Lightspeed'den Shopify'a geçiş yapma

Lightspeed Retail veya Lightspeed eCommerce'ı kullanıyorsanız ürünlerinizi Shopify'a taşıyabilirsiniz. eCom mağazanızı yükleyip verilerinizi Lightspeed'den dışa aktarmanız gerekir. Ardından, Store Importer uygulamasını kullanarak bu verileri Shopify'a aktarabilirsiniz.

1. Adım: Mağaza verilerinizi Lightspeed'den dışa aktarma

Lightspeed mağazanızı Shopify'a taşımanın ilk adımı, mağaza verilerinizi Lightspeed'den CSV biçiminde dışa aktarmanızdır. Dışa aktarabileceğiniz dört ayrı CSV dosyası vardır:

Dışa atarım işleminize başlamadan önce Lightspeed eCom'u yükleyin.

Ürün verilerini Lightspeed eCommerce'tan dışa aktarma

Lightspeed eCommerce ürünleri CSV dosyasını kullanarak ürün varyasyonları, başlık, açıklama, görseller, fiyat, koleksiyonlar ve etiketler gibi ürün bilgilerini indirebilirsiniz.

Adımlar:

 1. Lightspeed eCommerce hesabınızda oturum açın.

  Lightspeed eCommerce Inventory

 2. Kenar çubuğunda, Araçlar'a ve ardından Dışa aktarımlar'a tıklayın.

  Lightspeed eCommerce Exports

 3. Dışa aktarımlar sayfasında, Add export (Dışa aktarım ekle) seçeneğine tıklayın.

 4. Açılır menüden Ürünler'i seçin ve Dışa aktar'a tıklayın.

 5. Dışa aktarımlar sayfasında, Envanter dışa aktarımının yanından İndir'e tıklayın.

 6. İstendiğinde Lightspeed eCommerce ürünleri CSV dosyasını bilgisayarınıza kaydedin.

Online müşteri verilerini Lightspeed eCommerce'tan dışa aktarma

Lightspeed eCommerce müşterileri CSV dosyası ile internet müşterilerinizin ad, e-posta ve adres gibi bilgilerini indirebilirsiniz.

Adımlar:

 1. Lightspeed eCommerce kenar çubuğunda Araçlar'ı ve ardından Dışa aktarımlar'a tıklayın.

 2. Dışa aktarımlar sayfasında, Add export (Dışa aktarım ekle) seçeneğine tıklayın.

 3. Açılır menüde Müşteriler'i seçin ve Dışa aktar'a tıklayın.

 4. Dışa aktarımlar sayfasında Müşteriler dışa aktarımının yanındaki İndir'e tıklayın.

 5. İstendiğinde, Lightspeed eCommerce müşterileri CSV dosyasını bilgisayarınıza kaydedin.

Barkod ve envanter verilerini Lightspeed Retail POS'tan dışa aktarma

Lightspeed Retail POS ürünleri CSV dosyasını kullanarak Lightspeed ürün barkodları, koleksiyonlar ve ürün envanteri (çok konumlu envanter dahil) gibi ek ürün verilerini indirebilirsiniz.

Barkod veya envanter verilerine ihtiyacınız yoksa bu dosya dışa aktarımını atlayabilirsiniz.

Adımlar:

 1. Lightspeed Retail POS hesabınızda oturum açın.

  Lightspeed Retail POS Inventory

 2. Kenar çubuğunda, Envanter'e ve ardından Ürün Araması'na tıklayın.

 3. Birden çok konumunuz varsa tüm konumlarınızdan envanter aldığınızdan emin olun. Arama araç çubuğunda Gelişmiş'e tıklayın. Tüm Konumları Göster onay kutusunu işaretleyin. Mağazalar açılır menüsünde, Tüm Mağazalar'ı seçin.

  Lightspeed Retail POS Inventory

 4. Ara'ya tıklayın. Tüm konumlarınızın envanteri ürünler listesinde görünür.

 5. Dışa aktar'a tıklayın.

 6. İstendiğinde, Lightspeed Retail POS ürünleri CSV dosyasını bilgisayarınıza kaydedin.

Perakende satış müşteri verilerini Lightspeed Retail POS'tan dışa aktarma

Lightspeed Retail POS müşterileri CSV dosyası ile perakende satış ve karma kanallı satış müşterilerinin ad, e-posta ve adres gibi bilgilerini indirebilirsiniz.

Adımlar:

 1. Lightspeed Retail POS kenar çubuğunda, Müşteriler'e tıklayıp mevcut seçeneklerden Müşteriler'i seçin.

  Lightspeed Retail POS Custtomers

 2. Dışa aktar'a tıklayın.

 3. İstendiğinde Lightspeed Retail POS müşterileri CSV dosyasını bilgisayarınıza kaydedin.

2. Adım: Mağaza verilerinizi Shopify'a aktarma

Ürün verilerinizi Lightspeed'den dışa aktardıktan sonra CSV dosyalarınızı Shopify'a aktarmanız gerekir.

Lightspeed Retail POS ürünleri CSV dosyasını içeren içe aktarma işleminin, Lightspeed eCommerce ürünleri CSV dosyasını da içermesi gerekir. Lightspeed eCommerce ürünleri CSV dosyası, ürün varyasyonları hakkında zorunlu bilgiler içerir ve veri içe aktarma işleminize dahil edilmelidir.

Store Importer uygulaması, Lightspeed'den ürün, envanter ve müşteri verilerini içe aktarmayı destekler ancak geçmiş siparişleri içe aktaramazsınız. Shopify mağazanız için hem Online Mağaza kanalı hem de Satış Noktası kanalı yüklüyse içe aktardığınız ürünler her iki kanalda da kullanılabilir.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticisinden Uygulamalar > Store Importer'a tıklayın.

 2. Store Importer sayfasında, açılır menüden Lightspeed'i seçin.

Not: Store Importer sayfasında belirtilen platform mağazanızın platformu değilse sayfayı aşağı kaydırın ve Farklı bir platform seç'e tıklayın. Ardından açılır menüden Lightspeed'i seçebilirsiniz.

 1. Dosyalarınızı yüklemek için Dosya ekle'ye tıklayın ve ardından dosyalarınızı seçin veya Dosya ekle alanına dosyalarınızı sürükleyip bırakın.

 2. İçe aktarıma devam et > İçe aktar'a tıklayın.

Lightspeed ürün verileri için bilinen sınırlamalar

Aşağıdaki sütunlar Lightspeed'den dışa aktarılan CSV dosyalarında görünür ancak standart veri modeli bunları desteklemediğinden Shopify'a aktarılamaz:

 • UPC
 • EAN
 • Üretici SKU'su
 • Satıcı/Tedarikçi
 • Sezon
 • Bölüm
 • Tavsiye Edilen Satış Fiyatı
 • Vergi sınıfı
 • Stock_Min
 • Stock_Alert
 • Hacim
 • Koli
 • Boyut X/Y/Z
 • Size_Unit
 • Buy_Min/Max
 • US_Meta_Keywords
 • Özel Alanlar

Bu verilerden herhangi birini Shopify'da depolamak istiyorsanız mağazanız için Meta alanlar oluşturmanız ve değerleri meta alanlara manuel olarak eklemeniz gerekir.

Ürün varyasyonu görselleri ana ürünle eşlenir.

Lightspeed kategorileri ve alt kategorileri ayrı ürün koleksiyonları olarak içe aktarılır.

Lightspeed müşteri verileri için bilinen sınırlamalar

Lightspeed'den dışa aktarılan CSV dosyalarında aşağıdaki sütunlar görünür ancak Shopify'a aktarılmaz:

 • Müşteri türü
 • İndirim
 • Doğum Tarihi (DT)
 • Başlık
 • Created At (Oluşturulma Zamanı)
 • Birden Fazla Telefon Numarası (Ev, İş, Fax, Çağrı Cihazı, Mobil)
 • Web Sitesi
 • E-posta 2

Lightspeed, satıcıların müşteri profillerinde özel alanlar oluşturmasını sağlar, ancak bu alanlar Shopify'ın veri modelinde desteklenmez. Bu verileri Shopify'da depolamak istiyorsanız ek alanları destekleyen bir bağlılık uygulaması yüklemeniz gerekir.

Yalnızca listelenen bir şirketi olan ve başka iletişim bilgisi olmayan müşteriler, şirket adları kendi adları olacak şekilde aktarılır.

3. Adım: İçe aktarılan verilerinizi inceleme ve güncelleme

Veri içe aktarımı işleminiz başarılıysa Shopify yöneticinizde ürün ve müşteri verilerinizi görebilirsiniz. Ürünlerinizden veya müşterilerinizden bazılarını başarıyla içe aktarmadıysanız onları manuel olarak ekleyebilirsiniz.

Ürün fiyatlarının para birimi, Shopify mağazasının para birimi tarafından belirlenir.

Adımlar:

 1. Tüm verilerin içe aktarılmış olduğunu doğrulamak için ürün, envanter ve müşteri verilerinizi Shopify yöneticinizde gözden geçirin.

 2. Verilerden bazıları içe aktarılmadıysa manuel olarak eksik ürünleri veya eksik müşteri kayıtlarını ekleyin.

Verileri içe aktarma hatalarını giderme

CSV dosyasıyla verilerinizi içe aktarırken hatalarla karşılaşırsanız sıkça karşılaşılan ürün CSV dosyasını içe aktarma sorunlarına yönelik çözümler bölümünü inceleyin.

Verilerinizin olması gerektiği gibi içe aktarılmadığını fark ederseniz aşağıdaki çözümleri inceleyin.

İçe aktarma değişikliklerle tamamlandı

İçe aktarma işleminiz bittiğinde, içe aktarma özeti sayfası içe aktarma işleminizin ayrıntılarını gösterir. Hata olup olmadığını kontrol etmek için aktarma özetinin inceleme bölümündeki mesajları inceleyin. Bu mesajların yanındaki Ürünleri görüntüle seçeneğine tıklayarak içe aktarılan bilgilerinizi manuel olarak düzenleyebilirsiniz.

Bazı ürünler veya müşteri kayıtları içe aktarılamadı

Ürünlerinizden veya müşterilerinizden bazıları içe aktarılmadıysa ürün ekleyebilir ya da müşteri ekleyebilirsiniz.

Aynı e-posta adresine veya telefon numarasına sahip müşteriler içe aktarma işlemine dahil edilmez. İki veya daha fazla müşteri bir e-posta adresini veya telefon numarasını paylaşıyorsa yalnızca en son oluşturulan müşteri girişi içe aktarılır.

Ürün varyasyonu oluşturma sınırları

Mağazanızda 50.000'den fazla ürün varyasyonu varsa, günlük 1.000 ürün varyasyonu oluşturmakla sınırlandırılırsınız.

Çok konumlu envanter içe aktarılamadı

Çok konumlu envanteri içe aktarmak için önce Shopify'da konumları oluşturmanız gerekir. Shopify'daki adlar, Lightspeed'deki adlarla tamamen aynı olmalıdır. Konumların adlarını Retail POS ürünleri CSV dosyasının sütun başlıklarında Qty ve Price sütunları arasında bulabilirsiniz.

Shopify'da konumlar oluşturulmadan önce çok konumlu envanteri içe aktarmaya çalışırsanız envanter içe aktarılamaz.

Barkodlar Lightspeed'in 13 haneli barkodlarına ayarlanır

Store Importer uygulaması, ürün ve varyasyon barkodlarını 13 haneli yazdırılan barkoda (sistem kimliğine göre düzenlenen) ayarlar. Taranabilir barkod olarak 8 haneli yazdırılan barkodları veya diğer barkodları (UPC/EAN/SKU) kullanıyorsanız bu verileri manuel olarak girmeniz gerekir. Bunu yapmak için önce ürün verilerinizi Store Importer uygulamasıyla içe aktarın. Ardından, doğru barkod verilerini manuel olarak girmek için barkod alanlarını toplu olarak düzenleyebilirsiniz.

Adları tamamen aynı olan ürün varyasyonları içe aktarılır ancak barkodları/envanterleri içe aktarılmaz

Yinelenen ürünler varsa barkodlar ve envanter, ürün varyasyonlarıyla eşleştirilemez. Ürün varyasyonları başarıyla içe aktarılır ve içe aktarma işlemi sırasında işaretlenir. Bu varyasyonlar için manuel olarak barkod ve envanter eklemeniz gerekir.

Satış kanallarında değişken fiyatlara sahip ürün varyasyonları fiyat değeri 0 olacak şekilde içe aktarılır

Shopify, satış kanalı başına fiyatlandırmayı desteklemez. Değişken fiyatlandırmaya sahip ürünler içe aktarılır ancak ürün yayınlanmamış olarak kalır ve herhangi bir satış kanalında satış için kullanılamaz. Etkilenen ürünler, Store Importer uygulamasında hata mesajıyla işaretlenir. Fiyatları ve stok durumunu değiştirmek için ürüne erişmek için sağlanan bağlantıya tıklayın. Birçok değişken fiyat hatanız varsa aynı anda birden fazla düzenleme yapmak için toplu düzenleyiciyi veya genel ürünler CSV dosyasını kullanabilirsiniz.

Yinelenen müşteriler

Shopify'da birden fazla müşteri aynı e-postayı veya telefon numarasını kullanamaz. İki veya daha fazla müşteri aynı e-posta adresini ya da telefon numarasını kullanıyorsa yalnızca en son müşteri girişi içe aktarılır ve diğer müşteriler atlanır.

Mevcut içe aktarımın üstüne veri aktarma

Önceki içe aktarımda bir şeyi kaçırdığınızı düşünüyorsanız Yeni içe aktarım başlat'a tıklayarak mağaza verilerinizi geçerli içe aktarımınızın üstüne tekrar aktarabilirsiniz.

 • Shopify mağazanızda veya önceki içe aktarımınızda zaten müşteriler varsa bu müşteriler güncellenir. Bu sayede Shopify'da müşteriyle ilgili veriler kaybolmaz. Müşteriler ilk olarak e-posta adresine göre eşleştirilir, e-posta adresi eşleşmezse telefon numarasıyla eşleştirme yapılır. Eşleşme bulunursa mevcut kayıt şu şekilde güncellenir:

 • İçe aktarma işlemi zaten Shopify mağazanızda bulunan ürünleri içeriyorsa içe aktarımdaki eşleşen ürünler atlanır ve içe aktarılmaz. İçe aktarma tamamlandıktan sonra, atlanan ürünlerin listesi İçe aktarım özetinde gösterilir.

Bir mağaza verisi içe aktarım işlemini silme

Bir veri içe aktarımı işleminden memnun değilseniz bunu silebilirsiniz. Örneğin, veri içe aktarım işleminizde içe aktarılmayan çok sayıda ürün varsa bu içe aktarımı kaldırıp tekrar denemek faydalı olabilir. Yalnızca en yeni içe aktarım işleminizi silebilirsiniz. Başka bir içe aktarım başlatmadan önce verilerin tamamen silinmesini beklemeniz gerekir.

Adımlar

 1. İçe aktarım tamamlandı sayfasında İçe aktarımı sil'e tıklayın.

 2. İçe aktarımı sil iletişim kutusunda İçe aktarımı sil'e tıklayın.

İçe aktarılan tüm dosyalarınız silindikten sonra başka bir içe aktarım başlatmak için Yeni içe aktarım başlat'a tıklayın.

Müşteri parolalarıyla ilgili hususlar

Parolalar şifrelendiğinden, müşteri parolalarını başka bir platformdan Shopify'a aktaramazsınız. Sonuç olarak, müşteri hesapları yerine yalnızca müşteri kayıtları Shopify'a aktarılır.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene