Konumları kullanmaya başlama

Birden fazla konum için envanter takibi, tüm Shopify mağazalarında etkinleştirilir. Mağazanızda konumların etkin olup olmadığını kontrol etmek için Shopify yöneticinizden Ayarlar > Konumlar'a gidin.

Mağazanızda konumlar etkinleştirildiyse konumlar hakkında daha fazla bilgi edinmenizi isteyen bir bildirim bulunur. Mağazanızda konumları ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin.

Mağazanızda konumlar etkinleştirilmediyse Konumlarda envanteri etkinleştir seçeneğini görürsünüz. Konumları etkinleştirmenin mağazanızı nasıl etkileyebileceğini öğrenmek için aşağıdaki bölümleri okuyun. Daha sonra birden fazla konumu etkinleştirmek istiyorsanız karar verebilirsiniz.

Konumlar

Sahip olabileceğiniz maksimum konum sayısı mağazanızın Shopify abonelik planına göre değişir:

 • Shopify Lite: 3
 • Temel Shopify: 4
 • Shopify: 5
 • Gelişmiş Shopify: 8
 • Shopify Plus: 20 (20'den fazla konuma ihtiyacınız varsa Plus Destek ekibi ile iletişime geçin.)

Devre dışı bıraktığınız konumlar, konum sınırınız kapsamında sayılmaz.

Sizin için fiziksel olarak envanter stoklayan uygulamalar kullanıyorsanız bu uygulamalar konum olarak kabul edilir. Envanter uygulamalarına stoksuz satış uygulamaları, üçüncü taraf lojistik hizmetleri ve özel gönderim hizmetleri dahildir. Örneğin, bir uygulama sizin adınıza siparişleri gönderen bir depo olabilir. Bu uygulamalar, konum olarak kabul edilse de konum sınırınız kapsamında sayılmaz.

Mağazanızda birden fazla konum için envanter takibini etkinleştirildikten sonra Shopify yöneticinizde listelenen konumların, envanterinizi stoklamak ve yönetmek için kullandığınız konumlarla eşleşip eşleşmediğini kontrol edin.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Konumlar'a gidin. Konumlarınız, Konumlar ve Uygulama ve özel gönderim konumları alanlarının yanında listelenir.

 2. İsteğe bağlı: Konumlar oluşturabilir ve bunları değiştirebilirsiniz veya artık kullanmadığınız konumları devre dışı bırakabilirsiniz.

Konumlar ve gizli uygulamalar

Mağazanız için özel olarak geliştirilen bir gizli uygulamanız varsa birden fazla konum için envanter takibini kullanmak üzere bunu güncellemeniz gerekebilir. Konumlar sayfasında, hangi uygulamaların güncelleştirilmesi gerektiğini bilmenizi sağlayan bir bildirim alırsınız. Bununla birlikte, uygulamanın güncellenmesi gerektiğini doğrulamak için uygulamanın geliştiricisine danışmak en iyisidir.

Geliştiriciler, birden fazla konumu desteklemeye geçiş hakkında daha fazla bilgi edinebilirler.

Konum filtreleri

Konumunuz ayarlandığında, Shopify yöneticisinde Siparişler sayfası ve Envanter sayfası gibi geçerli olduğu sayfalarda ve bölümlerde konum filtresi görünür. Aşağıdaki örnekte, bir ürün ayrıntıları sayfasının Varyasyonlar bölümündeki filtre gösterilmektedir:

Ürün sayfasındaki Konumlar menüsü

Filtrede bir konum seçtiğinizde sayfa, siz değiştirene kadar seçiminizi tutar. Bir sayfanın seçilen konumu, tarayıcı çerezinde depolanır. Bu nedenle, cihazlar veya tarayıcılar arasında saklanmaz.

Envanter adetleri

Birden fazla konum için envanter takibi etkinleştirildiğinde, mevcut tüm envanter adetleri kargo menşei konumunuza dağıtılır. Kargo menşei konumunuz, kargo ücretlerini hesaplamak için kullanılan adrestir.

Envanter adetlerinizin doğru olduğundan emin olmak için tüm konumlarınızdaki envanter adetlerini güncellemeniz gerekir.

Mümkünse envanter adetlerinizi, perakende satış mağazanız kapandığında ve büyük online indirim etkinlikleriniz olmadığında güncelleyin. Shopify'da envanter adetlerinin doğru olduğundan emin olmak için her bir konumda envanterinizi fiziksel olarak sayabilir ve bu verileri kaydedebilirsiniz.

Az sayıda konumunuz ve ürününüz varsa Envanter sayfasındaki adetleri güncelleyin.

Çok sayıda konumunuz ve ürününüz varsa toplu düzenleyiciyi kullanın veya CSV dosyası dışa aktarımlarını ve içe aktarımları kullanın.

Az sayıda konum ve ürün

Az sayıda konumunuz ve ürününüz varsa Envanter sayfasında miktarları ayrı olarak güncelleyebilirsiniz.

Adımlar:

 1. Ürünler > Envanter'e gidin.
 2. Her bir konumdaki envanteri güncelleyin:

  1. Konumu seçin.
  2. Her bir ürünün envanter adedini güncelleyin. Listede bir ürün için envanteriniz yoksa bu ürünün envanterini takip etmiyorsunuz ya da ürün konumda stoklanmıyor demektir.

  Ayrıntılar için konumlara envanter atama hakkında bilgi edinin.

Çok sayıda konum ve ürün

Çok sayıda konumunuz ve ürününüz varsa envanter miktarlarınızı bir CSV dosyasıyla dışa ve içe aktararak veya toplu düzenleyiciyi kullanarak güncelleyin.

Ayrıntılar için Envanteri CSV dosyasıyla dışa veya içe aktarma veya Toplu düzenleyiciyi kullanarak envanter adetlerini değiştirme bölümlerini okuyun.

Envanter adetlerini güncelleme örneği

Üç konumu olan bir mağazanız olduğunu varsayalım. Şu anda tek bir ürün için tek envanter adedi olarak gösterilen toplam 20 ürününüz vardır:

Ottawa, Montreal ve Toronto: 20 ürün

Birden fazla konumu etkinleştirdikten sonra her bir konumun belirli bir envanteri miktarını göstermesi için envanter adedini güncellemeniz gerekir:

 • Ottawa: 10 ürün
 • Montreal: 6 ürün
 • Toronto: 4 ürün

Birden fazla konum kullanırken kargo ücretleri

Kargo ücretleri, her siparişin gönderim konumundan değil, mağazanızın kargo menşei konumunun adresine göre hesaplanır. Bu, tüm konumlarınızın aynı kargo bölgesini paylaştığı anlamına gelir.

Tüm siparişleriniz için ücretsiz kargo veya sabit kargo ücreti sunuyorsanız kargo ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmez.

Kargo ücretleriniz konumlar arasında önemli farklılıklar gösteriyorsa kargo menşeiniz olarak ayarlanan konumu değiştirebilirsiniz.

Gönderimler

Birden fazla konuma sahip mağazalar için gönderimler aşağıdaki yöntemlerle değişir:

 • Siparişler, herhangi bir online satış kanalı üzerinden verildiğinde bir öncelik listesine ve mevcut envantere göre gönderilmeleri gereken bir konuma atanır. İlk olarak hangi konumlara siparişlerin atanacağına karar vermek için bir gönderim önceliği listesi kullanırsınız. Herhangi bir konum siparişin tamamını gönderebiliyorsa envanter bu konumdan temin edilir. Hiçbir konum siparişin tamamını gönderemiyorsa bölünmüş bir sipariş oluşturulur ve birden fazla konuma atanır. Sipariş ayrıntıları sayfasından her sipariş için siparişin gönderildiği konumu değiştirebilirsiniz.
 • Shopify POS siparişleri, satışın yapıldığı konumundaki mevcut envanteri kullanır.
 • Konumdan online siparişlerin gönderilip gönderilmeyeceğini seçebilirsiniz.
 • Taslak siparişler için sipariş oluşturma işlemi değişmez. Taslak siparişe eklenen ürünler, önceliğe ve mevcut envantere göre gönderim konumlarına atanır.

Gönderim önceliklerinizi değiştirmek üzere siparişleri göndermek için konumların önceliğini belirleyin.

Gönderimler örneği

Üç konumu olan bir mağazanız olduğunu varsayalım. Şu anda tek bir ürün için aşağıdaki gibi stokta toplam 100 biriminiz vardır:

 • New York ana mağaza: 18
 • New York geçici mağaza: 20
 • New York depo: 62

Tercihinize göre gönderim için konumlara öncelik verebilirsiniz:

 1. New York ana mağaza
 2. New York depo
 3. New York geçici mağaza

Müşteri 20 birim için sipariş verir.

Gönderim önceliğine göre, sipariş, New York ana mağaza konumundan gönderilmeye çalışır.

New York ana mağaza konumunda yalnızca 18 ürünün stokta olması nedeniyle, tüm siparişi öncelik listesindeki bir sonraki konuma atamak için bir girişime bulunulur: New York depo. tüm sipariş bu konumdan gönderilebilir, bu nedenle sipariş New York depoya atanır.

Gönderimler hakkında daha ayrıntılı bir örnek için Örnek: Online sipariş gönderimi bölümünü okuyun.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene