การส่งข้อเสนอ

หมายเหตุ: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 เป็นต้นไป ตลาดผู้เชี่ยวชาญได้แทนที่ด้วย Shopify Partner Directory แบบครบวงจร ดูข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากที่ผู้ขายติดต่อคุณ คุณสามารถเริ่มบทสนทนาเกี่ยวกับความต้องการเฉพาะของผู้ขายได้ จากส่วนนั้นคุณสามารถสร้างข้อเสนอเพื่อกําหนดขอบเขตของงานได้

ขณะเตรียมข้อเสนอให้พร้อม ให้ลองทำดังต่อไปนี้:

 • อธิบายงานที่คุณจะทำเพื่อเข้าข้อกำหนดของผู้ขาย
 • ตั้งความคาดหวังเกี่ยวกับกระบวนการนี้
 • กำหนดช่วงสำคัญในแต่ละขั้นตอนของงาน

คุณควรให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานในข้อเสนอของคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสที่ผู้ขายจะยอมรับข้อเสนอของคุณ และเพิ่มโอกาสที่งานดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ การเริ่มต้นกระบวนการด้วยการสื่อสารที่ละเอียดและชัดเจนจะทำให้ผู้ขายมีแนวโน้มจะเขียนรีวิวในแง่บวกและติดต่อคุณอีกในอนาคต

หากผู้ขายปฏิเสธข้อเสนอของคุณ คุณสามารถนำความคิดเห็นของพวกเขามาใช้ปรับปรุงข้อเสนอให้ดีขึ้นก่อนที่คุณจะส่งอีกครั้ง

หมายเหตุ: หากคุณใช้เครื่องมือจัดการโครงการที่มีการสร้างไฟล์ข้อเสนอของคุณเอง ขอแนะนำให้คุณส่งข้อเสนอผ่าน Partner Dashboard เป็นอันดับแรกเพื่อให้ผู้ขายทราบว่าคุณจะส่งข้อเสนอฉบับเต็มแยกต่างหาก ซึ่งจะทำให้แน่ใจได้ว่าผู้ขายจะได้รับข้อความการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อเสนอของคุณ

แบบฟอร์มข้อเสนอ

แบบฟอร์มข้อเสนอประกอบด้วยส่วนสำหรับข้อมูลต่อไปนี้:

บริการ

ใช้ส่วนนี้เพื่อเลือกบริการที่คุณจะให้บริการ หากคุณจะให้บริการมากกว่าหนึ่งบริการ คุณสามารถอธิบายบริการอื่นๆ ได้ในส่วนงานที่เสนอ หรือสร้างข้อเสนอเพิ่มเติม

งานที่เสนอ

ในข้อเสนอส่วนนี้ ให้อธิบายงานที่คุณวางแผนว่าจะปฏิบัติให้ผู้ขายเข้าใจ ใส่ฟีเจอร์หรืองานที่คุณได้พูดคุยกับพวกเขาแล้ว และสรุปว่าคุณวางแผนที่จะส่งงานอย่างไร นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ส่วนนี้เพื่อระบุงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้รวมอยู่ในข้อเสนอของคุณ

งวดชำระ

ใช้ส่วนตัวเลือกนี้เพื่อจัดทำรายการตรวจสอบหรือรายการที่จัดส่งที่นัดหมายเวลาไว้ได้ คุณสามารถเพิ่มช่วงสำคัญถึง 5 ช่วงให้กับข้อเสนอได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มราคาให้กับแต่ละช่วง และเวลาที่ต้องใช้ในการทำแต่ละช่วงให้เสร็จสิ้น

เวลาดำเนินการจนเสร็จสิ้นโดยประมาณ

ในข้อเสนอส่วนนี้ ให้แจ้งให้ผู้ขายทราบว่างานของคุณจะใช้เวลาเท่าไรในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ใช้ส่วนทางเลือกนี้เพื่อให้ข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • วันที่คุณจะเริ่มทำงาน
 • สถานการณ์ใดๆ ที่อาจทำให้เวลาโดยประมาณในการทำให้เสร็จสิ้นเปลี่ยนแปลงได้
 • สถานการณ์ใดๆ ที่อาจส่งผลต่อความรวดเร็วในการตอบกลับผู้ขาย เช่น ความแตกต่างของเขตเวลา หรือวันหยุดที่กำลังจะมาถึง

หากคุณตั้งความคาดหวังเกี่ยวกับตารางเวลาของคุณไว้ชัดเจน คุณจะสามารถช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ขายรู้สึกร้อนรนกับระยะเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหรือในการติดต่อคุณในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ในข้อเสนอส่วนนี้ ให้ระบุต้นทุนทั้งหมดของงานที่คุณจะทำให้ผู้ขาย

ข้อกำหนดในการชำระเงิน

ใช้ส่วนตัวเลือกนี้เพื่ออธิบายวิธีการและเวลาที่คุณเรียกเก็บค่าบริการจากงานของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงลักษณะการชำระเงิน ตารางการชำระเงิน วิธีการชำระเงิน นโยบายการคืนเงิน การเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่คุณคิดว่าจําเป็น เพื่อประสบการณ์การใช้งานของผู้ขายที่ดีที่สุด คุณควรแบ่งการจ่ายเงินขนาดใหญ่ให้เป็นหลายช่องทางตามหลักกิจกรรมหลัก ตัวอย่างเช่น หากคุณมีโครงการขนาดเล็ก คุณอาจคิดค่าบริการเพิ่ม 50% และ 50% หลังจากที่โครงการเสร็จสิ้น

การสร้างข้อเสนอ

คุณสามารถสร้างข้อเสนอจากการสนทนากับผู้ขายได้

ขั้นตอน:

 1. ใน Partner Dashboard ของคุณ ให้ไปที่ บริการ > ข้อความ
 2. เลือกบทสนทนากับผู้ขายที่คุณต้องการส่งข้อเสนอ
 3. คลิก “สร้างข้อเสนอ
 4. กรอกแบบฟอร์มที่ให้ไว้
 5. คลิก “ตรวจสอบข้อความ” เพื่อดูว่าข้อเสนอจะปรากฏต่อผู้ขายอย่างไร
 6. คลิก “ส่งข้อเสนอ

ข้อเสนอจะถูกเพิ่มเป็นข้อความในการสนทนากับผู้ขายของคุณ นอกจากนี้ยังปรากฏสถานะเป็นข้อเสนอที่รอการอนุมัติในหน้าต่างข้อเสนอและงาน หากคุณต้องแก้ไขข้อเสนอ คุณต้องยกเลิกข้อเสนอนั้นและสร้างข้อเสนอใหม่พร้อมรายละเอียดที่แก้ไขแล้ว

ยกเลิกข้อเสนอที่รอการอนุมัติ

คุณสามารถยกเลิกข้อเสนอที่รอการอนุมัติก่อนที่ผู้ขายจะยอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอนั้น

 1. ใน Partner Dashboard ของคุณ ให้ไปที่ บริการ > ข้อความ
 2. เลือกบทสนทนาที่มีข้อเสนอ
 3. จากหน้าต่างข้อเสนอและงาน ให้คลิกที่ข้อเสนอ
 4. คลิก “ยกเลิกข้อเสนอ” จากนั้นคลิก “ยกเลิก” เพื่อยืนยัน

ข้อเสนอที่ยอมรับและปฏิเสธ

ผู้ขายสามารถตรวจสอบและยอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอของคุณจากบทสนทนาของคุณ

เมื่อผู้ขายยอมรับข้อเสนอของคุณ พวกเขาจะได้รับแจ้งให้เลือกร้านค้าที่งานจะปฏิบัติงานให้ ผู้ขายยังสามารถเลือกที่จะไม่เชื่อมโยงงานที่นําเสนอกับร้านค้าได้

หากผู้ขายเลือกร้านค้า ระบบก็จะสร้างงานขึ้น คุณสามารถดูและจัดการงานได้จากหน้างานใน Partner Dashboard ของคุณ งานดังกล่าวยังปรากฏในหน้าต่างข้อเสนอและงานที่ด้านข้างบทสนทนาของคุณกับผู้ขายด้วย

หากผู้ขายไม่ได้เลือกร้านค้า ข้อเสนอจะถูกทำเครื่องหมายว่ายอมรับแล้ว คุณสามารถดูข้อเสนอที่ยอมรับได้ในหน้าต่างข้อเสนอและงานที่ด้านข้างบทสนทนาของคุณกับผู้ขาย

หมายเหตุ: ข้อเสนอที่ยอมรับคืองานที่ไม่เชื่อมโยงกับร้านค้าเมื่อมีการยอมรับข้อเสนอ

 • หากคุณกำลังดำเนินการกับข้อเสนอที่ยอมรับแล้ว คุณจะไม่สามารถดูหรือทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นในหน้างานได้
 • คุณยังสามารถขอรับการตรวจสอบงานที่เสร็จสิ้นแล้วได้
 • หากต้องการรับชำระเงินจากข้อเสนอที่ยอมรับ คุณต้องสร้างใบแจ้งหนี้ให้กับผู้ขายภายนอกตลาดผู้เชี่ยวชาญ

หากผู้ขายปฏิเสธข้อเสนอของคุณ พวกเขาจะได้รับแจ้งให้ระบุเหตุผล ข้อเสนอถูกทำเครื่องหมายว่าปฏิเสธแล้ว และสามารถเข้าถึงได้จากหน้าต่างข้อเสนอและงาน

ขั้นตอนถัดไป