Dilleri yönetme

Çeviri yapmaya hazır olduğunuzdan emin olma

Mağazanıza dil eklerken çevirileri sağlamanız gerekir. Yeni bir dil eklemeden önce çevirilerinizin hazır olduğundan veya bir çeviri uygulamasının yüklü olduğundan ve dili pazara atamış olduğunuzdan emin olun.

Online mağazanıza yeni diller ekleme

Başlamadan önce mağazanızın birden fazla dilde satış gerekliliklerini karşıladığından emin olun.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Diller'e gidin.
 2. Dil Ekle'ye tıklayın.
 3. Açılır menüden bir dil seçin ve ardından Ekle seçeneğine tıklayın.
 4. Dilinizi eklemek için etkin bir pazar seçin.
 5. Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:

 6. Online mağazanızda farklı diller görüntülemek için Önizleme'ye tıklayın. Yayınlanmış ve yayınlanmamış dilleri önizlemede görüntüleyebilirsiniz.

Online mağazanız için dil yayınlama

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Diller'e gidin.

 2. Yayınlanmayan diller bölümünde, mağazanızdaki müşterilerin kullanımına açmak istediğiniz dilin yanındaki Yayınla seçeneğine tıklayın.

 3. Kaydet'e tıklayın.

Pazarlar için dilleri yönetme

Varsayılan olarak, oluşturduğunuz her yeni pazarda mağazanızın varsayılan dili kullanılır.

Yeni yayınlanan dilleri, online mağazanızda ziyaretçilere görünür hale gelmeden önce bir pazara atamanız gerekir.

Pazara dil ekleme

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Diller'e gidin.

 2. Bir pazara eklemek istediğiniz dilin yanında Diğer işlemler'e tıklayın.

 3. Pazara ekle'ye tıklayın.

 4. Bitti'ye tıklayın.

Pazardan dil kaldırma

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Diller'e gidin.

 2. Bir pazardan kaldırmak istediğiniz dilin yanında Diğer işlemler'e tıklayın.

 3. Kaldır'a tıklayın.

 4. Bitti'ye tıklayın.

Online mağazanızda bir dili yayından kaldırma

Bir dili yayından kaldırabilir ve böylece o dili müşterilerden gizleyebilirsiniz. Mağazanızın bu dildeki tüm bağlantıları 404 "Sayfa bulunamadı" hatasına neden olur. Bu nedenle, yayınlanmamış dilleriniz için yönlendirmeler oluşturun.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Diller'e gidin.

 2. Yayınlanan diller bölümünde, kullanımdan kaldırmak istediğiniz dilin yanındaki Yayından kaldır seçeneğine tıklayın.

 3. Yayından kaldır'a tıklayın.

Diller yayından kaldırıldığında, ekli oldukları tüm pazarlardan da kaldırılır.

Online mağazanızda bir dili silme

Bu dilde çevirilerin gerekmediğinden eminseniz dili silebilirsiniz. Bir dili sildiğinizde o dilin tüm çevirileri de kalıcı olarak silinir. Dil ileride yeniden etkinleştirilirse çevirilerin tekrar eklenmesi gerekir.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Diller'e gidin.

 2. Yayınlanmayan diller bölümünde, mağazanızdan kaldırmak istediğiniz yayınlanmayan dilin yanındaki sil simgesine tıklayın.

 3. Sil'e tıklayın.

Diller silindiğinde, ekli oldukları tüm pazarlardan da kaldırılır.

Online mağazanızın varsayılan dilini değiştirme

Mağazanın varsayılan dilini değiştirebilirsiniz. Mağazanızın varsayılan dili Shopify yöneticinizde, mağazanızın ödeme sayfasında ve temasında kullanılır.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Diller'e gidin.

 2. Yayınlanan diller bölümünde, mevcut varsayılan dilin yanındaki Varsayılanı değiştir seçeneğine tıklayın.

 3. Menüden bir dil seçin.

 4. Kaydet'e tıklayın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene