เกณฑ์ชี้วัดประสิทธิภาพ

หากต้องการติดตามการเติบโตของธุรกิจของคุณผ่านตลาดผู้เชี่ยวชาญ คุณสามารถดูเกณฑ์ชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับงานที่คุณได้รับและดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วได้ เกณฑ์ชี้วัดเหล่านี้มีความสำคัญต่อการตรวจสอบเนื่องจากอาจส่งผลต่อการจัดอันดับของคุณในการค้นหาในตลาดผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะมีผลต่อจำนวนงานที่คุณได้รับ

แดชบอร์ดของเกณฑ์ชี้วัดเหล่านี้มีให้ใช้งานใน Partner Dashboard ของคุณใน บริการ > เกณฑ์ชี้วัด

นอกจากนี้คุณยังจะได้รับรายงานรายปักษ์ เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของคุณในตลาดผู้เชี่ยวชาญทางอีเมล

แดชบอร์ดภาพรวมของเกณฑ์ชี้วัด

แดชบอร์ดภาพรวมของเกณฑ์ชี้วัดช่วยให้คุณเข้าใจประสิทธิภาพการทำงานของคุณในตลาดผู้เชี่ยวชาญในช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อแดชบอร์ดโหลด แผนภูมิจะแสดงข้อมูลในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนช่วงวันที่ได้โดยใช้เครื่องมือเลือกช่วงวันที่

ตัวชี้วัดสำหรับช่วงวันที่ที่เลือกจะถูกเปรียบเทียบกับเกณฑ์ชี้วัดสำหรับช่วงวันที่ที่เท่ากัน ตัวอย่างเช่น ตัวชี้วัดสำหรับวันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม เปรียบเทียบกับ เกณฑ์ชี้วัดสำหรับวันที่ 31 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน การเปรียบเทียบนี้ช่วยให้คุณสามารถระบุว่าประสิทธิภาพการทำงานของคุณพัฒนาขึ้นหรือด้อยลงในช่วงเวลาต่างๆ

เกณฑ์ชี้วัดที่แสดงบนแดชบอร์ดภาพรวม
ตัวชี้วัด ข้อมูลที่แสดงสำหรับช่วงวันที่ที่เลือก
งานที่ได้รับ

แสดงจำนวนของงานที่ได้รับผ่านการจับคู่หรือคำขอโดยตรง ระบบจะไม่นับงานที่ได้รับจากผู้ขายในอนาคตในเกณฑ์ชี้วัดนี้

งานที่เสร็จสิ้นแล้ว

แสดงจำนวนงานที่ผู้ขายได้รับการยืนยันว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว และงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเสร็จสมบูรณ์แต่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

งานที่ออกใบแจ้งหนี้แล้ว

แสดงจำนวนของงานที่มีใบแจ้งหนี้ที่มีการชำระเงินอย่างน้อยหนึ่งรายการ

งานที่หมดอายุแล้ว

แสดงจำนวนของงานที่คุณไม่ได้ตอบกลับภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง งานที่หมดอายุจะมีผลต่อการจัดอันดับของคุณ

ไม่มีการตอบกลับเบื้องต้น

แสดงจำนวนของงานที่มีความเสี่ยงจะหมดอายุ คุณจำเป็นต้องปฏิเสธหรือตอบกลับงานภายในเวลา 72 ชั่วโมงหลังจากรับคำของาน มิฉะนั้นงานจะหมดอายุ

งานที่ปฏิเสธ

แสดงจำนวนของงานที่คุณปฏิเสธที่จะดำเนินการ

เวลาในการตอบกลับโดยเฉลี่ย

แสดงเวลาโดยเฉลี่ยที่คุณใช้ตอบกลับไปยังผู้ขายหลังจากที่ได้รับคำของาน เวลาตอบสนองโดยเฉลี่ยที่นานจะมีผลต่อการให้คะแนนของคุณ

การตอบกลับของผู้ขาย

แสดงจำนวนคำของานที่คุณได้ตอบกลับไปยังที่ผู้ขายตอบกลับอีกครั้ง ซึ่งหมายความว่าผู้ขายยอมรับการตอบกลับของคุณและต้องการทำงานร่วมกับคุณต่อ

การปฏิเสธจากผู้ขาย

แสดงจำนวนงานที่ผู้ขายปฏิเสธที่จะดำเนินการต่อ

รีวิวที่ได้รับ

แสดงจำนวนรีวิวที่คุณได้รับในบริการทั้งหมด

บริการยอดนิยม

รายการบริการที่ร้องขอบ่อยที่สุดในช่วงเวลาที่เลือก และจำนวนคำขอสำหรับแต่ละบริการ

คะแนน

คะแนนที่คุณได้รับในช่วงเวลาที่เลือกสำหรับการสื่อสารและคุณภาพของการทำงานระหว่างบริการทั้งหมด

เกณฑ์ชี้วัดในรายงานทางอีเมลรายปักษ์

ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกส่งไปให้คุณทุกสองสัปดาห์ ซึ่งเป็นข้อมเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานล่าสุดของคุณในตลาดผู้เชี่ยวชาญ

เกณฑ์ชี้วัดสำหรับคำของานที่ได้รับ

 • คำของานทั้งหมดที่ได้รับ - จำนวนงานที่คุณได้รับภายในช่วงเวลาที่กำหนด
 • เปอร์เซ็นต์ของคำของานที่มีการตอบกลับ - เปอร์เซ็นต์ของงานที่คุณตอบกลับไม่ว่าจะเป็นการยอมรับ ปฏิเสธ หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน
 • เวลาในการตอบกลับโดยเฉลี่ย - ระยะเวลาที่นับหลังจากคุณได้รับงานจนถึงการตอบกลับงาน
 • เปอร์เซ็นต์ของงานที่ปฏิเสธโดยไม่มีการตอบกลับ - เปอร์เซ็นต์ของงานที่คุณปฏิเสธทันทีโดยไม่มีการตอบกลับไปยังผู้ขาย
 • เปอร์เซ็นต์ของงานที่หมดอายุ - เปอร์เซ็นต์ของงานที่คุณไม่ได้ตอบกลับภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง
 • เปอร์เซ็นต์ของคำของานที่คุณตอบกลับและผู้ขายก็ตอบกลับด้วย - เปอร์เซ็นต์ของผู้ขายที่ตอบการตอบกลับของคุณ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ขายพึงพอใจกับการตอบกลับของคุณและต้องการดำเนินการต่อกับคุณ
 • เปอร์เซ็นต์ของคำของานที่คุณตอบกลับไปจนถึงจุดที่ผู้ขายปฏิเสธการตอบกลับของคุณ - เปอร์เซ็นของผู้ขายที่ไม่ต้องการดำเนินการกับคุณอีกต่อไปหลังจากที่ได้รับการตอบกลับจากคุณแล้ว

ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

 • งานที่เสร็จสิ้น (มีการยืนยันจากผู้ขาย) - จำนวนงานที่ผู้ขายที่คุณทำงานด้วยได้ระบุว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 • งานที่มีการชำระใบแจ้งหนี้ครั้งแรก - จำนวนงานที่มีการชำระใบแจ้งหนี้อย่างน้อย 1 ครั้ง
 • รีวิวที่ได้รับ - จำนวนรีวิวสำหรับการทำงานของคุณ
 • คะแนนรีวิวโดยเฉลี่ย - คะแนนเฉลี่ยในรีวิวทั้งหมดที่คุณได้รับ