Transporter'da müşteri CSV dosyası sütun açıklamaları

Müşteriler CSV dosyasındaki sütunların açıklamaları.

Transporter uygulamasını kullanarak müşterileri Shopify'a aktarmak için yalnızca bu kayıt türünü içeren CSV dosyasına ihtiyacınız vardır.

CSV örnek dosyası

Örnek müşteri CSV dosyasını indirin: customers.csv.

Bu CSV dosyasını oluşturmak için Transporter komut satırı aracını kullanabilir veya dosyayı kendiniz oluşturmak için aşağıda açıklanan biçimi takip edebilirsiniz.

Sütun açıklamaları

Aşağıdaki tabloda CSV dosyasının sütun üstbilgileri açıklanmaktadır:

CSV dosyasındaki tüm tablo sütun üstbilgilerinin açıklamaları
Sütun Açıklama
First name Müşterinin adı. Bu sütun ve Last Name sütunu, hem Email sütunu hem de Phone sütunu eklenmediğinde gereklidir.
Last name Müşterinin soyadı. Bu sütun ve First name sütunu, hem Email sütunu hem de Phone sütunu eklenmediğinde gereklidir.
Email Müşterinin benzersiz e-posta adresi. Bu sütun, Phone veya First Name sütunu ile Last Name sütunu yoksa gereklidir. Alan adının (örneğin, @mydomain.com) geçerli olması gerekir.
Company Varsa, müşterinin işletmesinin adı.
Address1 İlk adres satırı. Bu sütun, adres için gereklidir. Örneğin, 150 Elgin St.
Address2 İsteğe bağlı adres satırı. Örneğin, Unit 202.
City Şehrin adı. Bu sütun, adres için gereklidir. Örneğin, Ottawa ve Berlin.
Province Müşterinin bulunduğu bölgenin adı (il, eyalet, kaymakamlık veya bölge gibi). Bu sütun için bir değer eklerseniz, Bölge Kodu sütunu için bir değer de eklemeniz gerekir. Örneğin, Mexico city, New York, Nunavut.
Province code Ülkedeki eyalet, il, kaymakamlık veya bölge gibi alanlar için alt bölüme atanmış kod (ISO 3166-2). Bu sütun, Province sütununu eklediğinizde gereklidir. ISO 3166-2 kodu aşağıdaki bölümlere sahiptir:
 • 2 karakterli ülke kodu: bu bölümü eklemeyin.
 • kodun iki bölümünü ayıran kısa çizgi (-): kısa çizgiyi eklemeyin.
 • 1 ila 3 karakterli alt bölüm kodu: yalnızca bu bölümü ekleyin.
ISO3116-2 kod yapıları
ISO 3166-2 alt bölüm kodu Bölge kodu
MX-MEX (Mexico City, Meksika) MEX
US-NY (New York, ABD) NY
AR-B (Buenos Aires, Arjantin) B
FR-21 (Côte-d'Or, Fransa) 21
Country Müşteri adresindeki ülkenin adı. Bu sütun, adres için gereklidir. Örneğin, Kanada veya Avustralya.
Country code Müşterinin adresindeki ülkeyi temsil eden iki harfli ISO 3166-1 alfa-2 kodu. Country adını belirttiğinizde bile Country code değerini belirtin. Örneğin, Kanada için CA ve Avustralya için AU.
Zip Müşteri adresinin posta kodu. Örneğin, K2P 1L4.
Phone Müşterinin E.164 biçiminde benzersiz telefon numarası. E-posta sütunu veya Ad veya Soyadı sütunları eklenmediyse bu sütun gereklidir. Telefon numarası farklı biçimler kullanılarak girilebilir ancak her biçim dünyanın herhangi bir yerinden aranabilen bir numarayı temsil etmelidir. Aşağıdaki biçimlerin tümü geçerlidir:
6135551212
+16135551212
(613)555-1212
+1 613-555-1212
Accepts Marketing Müşterinin, e-posta ile pazarlama materyali almaya onay verip vermediği. Geçerli değerler:
 • yes - Müşteri, pazarlama malzemesi almayı kabul etti.
 • no - Müşteri, pazarlama malzemesi almayı kabul etmedi. Bu varsayılan değerdir.
Değerler büyük/küçük harf duyarlıdır.
Tags Shopify yöneticiniz ile vitrininizde filtreleme ve arama için kullanılan, virgülle ayrılmış etiketler dizesi. Virgülle ayrılmış her etiket en fazla 255 karakter uzunluğunda olabilir. Örneğin, "Sadık, Yeni müşteri, Pazarlama".
Note Müşteriyle ilgili bir not. Örneğin, "Bu müşteri sahtekârlık uyarısı olan bir sipariş verdi" veya "Harry'nin en sevdiği renk pembedir".
Tax Exempt Müşterinin siparişinde vergi ödemekten muaf olup olmadığı. Geçerli değerler:
 • yes - Ödeme sayfasında müşterinin siparişlerinden vergi alınmaz.
 • no - Ödeme sayfasında müşterinin siparişlerinden vergi alınır. Bu varsayılan değerdir.
Değerler büyük/küçük harf duyarlıdır.
Metafield Namespace Meta alanlar kümesi için kapsayıcı. Meta alanları içe aktarmak için değerleri 4 meta alan sütununa da eklemeniz gerekir (Metafield Namespace, Metafield Key, Metafield Value ve Metafield Type). Meta alanlarınızı uygulamalar ve Shopify tarafından kullanılan ad alanlarından ayırt etmek için onlara özel bir ad alanı tanımlamanız gerekir (varsayılan global değeri dahil). Maksimum uzunluk: 20 karakter.
Metafield Key Meta alan adı. Maksimum uzunluk: 30 karakter. Başka meta alan sütunları eklendiğinde bu sütun gereklidir.
Metafield Value Meta veriler olarak depolanacak bilgiler. Başka meta alan sütunları ekleniyorsa bu sütun gereklidir.
Metafield Type Meta alanın bilgi türü. Geçerli değerler:
 • string
 • integer
 • json_string
Değerler büyük/küçük harf duyarlıdır. Başka meta alan sütunları eklendiğinde bu sütun gereklidir.

Dosya adı

CSV dosyanızın adında customer sözcüğü (içerdiği nesne türünün adı) bulunmalıdır. Örneğin, mycustomers.csv. Dosyanın UTF-8 biçiminde olması gerekir.

Benzersiz tanımlayıcılar

Müşteri aşağıdakilerden biriyle benzersiz şekilde tanımlanabilir:

 • Email
 • Phone
 • First Name ve Soyadı

CSV dosyanızda bu benzersiz tanımlayıcı sütunlar bulunmalıdır.

Birden fazla adres

Müşterinizin birden fazla adresi varsa, her ek adres için bir satır oluşturun.

Müşteri satırına müşterinin varsayılan adresini girin.

Her ek adres satırına, müşteriye ait Email, Phone veya First Name ile Last Name değerlerinin kombinasyonu olan benzersiz tanımlayıcıyı ekleyin.

Ek adresler, kendileriyle ilişkili ayrı adlara sahip olamaz. Müşterinin adı ve soyadı tüm adreslere uygulanır. Her ek adres için ek telefon numaraları eklenebilir (telefon numarasını müşterinin benzersiz tanımlayıcısı olarak kullanmamanız şartıyla).

Birden fazla adresin bulunduğu müşteri CSV dosyası

İlgili bağlantılar

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene