B2B fiyat listeleri oluşturma

Fiyat listesi, şirketlere sunduğunuz özel fiyatlandırma planıdır.

Fiyat listesi oluşturduktan sonra, B2B müşterilerinin özel fiyatlandırma ile ürün satın almalarına olanak tanımak için ilgili liste bir şirkete atanır. Fiyatlar, tüm katalog için geçerli olacak genel bir yüzde olarak ayarlanabilir. Belirli ürünler ve varyasyonlar için geçerli olacak sabit fiyatlar da uygulanabilir. Fiyat listesi hem genel bir yüzdeyi hem de sabit fiyatları içerebilir ancak genel düzenleme olarak ayarladığınız değer, sabit fiyatlı ürünler veya varyasyonlar için geçerli değildir.

Örneğin, mağazanızdaki mumların fiyatı 10 ABD dolarıdır. Fiyat listesi oluşturup Genel düzenleme kutusuna -20% değerini girersiniz. Böylece fiyat listesine erişimi olan şirketler için mumlarınızın fiyatında %20 indirim yapılır. Mumlardan birini üretmek daha maliyetliyse ilgili mum için sabit fiyat belirleyebilirsiniz. Fiyat listesine erişimi olan bir müşteri mağazanızı ziyaret ettiğinde sabit fiyat belirlediğiniz mum dışındaki ürünleriniz 8 ABD dolarından sunulur. Sabit fiyatlı ürün genel düzenlemeden etkilenmez ve 9 ABD dolarından sunulur.

Fiyat listesi oluşturma

 1. Shopify yöneticinizde, Ürünler > Fiyat listeleri'ne gidin.
 2. Fiyat listesi oluştur'a tıklayın.
 3. Fiyat listeniz için bir başlık girin. Müşteriler, oluşturduğunuz adı görmez.
 4. Online mağazanızdaki tüm ürünler için geçerli olacak fiyat düzenlemesi ayarlamak amacıyla Genel düzenleme kutusuna bir yüzde değeri girin.
 5. Bir ürünün tüm varyasyonları için sabit fiyat ayarlamak istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayın:

  1. Fiyatları düzenle'ye, ardından Fiyatları manuel olarak ayarla'ya tıklayın.
  2. Kaydet ve devam et'e tıklayın.
  3. Düzenlemek istediğiniz ürünleri bulun ve tahsil edilecek fiyatları girin.
  4. Kayıtyap ' a tıklayın.
 6. Bir ürünün belirli varyasyonları için sabit fiyat ayarlamak istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayın:

  1. Fiyatları düzenle'ye, ardından Fiyatları manuel olarak ayarla'ya tıklayın.
  2. Kaydet ve devam et'e tıklayın.
  3. Düzenlemek istediğiniz ürünü bulun.
  4. Yönet'e tıklayın. Ürünün birden fazla varyasyonu varsa Ayrı olarak yönet'e tıklayın.
  5. Belirli varyasyonlar için tahsil edilecek fiyatı girin.
  6. Kayıtyap ' a tıklayın.
 7. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Şirket oluşturduysanız bir şirkete fiyat listesi atamak için Şirket ekle'ye tıklayın.
  • Henüz şirket oluşturmadıysanız Şirket oluştur'a tıklayın.
 8. Durum bölümünde, menüyü açın ve Etkin'i seçin.

Fiyat listelerini dışa ve içe aktarma

Fiyat listesi oluşturduktan sonra listenizi CSV dosyası olarak dışa aktarabilirsiniz. Listenizi düzenledikten sonra belirtilen fiyat listesindeki sabit fiyatları güncellemek için CSV dosyasını içe aktarabilirsiniz. Yeni bir fiyat listesi oluşturmak için de CSV dosyasını kullanabilirsiniz.

Örneğin, yeni bir konum açan şirkete atanmış fiyat listeniz var. Bu nedenle, şirket için yeni konum oluşturuyorsunuz. Fiyatlarınıza kargo ücretlerini dahil ediyorsunuz ancak yeni konum daha uzak olduğundan fiyatı artırmanız gerekiyor. Orijinal konuma yönelik fiyat listenizi dışa aktarın ve bir hesap tablosu programı kullanarak fiyatları düzenleyin. Ardından yeni bir fiyat listesi oluşturup düzenlenen fiyat listesi CSV dosyasını içe aktarın ve fiyat listesini yeni konuma atayın.

Örnek bir CSV dosyası indirme

Şablon olarak kullanmak üzere örnek bir fiyat listesi CSV dosyası indirip görüntüleyebilirsiniz.

Örnek dosya, örnek ürünler ve varyasyonlar içerir. İçe aktarma dosyanız muhtemelen çok daha fazla ürün ve varyasyon içeriyor. Örnek dosyayı şablon olarak kullanacaksanız örnek ürünlerin tümünü kaldırdığınızdan emin olun.

Fiyat listesi CSV dosyasının açıklaması

Bu tabloda, fiyat listesi CSV dosyasındaki alanlar listelemektedir.

Fiyat Listesi Adı alanı doldurulmalıdır. Fiyat listesindeki ürünler ve varyasyonlar, SKU sütunundaki bilgilerle tanımlanabilir. Üründe SKU bilgisi yoksa ürünün veya varyasyonun Tanıtıcı, 1. Seçenek Adı ve 1. Seçenek Değeri gibi tanımlayıcı bilgileri olmalıdır.

Ürünün veya varyasyonun fiyat listesinde görünmesi için fiyat gereklidir. Fiyat ve Karşılaştırma Fiyatı alanlarının ikisi de boşsa bu ürün veya varyasyona yönelik sabit fiyat, fiyat listesinden kaldırılır.

Fiyat listesi dışa aktarma CSV dosyasındaki ürünlerin açıklaması.
Sütun Açıklama
Price List Name Fiyat listesinin adı.
Handle

Tanıtıcılar, her bir ürüne ait benzersiz adlardır. Harf, kısa çizgi ve rakam içerir ancak boşluk, vurgu veya nokta da dahil olmak üzere diğer karakterleri içermezler. Tanıtıcılar, her bir ürünün URL'sinde kullanılır.

Örneğin "Kadın Kayak Montu" için tanıtıcı, kadin-kayak-montu olmalıdır ve ürünün URL'si https://magazaniz.myshopify.com/urunler/kadin-kayak-montu şeklindedir.

SKU

Ürünün veya varyasyonun SKU'su. SKU, envanter takibi hizmetleriyle envanteri takip etmek için kullanılır.

Güncellemek istediğiniz ürünün SKU'su varsa CSV dosyasındaki diğer bilgilerin (ör. Tanıtıcı, 1. Seçenek Adı veya 1. Seçenek Değeri) yerine belirtilen SKU'yu kullanabilirsiniz.

Option1 Name Ürünün seçeneği varsa seçenek adı bu sütunda listelenir. Örneğin, Renk.
Option1 Value Ürünün seçeneği varsa seçenek değeri bu sütunda listelenir. Örneğin, Siyah.
Option2 Name Ürünün ikinci bir seçeneği varsa seçenek adı bu sütunda listelenir.
Option2 Value Ürünün ikinci bir seçeneği varsa seçenek değeri bu sütunda listelenir.
Option3 Name Ürünün üçüncü bir seçeneği varsa seçenek adı bu sütunda listelenir.
Option3 Value Ürünün üçüncü bir seçeneği varsa seçenek değeri bu sütunda listelenir.
Price

Ürünün veya varyasyonun fiyatı. Yalnızca fiyatı ekleyin, para birimi sembolü eklemeyin. Örneğin, 9,99.

Fiyat ve Karşılaştırma Fiyatı alanlarının ikisinin de boş olması ilgili ürün veya varyasyona yönelik sabit fiyatı kaldırır.

Compare At

Ürünün veya varyasyonun karşılaştırma fiyatı. Yalnızca fiyat ekleyin, para birimi sembolü eklemeyin. Örneğin, 9,99.

Fiyat ve Karşılaştırma Fiyatı alanlarının ikisinin de boş olması ilgili ürün veya varyasyona yönelik sabit fiyatı kaldırır.

Fiyat listesini dışa aktarma

Fiyat listeleri ayrı ayrı veya toplu olarak dışa aktarılabilir. Dışa aktarma işlemi tamamlandığında CSV dosyaları size e-postayla gönderilir.

Fiyat listesindeki bir ürün varyasyonunu CSV dosyası yükleyerek güncellemek için seçenekleri ve değerleri (ör. 1. Seçenek Adı ve 1. Seçenek Değeri) kullanmak yerine SKU sütununa bilgi girebilirsiniz.

Tek bir fiyat listesini dışa aktarma

Tek bir fiyat listesini dışa aktarmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

Basamak

 1. Shopify yöneticinizde, Ürünler > Fiyat listeleri'ne gidin.
 2. Fiyat düzenlemelerinin uygulandığı ürünlerinizin listesini dışa aktarmak için mevcut bir fiyat listesine tıklayın.
 3. Fiyatları düzenle'ye tıklayın ve ardından Fiyatları dışa aktar'ı seçin.
 4. Dışa aktarılacak ürünleri seçmek için aşağıdakilerden birini seçin:

  • Bu fiyat listelerindeki tüm ürünler
  • Yalnızca bu fiyat listelerindeki sabit fiyatlı ürünler
 5. CSV dosyasının biçimini seçin.

 6. CSV'yi dışa aktar'a tıklayın.

Birden fazla fiyat listesini toplu olarak dışa aktarma

Birden fazla fiyat listesini toplu olarak dışa aktarmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

Basamak

 1. Shopify yöneticinizde, Ürünler > Fiyat listeleri'ne gidin.
 2. Dışa aktarılacak fiyat listelerini seçin.
 3. Dışa aktarılacak fiyat listelerini seçmek için aşağıdakilerden birini seçin:

  • Geçerli sayfa
  • Seçili fiyat listeleri
 4. Dışa aktarılacak ürünleri seçmek için aşağıdakilerden birini seçin:

  • Bu fiyat listelerindeki tüm ürünler
  • Yalnızca bu fiyat listelerindeki sabit fiyatlı ürünler
 5. CSV dosyalarının biçimini seçin.

 6. CSV'yi dışa aktar'a tıklayın.

Fiyat listesini içe aktarma

Fiyat listeleri ayrı ayrı veya toplu olarak içe aktarılabilir. Fiyat listesinin boyutuna bağlı olarak içe aktarma işlemi biraz zaman alabilir. İçe aktarma işlemi tamamlandığında bildirim gösterilir.

Yeni fiyat listesi oluşturmak veya tek bir fiyat listesini güncellemek için aşağıdaki adımları uygulayın.

Basamak

 1. Shopify yöneticinizde, Ürünler > Fiyat listeleri'ne gidin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • CSV dosyasını yeni bir fiyat listesine aktarmak için Fiyat listesi oluştur'a tıklayın.
  • CSV dosyasını mevcut bir fiyat listesine aktarmak için mevcut fiyat listesine tıklayın.
 3. Fiyatları düzenle'ye tıklayın ve ardından Fiyatları içe aktar'ı seçin.

 4. CSV dosyasını mevcut bir fiyat listesine aktarıyorsanız Kaydet ve devam et'e tıklayın.

 5. Dosyalarınızı yüklemek için Dosya ekle'ye tıklayın veya dosyalarınızı iletişim kutusuna sürükleyip bırakın.

 6. İçe aktarımın önizlemesini görüntüle'ye tıklayın.

 7. Sütun ve verilerinizin doğru olduğunu doğrulamak için önizlemeyi inceleyin ve CSV'yi içe aktar'a tıklayın.

Birden fazla fiyat listesini toplu olarak güncellemek için aşağıdaki adımları uygulayın.

Basamak

 1. Shopify yöneticinizde, Ürünler > Fiyat listeleri'ne gidin.
 2. Dosyanızı yüklemek için Dosya ekle'ye tıklayın veya dosyanızı iletişim kutusuna sürükleyip bırakın.
 3. İçe aktarımın önizlemesini görüntüle'ye tıklayın.
 4. Sütun ve verilerinizin doğru olduğunu doğrulamak için önizlemeyi inceleyin ve CSV'yi içe aktar'a tıklayın.
 5. İsteğe bağlı: İçe aktarma işlemi devam ederken çalışmaya devam etmek için Kapat'a tıklayın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene