ขาย ให้คลิก “ส่ง” โดยคุณสามารถแก้ไขที่อยู่อีเมล หัวเรื่อง และข้อความที่ต้องการส่งให้ผู้ขายได้ในกล่องโต้ตอบส่งใบแจ้งหนี้ที่ปรากฏขึ้น

หลังจากที่คุณส่งใบแจ้งหนี้ ผู้ขายจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล และผู้ขายรายดังกล่าวจะต้องอนุมัติใบแจ้งหนี้ผ่านตลาดผู้เชี่ยวชาญ

มีเพียงเจ้าของร้านค้าเท่านั้นที่สามารถชำระใบแจ้งหนี้ได้ หากผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับงานในตลาดผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่เจ้าของร้านค้า พวกเขาจะได้รับใบแจ้งหนี้ แต่จะไม่สามารถจ่ายเงินได้ พวกเขาต้องแชร์ลิงก์ไปยังใบแจ้งหนี้กับเจ้าของร้านค้าซึ่งสามารถชำระใบแจ้งหนี้ได้ในตลาดผู้เชี่ยวชาญ

การติดตามใบแจ้งหนี้

คุณสามารถติดตามใบแจ้งหนี้ได้ในหน้าใบแจ้งหนี้ใน Partner Dashboard

การนำทางระดับบนสุดช่วยให้จัดเรียงใบแจ้งหนี้ทั้งหมดตามประเภทได้ โดยแต่ละรายการจะแสดงรายละเอียดของงาน ราคาใบแจ้งหนี้ และวันที่ครบกำหนด

ใบแจ้งหนี้แต่ละรายการจะได้รับการกำหนดให้แสดงสถานะปัจจุบัน:

 • ร่าง - คุณได้ร่างใบแจ้งหนี้แล้วแต่ยังไม่ได้ส่ง
 • ส่งแล้ว - ส่งใบแจ้งหนี้แล้วแต่ผู้ขายยังไม่ได้ดู
 • ดูแล้ว - ผู้ขายได้ดูใบแจ้งหนี้แล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงิน
 • ถูกปฏิเสธ - ผู้ขายปฏิเสธใบแจ้งหนี้ คุณสามารถออกใบแจ้งหนี้อีกใบโดยเปลี่ยนแปลงส่วนที่จำเป็นได้
 • ชำระเงินแล้ว - ใบแจ้งหนี้ได้รับการชำระเงินแล้ว และคุณจะเห็นยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับที่ได้รับชำระในหน้าการรับชำระเงินใน Partner Dashboard

ขั้นตอนถัดไป

หากคุณยังไม่ได้ทำตามขั้นตอนดังกล่าว คุณสามารถเครื่องหมายงานว่าเสร็จสิ้นได้