Müşteri segmentlerini yönetme

Müşteriler sayfasındaki düzenleyicide filtre adlarını, operatörleri ve değerleri birleştirerek veya Segmentler sayfasında Segment oluştur düğmesine tıklayıp segment ayrıntıları sayfasındaki düzenleyiciyi kullanarak kendi müşteri segmentlerinizi oluşturabilirsiniz. Ayrıca Shopify yöneticinizde, olduğu gibi kullanabileceğiniz, ihtiyaçlarınıza uygun şekilde değiştirebileceğiniz veya yeni bir müşteri segmenti oluşturmak için başlangıç noktası olarak kullanabileceğiniz varsayılan müşteri segmentleri ve şablonları bulunur.

Düzenleyici, müşteri segmentlerinizi oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Müşteri segmentinize bileşen ekledikçe kullanabileceğiniz filtre adlarının, operatörlerin ve değerlerin listesi size sunulur.

Başlamadan önce

Müşteri segmentinin farklı bileşenleri hakkında bilgi edinin.

Müşteri segmentleri oluşturmak için kullanılan filtreler hakkında bilgi edinin.

Yeni müşteri segmenti oluşturma

Filtre adlarını, operatörleri ve değerleri birleştirerek yeni bir müşteri segmenti oluşturun.

Basamak

 1. Shopify yöneticinizde Müşteriler'e gidin.

 2. Segmentler'e tıklayın.

 3. Segment Oluştur'a tıklayın.

 4. Metin düzenleyicisini kullanarak filtre ekleyin veya Filtreler simgesine tıklayıp şunlardan birini yapın:

  • Shopify tabanlı bir filtre adı seçmek için Shopify'a tıklayın.
  • Meta alan tabanlı bir filtre adı seçmek için Meta Alanlara tıklayın.
 5. Bir filtre adına tıklayın. Filtre adı, düzenleyicide gösterilir.

 6. Bir operatöre tıklayın.

 7. Bir değere tıklayın veya bir değer girin.

 8. Başka bir filtre eklemek için bir bağlayıcıya ve ardından başka bir filtre adına, operatöre ve değere tıklayın.

 9. Segmentinizi test etmek için Filtreyi uygula'ya tıklayın. Ölçütle eşleşen müşteriler düzenleyicinin altında listelenir. Ölçütle eşleşen müşteri sayısı düzenleyicinin üst kısmında gösterilir.

 10. Müşteri segmentinizin beklendiği şekilde çalıştığını doğrulamak için müşterilerin listesini gözden geçirin ve gerekli değişiklikleri yapın.

 11. Segmenti kaydet'e tıklayın, ardından segment için bir ad girin.

 12. Kayıtyap ' a tıklayın.

Yeni müşteri segmentiniz, segmentler listesinde görüntülenir.

Müşteri segmentlerini yönetme

Müşteri segmentlerinizi yönetmek için segmentler dizini sayfasına gidin.

Müşteri boyutundan, bu segmentin büyüklüğünü anlayabilmek için bu segmentteki müşterilerin tüm müşterilere göre yüzdesel oranını görebilirsiniz. Segment ölçütlerini karşılayan her yeni müşteri, segmente otomatik olarak eklenir. Segment ayrıntıları sayfasına giderek segmenti görüntülediğinizde veya Shopify Email gibi bir uygulama segmenti kullandığında, segmentler dizinindeki sayı güncellenir. Segmentler dizinindeki sayının en son ne zaman güncellendiğini görüntülemek için imleci sayının üzerine getirin.

Yazar sütunu, segmenti kimin oluşturduğunu gösterir. Segmentler Shopify, satıcılar veya uygulamalar tarafından oluşturulabilir.

Basamak

 1. Shopify yöneticinizde Müşteriler'e gidin.

 2. Segmentler'e tıklayın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Segment ayrıntıları sayfasına erişmek için listeden segmente tıklayın.
  • Segmentleri ada göre aramak için aramaya tıklayın. Segmentleri, ada göre arayabilir ve son faaliyete göre sıralayabilirsiniz.
  • Segment sıralamasını değiştirmek için son faaliyet sütununun üstbilgi kısmını tıklayın. Son faaliyet, bu segmentin ne zaman oluşturulduğunu veya en son ne zaman düzenlendiğini gösterir.

Şablon kullanarak müşteri segmenti oluşturma

Shopify yöneticiniz, kendi müşteri segmentinizi oluşturmanıza yardımcı olmak için başlangıç noktası olarak kullanabileceğiniz şablonlar içerir. Müşteri segmentinize bir veya daha fazla şablon ekleyin.

Basamak

 1. Shopify yöneticinizde Müşteriler'e gidin.

 2. Şablonlar simgesine tıklayın.

 3. KATEGORİLER listesinde, istediğiniz şablonun türüne tıklayın.

 4. Kullanmak istediğiniz şablonun yanındaki Bu şablonu kullan seçeneğine yıklayın. İlgili filtre adları, operatörler ve değerler düzenleyiciye eklenir.

 5. İsteğe bağlı: Bir bağlayıcı seçin ve ardından düzenleyiciye başka bir şablon ekleyin.

 6. Düzenleyicide, uygun değişiklikleri gerçekleştirin.

 7. Segmentinizi test etmek için Uygula'ya tıklayın. Ölçütle eşleşen müşteriler düzenleyicinin altında listelenir. Ölçütle eşleşen müşteri sayısı düzenleyicinin üst kısmında gösterilir.

 8. Müşteri segmentinizin beklendiği şekilde çalıştığını doğrulamak için müşterilerin listesini gözden geçirin ve gerekli değişiklikleri yapın.

 9. Segmenti kaydet'e tıklayın, ardından segment için bir ad girin.

 10. Kayıtyap ' a tıklayın.

Yeni müşteri segmentinize, segmentler dizininden erişebilirsiniz.

Mevcut bir müşteri segmentini kullanarak müşteri segmenti oluşturma

Shopify yöneticinizde, yazar olarak Shopify'ın göründüğü varsayılan segmentler bulunur. Yeni bir müşteri segmenti oluşturmanıza yardımcı olması için bu segmentleri veya daha önce oluşturduğunuz diğer segmentleri başlangıç noktası olarak kullanabilirsiniz.

Basamak

 1. Shopify yöneticinizde Müşteriler'e gidin.

 2. Segmentler'e tıklayın.

 3. Segmentler dizininden mevcut bir müşteri segmentine tıklayın.

 4. Düzenleyicide, uygun değişiklikleri gerçekleştirin.

 5. Segmentinizi test etmek için Uygula'ya tıklayın. Ölçütle eşleşen müşteriler düzenleyicinin altında listelenir. Ölçütle eşleşen müşteri sayısı düzenleyicinin üst kısmında gösterilir.

 6. Müşteri segmentinizin beklendiği şekilde çalıştığını doğrulamak için müşterilerin listesini gözden geçirin ve gerekli değişiklikleri yapın.

 7. Segmenti kaydet'e tıklayın.

 8. Yeni bir müşteri segmenti oluşturmak için Yeni segment olarak kaydet'e tıklayın ve ardından yeni bir ad girin.

 9. Kayıtyap ' a tıklayın.

Yeni müşteri segmentiniz, segmentler listesinde görüntülenir.

Müşteri segmentini düzenleme

 1. Shopify yöneticinizde Müşteriler'e gidin.

 2. Segmentler'e tıklayın.

 3. Segmentler dizininden mevcut bir müşteri segmentine tıklayın.

 4. Düzenleyicide, uygun değişiklikleri gerçekleştirin.

 5. Segmentinizi test etmek için Uygula'ya tıklayın. Ölçütle eşleşen müşteriler düzenleyicinin altında listelenir. Ölçütle eşleşen müşteri sayısı düzenleyicinin üst kısmında gösterilir.

 6. Müşteri segmentinizin beklendiği şekilde çalıştığını doğrulamak için müşterilerin listesini gözden geçirin ve gerekli değişiklikleri yapın.

 7. Segmenti kaydet'e tıklayın.

 8. Değişiklikleri kaydet ve ardından Kaydet'e tıklayın.

Müşteri segmentini yeniden adlandırma

Bir müşteri segmentini yeniden adlandırmaya çalışmadan önce, tek bir müşteri segmentini düzenlediğinizden emin olun. Segmentler dizininde, düzenlenmekte olan müşteri segmentlerinin yanında Taslak ifadesi gösterilir.

Basamak

 1. Shopify yöneticinizde Müşteriler'e gidin.

 2. Segmentler'e tıklayın.

 3. Segmentler dizininden, yeniden adlandırmak istediğiniz müşteri segmentini seçin.

 4. Diğer işlemler'e tıklayın.

 5. Yeniden adlandır'a tıklayın.

 6. Müşteri segmenti için yeni bir ad girin.

 7. Kayıtyap ' a tıklayın.

Bir müşteri segmentine e-posta ile pazarlama kampanyası gönderme

Shopify Email uygulaması, seçilen bir segmentteki müşterilere e-posta ile pazarlama kampanyası göndermek için kullanılır. Shopify Email uygulaması yüklü değilse ilk kez bir e-posta kampanyası göndermeyi denediğinizde uygulamayı yüklemeniz istenir.

E-posta kampanyanıza dahil ettiğiniz müşterilerin kaydını oluşturmak istiyorsanız yalnızca seçtiğiniz segmentteki müşterilerin profillerini içeren bir müşteri CSV dosyasını dışa aktarabilirsiniz.

Başlamadan önce

Shopify Email uygulamasını daha önce kullanmadıysanız mağazanızın uygulamayı kullanma gerekliliklerini karşıladığını doğrulayın.

Bir müşteri segmentine e-posta ile pazarlama kampanyası gönderme

 1. Shopify yöneticinizde Müşteriler'e gidin.

 2. Segmentler'e tıklayın.

 3. Segmentler dizininden bir müşteri segmentine tıklayın.

 4. Segmenti kullan'a tıklayın.

 5. Gerekirse Shopify Email uygulamasını yükleyin.

 6. E-posta gönder'e tıklayın.

 7. E-posta kampanyası oluşturun.

 8. Shopify yöneticinizde Müşteriler'e gidin.

 9. Segmentler'e tıklayın.

 10. Segmentler dizininden bir müşteri segmentine tıklayın.

 11. Segmenti kullan'a tıklayın.

 12. Dışa aktarma seçeneklerini genişletmek için Dışa aktar'a tıklayın.

 13. # müşteri filtrelerinizle eşleşiyor öğesini seçerek yalnızca seçili müşteri segmentini dışa aktarın.

 14. Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:

  • Müşteri CSV dosyanızı görüntülemek ve düzenlemek üzere bir hesap tablosu programı kullanmak için Excel, Numbers ve diğer hesap tablosu programları için CSV'yi seçin.
  • Müşteri CSV dosyanızı görüntülemek ve düzenlemek üzere düz metin düzenleyicisi kullanmak için Düz CSV dosyası'nı seçin.
 15. Müşterilere dışa aktar'a tıklayın.

Müşteri segmentini CSV dosyasına aktarma

Bir müşteri segmentini, müşteri CSV dosyasına aktarabilirsiniz. Başlamadan önce müşteri CSV dosyalarıyla ilgili hususları gözden geçirin.

Basamak

 1. Shopify yöneticinizde Müşteriler'e gidin.

 2. Segmentler'e tıklayın.

 3. Segmentler dizininden bir müşteri segmentine tıklayın.

 4. Diğer işlemler'e tıklayın.

 5. Dışa aktarma seçeneklerini genişletmek için Dışa aktar'a tıklayın.

 6. Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:

  • Müşteri CSV dosyanızı görüntülemek ve düzenlemek üzere bir hesap tablosu programı kullanmak için Excel, Numbers ve diğer hesap tablosu programları için CSV'yi seçin.
  • Müşteri CSV dosyanızı görüntülemek ve düzenlemek üzere düz metin düzenleyicisi kullanmak için Düz CSV dosyası'nı seçin.
 7. Müşterilere dışa aktar'a tıklayın.

Müşteri segmentini silme

Basamak

 1. Shopify yöneticinizde Müşteriler'e gidin.

 2. Segmentler'e tıklayın.

 3. Segmentler dizininden, silmek istediğiniz müşteri segmentini seçin.

 4. Diğer işlemler'e tıklayın.

 5. Sil'e tıklayın.

 6. Müşteri segmentini silmek istediğinizi onaylamak için Segmenti sil'e tıklayın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene