Envanteri CSV dosyasıyla dışa veya içe aktarma

Konumlarınızdaki envanter adetlerinizi içeren bir envanter CSV dosyasını dışa aktarabilirsiniz. Envanter adetlerini güncellemek için bu dışa aktarılan CSV dosyasını şablon olarak kullanabilirsiniz. Daha sonra, Shopify 'ı her konumdaki her bir ürünün envanter adetleriyle güncellemek için CSV dosyasını içe aktarabilirsiniz.

Not: Envanter adetlerini dışa veya içe aktarmak için ürün CSV dosyasını kullanmayın. Envanter CSV dosyasını kullanmanız gerekir.

Envanteri dışa aktar

Benzersiz olarak tanımlanmış ürünlerinizi veya belirli konumlardaki ürün varyasyonlarınızı içeren bir şablon oluşturmak ya da envanter adetlerini, başka sistemlerde veya süreçlerde kullanılmak üzere dışa aktarmak için envanter CSV dosyalarını dışa aktarabilirsiniz.

Verileri, tüm konumlarınız için mi yoksa yalnızca belirli bir konum için mi aktarmak istediğinizi belirtebilirsiniz.

Dışa aktarımın boyutuna bağlı olarak dosya, tarayıcınızda indirilir veya size e-posta ile gönderilir.

Adımlar:

 1. Ürünler > Envanter'e gidin.
 2. Dışa aktar'a tıklayın.
 3. Dışa aktarmak istediğiniz satırları ve tüm konumlardan mı tek bir konumdan mı dışa aktarmak istediğinizi belirtin.
 4. Envanteri dışa aktar'a tıklayın.

Envanter miktarlarını güncelleme

Şablon almak için CSV dosyasını dışa aktardıktan sonra dosyadaki envanter adedini güncellemeniz gerekir.

CSV dosyasının, Envanter CSV dosyası biçimi bölümünde açıklandığı şekilde ürününüzü tanımlamanıza yardımcı olan birkaç sütunu vardır. Mağazanızı birden fazla konum kullanacak şekilde dönüştürürken yalnızca konum sütunlarını düzenleyin.

Adımlar:

 1. Dışa aktarılan CSV dosyanızı hesap tablosu programında açın.

 2. CSV dosyanızda envanterini güncellemek istemediğiniz konum sütunları bulunuyorsa başlıklar da dahil olmak üzere bu konumların tüm sütunlarını silin.

 3. Kalan konum sütunlarındaki adetleri güncelleyin. Her satırda girdiğiniz sayılar pozitif, negatif veya 0 olabilir. Ürünün hiçbir zaman konumda stoklanmadığını belirtmek için Not stocked olarak da giriş yapabilirsiniz.

 4. CSV dosyasını kaydedin.

Envanteri içe aktarma

Envanteri içe aktarmadan önce CSV dosyanızın doğru dosya biçiminde olduğundan emin olun.

Bir konum için adetleri güncellemek istemiyorsanız sütun başlığı da dahil olmak üzere konumun sütununun CSV dosyasından kaldırıldığından emin olun.

Not: Envanter adetlerini içe aktarmak için ürün CSV dosyasını kullanmayın. Envanter CSV dosyasını kullanmanız gerekir.

İçe aktarma prosedürü yalnızca envanter adetlerini günceller (bunların üzerine yazar). Bu prosedür konum oluşturmaz veya ürün tanımlama değerlerini güncellemez.

Envanter adetlerini içe aktardığınızda envanter verilerinizin üzerine yazılır. Bu nedenle, devam eden satışlar veya manuel değişiklikler gibi diğer envanter düzeltmeleri gerçekleşmediğinde yalnızca envanterinizi içe aktarmanız gerekir.

Adımlar:

 1. Ürünler > Envanter'e gidin.
 2. İçe aktar'a tıklayın.
 3. Güncellenen CSV dosyanızı seçin.
 4. Import inventory (Envanteri içe aktar) seçeneğine tıklayın.
 5. İçe aktarmak istediğiniz envanteri doğrulayıp İçe aktarımı başlat'a tıklayın.

Envanter CSV dosyası biçimi

Envanter CSV dosyası, belirtilen konumlardaki bir ürünü veya ürün varyasyonunu ve envanter adetlerini benzersiz bir şekilde tanımlayan bilgiler içerir. Bu, Shopify ile kullandığınız diğer CSV dosyalarınıza benzer ancak bu dosyada farklı sütunlar bulunur.

Envanter CSV dosyasında aşağıdaki sütunlar bulunur:

 • Handle - Tanıtıcılar her bir ürüne ait benzersiz adlardır. Harf, kısa çizgi ve rakam içerir ancak boşluk içermezler. Tanıtıcı, her bir ürünün URL'sinde kullanılır.
 • Title - Title sütunu isteğe bağlıdır. Bunu eklerseniz değerler boş bırakılabilir.
 • Option1 Name - Bir ürünün bir seçeneği varsa bu seçeneğin adını girin. Örneğin, Renk. Yalnızca tek seçeneği olan ürünler için bu hücre, Başlık olarak ayarlanmalıdır.
 • Option1 Value - Bir ürünün bir seçeneği varsa bu seçeneğin değerini girin. Örneğin, Siyah. Yalnızca tek seçeneği olan ürünler için bu hücre, Varsayılan Başlık olarak ayarlanmalıdır.
 • Option2 Name - Yukarıdaki gibidir ancak boş bırakılabilir.
 • Option2 Value - Yukarıdaki gibidir ancak boş bırakılabilir.
 • Option3 Name - Yukarıdaki gibidir ancak boş bırakılabilir.
 • Option3 Value - Yukarıdaki gibidir ancak boş bırakılabilir.
 • SKU - SKU sütunu isteğe bağlıdır. Bu sürunu eklerseniz değerleri boş bırakabilirsiniz. Şu anda Shopify'da SKU'ların benzersiz olması gerekmez.
 • HS Code - HS Kodu (Armonize Sistem Kodu) sütunu, uluslararası müşterilere yönelik gümrük vergileri ve vergilere ilişkin bir tahmin oluşturmak amacıyla kullanılır. Bu sütun isteğe bağlıdır. Bunu eklerseniz değerler boş bırakılabilir.
 • COO - COO (Menşe Ülke/Bölge) sütunu, uluslararası müşterilere yönelik gümrük vergileri ve vergilere ilişkin bir tahmin oluşturmak amacıyla kullanılır. Bu sütun isteğe bağlıdır. Bunu eklerseniz değerler boş bırakılabilir.
 • <Name of location> - Sütun başlığında bir konum adı belirtin. Sütuna, sütun başlığı ile belirtilen konumdaki envanter tutarı için değerleri girin.

  Sütun başlığı, büyük/küçük harf duyarlıdır ve konumlarınızdan birinin adı olmalıdır. Envanter güncellemek istediğiniz her konum için bir sütun ekleyin. Diğer tüm konum sütunlarını ve başlıklarını kaldırın.

  Sayı pozitif, negatif veya 0 olabilir. Ürünün hiçbir zaman konumda stoklanmadığını belirtmek için Not stocked olarak da giriş yapabilirsiniz.

Bir varyasyonu benzersiz bir şekilde tanımlamak için Handle, Option1 Value, Option2 Value ve Option3 Value sütunları için değer belirtin.

Envanter CSV dosyanızın doğru biçimde olması ve bir .csv dosya uzantısı içermesi gerekir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene