Meta alanlara değer ekleme

Meta alan tanımı ekledikten sonra Shopify yöneticinizdeki karşılık gelen sayfalara meta alanınız için değerler eklersiniz. Örneğin, ürün son kullanma tarihi için meta alan tanımı oluşturursanız Shopify yöneticinizdeki ürün sayfalarına son kullanma tarihine ilişkin belirli değerler girersiniz. Meta alanlarınıza değerler eklemek, dahili takip veya online mağazanızda göstermek için özel bilgileri kaydetmenize olanak tanır.

Meta alanlar, Shopify yönetici sayfalarınızda düzenlenebilir bir tabloda görüntülenir. Her bir meta alan, meta alan tanımınızı oluşturduğunuzda seçtiğiniz adı gösterir. Tablo satırlarına tıklayarak meta alan türünü ve açıklamasını görüntüleyebilir ve de değer girebilirsiniz.

Meta alanlarınıza değerleri ekledikten sonra özel bilgilerinizi online mağazanızda göstermek için meta alanları temanıza bağlayabilirsiniz.

Meta alan içerik türleri ve değerleri

Aşağıdaki tabloda, yaygın meta alan türlerine değer eklemeye dair temel talimatların yanı sıra her bir tür için örnek kullanım örnekleri yer alır. Daha fazla bilgi için meta alanlara ilişkin geliştirici belgelerine bakın.

Meta alan içerik türleri ve değerleri
İçerik türü Açıklama Örnek
Renk

RGB değerlerini #RRGGBB biçiminde destekler.

Düzenlemek istediğiniz üründe renk meta alanını bulun ve Renk seç'e tıklayın. Renk seçiciyi kullanarak bir renk seçin veya Renk alanında RGB renk değeri girin.

Bir ürünün rengini kaydedin ve ardından ürün sayfasının arka planını aynı renge ayarlayın.
Tarih

Tarih değerlerini, saat dilimi olmadan ISO 8601 biçiminde destekler.

Düzenlemek istediğiniz üründe tarih meta alanına tıklayın ve tarih seçmek için takvimi kullanın.

Ürün son kullanma tarihlerini ekleyin.
Tarih ve saat

Tarih değerlerini ISO 8601 biçiminde, saat değerlerini ise UTC saat diliminde destekler.

Düzenlemek istediğiniz üründe tarih ve saat meta alanına tıklayın. Tarih seçmek için takvime tıklayın ve ardından saat seçmek için saat alanına tıklayın.

Kullanıma sunma tarihleri veya ürün lansmanı tarihleri ekleyin.
Boyut

Hem tam sayı hem de ondalık değerleri destekler. Ölçü birimleri, metrik veya İngiliz ölçü birimleri kullanılarak yapılandırılabilir.

Düzenlemek istediğiniz ürün üzerinde, boyut meta alanını bulun. Değer girmek için alana tıklayın ve ardından, açılır menüden bir ölçüm birimi seçin.

Kutu yükseklikleri veya ürün uzunlukları (ör. bir atkının uzunluğu) ekleyin.
Ağırlık

Hem tam sayı hem de ondalık değerleri destekler. Ölçü birimleri, metrik veya İngiliz ölçü birimleri kullanılarak yapılandırılabilir.

Düzenlemek istediğiniz üründe ağırlık meta alanını bulun. Değer girmek için alana tıklayın ve açılır menüden bir ölçü birimi seçin.

Bir ürünün veya içeriğin ağırlığını (ör. kaç gr şeker içerdiğini) ekleyin.
Hacim

Hem tam sayı hem de ondalık değerleri destekler. Ölçü birimleri, metrik veya İngiliz ölçü birimleri kullanılarak yapılandırılabilir.

Düzenlemek istediğiniz ürün üzerinde, hacim meta alanını bulun. Değer girmek için alana tıklayın ve ardından, açılır menüden bir ölçüm birimi seçin.

Su şişesinin hacim kapasitesini ekleyin.
Sayı

Tanımızı nasıl yapılandırdığınıza bağlı olarak tam sayı veya ondalık değerleri destekler.

  • Tam sayı değerleri, -4,611,686,018,427,387,904 ile 4,611,686,018,427,387,903 aralığında olabilir.
  • Ondalık değerler, +/-9999999999999.999999999 aralığında olabilir ve ondalıktan önce en fazla 13, ondalıktan sonra ise en fazla 9 hane içerebilir.

Düzenlemek istediğiniz üründe tam sayı veya ondalık meta alanını bulun. Değer girmek için sayı alanına tıklayın.

Bir tam sayı meta alanı, kitaplar için sayfa sayısı ekleyebilir.

Ondalık meta alanı, mücevherler için kırat ağırlığı ekleyebilir.

Puan

Tanımınızı nasıl yapılandırdığınıza bağlı olarak verilen ölçek boyunca ondalık değerleri destekler.

Düzenlemek istediğiniz üründe, puan meta alanı değerini bulun ve değer girmek için puan alanına tıklayın.

Bir ürün için kitle puanı veya yıldız puanı ekleyin.
Ürün referansı

Meta alan tanımınızı nasıl yapılandırdığınıza bağlı olarak, bir veya daha fazla ürüne bağlanmayı destekler.

Düzenlemek istediğiniz ürün üzerinde, ürün referans meta alanını bulun ve ardından, Ürün seç veya Ürünleri seç'e tıklayın. Listeden bir veya daha fazla ürün seçin.

Alakalı ürünleri, online mağazanızdaki ürünler sayfalarında kaydedip görüntüleyin.
Ürün varyasyonu referansı

Meta alan tanımınızı nasıl yapılandırdığınıza bağlı olarak, bir veya daha fazla ürün varyasyonuna bağlanmayı destekler.

Düzenlemek istediğiniz üründe, ürün varyasyonu referansı meta alanını bulun ve ardından Varyasyon seç veya Varyasyonları seç'e tıklayın. Listeden bir veya daha fazla varyasyon seçin.

Online mağazanızdaki ürün sayfalarında aynı renkteki diğer giyim ürünlerini kaydedin ve görüntüleyin
Dosya referansı

Aşağıdaki dosya türlerinden birisinde tek bir dosya yüklemeyi destekler:

  • görseller
  • Tüm dosya türleri

JPEG, PNG ve GIF biçimlerindeki görseller online mağazanızda görüntülenir. Diğer tüm dosya türleri, indirilebilir olarak gösterilir.

Düzenlemek istediğiniz üründe dosya referansı meta alanını bulun. Görsel seç veya Dosya seç'e tıklayın. Kullanılabilir bir dosya seçin veya cihazınız üzerinden dosya seçmek için Görsel yükle ya da Dosya Yükle'ye tıklayın. Görsel ekledikten sonra ALTERNATIF metin eklemek için önizlemeye tıklayabilirsiniz.

Montaj talimatları için PDF dosyası ekleyin.
Sayfa referansı

Online mağazanızdaki bir sayfanın bağlantısını sağlar.

Düzenlemek istediğiniz üründe sayfa referansı meta alanını bulun. Seç'e tıklayın ve ardından açılır menüden bir sayfa seçin.

Online mağazanıza gizlilik sayfasının, blog gönderisinin veya ayrıntılı bakım kılavuzunun bağlantısını ekleyin.
URL

HTTP, HTTPS ve mailto: URL'lerini destekler. Meta alan tanımınızı oluşturduktan sonra URL'leri belirli alan adları ile sınırlandırabilirsiniz.

Düzenlemek istediğiniz ürün üzerinde, URL meta alanını bulun. Geçerli bir URL girmek için alana tıklayın.

Belirli bir web sitesinde barındırılan kitap incelemeleri veya ürün videoları için bağlantı ekleyin
Metin

Tek satırlı veya çok satırlı alanlarda düz metni destekler. Çok satırlı alanlar satır sonu içerebilir.

Düzenlemek istediğiniz üründe tek satırlı metni veya çok satırlı metin meta alanını bulun. Metninizi girmek için alana tıklayın.

Kargo notları, duyurular veya yıkama talimatları ekleyin.
Doğru veya yanlış

Bir koşulun doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu seçmek için bir onay kutusu oluşturur.

Düzenlemek istediğiniz üründe doğru veya yanlış meta alanı bulun ve ardından Doğru veya Yanlış seçeneğini seçin.

Bir seçeneğin mevcut olup olmadığını (ör. bir ürünün üzerine işleme yapılıp yapılamayacağını) ekleyin.
JSON

Yapılandırılmış bir veri kaynağına ihtiyacınız olduğunda gelişmiş senaryolar için saf JSON verilerini destekler.

Düzenlemek istediğiniz ürün üzerinde, JSON meta alanını bulun. Verilerinizi girmek için alana tıklayın.

Her bir ürün için farklı sütunlar içeren bir özellikler tablosu (ör. bir içerik tablosu) ekleyin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene