การส่งข้อเสนอ

หากคุณต้องการยอมรับคำของานที่คุณได้รับผ่านทางตลาดผู้เชี่ยวชาญคุณจะสามารถเริ่มทำงานได้โดยส่งข้อเสนอไปยังผู้ขายจากหน้างานใน Partner Dashboard ของคุณ ในขณะที่คุณเตรียมข้อเสนอ ขอแนะนำให้ลองดำเนินการดังต่อไปนี้:

  • อธิบายงานที่คุณจะทำเพื่อบรรลุข้อกำหนดของงาน
  • ระบุข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ขาดหายไปแต่ยังจำเป็นต้องใช้
  • กำหนดความคาดหวังต่อกระบวนการและสร้างเหตุการณ์สำคัญสำหรับขั้นตอนการทำงานแต่ละขั้น

คุณควรรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานในข้อเสนอของคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสที่ข้อเสนอของคุณจะได้รับการยอมรับและเพิ่มโอกาสที่งานดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ การเริ่มต้นกระบวนการด้วยการสื่อสารที่ละเอียดและชัดเจนจะทำให้ผู้ขายมีแนวโน้มจะเขียนรีวิวในแง่บวกและติดต่อคุณอีกในอนาคต

หากผู้ขายปฏิเสธข้อเสนอของคุณ คุณสามารถนำความคิดเห็นของพวกเขามาใช้ปรับปรุงข้อเสนอให้ดีขึ้นก่อนที่คุณจะส่งอีกครั้ง

หมายเหตุ: หากคุณใช้เครื่องมือจัดการโครงการที่มีการสร้างไฟล์ข้อเสนอของคุณเอง ขอแนะนำให้คุณส่งข้อเสนอผ่าน Partner Dashboard เป็นอันดับแรกเพื่อให้ผู้ขายทราบว่าคุณจะส่งข้อเสนอฉบับเต็มแยกต่างหาก ซึ่งจะทำให้แน่ใจได้ว่าผู้ขายจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อเสนอของคุณผ่าน Shopify admin

ส่งข้อเสนอสำหรับงาน

คุณสามารถส่งข้อเสนอได้จากหน้างานใน Partner Dashboard ของคุณ

แบบฟอร์มที่ใช้สร้างข้อเสนอ

แบบฟอร์มข้อเสนอประกอบด้วยส่วนสำหรับข้อมูลต่อไปนี้:

  • งานที่เสนอ
  • เวลาดำเนินการจนเสร็จสิ้นโดยประมาณ
  • ราคารวมของงาน

งานที่เสนอ

ในข้อเสนอส่วนนี้ ให้อธิบายงานที่คุณวางแผนว่าจะปฏิบัติให้ผู้ขายเข้าใจ ใส่ฟีเจอร์หรืองานที่คุณได้พูดคุยกับพวกเขาแล้ว และสรุปว่าคุณวางแผนที่จะส่งงานอย่างไร นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ส่วนนี้เพื่อระบุงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้รวมอยู่ในข้อเสนอของคุณ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ใช้ส่วนตัวเลือกเสริมนี้เพื่ออธิบายว่าผู้ขายต้องทำอะไรก่อนที่คุณจะสามารถเริ่มทำงานได้ ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจต้องมอบทรัพย์สินบางอย่างให้คุณ ติดตั้งแอปที่เฉพาะเจาะจง หรือสร้างบัญชีผู้ใช้สำหรับบริการจากภายนอกที่เกี่ยวข้อง และคุณควรอธิบายเสมอว่าเหตุใดจึงจำเป็นต้องใช้ข้อกำหนดเบื้องต้นเหล่านี้

เวลาดำเนินการจนเสร็จสิ้นโดยประมาณ

ในข้อเสนอส่วนนี้ ให้แจ้งให้ผู้ขายทราบว่างานของคุณจะใช้เวลาเท่าไรในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น

เงื่อนไข

ใช้ส่วนทางเลือกนี้เพื่อให้ข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • วันที่คุณจะเริ่มทำงาน
  • สถานการณ์ใดๆ ที่อาจทำให้เวลาโดยประมาณในการทำให้เสร็จสิ้นเปลี่ยนแปลงได้
  • สถานการณ์ใดๆ ที่อาจส่งผลต่อความรวดเร็วในการตอบกลับผู้ขาย เช่น ความแตกต่างของเขตเวลา หรือวันหยุดที่กำลังจะมาถึง

หากคุณตั้งความคาดหวังเกี่ยวกับตารางเวลาของคุณไว้ชัดเจน คุณจะสามารถช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ขายรู้สึกร้อนรนกับระยะเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหรือในการติดต่อคุณในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

ราคารวมของงาน

ในข้อเสนอส่วนนี้ ให้ระบุต้นทุนทั้งหมดของงานที่คุณจะทำให้ผู้ขาย

ข้อกำหนดในการชำระเงิน

ในข้อเสนอส่วนนี้ ให้อธิบายวิธีการและเวลาที่คุณจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการทำงานของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงวิธีการชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินหน้างาน ชำระหลังงานเสร็จสิ้น หรือชำระเป็นงวด) วิธีการชำระเงิน และคำเตือนใดๆ ที่คุณคิดว่าจำเป็น (เช่น นโยบายการคืนเงินหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้น)