การสื่อสารกับผู้ขาย

หมายเหตุ: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 เป็นต้นไป ตลาดผู้เชี่ยวชาญได้แทนที่ด้วย Shopify Partner Directory แบบครบวงจร ดูข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้หน้า ข้อความ ใน Partner Dashboard เพื่อจัดการการสื่อสารทั้งหมดที่คุณสื่อสารกับผู้ขายได้ หากต้องการรับข้อความจากผู้ขาย คุณต้องมีโปรไฟล์ที่เผยแพร่แล้วและได้ตั้งค่าบริการอย่างน้อยหนึ่งรายการ มีเพียงผู้ขายเท่านั้นที่สามารถเริ่มบทสนทนาใหม่ได้

แต่ละบทสนทนาจะมีข้อความและไฟล์ที่ส่งระหว่างคุณกับผู้ขาย และบันทึกข้อเสนอทั้งหมดที่คุณส่ง ผู้ขายอาจเป็นเจ้าของร้านค้า พนักงานในร้านค้า หรือผู้ใช้ที่ยังไม่มีร้านค้า

ข้อความเริ่มต้นของผู้ขายประกอบด้วยเค้าร่างทั่วไปของงานที่ผู้ขายต้องการให้เสร็จสิ้น คุณสามารถใช้ข้อความเริ่มต้นเพื่อเริ่มบทสนทนาเกี่ยวกับความต้องการเฉพาะของผู้ขายได้ จากส่วนนั้น คุณสามารถสร้างข้อเสนอเพื่อกําหนดขอบเขตของงานได้ หลังจากที่ผู้ขายยอมรับข้อเสนอของคุณแล้ว คุณก็สามารถเริ่มงานได้

วิธีที่ผู้ขายติดต่อคุณ

ผู้ขายสามารถติดต่อคุณในตลาดผู้เชี่ยวชาญได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

การเรียกดูบริการ

ผู้ขายสามารถเรียกดูบริการที่มีอยู่ได้ในตลาดผู้เชี่ยวชาญ และค้นพบผู้เชี่ยวชาญที่เสนอบริการนี้ จากมุมมองนี้ ผู้ขายสามารถติดต่อคุณได้โดยตรง ผู้ขายจะได้รับการแจ้งเตือนให้สร้างและส่งข้อความโดยสรุปบริการที่ต้องการใช้ ร้านค้าที่จะปฏิบัติงาน และคำอธิบายข้อกำหนดคร่าวๆ ของพวกเขา

การจับคู่

ผู้ขายอธิบายข้อกำหนดของงานของตน และข้อความจะถูกส่งไปยังพาร์ทเนอร์หลายรายที่ได้รับเลือกโดยอัลกอริทึมที่ทำการจับคู่

การตอบสนองต่อผู้ขาย

เมื่อผู้ขายติดต่อคุณเป็นครั้งแรก คุณจะได้รับข้อความใหม่ในหน้าข้อความของ Partner Dashboard เมื่อตอบกลับไปยังผู้ขายเป็นครั้งแรก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใช้รายละเอียดของข้อความเริ่มต้นของพวกเขาเพื่อส่งการตอบกลับที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

คุณสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของผู้ขายและงานที่ผู้ขายต้องการให้เสร็จสิ้นจนกว่าคุณจะทราบถึงวิธีที่คุณจะทำงานร่วมกันได้

หลังจากที่คุณเข้าใจความต้องการของผู้ขายแล้วคุณสามารถสร้างข้อเสนอได้

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อผู้ขายติดต่อคุณเป็นครั้งแรก หลังจากนั้น คุณจะได้รับแจ้งรายชั่วโมงเกี่ยวกับข้อความที่ยังไม่ได้อ่านที่คุณได้รับในชั่วโมงที่ผ่านมา

การปฏิเสธคำขอ

หากคุณไม่สามารถให้การช่วยเหลือผู้ขายตามคำขอของพวกเขาได้ หรือผู้ขายไม่เหมาะกับธุรกิจของคุณ คุณสามารถตอบกลับผู้ขายดังกล่าวโดยระบุว่าคุณไม่สามารถทำตามคำขอของพวกเขาได้ อัลกอริทึมการจับคู่และการจัดอันดับจะไม่ได้รับผลกระทบจากการตอบกลับของคุณ หากไม่มีงานที่เปิดอยู่ที่เกี่ยวข้องกับการสนทนาดังกล่าว คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม แต่หากมีงานที่เปิดอยู่ที่เกี่ยวข้องกับการสนทนาดังกล่าว คุณจะต้องดำเนินการปฏิเสธงานด้วย

การแท็กการสนทนา

คุณสามารถแท็กการสนทนาด้วยแท็กแบบปรับแต่งเอง แล้วกรองตามแท็กเหล่านั้นเพื่อจัดเรียงและค้นหาข้อความได้อย่างง่ายดาย คุณอาจใช้แท็กเพื่อระบุตัวสมาชิกขององค์กรพาร์ทเนอร์ของคุณที่ร่วมมือกับผู้ขาย หรือสถานะของบทสนทนา ข้อเสนอ หรืองาน แท็กจะแชร์โดยสมาชิกทั้งหมดในองค์กรพาร์ทเนอร์ของคุณ

สร้างแท็ก

คุณสามารถสร้างแท็กในหน้าต่างจัดการแท็กได้

ขั้นตอน:

 1. ใต้ข้อความใน Partner Dashboard ของคุณ ให้เปิดบทสนทนา
 2. ในหน้าต่างรายละเอียด ด้านข้าง “แท็กข้อความ” ให้คลิก “จัดการแท็ก
 3. ในหน้าต่างจัดการแท็ก ให้คลิก “สร้างแท็กใหม่
 4. ป้อนชื่อแท็ก จากนั้นคลิก “บันทึก

เปลี่ยนชื่อแท็ก

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อแท็กในหน้าต่างจัดการแท็กได้ เมื่อคุณเปลี่ยนชื่อแท็ก ชื่อใหม่จะปรากฏในบทสนทนาทั้งหมดที่มีแท็ก

ขั้นตอน:

 1. ใต้ข้อความใน Partner Dashboard ของคุณ ให้เปิดบทสนทนา
 2. ในหน้าต่างรายละเอียด ด้านข้าง “แท็กข้อความ” ให้คลิก “จัดการแท็ก
 3. ในหน้าต่างจัดการแท็ก ให้คลิกที่แท็กที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ
 4. แก้ไขชื่อของแท็ก จากนั้นคลิก “บันทึก

ลบแท็ก

คุณสามารถลบแท็กในหน้าต่างจัดการแท็กได้ เมื่อคุณลบแท็ก แท็กจะถูกลบออกจากการสนทนาทั้งหมด

ขั้นตอน:

 1. ใน Partner Dashboard ของคุณ ใต้ส่วน บริการ > ข้อความ ให้เปิดการสนทนา
 2. ในหน้าต่างรายละเอียด ด้านข้าง “แท็กข้อความ” ให้คลิก “จัดการแท็ก
 3. ในหน้าต่าง “จัดการแท็ก” ให้คลิกที่แท็กที่คุณต้องการลบออก
 4. คลิก “ลบ” จากนั้นคลิก “ลบ” เพื่อยืนยัน

ใช้แท็กกับบทสนทนา

คุณสามารถใช้แท็กอย่างน้อยหนึ่งรายการกับบทสนทนาได้

 1. ใน Partner Dashboard ของคุณ ใต้ สบริการ > ข้อความ ให้เปิดการสนทนาที่คุณต้องการแท็ก
 2. ในหน้าต่างรายละเอียด ใต้ส่วนแท็กข้อความ ให้เริ่มพิมพ์ชื่อแท็กที่คุณต้องการใช้
 3. คลิกที่ชื่อของแท็กเพื่อใช้กับบทสนทนา

คุณสามารถลบแท็กออกจากการสนทนาได้ตลอดเวลาโดยคลิกที่ X บนแท็ก

การกรองและการค้นหาบทสนทนา

คุณสามารถกรองบทสนทนาของคุณตามแท็ก หรือคุณสามารถกรองข้อความที่ยังไม่ได้อ่านได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาบทสนทนาด้วยชื่อติดต่อ ชื่อร้านค้า หรือ URL ร้านค้าได้

การบล็อกผู้ขาย

หากคุณไม่ต้องการสื่อสารกับผู้ขายอีกต่อไป หรือผู้ขายสแปมคุณ คุณสามารถบล็อกผู้ขายรายดังกล่าวได้เพื่อให้ผู้ขายไม่สามารถส่งข้อความถึงคุณได้ การบล็อกผู้ขายจะเป็นการปิดข้อเสนอ งาน และใบแจ้งหนี้ที่คุณมีกับผู้ขาย และไม่สามารถเลิกทําได้

ขั้นตอน:

 1. ใน Partner Dashboard ของคุณ ใต้ส่วน บริการ > ข้อความ ให้เปิดการสนทนาของคุณกับผู้ขาย
 2. ในหน้าต่างรายละเอียด ที่ด้านข้างชื่อผู้ขาย ให้คลิกปุ่ม “รายละเอียดเพิ่มเติม
 3. คลิก “บล็อกผู้ขาย
 4. คลิก “บล็อกผู้ขาย” เพื่อยืนยัน

ขั้นตอนถัดไป

หลังจากที่คุณเข้าใจความต้องการของผู้ขายแล้วคุณสามารถสร้างข้อเสนอได้