การทำงานให้เสร็จสิ้นและการรับรีวิว

หมายเหตุ: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 เป็นต้นไป ตลาดผู้เชี่ยวชาญได้แทนที่ด้วย Shopify Partner Directory แบบครบวงจร ดูข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากที่เสร็จสิ้นงานและได้รับชำระเงินแล้ว คุณควรทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นแล้วใน Partner Dashboard ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ขายทราบว่าคุณต้องการปิดงานและเปิดโอกาสให้ลูกค้าอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอจากคุณได้หากยังมีงานที่ต้องทำ เมื่อผู้ขายอนุมัติคำขอการทำงานให้เสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะขอให้ลูกค้าเขียนรีวิว

เมื่อทำเครื่องหมายว่างานเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะติดตามความสำเร็จในตลาดผู้เชี่ยวชาญของ Shopify และสร้างความไว้วางใจกับผู้ขายที่ทำงานด้วยได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้คุณยังช่วยปรับปรุงอัลกอริธึมการจับคู่ของตลาดเพื่อให้ระบุความสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จและพัฒนาการจับคู่ในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เราจับคู่คุณกับผู้ขายที่ดีที่สุดเพื่อให้ร่วมงานกันไปสู่ความสำเร็จ

นอกจากนี้คุณยังสามารถรับการรีวิวสำหรับงานที่เสร็จสิ้นภายนอกตลาดผู้เชี่ยวชาญได้อีกด้วย การรีวิวเหล่านี้ช่วยในการจัดเก็บการทำงานที่คุณทำในแพลตฟอร์ม Shopify และสื่อสารทักษะของคุณกับผู้ขาย

หากคุณเสร็จสิ้นงานในข้อเสนอที่ยอมรับแล้ว คุณจะไม่สามารถทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นในหน้างานได้ แต่คุณสามารถขอรับการตรวจสอบจากผู้ขายได้ด้วยตนเอง ข้อเสนอที่ยอมรับแล้วคืองานที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับร้านค้า Shopify ร้านใดร้านหนึ่งเมื่อยอมรับข้อเสนอ

ทำงานให้เสร็จสิ้น

 1. เข้าสู่ระบบPartner Dashboard
 2. คลิกที่ งาน จากนั้นคลิกที่งานที่คุณต้องการทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 3. ในเพจงานให้คลิกที่ เสร็จสิ้นงาน
 4. ตัวเลือกเสริม: ป้อนข้อความถึงผู้ขาย
 5. ในกล่องโต้ตอบ ส่งคำขอสำเร็จงาน ให้คลิกที่ ส่งคำขอ

ผู้ขายจะได้รับการแจ้งเตือนในส่วนผู้ดูแล Shopify ซึ่งผู้ชายสามารถเลือกอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเสร็จสิ้นงานได้

หลังจากที่ได้อนุมัติคำขอให้ทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ขายสามารถเขียนรีวิวที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพด้านสื่อสารและงานของคุณได้ รีวิวที่เขียนเสร็จแล้วจะปรากฏในแท็บรีวิวใน Partner Dashboard ซึ่งคุณสามารถดูและตอบกลับรีวิวต่างๆ ได้

การรับรีวิวจากงานที่เสร็จสิ้นนอกตลาดผู้เชี่ยวชาญของ Shopify

เพื่อช่วยในการจัดเก็บการทำงานที่คุณทำในแพลตฟอร์ม Shopify คุณยังสามารถรวบรวมการรีวิวสำหรับงานที่คุณดำเนินการเสร็จสิ้นภายนอกตลาดผู้เชี่ยวชาญของ Shopify ได้อีกด้วย

การขอรีวิวสำหรับการถ่ายโอนร้านค้าระยะพัฒนา

หากคุณมีโปรไฟล์ตลาดผู้เชี่ยวชาญที่เผยแพร่แล้ว เมื่อคุณ ถ่ายโอนร้านค้าระยะพัฒนาคุณสามารถขอรีวิวจากผู้ขายได้ด้วยตนเอง เมื่อคุณสร้างคำขอรีวิว Shopify จะสร้างลิงก์ที่สามารถใช้ได้โดยผู้ขายที่เป็นเจ้าของร้านค้าเท่านั้น ซึ่งคุณสามารถส่งลิงก์นี้ไปยังผู้ขายทางอีเมลหรือแชร์ลิงก์ดังกล่าวได้โดยใช้ช่องทางอื่นใดก็ตามที่คุณต้องการ โดยคุณสามารถขอรีวิวจากผู้ขายแต่ละรายได้ครั้งละหนึ่งรายการเท่านั้น

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบPartner Dashboard
 2. ไปที่ร้านค้า จากนั้นคลิกที่ร้านค้าที่คุณได้โอนไปยังผู้ขาย
 3. คลิก ขอรับการรีวิว
 4. คัดลอกลิงก์คำขอรับการรีวิวแล้วส่งไปให้ผู้ขาย

การขอรับการรีวิวงานด้วยตนเอง

หากคุณได้งานเสร็จสิ้นแล้วของผู้ขายภายนอกตลาดผู้เชี่ยวชาญ หรือคุณเสร็จสิ้นงานในข้อเสนอที่ยอมรับแล้วคุณจะสามารถขอรับการตรวจสอบจากผู้ขายได้ด้วยตนเอง เมื่อคุณสร้างการขอรับการตรวจสอบ Shopify จะสร้างลิงก์ที่ผู้ขายที่คุณระบุเท่านั้นที่สามารถใช้ได้ คุณสามารถส่งลิงก์นี้ให้ผู้ขายหรือแชร์ลิงก์ได้โดยใช้ช่องทางอื่นที่คุณต้องการ คุณสามารถขอรับการตรวจสอบได้ครั้งละหนึ่งรายเท่านั้นจากผู้ขายรายหนึ่ง

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบPartner Dashboard
 2. ไปที่บริการ > รีวิว
 3. คลิกที่ ขอรับการรีวิว
 4. ป้อนรายละเอียดของผู้ขายและโครงการ จากนั้นคลิกที่ ถัดไป
 5. ตรวจสอบคำขอ จากนั้นคลิกที่ สร้างคำขอรับการรีวิว
 6. คัดลอกลิงก์คำขอรับการรีวิวแล้วส่งไปให้ผู้ขาย

คำขอรับการรีวิวจะปรากฏในหน้า บริการ > การรีวิว ด้านล่างแท็บ รอดำเนินการ หลังจากที่ผู้ขายทำการรีวิวเสร็จสิ้น คำขอจะปรากฏใต้แท็บ เสร็จสิ้น แล้วการรีวิวนั้นจะปรากฏในโปรไฟล์ Shopify Experts ของคุณ

การตอบการรีวิว

การตอบรีวิวจะช่วยรักษาหรือพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณกับผู้ขาย อีกทั้งยังแสดงให้ผู้ขายเป้าหมายทราบว่าคุณทำงานและมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด คุณตอบรีวิวได้หากมีบัญชีผู้ใช้ของเจ้าของหรือมีบัญชีผู้ใช้ของเจ้าของที่มีสิทธิ์จัดการรายการสาธารณะ คุณสามารถเปลี่ยนสิทธิ์อนุญาตของบัญชีผู้ใช้ได้จาก Partner Dashboard

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบPartner Dashboard
 2. ไปที่บริการ > รีวิว
 3. คลิกที่รีวิวที่ต้องการตอบกลับ แล้วคลิก "ตอบรีวิว"
 4. ป้อนคำตอบแล้วคลิกส่งคำตอบ

เมื่อคุณตอบรีวิว ผู้ขายที่เขียนรีวิวจะได้รับการแจ้งเตือน แม้ว่าคุณจะตอบรีวิวทั้งหมดได้ เราก็ขอแนะนำให้ลองตอบรีวิวที่ให้คะแนนต่ำที่สุดหรือที่กล่าวถึงปัญหาที่ผู้ขายพบ ควรตอบกลับโดยเร็วเพื่อช่วยให้ผู้ขายมาร่วมบทสนทนาที่เป็นเป็นประโยชน์ได้

วิธีตอบรีวิวของผู้ขายที่เหมาะสมที่สุดควรเป็นการเขียนอย่างชัดเจนและกระชับ และควรเขียนคำตอบต่อผู้ขายในรูปแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละคนหากเป็นไปได้

การตอบกลับต่อรีวิวเชิงบวก

การรีวิวในช่องทางออนไลน์คือส่วนสำคัญในการทำการตลาดให้ธุรกิจ การตอบกลับต่อรีวิวเชิงบวกสามารถช่วยเสริมสร้างตัวตนและชื่อเสียงของแบรนด์คุณได้

 • ขอบคุณผู้ขายสำหรับรีวิว
 • ระบุข้อมูลให้เฉพาะเจาะจงเพื่อให้ผู้ขายทราบว่าการตอบกลับของคุณมาจากบุคคลจริงและไม่ได้ใช้เทมเพลตการตอบกลับ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพูดถึงสิ่งที่ผู้ขายกล่าวไว้ในรีวิวของพวกเขา
 • ใช้การตอบกลับของคุณเพื่อทำการตลาด ใส่ชื่อธุรกิจและคำสำคัญเพื่อช่วยในการจัดอันดับออนไลน์
 • สร้างการกระตุ้นให้ดำเนินการในการตอบกลับของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพูดว่า “หากมีสิ่งที่คุณต้องการในโอกาสถัดไป โปรดแจ้งให้เราทราบ” หรือ “หากคุณรู้จักผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือ ให้ลองพาพวกเขามาหาเรา”
 • แชร์รีวิวเชิงบวกกับผู้ติดตามออนไลน์ของคุณเพื่อแสดงให้ผู้ขายเห็นว่าบริษัทของคุณทำงานอย่างยอดเยี่ยม

การตอบกลับต่อรีวิวเชิงลบ

รีวิวเชิงลบเกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่แตกต่างหลากหลาย เช่น เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ หรือการดำเนินการที่ไม่ตรงตามความคาดหวัง การตอบกลับต่อรีวิวเชิงลบจะแสดงให้ผู้ขายเห็นว่าคุณไม่ได้เป็นบริษัทที่ละเลยการปฏิบัติงานและใส่ใจต่อความคิดเห็น

 • ขอบคุณผู้ขายสำหรับความคิดเห็น และแสดงให้เห็นว่าองค์กรของคุณเปิดรับและให้คุณค่ากับความคิดเห็น
 • แสดงความเห็นอกเห็นใจและขออภัยสำหรับประสบการณ์เชิงลบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตอบกลับของคุณแสดงออกถึงความจริงใจและยอมรับข้อกังวลของผู้ขาย แม้ว่าคุณจะเชื่อว่าพวกเขาเป็นฝ่ายผิด
 • ตอบกลับอย่างรวดเร็วและเขียนคำตอบสั้นๆ อย่าให้ว่าที่ผู้ขายคิดว่าคุณละเลยรีวิว
 • ดำเนินการอย่างมีแบบแผน คุณสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อรีวิวเชิงลบพร้อมกับใช้รีวิวนั้นเป็นโอกาสทางการตลาดได้ โดยอ้างอิงประสบการณ์เชิงบวกที่ผู้ขายรายก่อนหน้ากล่าวถึงธุรกิจของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจพูดว่า “ผู้ขายส่วนใหญ่ชื่นชอบความใส่ใจในรายละเอียดของเรา เราขออภัยที่ไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของคุณสำหรับงานนี้ได้”
 • ย้ายการสื่อสารไปยังแพลตฟอร์มอื่น เช่น อีเมล เพื่อเปิดช่องทางให้ผู้ขายติดต่อคุณเพื่อหารือหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 • อย่าไปรบกวน SEO ของคุณ ให้หลีกเลี่ยงการกล่าวถึงชื่อธุรกิจหรือการใช้คำสำคัญในการตอบกลับ

ขั้นตอนถัดไป

หากคุณยังไม่ได้สร้าง คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ และส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ขายได้