การตั้งค่าโปรไฟล์ตลาดผู้เชี่ยวชาญของคุณ

หมายเหตุ: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 เป็นต้นไป ตลาดผู้เชี่ยวชาญได้แทนที่ด้วย Shopify Partner Directory แบบครบวงจร ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนที่ระบบจะทำให้ผู้ขายบน Shopify ค้นหาคุณในตลาดผู้เชี่ยวชาญของ Shopify ได้ คุณต้องสร้างหน้าโปรไฟล์และหน้าบริการอย่างน้อยหนึ่งหน้าเสียก่อน

โปรไฟล์และหน้าบริการของคุณจะช่วยให้ผู้ขายสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับงานหรือไม่ หน้าเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถแสดงทักษะและสไตล์อันเป็นเอกลัษณ์ของคุณ และบอกผู้ขายได้อย่างชัดเจนว่าพวกเขาจะได้รับอะไรบ้าง

หากต้องการสร้างหรืออัปเดตหน้าโปรไฟล์หรือหน้าบริการของคุณ ในPartner Dashboard ให้ไปที่ บริการ > โปรไฟล์

โปรไฟล์

โปรไฟล์ของคุณประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวคุณ รวมถึงข้อมูลต่อไปนี้ด้วย

 • ชื่อบริษัทของคุณ
 • ภาษาที่คุณสามารถใช้ในการสื่อสาร
 • ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของคุณ
 • ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ
 • วันที่ที่คุณเข้าร่วมตลาดผู้เชี่ยวชาญ
 • เวลาในการตอบกลับโดยเฉลี่ยของคุณ
 • ประวัติโดยสังเขป

นอกจากนี้ หน้าโปรไฟล์ของคุณยังมีข้อมูลเกี่ยวกับงานที่คุณทำให้ผู้ขายด้วย

 • คะแนนเฉลี่ยของคุณจากบริการทุกอย่าง
 • จำนวนงานที่คุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
 • ตัวอย่างงานที่คุณเคยทำ (ไม่บังคับ)
 • รายการบริการของคุณ พร้อมลิงก์ไปยังหน้าบริการของคุณ
 • รีวิวสำหรับงานทั้งหมดของคุณ

ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

ผู้ขายมักจะต้องการผู้เชี่ยวชาญที่คุ้นเคยกับธุรกิจของตน หรือผู้ที่เคยทำงานกับร้านค้าที่มีข้อกำหนดคล้ายคลึงกัน หากต้องการแสดงร้านค้าประเภทร้านค้าที่คุณทำงานโดยทั่วไปคุณสามารถเลือกธุรกิจที่คุณเชี่ยวชาญได้สูงสุดสี่อุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมเหล่านี้จะปรากฏในโปรไฟล์ผู้เชี่ยวชาญของคุณ

คุณสามารถอัปโหลดตัวอย่างงานได้สูงสุด 6 ตัวอย่าง เพื่อนำเสนองานที่คุณเคยทำ คุณสามารถใช้ตัวอย่างเหล่านี้เพื่อแสดงสไตล์ คุณภาพ และขอบเขตการทำงานของคุณ

ในตัวอย่างงานแต่ละรายการ คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพหลายรูปและคำอธิบายเพื่อช่วยให้ผู้ขายเข้าใจงานที่คุณทำ หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับส่วนนี้มีดังต่อไปนี้

 • สำหรับคำอธิบาย ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • รายละเอียดของงานหรือบริการที่เคยทำ
  • งานนั้นช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ขายหรือช่วยพัฒนาธุรกิจของพวกเขาอย่างไร
  • ระยะเวลาในการทำงาน
  • ต้นทุนโดยประมาณในการทำงาน เพื่อช่วยให้ผู้ขายเข้าใจว่าการงานแบบที่คล้ายกันจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไร
 • ใช้รูปภาพที่มีความละเอียดสูง (อย่างน้อย 1024 x 800 px ความละเอียด 300 dpi) เมื่อเป็นไปได้

หน้าการบริการ

หน้าบริการจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับบริการของคุณให้ผู้ขายทราบ ซึ่งรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้

 • ราคาเริ่มต้นสำหรับการบริการ
 • สิ่งที่รวมอยู่ในราคาเริ่มต้น
 • งานที่คุณสามารถทำได้โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ
 • ข้อมูลงานและข้อมูลราคาเพิ่มเติม
 • ตัวอย่างงาน (ไม่บังคับ)
 • ความเห็นที่คุณได้รับสำหรับบริการนี้

ระบบจะแสดงบริการต่างๆ บนหน้าบริการในโปรไฟล์ของคุณตามลำดับที่ปรากฏในรายการบริการของคุณ ลากและวางบริการต่างๆ ในรายการเพื่อเปลี่ยนลำดับ

การเพิ่มบริการ

คุณสามารถเพิ่มบริการอย่างน้อยหนึ่งรายการไปยังรายการบริการที่คุณมีในโปรไฟล์ของคุณได้ เมื่อคุณเผยแพร่บริการ ผู้ขายจะสามารถส่งงานให้คุณสำหรับบริการนั้นได้

ขั้นตอน:

 1. จากแดชบอร์ดของพาร์ทเนอร์ของคุณ ให้ไปที่บริการ > โปรไฟล์
 2. ในส่วนบริการที่คุณมี ให้คลิกที่ “เพิ่มบริการ
 3. ในหน้าต่าง “เพิ่มบริการไปยังโปรไฟล์” ให้คลิกที่หมวดหมู่การบริการ จากนั้นเลือกบริการที่คุณต้องการเพิ่มไปยังโปรไฟล์ของคุณ
 4. คลิกที่ “เพิ่มบริการ

จากนั้นบริการจะถูกเพิ่มไปยังรายการบริการที่คุณมี หากต้องการเผยแพร่บริการนั้นไปยังโปรไฟล์ของคุณ คุณต้องดำเนินการข้อมูลบริการให้เสร็จสมบูรณ์

การตรวจสอบและดำเนินการบริการให้เสร็จสมบูรณ์

ก่อนที่ผู้ขายจะสามารถส่งงานให้คุณเพื่อรับบริการ คุณต้องดำเนินการข้อมูลบริการนั้นให้เสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอน:

 1. จากแดชบอร์ดของพาร์ทเนอร์ของคุณ ให้ไปที่บริการ > โปรไฟล์
 2. ใต้บริการที่คุณมอบให้ ให้ตรวจสอบบริการของคุณ
 3. คลิกที่แท็บไม่สมบูรณ์ เพื่อดูบริการที่คุณต้องอัปเดตก่อนที่จะสามารถเผยแพร่ได้
 4. หากต้องการดูและแก้ไขรายละเอียดของการบริการ ให้คลิกตั้งค่าบริการ
 5. หลังจากที่คุณได้เพิ่มเนื้อหาไปยังบริการแล้วและเลือกงานที่คุณมีแล้ว ให้คลิกที่ “บันทึกและเผยแพร่

ข้อมูลบริการ

คุณสามารถใส่รายละเอียดต่อไปนี้เกี่ยวกับบริการที่คุณมีได้ในหน้าบริการ

ราคาเริ่มต้น

ราคาเริ่มต้นของคุณสำหรับการบริการใดบริการหนึ่งคือ ราคาพื้นฐานที่คุณเรียกเก็บจากการใช้บริการดังกล่าว สำหรับการบริการที่ไม่ซับซ้อน ค่านี้อาจเป็นอัตราราคารายชั่วโมงของคุณ สำหรับบริการที่มีหลายระดับ ค่านี้อาจแพ็คเกจที่ธรรมดาที่สุดที่คุณให้บริการ ราคาเริ่มต้นเป็นตัวกำหนดราคาที่คาดหวังของผู้ขาย ดังนั้นควรเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาที่องค์กรของคุณจะระบุบนใบแจ้งหนี้ให้แก่ผู้ขายสำหรับการใช้บริการนั้นๆ

ราคาเริ่มต้นสามารถใช้เป็นวิธีในการดึงดูดผู้ขายประเภทที่คุณต้องการร่วมงานด้วยได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น คุณอาจกำหนดราคาให้สูงขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้ร่วมงานกับผู้ขายที่มีงบประมาณมากเท่านั้น หรือคุณอาจกำหนดราคาแพ็คเกจให้ถูกลงหรือปรับแต่งแพ็คเกจใหม่เพื่อให้มีราคาไม่แพงสำหรับผู้ขายรายใหม่

สิ่งที่รวมอยู่ในราคาเริ่มต้น

ในส่วนนี้คุณควรระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะทำให้สำหรับราคาเริ่มต้น หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับส่วนดังกล่าว มีดังต่อไปนี้

 • แสดงรายการขีดจำกัดสูงสุดในขอบเขตพื้นฐานดังกล่าว เช่น จำนวนสินค้าสูงสุดหรือเว็บเพจที่รวมอยู่ในราคานี้
 • ระบุข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้ขายสามารถเปรียบเทียบการบริการที่คุณมีให้กับของผู้เชี่ยวชาญรายอื่นที่มีคะแนนราคาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น คุณมีการเรียกฝึกอบรมหลังจากที่คุณตั้งค่าฟีเจอร์ใหม่หรือไม่ บริการ SEO ของคุณมีรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือการวิเคราะห์การแข่งขันหรือไม่ คุณมีสิ่งอื่นๆ ให้นอกเหนือจากการให้บริการปกติหรือไม่
 • ระบุโปรโมชันในปัจจุบันของคุณที่มีผลต่อราคาเริ่มต้น

ข้อมูลงานและข้อมูลราคาเพิ่มเติม

ใช้ส่วนนี้เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคุณสามารถให้บริการเพิ่มด้านใดได้บ้างและต่ละรายการจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้าง หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับส่วนดังกล่าว มีดังต่อไปนี้

 • แสดงงานเพิ่มเติมใดๆ สำหรับบริการที่ไม่รวมอยู่ในราคาเริ่มต้น คุณอาจทำเช่นนี้กับงานที่คุณเสนอให้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรืองานที่ผู้ขายจะต้องจัดหาด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น ระบุว่าคุณต้องการให้ผู้ขายแสดงสำเนาหรือรูปภาพของตนเองหรือไม่ หรือว่าคุณสามารถดำเนินการให้ได้โดยเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ทำรายการปัจจัยที่อาจทำให้ต้นทุนของโครงการสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น คำขอปรับแต่งเพิ่มเติม การแก้ไขเพิ่มเติม หรือต้นทุนจากภายนอก เช่น สิทธิ์การใช้งาน หรือแอปต่างๆ
 • หากเป็นไปได้ ให้ใส่ข้อมูลแยกย่อยของสินค้าเพิ่มเติมที่จะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นหากมีการเพิ่มขอบเขตงานด้วย ตัวอย่างเช่น หากแพคเกจมาตรฐานของคุณมีแคมเปญอีเมล 3 รายการ ให้ระบุราคาสำหรับแคมเปญเพิ่มเติมแต่ละรายการด้วย
 • แสดงรายการโปรโมชันของคุณที่ช่วยลดราคาของบริการลง ตัวอย่างเช่น หากคุณเสนอส่วนลดสำหรับบริการเพิ่มเติมที่ดำเนินการในงานเดียวกัน ให้คุณระบุว่าส่วนลดดังกล่าวจะส่งผลอย่างไรต่อต้นทุนโดยรวมในส่วนนี้ของผู้ขาย

งานบริการ

งานบริการเป็นแอตทริบิวต์เสริมของบริการที่อธิบายถึงประเภทของการทำงานที่ผู้เชี่ยวชาญทำ หรือความต้องการของผู้ขาย งานบริการอาจต้องใช้ทักษะหรือแหล่งข้อมูลพิเศษเพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะดำเนินการให้บริการบางอย่างในฐานะส่วนหนึ่งของแต่ละบริการที่คุณมีหรือไม่ ผู้ขายสามารถกรองผู้เชี่ยวชาญได้โดยอิงจากงานที่พวกเขาสามารถดำเนินการได้ในฐานะส่วนหนึ่งของบริการนั้น บางบริการไม่มีงานบริการ

ตัวอย่างงาน

สำหรับบริการของคุณแต่ละอย่าง คุณสามารถอัปโหลดตัวอย่างงานที่เกี่ยวข้องกับบริการนั้นได้สูงสุด 6 ตัวอย่าง ในตัวอย่างงานแต่ละชิ้น คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพหลายรูปและคำอธิบายเพื่อช่วยให้ผู้ขายเข้าใจงานที่คุณทำได้ หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับส่วนนี้มีดังต่อไปนี้

 • ทำให้ตัวอย่างงานมีความเกี่ยวข้องกับบริการของคุณ เนื่องจากผู้ขายจะดูตัวอย่างงานของคุณในบริบทของบริการดังกล่าว ตัวอย่างเช่น คุณอาจเคยทำโครงการขนาดใหญ่มาก่อน โดยให้บริการหลายรายการ สำหรับตัวอย่างงาน เราขอแนะนำให้คุณใช้รูปภาพและคำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับบริการนั้นๆ
 • ในคำอธิบายประกอบ ให้ใส่ต้นทุนโดยประมาณในการทำงานให้เสร็จสิ้นด้วยเพื่อช่วยให้ผู้ขายเข้าใจว่าการทำงานที่คล้ายคลึงกันจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไร
 • ใช้รูปภาพที่มีความละเอียดสูง (อย่างน้อย 1024 x 800 px ความละเอียด 300 dpi) เมื่อเป็นไปได้

ตัวอย่างหน้าบริการ

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงลักษณะของหน้าการให้บริการ รวมถึงคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับบริการที่มี

รูปภาพที่แสดงตัวอย่างรายการของ Shopify Expert

ขั้นตอนถัดไป

หลังจากที่คุณเผยแพร่โปรไฟล์ของคุณและได้ตั้งค่าบริการอย่างน้อยหนึ่งรายการ คุณสามารถเริ่มรับข้อความจากผู้ขายได้