Shopify tabanlı müşteri segmenti filtreleri

Varsayılan Shopify filtrelerine dayalı müşteri segmentleri oluşturmak üzere kullanılan filtre adlarını, operatörleri ve değerleri anlamak için bu referans kılavuzunu kullanın.

Yarım bırakılmış ödeme tarihi

abandoned_checkout_date

Müşterileri, sepetlerini en son yarım bıraktıkları tarihe göre dahil eder.

Operatörler Tam olarak şu tarihte: =
Şu tarihte değil: !=
Şu tarihte veya daha önce: <=
Şu tarihten önce: <
Şu tarihte veya daha sonra: >=
Şu tarihten sonra: >
Şu tarihler arasında: BETWEEN <date1> AND <date2>
Mevcut değil: IS NULL
Mevcut: IS NOT NULL
Değerler
Biçim Tam tarih: YYYY-MM-DD
Tarih aralığı örnekleri: -4w, -10y
Adlandırılan tarih:
 • Bugün: = today
 • Dün: = yesterday
 • Son 7 günde: >= 7_days_ago
 • Son 30 günde: >= 30_days_ago
 • Son 90 günde: >= 90_days_ago
 • Son 12 ayda: >= 12_months_ago
Adlandırılan tarihler varsayılan değerlerdir ve değiştirilemez. Özel tarihler için tarih aralığı kullanın.
Örnek

Sepetini son bir hafta içinde yarım bırakan müşterileri dahil edin: abandoned_checkout_date >= 7_days_ago

Sepetini son sekiz ay içinde yarım bırakan müşterileri dahil edin: abandoned_checkout_date > -8m

Notlar Tarih değerleri günün tamamını temel alır ve mağazanızın bulunduğu saat dilimine bağlıdır.

Yıl Dönümü

anniversary()

Tarih parametresiyle ilişkili etkinliğin tarihine göre belirli müşterileri dahil eder.

İşlev parametreleri tarih (gerekli): Filtrelemek istediğiniz etkinliği belirtmek için bu parametreyi kullanın.
Operatörler Tam şu tarihte: =
Şu tarihler arasında: BETWEEN <date1> AND <date2>
Değerler
Biçim Tam tarih: YYYY-MM-DD
Tarih aralığı örnekleri: +4w, +3m
Adlandırılan tarih:
 • Bugün: = today
 • Önümüzdeki 7 gün içinde: BETWEEN today AND +7d
 • Önümüzdeki 30 gün içinde: BETWEEN today AND +30d
Örnek

Önümüzdeki 30 gün içinde doğum günü olan müşterileri dahil et:
anniversary(date: 'metafields.facts.birth_date') BETWEEN today AND +30d

Notlar
 • Mutlak tarihler kullanıldığında yıl, segmentasyonda kullanılmaz.
 • Tarih değerleri günün tamamını temel alır ve mağazanızın bulunduğu saat dilimine bağlıdır.
 • Doğum tarihlerini filtrelemek için facts.birth_date standart meta alanını etkinleştirmeniz veya kendi özel meta alanınızı oluşturmanız gerekir. Standart meta alan ekleme veya özel meta alan tanımları oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Harcanan tutar

amount_spent

Müşterileri, mağazanızda ne kadar harcama yaptıklarına göre dahil eder.

Operatörler Şu değere eşit: =
Şu değere eşit değil: !=
Şu değerden büyük: >
Şu değerden küçük: <
Şu değerden küçük veya değere eşit: <=
Şu değerden büyük veya değere eşit: >=
Şu değerler arasında: BETWEEN
Değerler
Biçim Sayı aralığı: # AND #
Sayı: #
Ondalık sayı: Ondalık nokta (.) ondalık ayırıcı olarak kullanılır.
Virgül veya boşluk gibi binli rakam ayırıcıları kabul edilmez.
Dile özel biçimlendirilmiş sayılar kabul edilmez.
Örnek Mağazanızda 1 ile 999,99 arasında harcama yapan müşterileri dahil edin:
amount_spent BETWEEN 1 AND 999.99
Notlar
 • Kullanılan para birimi, mağazanız için seçilen para birimine göre belirlenir. Para birimi sembolü girerek hangi para biriminin kullanılacağını belirtmeyin.
 • BETWEEN hem başlangıç hem de bitiş değerlerini içerir. Örneğin, amount_spent BETWEEN 1 AND 100 en az 1 ve en fazla 100 tutarına kadar harcama yapan müşterileri dahil eder.

Şehirler

customer_cities

Belirtilen şehirde adresi olan müşterileri dahil eder. Birden fazla adresi olan müşteriler, bu filtreyi kullanan birden fazla müşteri segmentine dahil edilebilir.

Operatörler Şu tam şehri içeriyor: CONTAINS
Şu tam şehri içermiyor: NOT CONTAINS
Mevcut değil: IS NULL
Mevcut: IS NOT NULL
Değerler
Biçim countryCode-regionCode-cityCode
Örnek New York City'de adresi olan müşterileri dahil edin:
customer_cities CONTAINS 'US-NY-NewYorkCity'
Notlar Şehir adını yazmaya başlayıp görüntülenen listeden uygun değeri seçerek şehir bulabilirsiniz.

Şirketler

companies

B2B müşterisi olarak yapılandırılan şirket müşterilerini içerir.

Operatörler Tam olarak şu şirket kimliğini içerir: CONTAINS
Tam olarak şu şirket kimliğini içermez: NOT CONTAINS
Mevcut değil: IS NULL
Mevcut: IS NOT NULL
Değerler Şirket kimliği
Biçim
Örnek B2B müşterisi:
companies NOT NULL
B2B müşterisi değil:
companies NULL
Belirli bir şirketle bağlantılı olan müşterileri içerir:
companies CONTAINS 3778915041302
Notlar
 • Müşteri segmenti oluşturduğunuzda şirketi, görüntülenen listedeki adından seçebilirsiniz. Alternatif olarak, şirketin adını yazmaya başlayıp listeden seçebilirsiniz.
 • Koda şirket adı değil, şirket kimliği girilir. İmleci şirket kimliğinin üzerine getirdiğinizde şirket adı görüntülenir.

Ülkeler ve bölgeler

customer_countries

Belirtilen ülkede veya bölgede adresi olan müşterileri içerir. Birden fazla adresi olan müşteriler, bu filtreyi kullanan birden fazla müşteri segmentine dahil edilebilir.

Operatörler Şu tam konumu içeriyor: CONTAINS
Şu tam konumu içermiyor: NOT CONTAINS
Mevcut değil: IS NULL
Mevcut: IS NOT NULL
Değerler ISO iki harfli ülke kodunu kullanın.
Biçim
Örnek ABD'de adresi olan müşterileri dahil edin:
customer_countries CONTAINS 'US'
Notlar Ülke adını yazmaya başlayıp görüntülenen listeden uygun değeri seçerek ülke bulabilirsiniz.

Müşteri hesabının durumu

customer_account_status

Belirtilen müşteri hesabı durumuna sahip müşterileri dahil eder.

Operatörler Şu değere eşit: =
Şu değere eşit değil: !=
Değerler Reddedildi: 'DECLINED' Müşteri hesap oluşturmak için davet edildi ancak daveti reddetti.
Devre dışı: 'DISABLED' Müşteri hesap oluşturmadı.
Etkin: 'ENABLED' Müşteri bir hesap oluşturdu.
Davet edildi: 'INVITED' Müşteri hesap oluşturmak için davet edildi.
Biçim
Örnek Hesap oluşturma daveti alan ancak reddeden müşterileri dahil edin:
customer_account_status = 'DECLINED'
Notlar

Müşterinin eklendiği tarih

customer_added_date

Müşterileri, mağazanıza eklendikleri tarihe göre dahil eder.

Operatörler Tam olarak şu tarihte: =
Şu tarihte değil: !=
Şu tarihte veya daha önce: <=
Şu tarihten önce: <
Şu tarihte veya daha sonra: >=
Şu tarihten sonra: >
Şu tarihler arasında: BETWEEN <date1> AND <date2>
Değerler
Biçim Tam tarih: YYYY-MM-DD
Tarih aralığı örnekleri: -4w, -10y
Adlandırılan tarih:
 • Bugün: = today
 • Dün: = yesterday
 • Son 7 günde: >= 7_days_ago
 • Son 30 günde: >= 30_days_ago
 • Son 90 günde: >= 90_days_ago
 • Son 12 ayda: >= 12_months_ago
Adlandırılan tarihler varsayılan değerlerdir ve değiştirilemez. Özel tarihler için tarih aralığı kullanın.
Örnek

Geçen hafta içinde eklenen müşterileri dahil edin:
customer_added_date >= 7_days_ago

Son sekiz ay içinde eklenen müşterileri dahil edin:
customer_added_date > -8m

Belirli bir tarih aralığında eklenen müşterileri dahil edin:
customer_added_date BETWEEN 2022-12-01 AND 2022-12-31

Notlar Tarih değerleri günün tamamını temel alır ve mağazanızın bulunduğu saat dilimine bağlıdır.

Müşteri e-postası alan adı

customer_email_domain

E-posta adresi belirtilen alan adına ait olan müşterileri dahil eder. Alan adı, e-posta adresinin @ sembolünden sonra gelen kısmıdır (örneğin, gmail.com).

Operatörler Şu değere eşit: =
Şu değere eşit değil: !=
Mevcut değil: IS NULL
Mevcut: IS NOT NULL
Değerler

Aşağıdaki alan adları öneri olarak sunulmaktadır. Bu alan adları ile sınırlı değilsiniz. Diğer geçerli alan adlarını manuel olarak girebilirsiniz.

gmail.com: 'gmail.com'
yahoo.com: 'yahoo.com'
hotmail.com: 'hotmail.com'
aol.com: 'aol.com'
msn.com: 'msn.com'
live.com: 'live.com'
outlook.com: 'outlook.com'
yahoo.ca: 'yahoo.ca'
Biçim
Örnek E-posta alan adı şu shopify.com olan müşterileri dahil edin:
customer_email_domain = 'shopify.com'
Notlar

Müşteri dili

customer_language

Müşterinin mağazanızla iletişim kurmak için kullandığı dile göre müşterileri dahil eder.

Operatörler Şu değere eşit: =
Şu değere eşit değil: !=
Mevcut değil: IS NULL
Mevcut: IS NOT NULL
Değerler ISO 639-1 iki harfli dil kodunu kullanın.
Biçim

Aşağıdaki değerler, bazı yaygın ISO dil kodları örnekleridir. Verileriniz bu dil kodlarıyla sınırlı değildir. Geçerli diğer dil kodlarını manuel olarak girebilirsiniz ancak önerilen değerler olarak düzenleyicide size sunulan değerler, müşteri verilerinizde kullanılabilen tek değerlerdir.

İngilizce: 'en'
Fransızca: 'fr'
İspanyolca: 'es'
Almanca: 'de'
İtalyanca: 'it'
Japonca: 'ja'
Rusça: 'ru'
Örnek

Mağazanızla İngilizce iletişim kuran müşterileri dahil edin:
customer_language = 'en'

Mağazanızla Kadana İngilizcesi ile iletişim kuran müşterileri hariç tutun:
customer_language != 'en‑CA'

Notlar
 • Belirli bir dil için lehçe belirtmek istiyorsanız yerel ISO kodunu değere ekleyebilirsiniz. Örneğin, ABD için 'en‑US' ve Birleşik Krallık için 'en‑GB' veya Portekiz için 'pt‑PT' ve Brezilya için 'pt‑BR' kodlarını kullanabilirsiniz.
 • Yalnızca dil ön ekinin belirtildiği durumlarda, filtre değeri bir joker karakter görevi görür. Örneğin, filtre değeri 'en' ise sonuçlarınıza, dili 'en' olarak ayarlanmış müşteriler ile dili 'en‑GB', 'en‑CA' vb. olarak ayarlanmış müşteriler dahil edilir.

Müşteri etiketleri

customer_tags

Müşterileri, etiketlerine göre dahil eder.

Operatörler Şu tam etiketi içermiyor: CONTAINS
Şu tam etiketi içermiyor: NOT CONTAINS
Mevcut değil: IS NULL
Mevcut: IS NOT NULL
Değerler Müşteri etiketinin adı.
Biçim
Örnek GoldStatus etiketine sahip müşterileri dahil edin:
customer_tags CONTAINS 'GoldStatus'
Notlar

Etiketler büyük/küçük harf duyarlı değildir.

Etiketler ve önemli hususları hakkında daha fazla bilgi edinin.

E-posta etkinlikleri

shopify_email.EVENT()

Seçili e-posta etkinliklerine göre müşterileri dahil eder. Desteklenen etkinlikler (EVENT) aşağıdakileri içerir:

 • Hemen çıkılan: bounced
 • Tıklanan: clicked
 • Teslim edilen: delivered
 • Spam olarak işaretlenen: marked_as_spam
 • Açılan: opened
 • Abonelikten çıkılan: unsubscribed
İşlev parametreleri activity_id (isteğe bağlı): Filtrelemek istediğiniz pazarlama faaliyeti kimliğini seçmek için bu parametreyi kullanın.
since (isteğe bağlı): Etkinlik için başlangıç tarihi belirtmek amacıyla bu parametreyi kullanın.
until (isteğe bağlı): Etkinlik için bitiş tarihi belirtmek amacıyla bu parametreyi kullanın.
Operatörler Şu değere eşit: =
Şu değere eşit değil: !=
Değer true, false
Biçim activity_id için desteklenen biçimler:
 • ID (tek değer)
 • List <ID>: Örtük "OR" ifadesinin yer aldığı değer kümesi. List, parantez içine alınmış ve virgülle ayrılmış değerler kümesidir. Örneğin: (1, 2, 3). Bir listede 500 faaliyet kimliği sınırı vardır.

  since ve until için desteklenen date biçimleri:
  • Tam tarih: YYYY-MM-DD
  • Tarih aralığı örneği: -4w veya -10y
  • Adlandırılan tarih:
   • Bugün: = today
   • Dün: = yesterday
   • Son 7 günde: >= 7_days_ago
   • Son 30 günde: >= 30_days_ago
   • Son 90 günde: >= 90_days_ago
   • Son 12 ayda: >= 12_months_ago
 • Örnek E-posta etkinliğinin = veya != operatörlerinin kullanımıyla gerçekleşip gerçekleşmediğini belirtin:
  shopify_email.opened(activity_id: 135195754518) = false
  shopify_email.opened(activity_id: 135195754518) != true

  Filtre uygulamak istediğiniz pazarlama faaliyeti kimliğini belirtmek için activity_id parametresini kullanın:
  shopify_email.delivered(activity_id: 135195754518) = true

  E-posta etkinliği için başlangıç tarihi belirtmek amacıyla since parametresini kullanın:
  shopify_email.delivered(activity_id: 135195754518, since: 2022-01-01) = false

  E-posta etkinliği için bitiş tarihi belirtmek amacıyla until parametresini kullanın:
  shopify_email.delivered(activity_id: 135195754518, until: 2022-01-01) = true

  E-posta etkinliği için hem başlangıç hem de bitiş tarihi belirtmek amacıyla since ve until parametrelerini kullanın:
  shopify_email.bounced(activity_id: 135195754518, since: 12_months_ago, until: today) = false
  Notlar
  • activity_id parametresini kullanarak müşteri segmenti oluşturduğunuzda görüntülenen listedeki adına tıklayarak pazarlama etkinliğini seçebilirsiniz.
  • Hem since hem de until parametrelerinin mevcut olmaması sonuçların tüm zamanlar için filtreleneceği ve başlangıç veya bitiş tarihi içermeyeceği anlamına gelir.
  • activity_id parametresinin olmaması filtrenizin tüm Shopify e-posta faaliyetlerini içerdiği anlamına gelir.

  E-posta aboneliğinin durumu

  email_subscription_status

  Müşterileri, pazarlama e-postalarınıza abone olup olmadıklarına göre dahil eder.

  Operatörler Şu değere eşit: =
  Şu değere eşit değil: !=
  Mevcut değil: IS NULL
  Mevcut: IS NOT NULL
  Değerler Abone değil: 'NOT_SUBSCRIBED' Müşteri, pazarlama e-postanıza abone değil.
  Abone: 'SUBSCRIBED' Müşteri, pazarlama e-postanıza abone oldu.
  Beklemede: 'PENDING' Müşteri, pazarlama e-postanıza abone olma sürecindedir.
  Geçersiz: 'INVALID' Müşterinin e-posta adresi pazarlama durumu geçersiz.
  Biçim
  Örnek E-posta ile pazarlamanıza abone olan müşterileri dahil edin:
  email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'
  Notlar

  Son sipariş tarihi

  last_order_date

  Belirtilen tarihte son siparişlerini veren müşterileri dahil eder.

  Operatörler Tam olarak şu tarihte: =
  Şu tarihte değil: !=
  Şu tarihte veya daha önce: <=
  Şu tarihten önce: <
  Şu tarihte veya daha sonra: >=
  Şu tarihten sonra: >
  Şu tarihler arasında: BETWEEN <date1> AND <date2>
  Mevcut değil: IS NULL
  Mevcut: IS NOT NULL
  Değerler
  Biçim Tam tarih: YYYY-MM-DD
  Tarih aralığı örnekleri: -4w, -10y
  Adlandırılan tarih:
  • Bugün: = today
  • Dün: = yesterday
  • Son 7 günde: >= 7_days_ago
  • Son 30 günde: >= 30_days_ago
  • Son 90 günde: >= 90_days_ago
  • Son 12 ayda: >= 12_months_ago
  Adlandırılan tarihler varsayılan değerlerdir ve değiştirilemez. Özel tarihler için tarih aralığı kullanın.
  Örnek

  Son siparişi geçen haftadan itibaren verilmiş olan müşterileri dahil edin:
  last_order_date >= 7_days_ago

  Son siparişi sekiz ay önceden itibaren verilmiş olan müşterileri dahil edin:
  last_order_date > -8m

  Notlar Tarih değerleri günün tamamını temel alır ve mağazanızın bulunduğu saat dilimine bağlıdır.

  Sipariş sayısı

  number_of_orders

  Müşterileri, mağazanızda verdikleri sipariş sayısına göre dahil eder.

  Operatörler Şu değere eşit: =
  Şu değere eşit değil: !=
  Şu değerden büyük: >
  Şu değerden küçük: <
  Şu değerden küçük veya değere eşit: <=
  Şu değerden büyük veya değere eşit: >=
  Şu değerler arasında: BETWEEN
  Değerler Girmeniz gereken değer bir tam olmalıdır.
  Biçim Sayı aralığı: # AND #
  Sayı: #
  Örnek 10'dan fazla sipariş veren müşterileri dahil edin:
  number_of_orders > 10
  Notlar BETWEEN hem başlangıç hem de bitiş değerlerini içerir. Örneğin, number_of_orders BETWEEN 1 AND 100 en az 1 ve en fazla 100 sipariş vermiş müşterileri dahil eder.

  Öngörülen harcama katmanı

  predicted_spend_tier

  Belirtilen öngörülen harcama katmanı içinde olan müşterileri dahil eder.

  Bu filtre yalnızca mağazanız 100'den fazla satış yaptıysa kullanılabilir.

  Öngörülen harcama katmanı hakkında daha fazla bilgi edinin.

  Operatörler Şu değere eşit: =
  Şu değere eşit değil: !=
  Mevcut değil: IS NULL
  Mevcut: IS NOT NULL
  Değerler 'HIGH'
  'MEDIUM'
  'LOW'
  Biçim
  Örnek HIGH (YÜKSEK) katmanında olan müşterileri dahil edin:
  predicted_spend_tier = 'HIGH'
  Notlar

  Ürün aboneliğinin durumu

  product_subscription_status

  Belirtilen ürün aboneliği durumuna sahip müşterileri dahil eder.

  Bu filtre yalnızca bir abonelik uygulaması kullanıyorsanız kullanılabilir.

  Operatörler Şu değere eşit: =
  Şu değere eşit değil: !=
  Mevcut değil: IS NULL
  Mevcut: IS NOT NULL
  Değerler Etkin: 'SUBSCRIBED' Müşterinin etkin bir ürün aboneliği var.
  İptal edildi: 'CANCELLED' Müşteri, ürün aboneliğini iptal etti.
  Sona erdi: 'EXPIRED' Müşterinin ürün aboneliğinin süresi sona erdi.
  Başarısız oldu: 'FAILED' Müşterinin ödemesi başarısız oldu.
  Hiçbir zaman abone olmadı: 'NEVER_SUBSCRIBED' Müşteri hiçbir zaman abone olmadı.
  Duraklatıldı: 'PAUSED' Müşteri, ürün aboneliğini duraklattı.
  Biçim
  Örnek Etkin bir ürün aboneliğine sahip müşterileri dahil edin:
  product_subscription_status = 'SUBSCRIBED'
  Notlar

  Satın alınan ürünler

  products_purchased()

  Belirtilen ürünü satın alan müşterileri dahil eder. Ek olarak, belirtilen bir tarih aralığında ürünü satın alan müşterileri de dahil edebilirsiniz.


  İşlev parametreleri id (isteğe bağlı): Müşterinin satın aldığı ve filtrelemek istediğiniz ürünü belirtmek için bu parametreyi kullanın.
  tag (isteğe bağlı): Filtrelemek istediğiniz satın alınan ürünlere yönelik bir ürün etiketi belirtmek için bu parametreyi kullanın.
  since (isteğe bağlı): Etkinlik için başlangıç tarihi belirtmek amacıyla bu parametreyi kullanın.
  until (isteğe bağlı): Etkinlik için bitiş tarihi belirtmek amacıyla bu parametreyi kullanın.
  Operatörler Şu değere eşit: =
  Şu değere eşit değil: !=
  Değer true, false
  Biçim id için desteklenen biçimler:
 • ID (tek değer)
 • List <ID>: Liste olarak sağlanan değerler kümesi. Örneğin: (1012132033639, 2012162031638, 32421429314657). Bir listede 500 ürün kimliği sınırı vardır.

  tag için desteklenen biçimler:
 • String (tek değer)

  since ve until için desteklenen date biçimleri:

  Tam tarih: YYYY-MM-DD
  Tarih aralığı örnekleri: -4w, -10y
  Adlandırılan tarih:
  • Bugün: = today
  • Dün: = yesterday
  • Son 7 günde: >= 7_days_ago
  • Son 30 günde: >= 30_days_ago
  • Son 90 günde: >= 90_days_ago
  • Son 12 ayda: >= 12_months_ago
  Adlandırılan tarihler varsayılan değerlerdir ve değiştirilemez. Özel tarihler için tarih aralığı kullanın.
 • Örnek Bir ürünün = veya != operatüyle satın alınıp alınmadığını belirtin: products_purchased() != true
  products_purchased(id: 2012162031638) = true
  products_purchased(id: (2012162031638, 1012132033639)) = false products_purchased(tag: 'red') = true


  1 Ocak 2022'den bugüne kadar olan süre zarfında belirli bir ürünü satın alan müşterileri filtreleyin:
  products_purchased(id: 1012132033639, since: 2022-01-01, until: today) = true
  1 Ocak 2022'den bugüne kadar olan süre zarfında "kırmızı" etiketine sahip bir ürünü satın alan müşterileri filtreleyin:
  products_purchased(tag: 'Red', since: 2022-01-01, until: today) = true
  Son 30 gün içinde:
  products_purchased(since: 30_days_ago) = true
  1 Ocak 2022'ye kadar:
  products_purchased(until: 2022-01-01) = true

  Tarih aralıklarında, since veya until parametrelerinin sıralaması fark etmez. 1 Ocak 2022 ile 1 Haziran 2022 (dahil) aralığını aşağıdaki iki şekilde ifade edebilirsiniz:

  1 Ocak 2022 ile 1 Haziran 2022 (dahil) arasında:
  products_purchased(id: 1012132033639, since: 2022-01-01, until: 2022-06-01) = true
  1 Ocak 2022 ile 1 Haziran 2022 (dahil) arasında:
  products_purchased(id: 1012132033639, until: 2022-06-01, since: 2022-01-01) = true
  Notlar
  • id parametresini kullanarak müşteri segmenti oluşturduğunuzda adına veya gösterilen listedeki görseline göre ürün seçebilirsiniz. Alternatif olarak, şirketin adını yazmaya başlayıp listeden seçebilirsiniz.
  • Koda ürün başlığı değil, ürün kimliği girilir. İmlecinizi ürün kimliğinin üzerine götürdüğünüzde ürün başlığı ve görseli gösterilir.
  • Hem since hem de until parametrelerinin mevcut olmaması sonuçların tüm zamanlar için filtreleneceği ve başlangıç veya bitiş tarihi içermeyeceği anlamına gelir.
  • id öğesinin olmaması tüm ürünleri dahil edildiği anlamına gelir.

  SMS aboneliği durumu

  sms_subscription_status

  Pazarlama SMS'leri kısa mesajlarınıza abone olup olmadıklarına göre dahil eder.

  Müşteri iletişim bilgilerini toplama hakkında daha fazla bilgi edinin.

  Operatörler Şu değere eşit: =
  Şu değere eşit değil: !=
  Mevcut değil: IS NULL
  Mevcut: IS NOT NULL
  Değerler Abone oldu: 'SUBSCRIBED' Müşteri, pazarlama amaçlı SMS mesajlarınıza abone olmuştur.
  Beklemede: 'PENDING' Müşteri, pazarlama amaçlı SMS mesajlarınıza abone olma sürecindedir.
  Redakte edildi: 'REDACTED' Bir GDPR silme talebi nedeniyle müşterinin bekleyen bir redaksiyon işlemi vardır.
  Abonelikten çıktı: 'UNSUBSCRIBED' Müşteri, pazarlama amaçlı SMS mesajlarınıza aboneliğini sonlandırmıştır.
  Abone değil: 'NOT_SUBSCRIBED' Müşteri, pazarlama amaçlı SMS mesajlarınıza hiçbir zaman abone olmamıştır.
  Biçim
  Örnek Pazarlama SMS'leri kısa mesajlarınıza abone olan müşterileri dahil edin:
  sms_subscription_status = 'SUBSCRIBED'
  Notlar

  Eyaletler ve iller

  customer_regions

  Bir ülke içinde belirtilen bölgede adresi olan müşterileri içerir. Birden fazla adresi olan müşteriler, bu filtreyi kullanan birden fazla müşteri segmentine dahil edilebilir.

  Operatörler Şu tam konumu içeriyor: CONTAINS
  Şu tam konumu içermiyor: NOT CONTAINS
  Mevcut değil: IS NULL
  Mevcut: IS NOT NULL
  Değerler ISO 3166-2 alt bölüm kodu ile ISO ülke kodunu kullanın.
  Biçim
  Örnek New York eyaletinde adresi olan müşterileri içerir:
  customer_regions CONTAINS 'US-NY'
  Notlar Bölge adını yazmaya başlayıp görüntülenen listeden uygun değeri seçerek bölge bulabilirsiniz.

  Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

  Ücretsiz olarak dene