Meta alan içerik türleri ve değerleri

Meta alanların her bir türünde, farklı kullanım örnekleri için belirli bir aralıktaki değerler kabul edilir. Aşağıdakiler hakkında bilgi edinmek için yaygın meta alan içerik türleri tablosuna bakın:

  • Her bir meta alan türü için desteklenen değerler
  • Her bir meta alan türü için kullanım örnekleri

Daha fazla bilgi için meta alanlara ilişkin geliştirici belgelerine bakın.

Yaygın meta alan içerik türleri ve değerleri
İçerik türü Açıklama Örnek
Renk RGB değerlerini #RRGGBB biçiminde destekler. Bir ürünün rengini kaydedin ve ardından ürün sayfasının arka planını aynı renge ayarlayın.
Tarih Tarih değerlerini, saat dilimi olmadan ISO 8601 biçiminde destekler. Ürün son kullanma tarihlerini, sipariş teslim tarihlerini veya müşteri doğum tarihlerini ekleyin.
Tarih ve saat Tarih değerlerini ISO 8601 biçiminde, saat değerlerini ise UTC saat diliminde destekler. Kullanıma sunma tarihleri veya ürün lansmanı tarihleri ekleyin.
Boyut Hem tam sayı hem ondalık değerleri destekler. Boyutta, metrik veya İngiliz ölçü birimleri kullanılır. Kutu yükseklikleri veya ürün uzunlukları (ör. bir atkının uzunluğu) ekleyin.
Ağırlık Hem tam sayı hem ondalık değerleri destekler. Ağırlık için metrik veya İngiliz ölçü birimleri kullanılır. Bir ürünün veya içeriğin ağırlığını (ör. kaç gr şeker içerdiğini) ekleyin.
Hacim Hem tam sayı hem ondalık değerleri destekler. Birimde, metrik veya İngiliz ölçü birimleri kullanılır. Su şişesinin hacim kapasitesini ekleyin.
Sayı

Tanımızı nasıl yapılandırdığınıza bağlı olarak tam sayı veya ondalık değerleri destekler.

  • Tam sayı değerleri, -4,611,686,018,427,387,904 ile 4,611,686,018,427,387,903 aralığında olabilir.
  • Ondalık değerler, +/-9999999999999.999999999 aralığında olabilir ve ondalıktan önce en fazla 13, ondalıktan sonra ise en fazla 9 hane içerebilir.

Kitaplara sayfa sayısı eklemek için bir tam sayı meta alanı kullanılabilir.

Takılara kırat ağırlığı eklemek için bir ondalık meta alanı kullanılabilir.

Puan Tanımınızı nasıl yapılandırdığınıza bağlı olarak verilen ölçek boyunca ondalık değerleri destekler. Bir ürün için kitle puanı veya yıldız puanı ekleyin.
Ürün referansı Tek bir ürüne bağlantıyı destekler. Öne çıkan ürünleri, online mağazanızdaki ürünler sayfalarında veya koleksiyon sayfalarında kaydedip görüntüleyin.
Ürün varyasyonu referansı Tek bir ürün varyasyonuna bağlantıyı destekler. Online mağazanızdaki ürün sayfalarında aynı renkteki diğer giyim ürünlerini kaydedin ve görüntüleyin
Dosya referansı

Aşağıdaki dosya türlerinden birisinde, 20 MB'den az tek bir dosyayı yüklemeyi destekler:

  • görseller
  • Tüm dosya türleri

JPEG, PNG ve GIF biçimlerindeki görseller online mağazanızda görüntülenir. Diğer tüm dosya türleri, indirilebilir olarak gösterilir.

Montaj talimatları için PDF dosyası ekleyin.
Sayfa referansı Online mağazanızdaki bir sayfanın bağlantısını sağlar. Online mağazanıza politika sayfası, blog gönderisi veya ayrıntılı bakım kılavuzu için bağlantı ekleyin.
URL HTTP, HTTPS ve mailto: URL'lerini destekler. Meta alan tanımınızı oluşturduktan sonra URL'leri belirli alan adları ile sınırlandırabilirsiniz. Belirli bir web sitesinde barındırılan kitap incelemeleri veya ürün videoları için bağlantı ekleyin.
Metin

Tek satırlı veya çok satırlı alanlarda düz metni destekler. Çok satırlı alanlar satır sonu içerebilir.

Tek satırlı alanları, meta alan tanımınızı oluştururken belirlediğiniz ön ayarlı seçeneklerinizle sınırlayabilirsiniz.

Kargo notları, duyurular veya yıkama talimatları ekleyin.
Doğru veya yanlış Bir koşulun doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu seçmek için bir onay kutusu oluşturur. Bir seçeneğin mevcut olup olmadığını (ör. bir ürünün üzerine işleme yapılıp yapılamayacağını) ekleyin.
JSON Yapılandırılmış bir veri kaynağına ihtiyacınız olduğunda gelişmiş kullanım örnekleri için saf JSON verilerini destekler. Her bir ürün için farklı sütunlar içeren bir özellikler tablosu (ör. bir içerik tablosu) ekleyin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene