การตั้งค่าโปรไฟล์ Experts Marketplace ของคุณ

ก่อนที่ระบบจะทำให้ผู้ขายบน Shopify ค้นหาคุณใน Shopify Experts Marketplace ได้ คุณต้องสร้างหน้าโปรไฟล์และหน้าบริการอย่างน้อยหนึ่งหน้าเสียก่อน

โปรไฟล์และหน้าบริการของคุณช่วยให้ผู้ขายตัดสินใจได้ว่าคุณเหมาะสมกับงานที่ผู้ขายต้องการให้ดำเนินการเสร็จสิ้นหรือไม่ ในฐานะ Shopify Expert โปรไฟล์และหน้าบริการจะช่วยให้คุณแสดงทักษะและสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของคุณ และกำหนดลักษณะผู้ขายที่ความคาดหวังอย่างชัดเจน

หน้าโปรไฟล์

หน้าโปรไฟล์ของคุณจะมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณ ได้แก่ ชื่อบริษัทของคุณ ภาษาที่คุณพูด ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ และประวัติโดยสังเขป

บริการทั้งหมดที่คุณมอบให้รวมถึงลิงก์ไปยังหน้าบริการของคุณจะปรากฏในหน้าโปรไฟล์ของคุณ

หน้าบริการ

ราคาเริ่มต้น

ราคาเริ่มต้นสำหรับบริการของคุณคือราคาที่คุณจะเรียกเก็บสำหรับบริการแบบพื้นฐาน เมื่อคุณตั้งค่าหน้าบริการของคุณคุณจะเห็นว่ามีราคาเริ่มต้นขั้นต่ำที่กำหนดโดย Shopify อยู่แล้ว การทำเช่นนี้ทำให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการทั้งหมดได้รับการจัดวางตามต้นทุนขั้นต่ำและป้องกันความคาดหวังที่ไม่สมจริงของผู้ขาย

สิ่งที่รวมอยู่ในราคาเริ่มต้น

ในส่วนนี้คุณควรระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะให้หากเลือกราคาเริ่มต้น หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับส่วนนี้ประกอบด้วย:

  • แสดงรายการขีดจำกัดด้านบนในขอบเขตพื้นฐานดังกล่าว เช่น จำนวนสินค้าสูงสุดหรือเว็บเพจที่รวมอยู่ในราคานี้
  • ให้ข้อมูลเพื่อช่วยผู้ขายเปรียบเทียบบริการของคุณกับผู้เชี่ยวชาญรายอื่น ณ จุดราคาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น คุณมีการเรียกฝึกอบรมหลังจากที่คุณตั้งค่าฟีเจอร์ใหม่หรือไม่ หรือบริการ SEO ของคุณมีรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือการวิเคราะห์การแข่งขันหรือไม่

ข้อมูลงานและข้อมูลราคาเพิ่มเติม

ใช้ส่วนนี้เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคุณสามารถเพิ่มสิ่งใดไปในบริการและจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไรบ้าง หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับส่วนนี้มีดังนี้:

  • แสดงงานเพิ่มเติมใดๆ สำหรับบริการที่ไม่รวมอยู่ในราคาเริ่มต้น คุณอาจทำเช่นนี้กับงานที่คุณเสนอให้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรืองานที่ผู้ขายจะต้องจัดหาด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น ระบุว่าคุณต้องการให้ผู้ขายแสดงสำเนาหรือรูปภาพของตนเองหรือไม่ หรือว่าคุณสามารถดำเนินการให้ได้โดยเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • ทำรายการปัจจัยที่ทำให้ต้นทุนของโครงการสูงขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น คำขอเพิ่มเติมเพื่อปรับแต่ง การแก้ไขเพิ่มเติม ต้นทุนจากภายนอก เช่น สิทธิ์การใช้งาน แอป และอื่นๆ
  • หากเป็นไปได้ให้ใส่รายละเอียดของสินค้าเพิ่มเติมที่จะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นหากมีการเพิ่มขอบเขตงานด้วย ตัวอย่างเช่น หากแพคเกจมาตรฐานของคุณมีแคมเปญอีเมล 3 รายการ ให้เสนอราคาสำหรับแคมเปญเพิ่มเติมแต่ละรายการด้วย

ตัวอย่างงาน

สำหรับบริการแต่ละอย่างของคุณ คุณจะสามารถอัพโหลดตัวอย่างงานที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าวได้สูงสุด 6 ชิ้น ในตัวอย่างงานแต่ละรายการคุณสามารถอัปโหลดรูปภาพและคำอธิบายจำนวนมากเพื่อช่วยให้ผู้ขายทำความเข้าใจงานที่คุณดำเนินการมากขึ้น หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับส่วนนี้มีดังนี้:

  • ทำให้ตัวอย่างงานมีความเกี่ยวข้องกับบริการของคุณ เนื่องจากผู้ขายจะดูตัวอย่างงานของคุณในบริบทของบริการดังกล่าว ตัวอย่างเช่น คุณอาจดำเนินโครงการขนาดใหญ่ที่มีบริการหลายรายการจนเสร็จสิ้นแล้ว แต่สำหรับตัวอย่างงาน เราขอแนะนำให้คุณใช้รูปภาพและคำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับบริการนั้นๆ
  • ในคำอธิบายประกอบ ให้ใส่ต้นทุนโดยประมาณในการทำงานให้เสร็จสิ้นด้วยเพื่อช่วยให้ผู้ขายเข้าใจว่าการทำงานที่คล้ายคลึงกันจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไร
  • ใช้รูปภาพที่มีความละเอียดสูง (อย่างน้อย 1024 x 800 พิกเซล ความละเอียด 300 dpi) เมื่อเป็นไปได้

ตัวอย่างหน้าบริการ

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงลักษณะของหน้าการให้บริการ รวมถึงคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับบริการที่มี

เนื้อหาภาพและการสร้างแบรนด์

รูปภาพที่แสดงตัวอย่างรายการของ Shopify Expert

การพัฒนาและการแก้ไขปัญหา

รูปภาพที่แสดงตัวอย่างรายการของ Shopify Expert