Shopify Eğitim İş Ortakları

Shopify Eğitim İş Ortakları programı, satıcılara işletmelerini nasıl başlatacaklarını veya büyüteceklerini öğreten yüksek kaliteli, iş ortağı tarafından oluşturulan kursları destekler. Eğitim İş Ortağı olmak Shopify'a yeni satıcılar yönlendirmenize ve Shopify Partner Program üzerinden gelir kazanma potansiyelinizi artırmaya yardımcı olur.

Eğitim İş Ortağı olarak kurs malzemelerinize Shopify Onaylı Kurs rozeti ekleyebilirsiniz. Rozet size şu hususlarda yardımcı olur:

 • Shopify ürün uzmanı olarak güvenilirliğinizi artırın 

 • Kurslarınızı e-ticaret sektöründeki diğer kurslar arasında önce çıkarın 

 • Öğrencilerinize kursunuzun en yüksek kalitede öğrenme deneyimi sunduğunun garantisini verin.  


Shopify Eğitim İş Ortağı olma

Shopify Eğitim İş Ortağı olmak için:

 1. Eğitim İş Ortağı gerekliliklerini karşıladığınızı onaylayın.
 2. Gereklilikleri karşılıyorsanız kurs ve giriş bilgilerinizi incelemesi için Satış Ortağı Yöneticinize gönderin.

Kursunuz, uygunluk gerekliliklerimizi karşıladığından emin olmak için incelenecektir.

Kursunuz uygun olmaya yakınsa, iyileştirme için geri bildirim içeren bir denetim raporu tarafınıza gönderilir. Önerilen değişiklikleri yaptıktan sonra kursunuzu son değerlendirme için yeniden gönderebilirsiniz.

Kursunuz onaylanırsa Shopify Onaylı Kurs rozeti için kullanım şartları tarafınıza gönderilir. Kullanım şartlarını kabul ettikten sonra size kurs materyallerinize eklemeniz için rozet verilir.

Not: Kursunuz kabul edildikten sonra, içeriğinin endüstri ve platform değişiklikleriyle güncellenmiş olduğundan emin olmak için kursu onay tarihinden itibaren bir yıl sonra yeniden göndermeniz gerekir.

Shopify Eğitim İş Ortakları için gereklilikler

Ön elemeler

 • Kurs mağaza veya performans metriklerini açıklıyorsa, yapılan tüm performans iddialarının doğrulanması için mağaza tanıtıcınızı sağlamanız gerekir. Mağazanızın kazanmış olması gereken gelire dair bir gereklilik yoktur.

 • Shopify Satış Ortağı olduktan VEYA beş Shopify mağazası oluşturduktan sonra Shopify'a en az 50 adet yeni satıcıyı (benzersiz satış ortağı bağlantınızla) yönlendirmiş olmanız gerekir.

 • Onaylı kurs içinde diğer e-ticaret platformlarını tanıtmak için bir satış ortağı bağlantısı kullanmamalısınız.

 • Kursunuz hakkında yapılan tüm beyanlar (referanslar dahil) doğru, kesin ve iletişim bilgileri ile doğrulanabilir olmalıdır.

 • Kurs ve kurs dahilindeki herhangi bir pazarlama çalışması Shopify ile olan ortaklığınızı açıkça beyan etmelidir.

Kurs Teslimi & Kullanıcı Deneyimi Ölçütleri

 • Online kurslar için kullanıcı deneyimi gezinilebilir olmalıdır. Offline kursların sunum biçimi mantıksal bir akışı takip etmelidir.

 • Öğrenci bilgileri ve ödeme bilgileri güvende olmalıdır.

 • Kaydolma ve kurs erişimi mantıklı ve sezgisel olmalıdır.

 • Kursunuz, size ait medya kanalı veya kişisel etkinliğiniz aracılığıyla sizin tarafınızdan barındırılır.

 • Kurs dahilindeki pazarlama çalışmaları, öğrenim çıktıları ile uyumludur.

 • Öğrenciler, erişim satın aldıktan sonra kilitli veya geçişli içeriklerle karşılaşmaz. Öğrenciye teslim edileceği söylenen şeyler teslim edilmelidir.

 • Ses ve görüntü kalitesi profesyonel düzeydedir ve Shopify markasını olumlu şekilde yansıtır.


Kurs içeriği ölçütleri

 • İçerik, mantıksal ve takip etmesi kolay bir yapıda ilerler.

 • Kurs özeti, öğrenim hedeflerini ve sonuçlarını net olarak tanımlar.

 • Kurs veya atölye çalışması makul şekilde fiyatlandırılır ve materyalin kalitesi ile uzunluğuyla uyumludur.

 • Kurs içeriği son 12 ay içinde güncellenmiştir.

 • İçerik, öğrencilere yönelik gerçekçi beklentileri ve başarılı bir ticaret işletmesini büyütmenin zorluklarını belirler. "Hızlıca zengin olun" minvalindeki mesajlara izin verilmez.

 • İçerik, hedef kitle ihtiyaçlarını, zorluklarını ve öğrenme gerekliliklerini ele alır.

 • İçerik, Shopify'ın sorunları nasıl ele aldığına ve işletme ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunduğuna ilişkin öğrencileri eğitir.

 • Shopify ürününe doğru şekilde referans verilir. İçerik, Shopify markası ile hizalanır ve platform özelliklerinin net bir tasvirini, potansiyel hedef kitle için ilgili kullanım örneklerini ve pazarda farklılaşmayı sağlayan unsurları içerir.

 • Kurs, gerçek yaşamdan alınan örneklerini (örnek olay incelemeleri gibi) içerir veya deneyimli bir Shopify satıcısı tarafından sunulur.

 • Referans verilen tüm istatistikler doğru, güncel ve uygun şekilde belirtilmiş olmalıdır.

 • Kurs içeriğinde harekete geçirici mesaj ve sonraki adımlar net bir şekilde özetlenir. Örneğin, "Shopify Satıcısı Olun" ve ardından "Buradan Kaydolun" gibi ifadeler kullanılabilir.

 • Kurs içeriği, öğrencileri müşterileri için kullanıcı merkezli bir deneyim sağlamaya teşvik eder.


Marka gereklilikleri

 • İş Ortağı, girişimciliği teşvik etmek için bir taahhüt gösterir.

 • İş Ortağı, Shopify tarafından dürüst ve ulaşılabilir olarak tanınır.

 • İş Ortağı, tüm Shopify Satış Ortağı Programı Yönergelerine uyar.