Shopify tabanlı müşteri segmenti filtreleri

Varsayılan Shopify filtrelerine dayalı müşteri segmentleri oluşturmak üzere kullanılan filtre adlarını, operatörleri ve değerleri anlamak için bu referans kılavuzunu kullanın.

Yarım bırakılmış ödeme tarihi

abandoned_checkout_date

Müşterileri, sepetlerini en son yarım bıraktıkları tarihe göre dahil eder.

Operatörler Tam olarak şu tarihte: =
Şu tarihte değil: !=
Şu tarihte veya daha önce: <=
Şu tarihten önce: <
Şu tarihte veya daha sonra: >=
Şu tarihten sonra: >
Şu tarihler arasında: BETWEEN <date1> AND <date2>
Değerler
Biçim Tam tarih: YYYY-MM-DD
Tarih aralığı örnekleri: -4w, -10y
Adlandırılan tarih:
 • Son 7 günde: >= 7_days_ago
 • Son 30 günde: >= 30_days_ago
 • Son 90 günde: >= 90_days_ago
 • Son 12 ayda: >= 12_months_ago
Adlandırılan tarihler varsayılan değerlerdir ve değiştirilemez. Özel tarihler için tarih aralığı kullanın.
Örnek

Sepetini son bir hafta içinde yarım bırakan müşterileri dahil edin: abandoned_checkout_date >= 7_days_ago

Sepetini son sekiz ay içinde yarım bırakan müşterileri dahil edin: abandoned_checkout_date > -8m

Notlar Tarih değerleri günün tamamını temel alır ve mağazanızın bulunduğu saat dilimine bağlıdır.

Harcanan tutar

amount_spent

Müşterileri, mağazanızda ne kadar harcama yaptıklarına göre dahil eder.

Operatörler Şu değere eşit: =
Şu değere eşit değil: !=
Şu değerden büyük: >
Şu değerden küçük: <
Şu değerden küçük veya değere eşit: <=
Şu değerden büyük veya değere eşit: >=
Şu değerler arasında: BETWEEN
Değerler
Biçim Sayı aralığı: # AND #
Sayı: #
Ondalık sayı: Ondalık nokta (.) ondalık ayırıcı olarak kullanılır.
Virgül veya boşluk gibi binli rakam ayırıcıları kabul edilmez.
Dile özel biçimlendirilmiş sayılar kabul edilmez.
Örnek Mağazanızda 1 ile 999,99 arasında harcama yapan müşterileri dahil edin:
amount_spent BETWEEN 1 AND 999.99
Notlar
 • Kullanılan para birimi, mağazanız için seçilen para birimine göre belirlenir. Para birimi sembolü girerek hangi para biriminin kullanılacağını belirtmeyin.
 • BETWEEN hem başlangıç hem de bitiş değerlerini içerir. Örneğin, amount_spent BETWEEN 1 AND 100 en az 1 ve en fazla 100 tutarına kadar harcama yapan müşterileri dahil eder.

Şehirler

customer_cities

Belirtilen şehirde adresi olan müşterileri dahil eder. Birden fazla adresi olan müşteriler, bu filtreyi kullanan birden fazla müşteri segmentine dahil edilebilir.

Operatörler Bu tam şehri içeriyor: CONTAINS
Bu tam şehri içermiyor: NOT CONTAINS
Değerler
Biçim countryCode-regionCode-cityCode
Örnek New York City'de adresi olan müşterileri dahil edin:
customer_cities CONTAINS 'US-NY-NewYorkCity'
Notlar Şehir adını yazmaya başlayıp görüntülenen listeden uygun değeri seçerek şehir bulabilirsiniz.

Ülkeler ve bölgeler

customer_countries

Belirtilen ülkede veya bölgede adresi olan müşterileri içerir. Birden fazla adresi olan müşteriler, bu filtreyi kullanan birden fazla müşteri segmentine dahil edilebilir.

Operatörler Şu tam ülkeyi veya bölgeyi içeriyor: CONTAINS
Şu tam ülkeyi veya bölgeyi içermiyor: NOT CONTAINS
Değerler ISO iki harfli ülke kodunu kullanın.
Biçim
Örnek ABD'de adresi olan müşterileri dahil edin:
customer_countries CONTAINS 'US'
Notlar Ülke adını yazmaya başlayıp görüntülenen listeden uygun değeri seçerek ülke bulabilirsiniz.

Müşteri hesabının durumu

customer_account_status

Belirtilen müşteri hesabı durumuna sahip müşterileri dahil eder.

Operatörler Şu değere eşit: =
Şu değere eşit değil: !=
Değerler Reddedildi: 'DECLINED' Müşteri hesap oluşturmak için davet edildi ancak daveti reddetti.
Devre dışı: 'DISABLED' Müşteri hesap oluşturmadı.
Etkin: 'ENABLED' Müşteri bir hesap oluşturdu.
Davet edildi: 'INVITED' Müşteri hesap oluşturmak için davet edildi.
Biçim
Örnek Hesap oluşturma daveti alan ancak reddeden müşterileri dahil edin:
customer_account_status = 'DECLINED'
Notlar

Müşterinin eklendiği tarih

customer_added_date

Müşterileri, mağazanıza eklendikleri tarihe göre dahil eder.

Operatörler Tam olarak şu tarihte: =
Şu tarihte değil: !=
Şu tarihte veya daha önce: <=
Şu tarihten önce: <
Şu tarihte veya daha sonra: >=
Şu tarihten sonra: >
Şu tarihler arasında: BETWEEN <date1> AND <date2>
Değerler
Biçim Tam tarih: YYYY-MM-DD
Tarih aralığı örnekleri: -4w, -10y
Adlandırılan tarih:
 • Son 7 günde: >= 7_days_ago
 • Son 30 günde: >= 30_days_ago
 • Son 90 günde: >= 90_days_ago
 • Son 12 ayda: >= 12_months_ago
Adlandırılan tarihler varsayılan değerlerdir ve değiştirilemez. Özel tarihler için tarih aralığı kullanın.
Örnek

Geçen hafta içinde eklenen müşterileri dahil edin:
customer_added_date >= 7_days_ago

Son sekiz ay içinde eklenen müşterileri dahil edin:
customer_added_date > -8m

Belirli bir tarih aralığında eklenen müşterileri dahil edin:
customer_added_date BETWEEN 2022-12-01 AND 2022-12-31

Notlar Tarih değerleri günün tamamını temel alır ve mağazanızın bulunduğu saat dilimine bağlıdır.

Müşteri e-postası alan adı

customer_email_domain

E-posta adresi belirtilen alan adına ait olan müşterileri dahil eder. Alan adı, e-posta adresinin @ sembolünden sonra gelen kısmıdır (örneğin, gmail.com).

Operatörler Şu değere eşit: =
Şu değere eşit değil: !=
Değerler

Aşağıdaki alan adları öneri olarak sunulmaktadır. Bu alan adları ile sınırlı değilsiniz. Diğer geçerli alan adlarını manuel olarak girebilirsiniz.

gmail.com: 'gmail.com'
yahoo.com: 'yahoo.com'
hotmail.com: 'hotmail.com'
aol.com: 'aol.com'
msn.com: 'msn.com'
live.com: 'live.com'
outlook.com: 'outlook.com'
yahoo.ca: 'yahoo.ca'
Biçim
Örnek E-posta alan adı şu shopify.com olan müşterileri dahil edin:
customer_email_domain = 'shopify.com'
Notlar

Müşteri dili

customer_language

Müşterinin mağazanızla iletişim kurmak için kullandığı dile göre müşterileri dahil eder.

Operatörler Şu değere eşit: =
Şu değere eşit değil: !=
Değerler ISO 639-1 iki harfli dil kodunu kullanın.
Biçim

Aşağıdaki değerler, bazı yaygın ISO dil kodları örnekleridir. Verileriniz bu dil kodlarıyla sınırlı değildir. Geçerli diğer dil kodlarını manuel olarak girebilirsiniz ancak önerilen değerler olarak düzenleyicide size sunulan değerler, müşteri verilerinizde kullanılabilen tek değerlerdir.

İngilizce: 'en'
Fransızca: 'fr'
İspanyolca: 'es'
Almanca: 'de'
İtalyanca: 'it'
Japonca: 'ja'
Rusça: 'ru'
Örnek

Mağazanızla İngilizce iletişim kuran müşterileri dahil edin:
customer_language = 'en'

Mağazanızla Kadana İngilizcesi ile iletişim kuran müşterileri hariç tutun:
customer_language != 'en‑CA'

Notlar
 • Belirli bir dil için lehçe belirtmek istiyorsanız yerel ISO kodunu değere ekleyebilirsiniz. Örneğin, ABD için 'en‑US' ve Birleşik Krallık için 'en‑GB' veya Portekiz için 'pt‑PT' ve Brezilya için 'pt‑BR' kodlarını kullanabilirsiniz.
 • Filtre değeri açıkça belirtilir ve özel sembol gibi görüntülenmez. Örneğin, filtre değeri 'en' ise sonuçlarınızda yalnızca dil seçeneği 'en' olarak ayarlanan müşterileri yer alır. Dil seçeneği 'en‑GB', 'en‑CA' vb. olarak ayarlanan müşteriler sonuçlarınızda yer almaz.

Müşteri etiketleri

customer_tags

Müşterileri, etiketlerine göre dahil eder.

Operatörler Bu tam etiketi içeriyor: CONTAINS
Bu tam etiketi içermiyor: NOT CONTAINS
Değerler Müşteri etiketinin adı.
Biçim
Örnek GoldStatus etiketine sahip müşterileri dahil edin:
customer_tags CONTAINS 'GoldStatus'
Notlar

Etiketler büyük/küçük harf duyarlı değildir.

Etiketler ve önemli hususları hakkında daha fazla bilgi edinin.

E-posta aboneliğinin durumu

email_subscription_status

Müşterileri, pazarlama e-postalarınıza abone olup olmadıklarına göre dahil eder.

Operatörler Şu değere eşit: =
Şu değere eşit değil: !=
Değerler Abone değil: 'NOT_SUBSCRIBED' Müşteri, pazarlama e-postanıza abone değil.
Abone: 'SUBSCRIBED' Müşteri, pazarlama e-postanıza abone oldu.
Beklemede: 'PENDING' Müşteri, pazarlama e-postanıza abone olma sürecindedir.
Geçersiz: 'INVALID' Müşterinin e-posta adresi pazarlama durumu geçersiz.
Biçim
Örnek E-posta ile pazarlamanıza abone olan müşterileri dahil edin:
email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'
Notlar

Son sipariş tarihi

last_order_date

Belirtilen tarihte son siparişlerini veren müşterileri dahil eder.

Operatörler Tam olarak şu tarihte: =
Şu tarihte değil: !=
Şu tarihte veya daha önce: <=
Şu tarihten önce: <
Şu tarihte veya daha sonra: >=
Şu tarihten sonra: >
Şu tarihler arasında: BETWEEN <date1> AND <date2>
Değerler
Biçim Tam tarih: YYYY-MM-DD
Tarih aralığı örnekleri: -4w, -10y
Adlandırılan tarih:
 • Son 7 günde: >= 7_days_ago
 • Son 30 günde: >= 30_days_ago
 • Son 90 günde: >= 90_days_ago
 • Son 12 ayda: >= 12_months_ago
Adlandırılan tarihler varsayılan değerlerdir ve değiştirilemez. Özel tarihler için tarih aralığı kullanın.
Örnek

Son siparişi geçen haftadan itibaren verilmiş olan müşterileri dahil edin:
last_order_date >= 7_days_ago

Son siparişi sekiz ay önceden itibaren verilmiş olan müşterileri dahil edin:
last_order_date > -8m

Notlar Tarih değerleri günün tamamını temel alır ve mağazanızın bulunduğu saat dilimine bağlıdır.

Sipariş sayısı

number_of_orders

Müşterileri, mağazanızda verdikleri sipariş sayısına göre dahil eder.

Operatörler Şu değere eşit: =
Şu değere eşit değil: !=
Şu değerden büyük: >
Şu değerden küçük: <
Şu değerden küçük veya değere eşit: <=
Şu değerden büyük veya değere eşit: >=
Şu değerler arasında: BETWEEN
Değerler Girmeniz gereken değer bir tam olmalıdır.
Biçim Sayı aralığı: # AND #
Sayı: #
Örnek 10'dan fazla sipariş veren müşterileri dahil edin:
number_of_orders > 10
Notlar BETWEEN hem başlangıç hem de bitiş değerlerini içerir. Örneğin, number_of_orders BETWEEN 1 AND 100 en az 1 ve en fazla 100 sipariş vermiş müşterileri dahil eder.

Öngörülen harcama katmanı

predicted_spend_tier

Belirtilen öngörülen harcama katmanı içinde olan müşterileri dahil eder.

Bu filtre yalnızca mağazanız 100'den fazla satış yaptıysa kullanılabilir.

Öngörülen harcama katmanı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Operatörler Şu değere eşit: =
Şu değere eşit değil: !=
Değerler 'HIGH'
'MEDIUM'
'LOW'
Biçim
Örnek HIGH (YÜKSEK) katmanında olan müşterileri dahil edin:
predicted_spend_tier = 'HIGH'
Notlar

Ürün aboneliğinin durumu

product_subscription_status

Belirtilen ürün aboneliği durumuna sahip müşterileri dahil eder.

Bu filtre yalnızca bir abonelik uygulaması kullanıyorsanız kullanılabilir.

Operatörler Şu değere eşit: =
Şu değere eşit değil: !=
Değerler Etkin: 'SUBSCRIBED' Müşterinin etkin bir ürün aboneliği var.
İptal edildi: 'CANCELLED' Müşteri, ürün aboneliğini iptal etti.
Sona erdi: 'EXPIRED' Müşterinin ürün aboneliğinin süresi sona erdi.
Başarısız oldu: 'FAILED' Müşterinin ödemesi başarısız oldu.
Hiçbir zaman abone olmadı: 'NEVER_SUBSCRIBED' Müşteri hiçbir zaman abone olmadı.
Duraklatıldı: 'PAUSED' Müşteri, ürün aboneliğini duraklattı.
Biçim
Örnek Etkin bir ürün aboneliğine sahip müşterileri dahil edin:
product_subscription_status = 'SUBSCRIBED'
Notlar

Satın alınan ürünler

products_purchased()

Belirtilen ürünü satın alan müşterileri dahil eder. Ek olarak, belirtilen bir tarih aralığında ürünü satın alan müşterileri de dahil edebilirsiniz.

Operatörler Şu tam ürün kimliğini içeriyor: CONTAINS
Şu tam ürün kimliğini içermiyor: NOT CONTAINS
Değerler Ürün numarası
Biçim

Desteklenen zaman aralıkları:

Tüm zamanlar: products_purchased()
Şu tarihte veya öncesinde: products_purchased(before: <date>)
Şu tarihte veya sonrasında: products_purchased(after: <date>)
Tarih aralığı: products_purchased(before: <date>, after: <date>)

Desteklenen tarih biçimleri:

Tam tarih: YYYY-MM-DD
Tarih aralığı örnekleri: -4w, -10y
Adlandırılan tarih:
 • Son 7 günde: >= 7_days_ago
 • Son 30 günde: >= 30_days_ago
 • Son 90 günde: >= 90_days_ago
 • Son 12 ayda: >= 12_months_ago
Adlandırılan tarihler varsayılan değerlerdir ve değiştirilemez. Özel tarihler için tarih aralığı kullanın.
Örnek 1 Ocak 2022'den bugüne kadar:
products_purchased(after: 2022-01-01) CONTAINS 3778915041302
Son 30 gün içinde:
products_purchased(after: 30_days_ago)
1 Ocak 2022'den önce:
products_purchased(before: 2022-01-01)

Tarih aralıklarında, önce veya sonra parametrelerinin sıralaması fark etmez. 1 Ocak 2022 ile 1 Haziran 2022 (dahil) aralığını aşağıdaki iki şekilde ifade edebilirsiniz:

1 Ocak 2022 ile 1 Haziran 2022 (dahil) arası:
products_purchased(after: 2022-01-01, before: 2022-06-01) CONTAINS 3778915041302
1 Ocak 2022 ile 1 Haziran 2022 (dahil) arası:
products_purchased(before: 2022-06-01, after: 2022-01-01) CONTAINS 3778915041302
Notlar
 • Müşteri segmenti oluşturduğunuzda adına veya gösterilen listedeki görseline göre ürün seçebilirsiniz. Alternatif olarak, ürünün başlığını yazmaya başlayabilir ve ardından listeden bu ürünü seçebilirsiniz.
 • Koda ürün başlığı değil, ürün kimliği girilir. İmlecinizi ürün kimliğinin üzerine götürdüğünüzde ürün başlığı ve görseli gösterilir.

SMS aboneliği durumu

sms_subscription_status

Pazarlama SMS'leri kısa mesajlarınıza abone olup olmadıklarına göre dahil eder.

Müşteri iletişim bilgilerini toplama hakkında daha fazla bilgi edinin.

Operatörler Şu değere eşit: =
Şu değere eşit değil: !=
Değerler Abone: 'SUBSCRIBED' Müşteri, pazarlama SMS'leri kısa mesajlarınıza abone oldu.
Beklemede: 'PENDING' Müşteri, pazarlama SMS'lerinize abone olma sürecindedir.
Silindi: 'REDACTED' Müşteri, GDPR silme talebi nedeniyle silme işlemi bekliyor
Abonelikten çıktı: 'UNSUBSCRIBED' Müşteri, pazarlama SMS'leri kısa mesajları aboneliğinden çıktı.
Abone değil: 'NOT_SUBSCRIBED' Müşteri, pazarlama SMS'leri kısa mesajlarınıza hiçbir zaman abone olmadı.
Biçim
Örnek Pazarlama SMS'leri kısa mesajlarınıza abone olan müşterileri dahil edin:
sms_subscription_status = 'SUBSCRIBED'
Notlar

Eyaletler ve iller

customer_regions

Bir ülke içinde belirtilen bölgede adresi olan müşterileri içerir. Birden fazla adresi olan müşteriler, bu filtreyi kullanan birden fazla müşteri segmentine dahil edilebilir.

Operatörler Şu tam konumu içeriyor: CONTAINS
Şu tam konumu içermiyor: NOT CONTAINS
Değerler ISO 3166-2 alt bölüm kodu ile ISO ülke kodunu kullanın.
Biçim
Örnek New York eyaletinde adresi olan müşterileri içerir:
customer_regions CONTAINS 'US-NY'
Notlar Bölge adını yazmaya başlayıp görüntülenen listeden uygun değeri seçerek bölge bulabilirsiniz.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene