แนวทางสำหรับพาร์ทเนอร์ของตลาดผู้เชี่ยวชาญ

หมายเหตุ: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 เป็นต้นไป ตลาดผู้เชี่ยวชาญได้แทนที่ด้วย Shopify Partner Directory แบบครบวงจร ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ขายและพาร์ทเนอร์ทุกรายจะได้รับประสบการณ์การใช้งานที่น่าพึงพอใจเมื่อซื้อหรือขายบริการ เราจึงได้ร่างชุดข้อกำหนดและความคาดหวังสำหรับพาร์ทเนอร์ในตลาดผู้เชี่ยวชาญขึ้นมา โดยข้อกำหนดและความคาดหวังดังกล่าวนี้จะชี้แจงว่ามีอะไรบ้างที่เป็นที่ยอมรับและไม่เป็นที่ยอมรับภายในตลาดผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งระบุวิธีการจัดการกับการฝ่าฝืนที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นพาร์ทเนอร์ คุณจึงมีความรับผิดชอบที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตนเองได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและความคาดหวังทั้งหมดทุกข้อของตลาดผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว

การดำเนินการที่ห้ามและพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับ

หากคุณดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ หรือว่ามีส่วนร่วมในพฤติกรรมดังต่อไปนี้ขณะที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในตลาดผู้เชี่ยวชาญของ Shopify ทาง Shopify ก็อาจลงมือดำเนินการทางวินัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการลบชื่อออกจากตลาด นอกจากนั้นการดำเนินการและพฤติกรรมเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดการลบคุณออกจากโปรแกรม Shopify Partner ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการกระทำผิด

การสื่อสารและการแสดงตัวตน

 • การกลั่นแกล้ง การคุกคาม การข่มขู่ คำพูดที่แสดงความเกลียดชังหรือภาษาที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่รุนแรง หรืออย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งตามดุลยพินิจของ Shopify แล้วไม่เหมาะสม
 • สแปมใส่ผู้ขาย
 • เผยแพร่หรือส่งเนื้อหาที่ประสงค์ร้ายให้แก่ผู้ขาย
 • การสร้างรีวิวปลอม การเขียนรีวิวในนามของผู้ขาย หรือเสนอรางวัลจูงใจให้รีวิว
 • แสดงตัวตน ความสามารถ หรือคุณสมบัติของคุณในลักษณะที่ชวนให้เข้าใจผิด
 • การโปรโมตธุรกิจ เว็บไซต์ หรือบริการจากภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง
 • ได้รับคำร้องเรียนจากผู้ขายเป็นจำนวนมาก

ความเป็นส่วนตัว

 • เปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ที่เป็นส่วนตัว หรือข้อมูลที่เป็นความลับที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายหรือพาร์ทเนอร์รายอื่นๆ
 • การส่งออกหรือคัดลอกข้อมูลผู้ขายเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
 • การใช้หรือพยายามที่จะใช้บัญชีผู้ใช้หรือข้อมูลของผู้ใช้อื่น

อื่นๆ

 • สร้างบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์หลายๆ บัญชีเพื่อหลบเลี่ยงแนวทางของตลาดผู้เชี่ยวชาญ โปรโมตความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน หรือชวนให้ผู้ขายเข้าใจผิด
 • การใช้ตลาดผู้เชี่ยวชาญเพื่อวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อกฎหมายหรือเพื่อดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
 • เพิ่มรหัส ไฟล์ หรือโปรแกรมเพิ่มเติมที่ออกแบบมาเพื่อหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • สร้างภาวะหยุดชะงัก ความเสียหาย ข้อจำกัด หรืออุปสรรคให้กับความสามารถในการสร้างยอดขายของร้านค้าผู้ค้า
  • สร้างความเสื่อมเสียให้กับชื่อเสียงของผู้ขาย
 • ใช้เนื้อหาที่ถูกขโมยมา ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือที่มีเครื่องหมายการค้า หรือพยายามที่จะใช้ จำหน่าย หรือดัดแปลงเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์

 • การบังคับขู่เข็ญเพื่อให้ได้มาซึ่งการรับเงินเพิ่มเติม หรือปฏิเสธการดำเนินงานเพื่อแลกกับการรับเงินที่มากกว่าจำนวนที่ตกลงกันไว้ในคำอธิบายงาน

 • หรือมิฉะนั้นแล้วเป็นการดำเนินการใดๆ ก็ตามที่ Shopify ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงของ Partner Program หรือ นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเรา

มาตรฐานกำกับคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงาน

การที่มีสถานะเป็นสมาชิกในตลาดผู้เชี่ยวชาญเป็นการบอกกับผู้ขายว่าคุณเป็นพาร์ทเนอร์ชั้นนำของวงการ รวมทั้งเป็นผู้ที่สร้างผลงานคุณภาพสูง และยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ขายได้ ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าพาร์ทเนอร์ทั้งหมดทุกรายในตลาดผู้เชี่ยวชาญจะดำเนินงานได้ตรงตามความคาดหวังของผู้ขาย คุณจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานกำกับประสิทธิภาพการทำงานดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ดี การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้อาจส่งผลให้คุณถูกลบออกจากตลาดได้เช่นกัน

 • สื่อสารเกี่ยวกับการอัปเดตงานและประเด็นสําคัญภายในกระดานข้อความของผู้เชี่ยวชาญ
 • ตอบกลับข้อความของลูกค้าภายใน 72 ชั่วโมง หากคุณทราบล่วงหน้าว่าคุณจะไม่สามารถตอบกลับข้อความได้ภายใน 72 ชั่วโมง เนื่องจากเป็นช่วงหยุดพักร้อน การเจ็บป่วย หรือเหตุผลอื่นๆ ให้แจ้งวันที่คุณจะกลับมาให้ลูกค้าทราบ
 • ปฏิบัติงานให้เสร็จตามวันครบกำหนดที่คุณสื่อสารเอาไว้กับผู้ขาย
 • กำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับงานก่อนที่จะเริ่มทำงาน โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องสร้างข้อตกลงร่วมกัน ทั้งนี้วิธีที่ดีที่สุดในการกำหนดความคาดหวังก็คือการยื่นข้อเสนอ
 • ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงของงานหรือหมุดหมายสำคัญล่วงหน้าก่อนถึงวันส่ง
 • สร้างผลงานที่มีคุณภาพสูง โดยชิ้นงานที่เสร็จสิ้นในงานที่ส่งเข้ามาผ่านตลาดจะต้องเป็นไปตามหรือเกินกว่ามาตรฐานในวงดาร
 • ตอบกลับงานทุกๆ งานในเวลาที่เหมาะสม
 • เมื่อตอบกลับงานในตอนต้น ให้กล่าวถึงสรุปงานโดยสังเขปของผู้ขาย รวมทั้งข้อกังวลใจในเบื้องต้นด้วยเช่นกัน
 • ใช้ฟีเจอร์ปฏิเสธงานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น หากคุณปฏิเสธงานมากจนเกินไป ก็อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับ รวมถึงอันดับการค้นหาของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการปฏิเสธงาน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์กรของคุณสามารถให้บริการตามที่ระบุไว้ในโปรไฟล์และรายการบริการที่เกี่ยวข้องได้
 • กรอกโปรไฟล์และรายการบริการที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด นอกจากนี้ให้ใส่ตัวอย่างเพื่อแสดงผลงานที่ผ่านมาของคุณเองหลายๆ ตัวอย่าง
 • มีนโยบายการคืนเงินและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเมื่อคุณจัดการคำขอคืนเงิน

ข้อกำหนดของตลาดของผู้เชี่ยวชาญ

เพื่อรักษาสถานะการเป็นสมาชิกเอาไว้ รวมทั้งเพื่อให้ได้รับลูกค้าเป้าหมายในตลาดผู้เชี่ยวชาญต่อไป พาร์ทเนอร์จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์กรของตนมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของตลาด

ข้อกำหนดของงาน

 • สำหรับการชำระเงินค่าบริการที่มีการประสานงานผ่านทางตลาดผู้เชี่ยวชาญ ให้ใช้ใบแจ้งหนี้ของ Shopify ทุกครั้ง หากเป็นไปได้
 • ใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงานในทุกๆ กรณีที่จำเป็นต้องใช้สิทธิ์การเข้าถึงของผู้ดูแล นอกจากนั้นหลังจากที่งานเสร็จสิ้นลง คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงานเรียบร้อยแล้ว โดยคุณจะต้องไม่เข้าถึงร้านค้าหลังจากงานที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น
 • เมื่อใช้เนื้อหา ชิ้นงาน หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับการรองรับโดย Shopify ในระหว่างการทำงาน ให้ตรวจสอบว่าได้ชี้แจงให้ผู้ขายทราบอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับความเสี่ยง ข้อมูลด้านความช่วยเหลือ และคำแนะนำทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ผู้ขายจะต้องสามารถใช้ชิ้นงาน เนื้อหา หรือซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • มีการใช้งานและมีส่วนร่วมในตลาดผู้เชี่ยวชาญอยู่เสมอ หากจำนวนงานที่หมดอายุมีเกินกว่า 30% คุณจะไม่ได้รับงานใหม่ผ่านตลาดผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งอาจถูกลบออกจากตลาดด้วยเช่นเดียวกัน
 • เมื่อได้รับสรุปงานสั้นๆ ในเบื้องต้น ให้เสนอบริการที่สอดคล้องกับหมวดหมู่ของบริการและคำขอตั้งต้นของผู้ขาย คุณจะต้องไม่เสนอบริการต่างๆ ที่ผู้ขายบริการที่ไม่ได้ร้องขอหรือยอมรับ
 • บริการทั้งหมดที่ดำเนินการจะต้องไม่ฝ่าฝืนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์อื่นใดทั้งสิ้นของบุคคลภายนอกไม่ว่าจะใดๆ ก็ตาม
 • มีนโยบายการคืนเงินให้แก่ลูกค้าในระหว่างขั้นตอนการเสนอสำหรับทุกงานในตลาดผู้เชี่ยวชาญของ Shopify

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับงานและการสื่อสารกับผู้ขาย ให้ดูที่การรับงานและการสื่อสารกับผู้ขาย

ข้อกำหนดของโปรไฟล์

 • องค์กรของคุณ ตลอดไปจนถึงคุณสมบัติและขีดความสามารถของตัวองค์กรจะต้องได้รับการถ่ายทอดออกมาในตลาดอย่างถูกต้องแม่นยำ
 • เนื้อหาทั้งหมดที่ใส่ไว้ในโปรไฟล์ของคุณและรายการบริการที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งต้องเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
 • โปรไฟล์และบริการที่เกี่ยวข้องต้องถูกต้องแม่นยำและเป็นปัจจุบัน
 • โปรไฟล์และบริการที่เกี่ยวข้องต้องไม่เปลี่ยนเส้นทางผู้ขายไปยังเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มภายนอก

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าโปรไฟล์ ให้ดูที่การตั้งค่าโปรไฟล์ตลาดผู้เชี่ยวชาญของคุณ