Shopify Eğitim İş Ortakları

Shopify Eğitim İş Ortakları programı, satıcılara işletmelerini nasıl başlatacaklarını veya büyüteceklerini öğreten yüksek kaliteli, iş ortağı tarafından oluşturulan kursları destekler. Eğitim İş Ortağı olmak Shopify'a yeni satıcılar yönlendirmenize ve Shopify Partner Program üzerinden gelir kazanma potansiyelinizi artırmaya yardımcı olur.

Eğitim İş Ortağı olarak kurs malzemelerinize Shopify Onaylı Kurs rozeti ekleyebilirsiniz. Rozet size şu hususlarda yardımcı olur:

 • Shopify ürün uzmanı olarak güvenilirliğinizi artırma
 • Kurslarınızı e-ticaret sektöründeki diğer kurslar arasında önce çıkarma
 • Öğrencilerinize kursunuzun en yüksek kalitede öğrenme deneyimi sunduğunun garantisini verme.

Shopify Eğitim İş Ortakları için gereklilikler

Ön elemeler

 • Tüm performans taleplerinin (ör. mağaza satış hacmi) doğrulaması için mağaza tanıtıcınızı vermeye istekli olmanız gerekir.
 • Shopify Satış Ortağı olduktan sonra en az 50 yeni satıcı yönlendirdiniz.
 • Onaylı kurs içinde diğer e-ticaret platformlarını tanıtmak için bir satış ortağı bağlantısı kullanmamalısınız.
 • Kurs ve kurs dahilindeki herhangi bir pazarlama çalışması Shopify ile olan ortaklığınızı açıkça beyan etmelidir.
 • Kursunuz hakkında yapılan tüm beyanlar (3 referans dahil) doğru, kesin ve iletişim bilgileri ile doğrulanabilir olmalıdır.

Kurs teslimi & kullanıcı deneyimi ölçütleri

 • Online kurslar için kullanıcı deneyimi gezinilebilir olabilir.
 • Offline kursların sunum biçimi mantıksal bir akışı takip etmelidir.
 • Öğrenci bilgileri ve ödeme bilgileri güvende olmalıdır.
 • Kaydolma ve kurs erişimi mantıklı ve sezgisel olmalıdır.
 • Kursunuz, size ait medya kanalı veya kişisel etkinliğiniz aracılığıyla sizin tarafınızdan barındırılır.
 • Kursunuz dahilindeki pazarlama çalışmaları, öğrenim çıktıları ile uyumlu.
 • Öğrenciler, erişim satın aldıktan sonra kilitli veya geçişli içeriklerle karşılaşmaz. Kursunuza dahil olduğunu söylenen içeriğin tümü öğrenciye teslim edilmelidir.
 • Kursun ses ve görüntü kalitesi profesyonel düzeydedir ve Shopify markasını olumlu şekilde yansıtır.

Kurs içeriği ölçütleri

 • Kursun içeriği, mantıksal ve takip etmesi kolay bir yapıda ilerler.
 • Kurs özeti, öğrenim hedeflerini ve sonuçlarını net olarak tanımlar.
 • Kurs veya atölye çalışması makul şekilde fiyatlandırılır ve materyalin kalitesi ile uzunluğuyla uyumludur.
 • Kurs içeriği son 12 ay içinde güncellenmiştir.
 • Kurs içeriği, öğrencilere yönelik gerçekçi beklentileri ve başarılı bir ticaret işletmesini büyütmenin zorluklarını belirler. "Hızlıca zengin olun" minvalindeki mesajlara izin verilmez.
 • Kurs içeriği, hedef kitle ihtiyaçlarını, zorluklarını ve öğrenme gerekliliklerini ele alır.
 • Kurs içeriği, Shopify'ın sorunları nasıl ele aldığına ve işletme ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunduğuna ilişkin öğrencileri eğitir.
 • Shopify ürününe doğru şekilde referans verilir. İçerik, Shopify markası ile hizalanır ve platform özelliklerinin net bir tasvirini, potansiyel hedef kitle için ilgili kullanım örneklerini ve pazarda farklılaşmayı sağlayan unsurları içerir.
 • Kurs içeriği, gerçek yaşamdan alınan örneklerini (örnek olay incelemeleri gibi) içerir veya deneyimli bir Shopify satıcısı tarafından sunulur.
 • Referans verilen tüm istatistikler doğru, güncel ve uygun şekilde belirtilmiş olmalıdır.
 • Kurs içeriği içeriğinde harekete geçirici mesaj ve sonraki adımlar net bir şekilde özetlenir. Örneğin, "Shopify Satıcısı Olun" ve ardından "Buradan Kaydolun" gibi ifadeler kullanılabilir.
 • Kurs içeriği, öğrencileri müşterileri için kullanıcı merkezli bir deneyim sağlamaya teşvik eder.

Marka gereklilikleri

 • İş Ortağı, girişimciliği teşvik etmek için bir taahhüt gösterir.
 • İş Ortağı, Shopify tarafından dürüst ve ulaşılabilir olarak tanınır.
 • İş Ortağı, tüm Shopify Satış Ortağı Programı Yönergelerine uyar.

Shopify Eğitim İş Ortağı olma

Shopify Eğitim İş Ortağı olmak için:

 1. Eğitim İş Ortağı gerekliliklerini karşıladığınızı onaylayın.
 2. Gereklilikleri karşılıyorsanız kurs ve giriş bilgilerinizi İş Ortağı Kontrol Paneli üzerinden İş Ortağı Destek ekibine gönderin.

Kursunuz uygun olmaya yakınsa, iyileştirme için geri bildirim içeren bir denetim raporu tarafınıza gönderilir. Önerilen değişiklikleri yaptıktan sonra kursunuzu son değerlendirme için yeniden gönderebilirsiniz.

Kursunuz onaylanırsa Shopify Onaylı Kurs rozeti için kullanım şartları tarafınıza gönderilir. Kullanım şartlarını kabul ettikten sonra size kurs materyallerinize eklemeniz için rozet verilir.

Yenileme

Onayınız, veriliş tarihinden itibaren bir yıl boyunca geçerlidir.

Bir yıl sonra Shopify'ın Eğitim İş Ortağı Yöneticisi kursunuzda yapılması gerekebilecek değişikliklerin bir listesini sunmak ve kursu nasıl yeniden incelemeye göndereceğiniz hakkında bilgi vermek için iletişime geçebilir. Bu işlem, içeriğinizin güncel olduğundan ve hem programımızın şartlarını hem de standart sektör şartlarını karşılamaya devam ettiğinizden emin olmak amacıyla yapılır.