Para birimi dönüşümleri ve döviz kurları

Para birimi dönüşümü, bir ödemeyi kaydederken, para iadesi yaptığınızda veya ters ibraz olması gibi durumlarda işlem sırasında gerçekleşir. Kullanılan döviz kuru her zaman işlemin gerçekleştiği andaki kurdur.

Bir işlemin dökümünü, siparişin zaman akışında görebilirsiniz.

Ürün fiyatlarının her pazar için nasıl hesaplandığına ilişkin dökümü görüntüleyebilirsiniz.

Para birimi tanımları ve dönüşümleri

Mağazanızda üç tür para birimi vardır:

 • Mağaza para birimi: Shopify yöneticinizin para birimi. Bu, birincil pazarınızdaki ürünlerinizin ve ürün varyasyonlarınızın fiyatlarını belirlemek amacıyla kullandığınız ve raporlarınızda gösterilen para birimidir.
 • Yerel para birimi (müşteri para birimi veya sunulan para birimi olarak da adlandırılır): Müşterinin mağazanızda gördüğü ve ödeme sayfasında siparişler için ödeme yaparken kullandığı para birimidir.
 • Ödeme para birimi - Shopify'ın banka hesabınıza para yatırırken kullandığı para birimi.

Para birimi dönüştürme riskleri

Döviz kurları her zaman dalgalı bir seyir izler. Ödemelerin veya para iadelerinin işlenmesinde gecikme olduğunda, para birimi dönüşümleri nedeniyle para kaybedebilir veya kazanabilirsiniz.

Aşağıdaki durumlarda para kaybedebilir veya kazanabilirsiniz:

Otomatik döviz kuru dönüşümleri

Yerel para birimlerine sahip pazarlarda satış yaparken online mağaza fiyatlarınız müşterinin para birimine dönüştürülür. Mağazanızdaki fiyatlar, piyasa döviz kurlarına göre otomatik olarak değişir.

Fiyatlarınız dönüştürülürken ürün fiyatının para birimi dönüşüm oranıyla çarpılır. Sonuca dönüşüm ücreti eklenir ve geçerli olması durumunda, söz konusu para birimi için belirlenen yuvarlama kuralları uygulanır. Para birimi dönüşüm maliyeti, dönüştürülen fiyatlara eklenir. Örneğin, 10,00 USD tutarındaki bir ürünün fiyatı EUR'ye dönüştürüldüğünde 8,81 EUR değerine ulaşılır. Bu değer, dönüşüm ücretini ve para birimi dönüşüm oranını da içerir.

(**Product price** x **currency conversion rate**) x (**1** + **currency conversion fee**)</br>
 <br>($10.00 USD x 0.867519) x (1 + .015) = &euro;8.81</br>

Etkin yuvarlama kurallarınız varsa dönüştürülen fiyat, 8,85 EUR tutarına yuvarlanır.

Manuel döviz kuru dönüşümleri

Döviz kurunu pazarlarınızın her biri için manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Böylece fiyatlarınızı, otomatik döviz kurları ile dalgalanmasına karşı piyasa bazında sabitleyebilirsiniz.

Manuel döviz kuru dönüşümlerini kullanırken manuel döviz kurunuz ile mevcut piyasa döviz kuru arasındaki farka bağlı olarak para kazanabilir veya kaybedebilirsiniz.

Para birimi dönüşümünüz için bir dönüşüm ücreti uygulanır. Bu ücreti manuel ücretinize eklemek istiyorsanız ücretinizi mağazanızın ülkesi için geçerli dönüşüm ücretini belirlediğiniz oran ile çarpın. Örneğin, %1,5 dönüşüm ücreti uygulanan USD-EUR döviz kuru şu şekilde görünebilir: 0,90867 x 1,015 = 0,9223.

Birincil pazarınız olmayan pazarlar için manuel dönüşüm oranları ayarlayabilirsiniz. Mağazanızın para biriminden farklı bir temel para birimi belirlediğiniz pazarlar için bile bu oranlar, Ayarlar > Mağaza ayrıntıları bölümündeki mağazanızın temel para birimine bağlıdır.

Fiyat düzenlemelerini, manuel döviz kurları ile birlikte kullanabilirsiniz. Örneğin, USD para biriminin kullanıldığı mağazanızda 20,00 USD olarak fiyatlandırılmış bir ürününüz varsa ve yuvarlama kuralını tüm pazarlar için en yakın 1,00 olarak ayarladıysanız aşağıdaki yollardan herhangi biriyle Kanada pazarınızı kontrol edebilirsiniz:

 • CAD cinsinden fiyatı sabitlemek için 1,3'lük bir manuel döviz kuru ayarlayabilir ve ardından %20'lik bir fiyat düzenlemesi uygulayabilirsiniz. Fiyat, 20,00 x 1,3 x 1,2 = 32,00 CAD şeklinde hesaplanır.
 • 1 değerinde bir manuel döviz kuru ayarlayabilir ve ardından yalnızca fiyat düzenlemesi kullanarak, CAD cinsinden fiyatı kontrol etmek için %50'lik düzenleme uygulayabilirsiniz. Fiyat, 20,00 x 1 x 1,5 = 30,00 CAD şeklinde hesaplanır.
 • Otomatik döviz kurlarını seçebilir ve CAD fiyatlarına %50 oranında bir fiyat düzenlemesi uygulayabilirsiniz. Fiyat, 20,00 x [geçerli döviz kuru] x 1,5 şeklinde hesaplanır. Fiyat, eklenen %50 oranındaki fiyat düzenlemesi ile birlikte, geçerli döviz kurlarına göre dalgalanmalar gösterir.

Bir pazarın temel para birimi değiştirilir veya manuel dönüştürme oranları otomatik hale getirilirse manuel ücret devre dışı bırakılır ancak silinmez. Bu, orijinal pazar para biriminin geri yüklenmesi veya manuel dönüşüm oranlarının tekrar etkinleştirilmesi durumunda, manuel dönüşüm oranının yeniden etkin hale geleceği anlamına gelir.

Manuel bir döviz kuru etkinleştirme

Pazarlar sayfanızda, tek ülkeli pazarlar veya yerel para birimleri kapalı olan çok ülkeli pazarlar için, manuel dönüşüm oranları ayarlayabilirsiniz. Manuel dönüşüm oranı kullanmak istediğiniz her ülke veya bölge için tek ülkeli pazarlar oluşturmanız gerekir.

Manuel dönüşüm oranları birincil pazarınıza uygulanamaz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Pazarlar'a gidin.
 2. Manuel döviz kuru eklemek istediğiniz pazara tıklayın.
 3. Ürünler ve fiyatlandırma'ya tıklayın.
 4. Döviz kurunu yönet'e tıklayın.
 5. İletişim kutusunda Manuel'i seçin.
 6. Döviz kurunu girin.
 7. Kaydet'e tıklayın.

Manuel olarak kaydedilen ödemeler

Yerel para birimlerinde satış yaptığınızda ödeme olarak aldığınız tutar, müşterinin kredi kartından tahsilat yaptığınız tarihte geçerli döviz kuruna bağlıdır. Ödemeleri manuel olarak kaydedersiniz müşterinizin kredi kartından, siparişin veriliş esnasında değil, siparişi işlediğiniz sırada tahsilat gerçekleştirilir. Para birimi döviz kuru, yetkilendirme zamanı ile paranızı manuel olarak kaydettiğiniz zaman arasında değişebilir. Bu durum, küçük bir uyuşmazlığa yol açabilir.

Shopify yöneticinizde, farklı para birimlerindeki siparişler satışlarınızı daha kolay raporlamanız için mağazanızın para birimine dönüştürülür. Dönüştürülmüş değerler, müşteriden siparişi için ücret alınana kadar tahmini tutarlardır.

Mağazanızın para biriminin USD olduğunu ve USD ile EUR cinsinden satış yaptığınızı varsayalım. Müşteriniz, 90 EUR tutarında bir kitaplık siparişi verir. Siparişi verdiği tarihte 1 USD, 0,90 EUR tutarına eşittir.

Örnek sipariş
Mağaza para birimi fiyatı Müşterinin para birimi fiyatı Tahmini sipariş tutarı
100 USD 90 EUR 100 USD

Birkaç gün sonra döviz kuru değişir ve 1 USD artık 0,85 EUR tutarına eşit hâle gelir. Müşterinizin kredi kartından 90 EUR ücret alırsınız. Döviz kuru değiştiğinden ve 1 USD = 0,85 EUR olduğundan 90 EUR, 98 USD tutarına dönüştürülür ve 98 USD ödeme alırsınız.

Para biriminde bir dalgalanma yaşanmasının ardından sipariş için ödemeyi kaydetme örneği
Mağaza para birimi fiyatı Müşterinin para birimi fiyatı Mağaza para birimine dönüştürülmüş kaydedilen tutar
100 USD 90 EUR 98 USD

Para iadeleri

Müşterinin sipariş oluşturması ile iade yapması arasında genellikle bir zaman aralığı olur. Bu nedenle sipariş için aldığınız dönüştürülen tutar, para iadesinde geri verdiğiniz dönüştürülen tutara genellikle eşit değildir. Müşterinin yerel para biriminde ödediği tutarın tamamını iade etmenizi öneririz. Bu, para birimi dönüşümleri nedeniyle para kaybedebileceğiniz veya kazanabileceğiniz anlamına gelir. Yerel para birimlerinde satış yaparken siparişlerde para iadesi yapma hakkında bilgi edinin.

Ters ibrazlar

Bir kart sahibi ters ibraz işlemi başlattığında para birimi dönüşümleri, sipariş sırasındaki dönüşüm oranı değil, para aktarımı sırasındaki dönüşüm oranı kullanılarak uygulanır.

Shopify, para iadesi yapılan tutarı dönüştürür, itiraz edilen tutarı kart sahibinin hesabına yatırır ve iade edilen tutarı sonraki ödemenizden çıkararak ücreti, sizin adınıza kart sahibinin bankasına öder. Sizden, bu para birimi dönüşümü için bir dönüşüm ücreti alınmaz.

Ters ibraza itiraz eder ve sonuç, sizin lehinize olursa ters ibrazdaki itiraz edilen tutar ve mevcut dönüşüm oranına göre ters ibraz ücreti size geri ödenir.

Ters ibrazların nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Farklı para birimlerinde satış yapma, hesabı kapatma ve yerel para birimlerinde satış yapma

Çoğu para birimi dönüşümleri, müşterinizin yerel para birimi ile mağazanızın para birimi arasında gerçekleşir. Mağaza para biriminiz ödeme para biriminizden farklıysa para birimi dönüşümleri müşterinin yerel para birimi ile ödeme para biriminiz arasında gerçekleşir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene