Meta alan içerik türleri ve değerleri

Meta alanların her bir türünde, farklı kullanım örnekleri için belirli bir aralıktaki değerler kabul edilir. Aşağıdakiler hakkında bilgi edinmek için yaygın meta alan içerik türleri tablosuna bakın:

 • Her bir meta alan türü için desteklenen değerler
 • Her bir meta alan türü için kullanım örnekleri
 • içerik türünün, bir meta alan listesi olarak kullanılabilme durumu

Daha fazla bilgi için Meta alanlara ilişkin geliştirici belgelerine bakın.

Yaygın meta alan içerik türleri
İçerik türü Açıklama Örnek
Renk RGB değerlerini #RRGGBB biçiminde destekler.

Renk alanları, değerler listesinde kullanılabilir.

Bir ürünün rengini kaydedin ve ardından ürün sayfasının arka planını aynı renge ayarlayın.
Tarih Tarih değerlerini, saat dilimi olmadan ISO 8601 biçiminde destekler.

Tarih alanları, değerler listesinde kullanılabilir.

Ürün son kullanma tarihlerini, sipariş teslim tarihlerini veya müşteri doğum tarihlerini ekleyin.
Tarih ve saat Tarih değerlerini ISO 8601 biçiminde, saat değerlerini ise UTC saat diliminde destekler.

Tarih ve saat alanları, değerler listesinde kullanılabilir.

Kullanıma sunma tarihleri veya ürün lansmanı tarihleri ekleyin.
Boyut Hem tam sayı hem ondalık değerleri destekler. Boyutta, metrik veya İngiliz ölçü birimleri kullanılır.

Boyut alanları, değerler listesinde kullanılabilir.

Kutu yükseklikleri veya ürün uzunlukları (ör. bir atkının uzunluğu) ekleyin.
Ağırlık Hem tam sayı hem ondalık değerleri destekler. Ağırlık için metrik veya İngiliz ölçü birimleri kullanılır.

Ağırlık alanları, değerler listesinde kullanılabilir.

Bir ürünün veya içeriğin ağırlığını (ör. kaç gr şeker içerdiğini) ekleyin.
Hacim Hem tam sayı hem ondalık değerleri destekler. Birimde, metrik veya İngiliz ölçü birimleri kullanılır.

Hacim alanları, değerler listesinde kullanılabilir.

Su şişesinin hacim kapasitesini ekleyin.
Sayı

Tanımınızı nasıl yapılandırdığınıza bağlı olarak tam sayı değerlerini veya ondalık değerleri destekler. Değerler listesinde hem tam sayı hem ondalık alanları kullanılabilir.

 • Tam sayı değerleri, -4,611,686,018,427,387,904 ile 4,611,686,018,427,387,903 aralığında olabilir.
 • Ondalık değerler, +/-9999999999999.999999999 aralığında olabilir ve ondalıktan önce en fazla 13, ondalıktan sonra ise en fazla 9 hane içerebilir.

Kitaplara sayfa sayısı eklemek için bir tam sayı meta alanı kullanılabilir.

Takılara kırat ağırlığı eklemek için bir ondalık meta alanı kullanılabilir.

Puan Tanımınızı nasıl yapılandırdığınıza bağlı olarak verilen ölçek boyunca ondalık değerleri destekler.

Değerlendirme alanları, değerler listesinde kullanılabilir.

Bir ürün için kitle puanı veya yıldız puanı ekleyin.
Ürün referansı Meta alan listesindeki tek veya birden fazla ürüne bağlantıyı destekler. Öne çıkan ürünleri, online mağazanızdaki ürünler sayfalarında veya koleksiyon sayfalarında kaydedip görüntüleyin.
Ürün varyasyonu referansı Tek bir ürün varyasyonuna bağlantıyı destekler. Online mağazanızdaki ürün sayfalarında aynı renkteki diğer giyim ürünlerini bulundurun ve görüntüleyin.
Dosya referansı

Aşağıdaki dosya türlerinden birisinde tek bir dosya yüklemeyi destekler:

 • Görseller
  • Görseller 20 MB'den küçük olmalıdır. Desteklenen dosya biçimleri: JPEG, PNG, WEBP, HEIC ve GIF.
 • Videolar
  • Videolar 1 GB'den küçük ve 10 dakikadan kısa olmalıdır. Kabul edilen biçimler: MOV ve MP4.
 • Tüm dosya türleri
  • Genel dosyalar 20 MB'den küçük olmalıdır.

Görseller ve videolar online mağazanızda gösterilebilir veya indirilebilir kaynak olarak kullanılabilir. Genel dosyalar yalnızca indirme amaçlıdır.

Desteklenen dosya türleri için Dosya biçimi gereklilikleri bölümüne bakın.

Montaj talimatları için PDF dosyası ekleyin.
Sayfa referansı Mevcut bir sayfaya bağlantı vermenize olanak tanır. Meta alan listesinde bir veya birden fazla sayfaya bağlantı vermeyi destekler. Online mağazanıza politika sayfanızı veya ürünlerle ilgili ayrıntılı bir bakım kılavuzu ekleyin.
Koleksiyon referansı Mevcut bir koleksiyona bağlantı vermenizi sağlar. Meta alan listesinde bir veya birden fazla koleksiyona bağlantı verilmesini destekler. Online mağazanıza moda ürünleri için bir "Görünüşü tamamlayın" koleksiyonu ekleyin.
URL HTTP, HTTPS ve mailto: URL'lerini destekler. Meta alan tanımınızı oluşturduktan sonra URL'leri belirli alan adları ile sınırlandırabilirsiniz.

URL alanları, değerler listesinde kullanılabilir.

Belirli bir web sitesinde barındırılan kitap incelemeleri veya ürün videoları için bağlantı ekleyin.
Metin

Tek satırlı veya çok satırlı alanlarda düz metni destekler. Çok satırlı alanlar satır sonu içerebilir.

Tek ve çok satırlı metin alanları, değerler listesinde kullanılabilir.

Tek satırlı alanları, meta alan tanımınızı oluştururken belirlediğiniz ön ayarlı seçeneklerinizle sınırlayabilirsiniz.

Kargo notları, duyurular veya yıkama talimatları ekleyin.
Doğru veya yanlış Bir koşulun doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu seçmek için bir onay kutusu oluşturur. Bir seçeneğin mevcut olup olmadığını (ör. bir ürünün üzerine işleme yapılıp yapılamayacağını) ekleyin.
JSON Yapılandırılmış bir veri kaynağına ihtiyacınız olduğunda gelişmiş kullanım örnekleri için saf JSON verilerini destekler. Her bir ürün için farklı sütunlar içeren bir özellikler tablosu (ör. bir içerik tablosu) ekleyin.
Money Hem tam sayı hem ondalık değerleri destekler. Para birimi kodu, mağaza para birimiyle eşleşmelidir. Dağıtımcı maliyeti veya depoya gönderme maliyeti gibi ürün maliyeti ayrıntılarını izleyin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene