การทำงานให้เสร็จสิ้นและการรับรีวิว

หลังจากที่เสร็จสิ้นงานและได้รับชำระเงินแล้ว คุณควรทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นแล้วใน Partner Dashboard ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ขายทราบว่าคุณต้องการปิดงานและเปิดโอกาสให้ลูกค้าอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอจากคุณได้หากยังมีงานที่ต้องทำ เมื่อผู้ขายอนุมัติคำขอการทำงานให้เสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะขอให้ลูกค้าเขียนรีวิว

เมื่อทำเครื่องหมายว่างานเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะติดตามความสำเร็จในตลาดผู้เชี่ยวชาญของ Shopify และสร้างความไว้วางใจกับผู้ขายที่ทำงานด้วยได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้คุณยังช่วยปรับปรุงอัลกอริธึมการจับคู่ของตลาดเพื่อให้ระบุความสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จและพัฒนาการจับคู่ในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เราจับคู่คุณกับผู้ขายที่ดีที่สุดเพื่อให้ร่วมงานกันไปสู่ความสำเร็จ

ทำงานให้เสร็จสิ้น

 1. คลิกงานแล้วคลิกที่งานที่คุณต้องการทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นแล้วใน Partner Dashboard

 2. คลิกเสร็จสิ้นงานในหน้างาน:

  แสดงปุ่มเสร็จสิ้นงานใน Partner Dashboard

 3. ป้อนข้อความในกล่องโต้ตอบส่งคำขอเสร็จสิ้นงาน (ไม่บังคับ) แล้วคลิกส่งคำขอ:

  แสดงกล่องโต้ตอบคำขอเสร็จสิ้นงานใน Partner Dashboard

ผู้ขายจะได้รับการแจ้งเตือนใน Shopify admin และจะเลือกได้ว่าต้องการอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเสร็จสิ้นงาน:

แสดงการแจ้งเตือนคำขอเสร็จสิ้นงานใน Shopify admin

หลังจากที่ได้อนุมัติคำขอให้ทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ขายสามารถเขียนรีวิวที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพด้านสื่อสารและงานของคุณได้ รีวิวที่เขียนเสร็จแล้วจะปรากฏในแท็บรีวิวใน Partner Dashboard ซึ่งคุณสามารถดูและตอบกลับรีวิวต่างๆ ได้

การรับรีวิวจากงานที่เสร็จสิ้นนอกตลาดผู้เชี่ยวชาญของ Shopify

เพื่อช่วยจัดเก็บงานที่ผู้เชี่ยวชาญทำผ่านแพลตฟอร์ม Shopify เราจึงรวบรวมรีวิวสำหรับงานที่ทำเสร็จสิ้นภายนอกตลาดผู้เชี่ยวชาญของ Shopify เมื่อผู้เชี่ยวชาญที่มีโปรไฟล์ที่เผยแพร่แล้วได้ส่งต่อร้านค้าระยะพัฒนา ผู้ขายที่ได้บริหารต่อจะได้รับคำขอให้เขียนรีวิวโดยอัตโนมัติ โดยอันดับแรกระบบจะถามว่าผู้เชี่ยวชาญได้พัฒนาร้านค้าก่อนที่จะโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น ระบบจะขอให้ผู้ขายเขียนรีวิว ซึ่งอาจอธิบายบริการที่ได้รับและให้คะแนนสำหรับการสื่อสารและคุณภาพงานของผู้เชี่ยวชาญในรีวิวดังกล่าว

การตอบการรีวิว

การตอบรีวิวจะช่วยรักษาหรือพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณกับผู้ขาย อีกทั้งยังแสดงให้ผู้ขายเป้าหมายทราบว่าคุณทำงานและมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด คุณตอบรีวิวได้หากมีบัญชีผู้ใช้ของเจ้าของหรือมีบัญชีผู้ใช้ของเจ้าของที่มีสิทธิ์จัดการรายการสาธารณะ คุณสามารถเปลี่ยนสิทธิ์อนุญาตของบัญชีผู้ใช้ได้จาก Partner Dashboard

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบPartner Dashboard
 2. ไปที่บริการ > รีวิว
 3. คลิกที่รีวิวที่ต้องการตอบกลับแล้วคลิกตอบรีวิว
 4. ป้อนคำตอบแล้วคลิกส่งคำตอบ

เมื่อคุณตอบรีวิว ผู้ขายที่เขียนรีวิวจะได้รับการแจ้งเตือน แม้ว่าคุณจะตอบรีวิวทั้งหมดได้ เราก็ขอแนะนำให้ลองตอบรีวิวที่ให้คะแนนต่ำที่สุดหรือที่กล่าวถึงปัญหาที่ผู้ขายพบ ควรตอบกลับโดยเร็วเพื่อช่วยให้ผู้ขายมาร่วมบทสนทนาที่เป็นเป็นประโยชน์ได้

วิธีตอบรีวิวของผู้ขายที่เหมาะสมที่สุดควรเป็นการเขียนอย่างชัดเจนและกระชับ และควรเขียนคำตอบต่อผู้ขายในรูปแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละคนหากเป็นไปได้

การตอบกลับต่อรีวิวเชิงบวก

การรีวิวในช่องทางออนไลน์คือส่วนสำคัญในการทำการตลาดให้ธุรกิจ การตอบกลับต่อรีวิวเชิงบวกสามารถช่วยเสริมสร้างตัวตนและชื่อเสียงของแบรนด์คุณได้

 • ขอบคุณผู้ขายสำหรับรีวิว
 • ระบุข้อมูลให้เฉพาะเจาะจงเพื่อให้ผู้ขายทราบว่าการตอบกลับของคุณมาจากบุคคลจริงและไม่ได้ใช้เทมเพลตการตอบกลับ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพูดถึงสิ่งที่ผู้ขายกล่าวไว้ในรีวิวของพวกเขา
 • ใช้การตอบกลับของคุณเพื่อทำการตลาด ใส่ชื่อธุรกิจและคำสำคัญเพื่อช่วยในการจัดอันดับออนไลน์
 • สร้างการกระตุ้นให้ดำเนินการในการตอบกลับของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพูดว่า "หากมีสิ่งที่คุณต้องการในโอกาสถัดไป โปรดแจ้งให้เราทราบ" หรือ "หากคุณรู้จักผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือ ให้ลองพาพวกเขามาหาเรา"
 • แชร์รีวิวเชิงบวกกับผู้ติดตามออนไลน์ของคุณเพื่อแสดงให้ผู้ขายเห็นว่าบริษัทของคุณทำงานอย่างยอดเยี่ยม

การตอบกลับต่อรีวิวเชิงลบ

รีวิวเชิงลบเกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่แตกต่างหลากหลาย เช่น เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ หรือการดำเนินการที่ไม่ตรงตามความคาดหวัง การตอบกลับต่อรีวิวเชิงลบจะแสดงให้ผู้ขายเห็นว่าคุณไม่ได้เป็นบริษัทที่ละเลยการปฏิบัติงานและใส่ใจต่อความคิดเห็น

 • ขอบคุณผู้ขายสำหรับความคิดเห็น และแสดงให้เห็นว่าองค์กรของคุณเปิดรับและให้คุณค่ากับความคิดเห็น
 • แสดงความเห็นอกเห็นใจและขออภัยสำหรับประสบการณ์เชิงลบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตอบกลับของคุณแสดงออกถึงความจริงใจและยอมรับข้อกังวลของผู้ขาย แม้ว่าคุณจะเชื่อว่าพวกเขาเป็นฝ่ายผิด
 • ตอบกลับอย่างรวดเร็วและเขียนคำตอบสั้นๆ อย่าให้ว่าที่ผู้ขายคิดว่าคุณละเลยรีวิว
 • ดำเนินการอย่างมีแบบแผน คุณสามารถรับผิดชอบต่อรีวิวเชิงลบได้พร้อมๆ กับใช้เป็นโอกาสทางการตลาด โดยอ้างอิงประสบการณ์เชิงบวกที่ผู้ขายรายก่อนหน้ากล่าวถึงธุรกิจของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจพูดว่า "ผู้ขายส่วนใหญ่ชื่นชอบความใส่ใจในรายละเอียดของเรา เราขออภัยที่ไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของคุณสำหรับงานนี้ได้"
 • ย้ายการสื่อสารไปยังแพลตฟอร์มอื่น เช่น อีเมล เพื่อเปิดช่องทางให้ผู้ขายติดต่อคุณเพื่อหารือหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 • อย่าไปรบกวน SEO ของคุณ ให้หลีกเลี่ยงการกล่าวถึงชื่อธุรกิจหรือการใช้คำสำคัญในการตอบกลับ