เกณฑ์ชี้วัดประสิทธิภาพ

เพื่อช่วยให้คุณติดตามการเติบโตของธุรกิจของคุณผ่านทางตลาดผู้เชี่ยวชาญทุกๆ สองสัปดาห์ระบบจะส่งอีเมลรายงานการเติบโตทางธุรกิจโดยสรุปผ่านตลาดผู้เชี่ยวชาญให้กับผู้เชี่ยวชาญของ Shopify ทุกคน นอกจากนี้เกณฑ์ชี้วัดเหล่านี้ยังสามารถส่งผลต่ออันดับของคุณในการค้นหาในตลาดผู้เชี่ยวชาญได้อีกด้วย ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้คุณได้เห็นเกณฑ์ชี้วัดเหล่านี้

เกณฑ์ชี้วัดสำหรับคำของานที่ได้รับ

ในรายงานเกณฑ์ชี้วัดส่วนนี้เราจะแบ่งปันสถิติแต่ละรายการให้แก่ Shopify Expert แต่ละราย ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 • คำของานทั้งหมดที่ได้รับ - จำนวนงานที่คุณได้รับภายในช่วงเวลาที่กำหนด
 • เปอร์เซ็นต์คำของานที่ได้รับการตอบกลับ - เปอร์เซ็นต์ของงานที่คุณตอบกลับเพื่อยอม ปฏิเสธ หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน
 • เวลาในการตอบกลับโดยเฉลี่ย - ระยะเวลาที่คุณจะตอบกลับงานหลังจากที่ได้รับ
 • เปอร์เซ็นต์ของงานที่ปฏิเสธโดยไม่มีการตอบกลับ - เปอร์เซ็นต์ของงานที่คุณปฏิเสธทันทีโดยไม่มีการตอบกลับไปยังผู้ขาย
 • เปอร์เซ็นต์ของงานที่หมดอายุ - เปอร์เซ็นต์ของงานที่คุณไม่ได้รับกลับมาภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง จึงหมดอายุ
 • เปอร์เซ็นต์ของคำของานที่คุณตอบกลับและผู้ขายก็ตอบกลับด้วย - เปอร์เซ็นต์ของผู้ขายที่ตอบสนองต่อการตอบกลับของคุณ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ขายพึงพอใจกับการตอบกลับของคุณและต้องการดำเนินการต่อกับคุณ
 • เปอร์เซ็นต์ของคำของานที่คุณตอบกลับไปจนถึงจุดที่ผู้ขายปฏิเสธการตอบกลับของคุณ - ร้อยละของผู้ขายที่ไม่ต้องการดำเนินการต่อไปกับคุณอีกต่อไปหลังจากที่ได้รับการตอบกลับจากคุณแล้ว

เกณฑ์ชี้วัดการเสร็จสิ้นงาน

ในรายงานเกณฑ์ชี้วัดส่วนนี้เราจะแบ่งปันสถิติแต่ละรายการให้แก่ Shopify Expert แต่ละราย ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำงานให้เสร็จสิ้น ดังนี้:

 • งานที่เสร็จสิ้น (มีการยืนยันจากผู้ขาย) - จำนวนงานที่ผู้ขายที่คุณทำงานด้วยได้ระบุว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 • งานที่มีการชำระใบแจ้งหนี้ครั้งแรก - จำนวนงานที่มีการชำระใบแจ้งหนี้อย่างน้อย 1 รายการ
 • รีวิวที่ได้รับ - จำนวนรีวิวสำหรับการทำงานของคุณที่คุณได้รับ
 • คะแนนรีวิวเฉลี่ย - ค่าเฉลี่ยจากรีวิวทั้งหมดที่คุณได้รับ