Müşteri segmentlerini yönetme

Müşteriler sayfasındaki düzenleyicide filtre adlarını, operatörleri ve değerleri birleştirerek kendi müşteri segmentlerinizi oluşturabilirsiniz. Ayrıca, Shopify yöneticinizde, olduğu gibi kullanabileceğiniz, ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebileceğiniz veya yeni bir müşteri segmenti oluşturma amacıyla başlangıç noktası olarak kullanabileceğiniz varsayılan müşteri segmentleri ve şablonları bulunur.

Düzenleyici, müşteri segmentlerinizi oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Müşteri segmentinize bileşen ekledikçe kullanabileceğiniz filtre adlarının, operatörlerin ve değerlerin listesi size sunulur.

Başlamadan önce

Müşteri segmentinin farklı bileşenleri hakkında bilgi edinin.

Müşteri segmentleri oluşturmak için kullanılan filtreler hakkında bilgi edinin.

Yeni müşteri segmenti oluşturma

Filtre adlarını, operatörleri ve değerleri birleştirerek yeni bir müşteri segmenti oluşturun.

Basamak

 1. Shopify yöneticinizden Müşteriler'e gidin.

 2. Metin düzenleyicisini kullanarak filtre ekleyin veya Filtreler simgesine tıklayıp şunlardan birini yapın:

 3. Bir filtre adına tıklayın. Filtre adı, düzenleyicide gösterilir.

 4. Bir operatöre tıklayın.

 5. Bir değere tıklayın veya bir değer girin.

 6. Başka bir filtre eklemek için bir bağlayıcıya ve ardından başka bir filtre adına, operatöre ve değere tıklayın.

 7. Segmentinizi test etmek için Filtreyi uygula'ya tıklayın. Ölçütle eşleşen müşteriler düzenleyicinin altında listelenir. Ölçütle eşleşen müşteri sayısı düzenleyicinin üst kısmında gösterilir.

 8. Müşteri segmentinizin beklendiği şekilde çalıştığını doğrulamak için müşterilerin listesini gözden geçirin ve gerekli değişiklikleri yapın.

 9. Segmenti kaydet'e tıklayın, ardından segment için bir ad girin.

 10. Kayıtyap ' a tıklayın.

Yeni müşteri segmentiniz, Segmentler listesinde görüntülenir.

Şablon kullanarak müşteri segmenti oluşturma

Shopify yöneticiniz, kendi müşteri segmentinizi oluşturmanıza yardımcı olmak için başlangıç noktası olarak kullanabileceğiniz şablonlar içerir. Müşteri segmentinize bir veya daha fazla şablon ekleyin.

Basamak

 1. Shopify yöneticinizden Müşteriler'e gidin.

 2. Şablonlar simgesine tıklayın.

 3. KATEGORİLER listesinde, istediğiniz şablonun türüne tıklayın.

 4. Kullanmak istediğiniz şablonun yanındaki Bu şablonu kullan seçeneğine yıklayın. İlgili filtre adları, operatörler ve değerler düzenleyiciye eklenir.

 5. İsteğe bağlı: Bir bağlayıcı seçin ve ardından düzenleyiciye başka bir şablon ekleyin.

 6. Düzenleyicide, uygun değişiklikleri gerçekleştirin.

 7. Segmentinizi test etmek için Uygula'ya tıklayın. Ölçütle eşleşen müşteriler düzenleyicinin altında listelenir. Ölçütle eşleşen müşteri sayısı düzenleyicinin üst kısmında gösterilir.

 8. Müşteri segmentinizin beklendiği şekilde çalıştığını doğrulamak için müşterilerin listesini gözden geçirin ve gerekli değişiklikleri yapın.

 9. Segmenti kaydet'e tıklayın, ardından segment için bir ad girin.

 10. Kayıtyap ' a tıklayın.

Yeni müşteri segmentiniz, Segmentler listesinde görüntülenir.

Mevcut bir müşteri segmentini kullanarak bir müşteri segmenti oluşturma

Shopify yöneticiniz varsayılan müşteri segmentlerini içerir. Yeni bir müşteri segmenti oluşturmanıza yardımcı olması amacıyla başlangıç noktası olarak, bu segmentleri veya zaten oluşturmuş olduğunuz diğer segmentleri kullanabilirsiniz.

Basamak

 1. Shopify yöneticinizden Müşteriler'e gidin.

 2. Tüm müşteriler'e tıklayın.

 3. Segmentler listesinde, mevcut bir müşteri segmentine tıklayın.

 4. Düzenleyicide, uygun değişiklikleri gerçekleştirin.

 5. Segmentinizi test etmek için Uygula'ya tıklayın. Ölçütle eşleşen müşteriler düzenleyicinin altında listelenir. Ölçütle eşleşen müşteri sayısı düzenleyicinin üst kısmında gösterilir.

 6. Müşteri segmentinizin beklendiği şekilde çalıştığını doğrulamak için müşterilerin listesini gözden geçirin ve gerekli değişiklikleri yapın.

 7. Segmenti kaydet'e tıklayın.

 8. Yeni bir müşteri segmenti oluşturmak için Yeni segment olarak kaydet'e tıklayın ve ardından yeni bir ad girin.

 9. Kayıtyap ' a tıklayın.

Yeni müşteri segmentiniz, Segmentler listesinde görüntülenir.

Müşteri segmentini düzenleme

 1. Shopify yöneticinizden Müşteriler'e gidin.

 2. Tüm müşteriler'e tıklayın.

 3. Segmentler listesinde, mevcut bir müşteri segmentine tıklayın.

 4. Düzenleyicide, uygun değişiklikleri gerçekleştirin.

 5. Segmentinizi test etmek için Uygula'ya tıklayın. Ölçütle eşleşen müşteriler düzenleyicinin altında listelenir. Ölçütle eşleşen müşteri sayısı düzenleyicinin üst kısmında gösterilir.

 6. Müşteri segmentinizin beklendiği şekilde çalıştığını doğrulamak için müşterilerin listesini gözden geçirin ve gerekli değişiklikleri yapın.

 7. Segmenti kaydet'e tıklayın.

 8. Değişiklikleri kaydet ve ardından Kaydet'e tıklayın.

Müşteri segmentini yeniden adlandırma

Bir müşteri segmentini yeniden adlandırmaya çalışmadan önce, tek bir müşteri segmentini düzenlediğinizden emin olun. Segmentler listesinde, düzenleme sırasında müşteri segmentlerinin yanında Taslak ifadesi gösterilir.

Basamak

 1. Shopify yöneticinizden Müşteriler'e gidin.

 2. Tüm müşteriler'e tıklayın.

 3. Segmentler listesinde, yeniden adlandırmak istediğiniz müşteri segmentini seçin.

 4. Diğer işlemler'e tıklayın

 5. Yeniden adlandır'a tıklayın.

 6. Müşteri segmenti için yeni bir ad girin.

 7. Kayıtyap ' a tıklayın.

Bir müşteri segmentine e-posta ile pazarlama kampanyası gönderme

Shopify Email uygulaması, seçilen bir segmentteki müşterilere e-posta ile pazarlama kampanyası göndermek için kullanılır. Shopify Email uygulaması yüklü değilse ilk kez bir e-posta kampanyası göndermeyi denediğinizde uygulamayı yüklemeniz istenir.

E-posta kampanyanıza dahil ettiğiniz müşterilerin kaydını oluşturmak istiyorsanız yalnızca seçtiğiniz segmentteki müşterilerin profillerini içeren bir müşteri CSV dosyasını dışa aktarabilirsiniz.

Başlamadan önce

Shopify Email uygulamasını daha önce kullanmadıysanız mağazanızın uygulamayı kullanma gerekliliklerini karşıladığını doğrulayın.

Bir müşteri segmentine e-posta ile pazarlama kampanyası gönderme

 1. Shopify yöneticinizden Müşteriler'e gidin.

 2. Tüm müşteriler'e tıklayın.

 3. Segmentler listesinde, bir müşteri segmentine tıklayın.

 4. Segmenti kullan'a tıklayın.

 5. Gerekirse Shopify Email uygulamasını yükleyin.

 6. E-posta gönder'e tıklayın.

 7. E-posta kampanyası oluşturun.

E-posta ile pazarlama kampanyası müşteri segmentini bir CSV dosyasına aktarma

 1. Shopify yöneticinizden Müşteriler'e gidin.

 2. Tüm müşteriler'e tıklayın.

 3. Segmentler listesinde, bir müşteri segmentine tıklayın.

 4. Diğer işlemler'e tıklayın.

 5. Dışa aktarma seçeneklerini genişletmek için Dışa aktar'a tıklayın.

 6. # müşteri filtrelerinizle eşleşiyor öğesini seçerek yalnızca seçili müşteri segmentini dışa aktarın.

 7. Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:

 8. Müşterilere dışa aktar'a tıklayın.

Müşteri segmentini CSV dosyasına aktarma

Bir müşteri segmentini, müşteri CSV dosyasına aktarabilirsiniz. Başlamadan önce müşteri CSV dosyalarıyla ilgili hususları gözden geçirin.

Basamak

 1. Shopify yöneticinizden Müşteriler'e gidin.

 2. Diğer işlemler'e tıklayın.

 3. Dışa aktarma seçeneklerini genişletmek için Dışa aktar'a tıklayın.

 4. Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:

 5. Müşterilere dışa aktar'a tıklayın.

Müşteri segmentini silme

Bir müşteri segmentini silmeye çalışmadan önce tek bir müşteri segmentini düzenlediğinizden emin olun. Segmentler listesinde, düzenleme sırasında müşteri segmentlerinin yanında Taslak ifadesi gösterilir.

Basamak

 1. Shopify yöneticinizden Müşteriler'e gidin.

 2. Tüm müşteriler'e tıklayın.

 3. Segmentler listesinden silmek istediğiniz müşteri segmentini seçin.

 4. Diğer işlemler'e tıklayın.

 5. Sil'e tıklayın.

 6. Müşteri segmentini silmek istediğinizi onaylamak için Segmenti sil'e tıklayın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene