Meta alan tanımları

Meta alan tanımları, mağazanızın hangi bölümüne meta alanın uygulandığını ve meta alanın hangi değerlere sahip olabileceğini belirtir. Belirli ürünlere, siparişlere veya mağazanızın diğer bölümlerine meta alan değeri eklemeden önce bu bilgi için meta alan tanımı girmeniz gerekir. Meta alan tanımları eklemek, belirli meta alan için girdiğiniz tüm değerlere aynı doğrulama kurallarının uygulanmasını sağlar.

Shopify yöneticinizin Meta alanlar sayfasında meta alan tanımları ekleyebilirsiniz. Ek meta alan türleri, Shopify App Store'dan bir uygulama kullanarak veya tema kodunuzu düzenleyerek eklenebilir. En fazla 100 meta alan tanımınız olabilir.

Meta alan tanımının bölümleri

Meta alan tanımları aşağıdaki bölümleri içerir:

Meta alan tanımının bölümleri
Ad Açıklama
Ad alanı ve anahtar

Ad alanı, anahtar ile birlikte meta alanınız için benzersiz bir tanımlayıcı oluşturur. Bir . ile ayrılır ve yalnızca harf, sayı, _ ve - içerebilirler.

Benzer meta alanları birlikte gruplamak için ad alanını kullanabilirsiniz ancak her ad alanı ve anahtar kombinasyonu benzersiz olmalıdır. Örneğin, ürün meta alanlarınız için sona erme tarihi ve puan anahtarlarını gruplamak istiyorsanız ad alanı ürünlerini kullanabilirsiniz.

Standart tanımlar, standartlaştırılmış alan adları ve anahtarlar kullanırken özel tanımlar, otomatik olarak oluşturulmuş ad alanları ve düzenleyebileceğiniz anahtarlar kullanır. Meta alan tanımlarının türleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Değer Meta alanınızdaki bilgilerin türü ve biçimi. Örneğin, düz metin, URL veya tam sayı.
Açıklama (isteğe bağlı) Meta alanın, doğru değerleri girmenize yardımcı olacak açıklaması. Açıklama, meta alanınız için değer eklediğiniz Shopify yöneticisi sayfasında görüntülenir.
Doğrulama (isteğe bağlı) Meta alanınızdaki değerleri sınırlandırmak için yapılandırabileceğiniz bir ayar. Meta alanınızda kabul edilen değer aralığını kontrol etmek için minimum ve maksimum değerler belirleyebilir veya normal ifadeler kullanabilirsiniz.

Örneğin, ürün son kullanma tarihi için meta alanında ad alanı, products.expiration_date anahtarı, Tarih değeri, Tarihi YYYY/AA/GG biçiminde girin açıklaması olabilir. Bu alanın doğrulama kuralları yalnızca 2021/07/01 ve 2025/12/31 arasındaki tarih değerlerinin geçerli olduğunu belirtebilir.

Daha fazla bilgi için meta alanlara ilişkin geliştirici belgelerine bakın.

Meta alan tanımlarının türleri

Meta alan tanımı eklerken aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

  • Standart bir tanım seçebilirsiniz.
  • Özel tanım oluşturabilirsiniz.

Mümkün olduğunda meta alanlarınızı için standart bir tanım kullanın. Standart tanımlar sizin için otomatik olarak yapılandırılır ve Shopify genelinde evrensel olarak uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Standart meta alan tanımları, tüm Shopify mağazalarında kullanılan standartları takip ettiğinden bu tanımlamalar uygulamalar, temalar ve mağazanızın diğer bölümleri tarafından desteklenir. Ürün puanı, tarih, saat ve ilgili ürünler standart tanım örneklerine dahildir. Standart tanımlar hakkında daha fazla bilgi için Shopify standart meta alanlar bölümüne bakın.

Aşağıdaki durumlarda özel bir tanım oluşturmanız gerekir:

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene