Transporter'da sipariş CSV dosyası sütun açıklamaları

Siparişler CSV dosyasındaki sütunların açıklamaları.

Transporter uygulamasını kullanarak siparişleri Shopify'a aktarmak için yalnızca bu kayıt türünü içeren CSV dosyasına ihtiyacınız vardır.

CSV örnek dosyası

Örnek siparişler CSV dosyasını indirin: orders.csv.

Bu CSV dosyasını oluşturmak için Transporter komut satırı aracını kullanabilir veya dosyayı kendiniz oluşturmak için aşağıda açıklanan biçimi takip edebilirsiniz.

Sütun açıklamaları

Aşağıdaki tabloda CSV dosyasının sütun üstbilgileri açıklanmaktadır.

Siparişe ilişkin CSV sütun üstbilgileri
Sütun Açıklama
Name (Required)
Sizin Shopify yöneticinizde gördüğünüz, müşterinizin ise faturasında gördüğü siparişin tanımlayıcısı. Bu tanımlayıcının mağazanızda benzersiz olması gerekir. Örneğin, #1001, 1001-A ve SH1001. Bu sütun gereklidir.
Email Müşterinin e-posta adresi.
Financial Status Siparişle ilişkili ödemelerin durumu. Geçerli değerler:
 • pending - Ödemeler beklemede. Bu durumda ödeme başarısız olabilir. Ödemelerin başarıyla alınıp alınmadığını doğrulamak için tekrar kontrol edin.
 • authorized - Ödemeler yetkilendirildi.
 • partially_paid - Sipariş kısmen ödendi.
 • paid - Ödemeler alındı.
 • partially_refunded - Ödemelerin kısmen para iadesi yapıldı.
 • refunded - Ödemelerin para iadesi yapıldı.
 • voided - Ödemeler geçersiz kılındı.
Değerler büyük/küçük harf duyarlıdır.
Fulfillment Status Gönderilen satır öğeleri açısından siparişin durumu. Geçerli değerler:
 • fulfilled - Siparişteki her satır öğesi gönderildi.
 • partial - Siparişteki en az bir satır öğesi gönderildi.
 • restocked - Siparişteki her satır öğesi yeniden stoklandı ve sipariş iptal edildi.
 • Bu sütunun boş bırakılması sipariş durumunun gönderilmedi olmasına neden olur.
Değerler büyük/küçük harf duyarlıdır. Sipariş gönderim durumu, ayrı olarak satır öğelerinin durumuna göre olmalıdır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Sipariş gönderim durumu bölümüne bakın.
Currency Ödeme için kullanılan para birimine ait üç harfli kod (ISO 4217 biçimi). Örneğin, USD veya EUR.
Buyer Accepts Marketing Bir müşterinin pazarlama almayı tercih edip etmediği. Geçerli değerler:
 • TRUE - Müşteri, pazarlama almayı tercih etti.
 • FALSE - Müşteri, pazarlama almayı devre dışı bıraktı.
Cancel Reason Siparişin iptal edilme nedeni. Geçerli değerler:
 • customer - Müşteri siparişi iptal etti.
 • fraud Sipariş hileli ise.
 • inventory - Siparişteki ürünler envanterde yoktu.
 • declined - Ödeme reddedildi.
 • other - Bu listede olmayan bir neden.
Değerler büyük/küçük harf duyarlıdır.
Cancelled At Siparişin iptal edildiği tarih ve saat (ISO 8601 biçimi).
Closed At Siparişin kapatıldığı tarih ve saat (ISO 8601 biçimi).
Tags Filtreleme ve arama için kullanılan, virgülle ayrılmış etiketler dizesi. Virgülle ayrılmış her etiket en fazla 255 karakter uzunluğunda olabilir. Örneğin, "İncelenen, Paketlenen, Teslim edilen".
Note İsteğe bağlı olarak siparişe eklenmiş not. Bu not müşteri tarafından görüntülenebilir. Örneğin, "Müşteri fikrini değiştirdi."
Phone Müşterinin benzersiz telefon numarası (E.164 biçimi). Telefon numarası farklı biçimler kullanılarak girilebilir, ancak her bir biçim dünyanın herhangi bir yerinden aranabilen bir numarayı temsil etmelidir. Aşağıdaki biçimlerin tümü geçerlidir:
6135551212
+16135551212
(613)555-1212
+1 613-555-1212
Referring Site Müşterinin, kendisini mağazanıza yönlendiren bağlantıya tıkladığı web sitesi. Örneğin, "http://www.anexample.com"
Processed At

Siparişin başlangıçta diğer platformda oluşturulduğu tarih ve saattir (ISO 8601 biçimi). Bu değer Shopify yöneticinizdeki siparişte görünür ve satış raporlarında kullanılan tarihi belirtir. Varsayılan değer, siparişin içe aktarıldığı tarih ve saattir.

Finans ve ödemelerle ilgili analizler üzerinde etki sahibi olan değerler için Transaction Processed At (İşlemin Gerçekleştirilme Zamanı) kısmına bakın.

Source name Siparişin verildiği kaynak (örneğin, platformun adı). İçe aktarma işleminden sonra bu değer düzenlenemez. Örneğin, Transporter.
Total weight Gram cinsinden tüm satır öğesi ağırlıklarının (tam sayı olarak biçimlendirilmiş) toplamı. Örneğin, 11.
Total Tax Siparişe (pozitif bir sayı olmalıdır) uygulanan tüm vergilerin toplamı (Vergi 1 Fiyatı, ..., Kargo 1 Vergi Oranı). Siparişin parçası olarak herhangi bir vergi alındığında bu sütun gereklidir (örneğin, Vergi Fiyatı 1 sütununda bir değer olduğunda). Bu sütun için bir değer eklemezseniz siparişinizdeki toplam değer, vergi ücretleri içermez.
Shipping Company Varsa, kargo adresiyle ilişkili işletmenin adı.
Shipping Name Kargo adresiyle ilişkili kişinin tam adı. Adresin, kendisiyle ilişkili bir ada sahip olması gerekir. Bunu Shipping Name kullanarak veya Shipping First Name ile Shipping Last Name kullanarak yapabilirsiniz.
Shipping Phone Kargo adresiyle ilişkili telefon numarası (E.164 biçimi). Telefon numarası farklı biçimler kullanılarak girilebilir, ancak her bir biçim dünyanın herhangi bir yerinden aranabilen bir numarayı temsil etmelidir. Aşağıdaki biçimlerin tümü geçerlidir:
6135551212
+16135551212
(613)555-1212
+1 613-555-1212
Shipping First Name Kargo adresiyle ilişkili kişinin adı. Adresin, kendisiyle ilişkili bir ada sahip olması gerekir. Bunu Shipping First Name ile Shipping Last Name kullanarak veya Shipping Name kullanarak yapabilirsiniz.
Shipping Last Name Kargo adresiyle ilişkili kişinin soyadı. Adresin, kendisiyle ilişkili bir ada sahip olması gerekir. Bunu Shipping First Name ile Shipping Last Name kullanarak veya Shipping Name kullanarak yapabilirsiniz.
Shipping Address1 Kargo adresinin ilk adres satırı. Bu sütun, adres için gereklidir. Örneğin, 150 Elgin St.
Shipping Address2 Kargo adresinin isteğe bağlı adres satırı. Örneğin, Unit 202.
Shipping City Kargo adresindeki şehir adı. Bu sütun, kargo adresi için gereklidir. Örneğin, Ottawa veya Sydney.
Shipping Province Müşterinin bulunduğu bölgenin adı (il, eyalet, kaymakamlık veya bölge gibi). Bu sütunu eklerseniz, Shipping Province Code sütunu gereklidir. Örneğin, Mexico city, Tasmanya, Yeni Güney Galler veya New York.
Shipping Province Code Ülkedeki eyalet, il, kaymakamlık veya bölge gibi alanlar için alt bölüme atanmış kod (ISO 3166-2). Bu sütun, Shipping Province sütununu eklediğinizde gereklidir. ISO3116-2 kodu aşağıdaki bölümlere sahiptir:
 • 2 karakterli ülke kodu: bu bölümü eklemeyin.
 • kodun iki bölümünü ayıran kısa çizgi (-): kısa çizgiyi eklemeyin.
 • 1 ila 3 karakterli alt bölüm kodu: yalnızca bu bölümü ekleyin.
Alt bölüm kodları
ISO 3166-2 alt bölüm kodu Bölge kodu
MX-MEX (Mexico City, Meksika) MEX
NY-US (New York, ABD) NY
Ar-B (Buenos Aires, Arjantin) B
FR-21 (Côte-d'Or, Fransa) 21
Shipping Zip Müşteri adresinin posta kodu. Örneğin, K2P 1L4, 90210 veya 110 012.
Shipping Country Kargo adresindeki ülkenin adı. Bu sütun, adres için gereklidir. Örneğin, Kanada, Hindistan veya Avustralya.
Shipping Country Code Müşterinin adresindeki ülkeyi temsil eden iki harf (ISO 3166-1 alfa-2 kodu). Örneğin, Kanada için CA. Shipping Country code değerini belirttiğinizde bile Shipping Country belirtin.
Billing Company Fatura adresiyle ilişkili kişinin şirketi.
Billing Name Ödemeyle ilişkili müşterinin tam adı. Adresin, kendisiyle ilişkili bir ada sahip olması gerekir. Bunu Billing Name kullanarak veya Billing First Name ile Billing Last Name kullanarak yapabilirsiniz.
Billing Phone Kargo adresiyle ilişkili telefon numarası (E.164 biçimi). Telefon numarası farklı biçimler kullanılarak girilebilir, ancak her bir biçim dünyanın herhangi bir yerinden aranabilen bir numarayı temsil etmelidir. Aşağıdaki biçimler geçerlidir:
6135551212
+16135551212
(613)555-1212
+1 613-555-1212
Billing First Name Ödeme yöntemiyle ilişkili kişinin adı. Adresin, kendisiyle ilişkili bir ada sahip olması gerekir. Bunu Billing First Name ile Billing Last Name kullanarak veya Billing Name kullanarak yapabilirsiniz.
Billing Last Name Ödeme yöntemiyle ilişkili kişinin soyadı. Adresin, kendisiyle ilişkili bir ada sahip olması gerekir. Bunu Billing First Name ile Billing Last Name kullanarak veya Billing Name kullanarak yapabilirsiniz.
Billing Address1 Fatura adresinin ilk adres satırı. Örneğin, 150 Elgin St. Bu sütun, fatura adresi için gereklidir.
Billing Address2 Fatura adresinin isteğe bağlı adres satırı. Örneğin, Unit 202.
Billing City Fatura adresindeki şehir adı. Bu sütun, fatura adresi için gereklidir. Örneğin, Ottawa, Delhi ve Auckland.
Billing Province Müşterinin bulunduğu bölgenin adı (il, eyalet, kaymakamlık veya bölge gibi). Bu sütunu eklerseniz, Shipping Province Code sütunu gereklidir. Örneğin, Mexico city, New York veya Nunavut ve Yeni Güney Galler.
Billing Province Code Ülkedeki eyalet, il, kaymakamlık veya bölge gibi alanlar için alt bölüm kodu (ISO 3166-2). Bu sütun, Billing Province sütununu eklediğinizde gereklidir. ISO3116-2 kodu aşağıdaki bölümlere sahiptir:
 • 2 karakterli ülke kodu: bu bölümü eklemeyin.
 • kodun iki bölümünü ayıran kısa çizgi (-): kısa çizgiyi eklemeyin.
 • 1 ila 3 karakterli alt bölüm kodu: yalnızca bu bölümü ekleyin.
Alt bölüm kodları
ISO 3166-2 alt bölüm kodu Bölge kodu
MX-MEX (Mexico City, Meksika) MEX
US-NY (New York, ABD) NY
AR-B (Buenos Aires, Arjantin) B
FR-21 (Côte-d'Or, Fransa) 21
Billing Zip Fatura adresinin posta kodu. Örneğin, K2P 1L4.
Billing Country Fatura adresindeki ülke adı. Bu sütun, fatura adresi için gereklidir. Örneğin, Kanada, Hindistan ve Almanya.
Billing Country Code Fatura adresindeki ülkeyi temsil eden iki harf (ISO 3166-1 alfa-2 kodu). Örneğin, Kanada için CA. Country code değerini belirttiğinizde bile Country belirtin.
Lineitem name (Required)
Sipariş edilen ürün varyasyonunun adı. Örneğin, Mavi gömlek. Bu sütun gereklidir.
Lineitem variant ID Sipariş edilen ürün varyasyonunun numarası. Bu siparişteki ürünü mağazanızda bulunan bir ürün varyasyonuna bağlamak için bu sütunu kullanın. Örneğin, 7513594. Bu sütundaki numaranın, mağazanızdaki bir ürün varyasyonu numarasıyla eşleştiğinden emin olmanız veya bu sütunu boş bırakmanız gerekir. Transporter uygulaması, mağazanızda bu sütundaki numarayla eşleşen bir ürün varyasyonu bulamazsa içe aktarım işlemi etkilenmez. Ürün yine de siparişe eklenir, ancak analize yönelik kullanım için mağazanızdaki bir ürünle eşleşmez.
Lineitem quantity Sipariş edilen ürünün varyasyonlarının sayısı. Bu sütun yalnızca pozitif tam sayıları kabul eder. Varsayılan değer 1'dir. Örneğin, 3.
Lineitem price (Required)
Herhangi bir indirim uygulanmadan önce ürün varyasyonunun fiyatı. Örneğin, 10,50 0,25 ve 30. Bu sütun gereklidir.
Lineitem variant title Belirli ürün varyasyonu. Örneğin, Small.
Lineitem compare at price Ürün varyasyonuna ait karşılaştırma fiyatı veya önerilen fiyat. Örneğin, 15.
Lineitem sku Ürünün (ürün varyasyonunun) SKU (stok bulundurma birimi) numarası.
Lineitem requires shipping Ürün varyasyonu için kargonun gerekli olup olmadığı. Geçerli değerler:
 • true - Ürün için kargo gerekli.
 • false - Ürün için kargo gerekli değil
Değerler büyük/küçük harf duyarlıdır.
Lineitem taxable Ürün varyasyonunun vergiye tabi olup olmadığı. Geçerli değerler:
 • true - Ürün vergiye tabidir.
 • false - Ürün vergiye tabi değildir.
Değerler büyük/küçük harf duyarlıdır.
Lineitem fulfillment status Siparişteki ayrı satır öğelerinin gönderim durumu. Geçerli değerler:
 • fulfilled - Satır öğesindeki her ürün gönderildi.
 • Bu sütunun boş bırakılması satır öğesi durumunun gönderilmedi olmasına neden olur.
Değerler büyük/küçük harf duyarlıdır. Siparişin durumunu bir bütün olarak belirlemek için ayrı olarak satır öğelerinin gönderim durumu kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Sipariş gönderim durumu bölümüne bakın.
Taxes Included Vergilerin orijinal siparişe dahil edilip edilmediği. Geçerli değerler:
 • true - Vergiler alt toplama dahil edilir. Bu değer doğru olarak ayarlandığında, satır öğesi vergileri ve kargo ücretlerine ilişkin herhangi bir vergi dahil olmak üzere tüm vergiler fiyata dahil edilir.
 • false - Vergiler alt toplama dahil edilmez. Bu değer varsayılan değerdir.
Değerler büyük/küçük harf duyarlıdır.
Tax 1 Title Tahsil edilen ilk verginin adı. Örneğin, HST veya VAT.
Tax 1 Price Satır öğeleri için tahsil edilecek vergi tutarı (ISO 4217). Örneğin, 1,50. Bu sütunda bir değer olduğunda Total Tax sütununu da eklemeniz gerekir.
Tax 1 Rate Satır öğeleri için tahsil edilecek vergi oranı (ondalık sayı). Örneğin, yüzde 7 vergi oranı için 0,07.
Tax 2 Title Tahsil edilen ikinci verginin adı.
Tax 2 Price Tahsil edilecek vergi tutarı (ISO 4217). Bu sütunda bir değer olduğunda Total Tax sütununu da eklemeniz gerekir.
Tax 2 Rate Satır öğeleri için tahsil edilecek vergi oranı.
Tax 3 Title Tahsil edilen üçüncü verginin adı.
Tax 3 Price Satır öğeleri için tahsil edilecek vergi tutarı (ISO 4217). Bu sütunda bir değer olduğunda Total Tax sütununu da eklemeniz gerekir.
Tax 3 Rate Satır öğeleri için tahsil edilecek vergi oranı.
Transaction Amount İşleme karşılık gelen para tutarı (ondalık sayı). Örneğin, 50,00. Kısmi ödeme veya kısmi para iadesi yaparken bu sütun gereklidir.
Transaction Kind İşlemin türü. İşlem sütunlarından herhangi biri dahil edildiğinde bu sütun gereklidir. Geçerli değerler:
 • authorization - Müşterinin ödemeyi kabul ettiği para yetkilendirildi ancak kaydedilmedi. Mağaza, ödemenin kaydedilmesini beklerken yetkilendirme süresi 7 ile 30 gün arasında (ödeme hizmetinize bağlı olarak) değişebilir.
 • capture - Yetkilendirme sırasında rezerve edilen para aktarımı.
 • sale - Tek bir adımda gerçekleştirilen ödemenin yetkilendirilmesi ve kaydedilmesi.
 • void - Bekleyen yetkilendirme veya kaydın iptali.
 • refund - Kaydedilen paranın kısmi veya tam olarak müşteriye iadesi.
Değerler büyük/küçük harf duyarlıdır.
Transaction Status İşlemin durumu. Geçerli değerler:
 • success - İşlem, ödeme ağ geçidi tarafından başarıyla tamamlandı. Bu varsayılan değerdir.
 • pending - Ağ geçidi işlem bilgilerini aldı ancak bu sürecin tamamlanması için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu belirten bir yanıt gönderdi.
 • failure - Ağ geçidi işlemin başarısız olduğuna dair bir yanıt gönderdi (örneğin, kart reddedildi veya mağazadaki ödeme ağ geçidi düzgün şekilde ayarlanmadı).
 • error - İletişim hatası oluştu (örneğin, ağ geçidinden yanıt alınmadı veya ağ geçidine talep ulaşmadı).
Değerler büyük/küçük harf duyarlıdır.
Transaction Processed At

İşlemin başlangıçta diğer platformda gerçekleştirildiği tarih ve saattir (ISO 8601 biçimi). Bu değer Shopify yöneticinizdeki siparişte görünür ve finans raporlarında kullanılan tarihi belirtir. Varsayılan değer, siparişin içe aktarıldığı tarih ve saattir.

Siparişin oluşturulduğu anda ödeme aldıysanız Transaction Processed At (İşlemin Gerçekleştirilme Zamanı) ile Processed At (İşlenme Zamanı) değerleri aynı olmalıdır.

Transaction Gateway İşlemin gerçekleştirildiği ağ geçidinin adı. Shopify'ın ödeme ağ geçitleri sayfasında ağ geçitleri listesi mevcuttur.
Transaction Location ID İşlemin yapıldığı konumun tanımlayıcısı. Bu kimliğin, mağazanızda ayarlanan konum kimliğiyle eşleşmesi gerekir. Mağazadaki işlem konumu kimlikleriyle eşleşmeyen değerler içe aktarılmaz.
Transaction Source Name İşlemin menşei. Örnek değerler: web, pos, iphone ve android.
Shipping Line Code Kargo yöntemine yönelik bir referans. Varsayılan değer Shipping line title değeridir.
Shipping Line Price Kargo yönteminin değeri. Shipping line title sütunu ekleniyorsa bu sütun gereklidir.
Shipping Line Source Kargonun menşei.
Shipping Line Title Kargo yönteminin başlığı. Shipping line price sütunu ekleniyorsa bu sütun gereklidir.
Shipping Line Carrier Identifier Kargo ücretini sağlayan kargo şirketi hizmetinin tanımlayıcısı. Üçüncü taraf kargo şirketi hizmeti kullanıldığında genellikle bir değer gerekir.
Shipping Line Requested Fulfillment Service ID Kargo yöntemini talep eden gönderim hizmetinin tanımlayıcısı. Kargo yönteminin üçüncü taraf gönderim hizmeti tarafından işlenmesini gerektirdiğinde genellikle bir değer gerekir.
Shipping Tax 1 Title Kargo satır öğesinden tahsil edilen verginin adı. Örneğin, HST.
Shipping Tax 1 Rate Kargo satır öğesi için tahsil edilecek vergi oranı (ondalık sayı). Örneğin, %15 (yüzde) kargo vergisi oranı için 0,15.
Shipping Tax 1 Price Kargo satır öğesi için tahsil edilecek verginin tutarı (ISO 4217 biçimi). Bu sütunda bir değer olduğunda Total Tax sütununu da eklemeniz gerekir. Örneğin, 1,50.
Discount Code İndirim kodu. Discount type sütununu eklerseniz bu sütun gereklidir.
Discount Amount

Siparişten düşülen indirimin mağazanın para birimi cinsinden değeri. Discount type sütununu eklerseniz bu sütun gereklidir.

Girilen değerin Discount type ile eşleştiğinden emin olun. Tür percentage ise indirimin yüzde değerini girin. Tür fixed_amount ise indirimin toplam parasal değerini girin.

Discount Type

İndirim türü. Geçerli değerler:

 • fixed_amount - İndirim kodu yüzde tutarına uygulandı. Bu varsayılan değerdir.
 • percentage - İndirim kodu yüzde tutarına uygulandı.
 • shipping - Sunulan indirim, kargo masrafı tutar değerinde ayarlanan değerden düşük olduğu sürece ücretsiz gönderim içindir. Örneğin, Discount amount değeri 30 ise ve kargo masrafı 30 USD ise, indirim 30 USD olur. Discount amount değeri 30 ise ve kargo masrafı 100 USD ise, indirim yoktur.

Değer büyük/küçük harf duyarlıdır. Bir sipariş dahilinde belirli ürünlere indirim uygulanamaz. Daha fazla bilgi edinmek için İndirimleri içe aktarma bölümüne bakın.

Metafield Namespace Meta alanlar kümesi için kapsayıcı. Meta alanları içe aktarmak için değerleri 4 meta alan sütununa da eklemeniz gerekir (Metafield Namespace, Metafield Key, Metafield Value ve Metafield Type). Meta alanlarınızı uygulamalar ve Shopify tarafından kullanılan ad alanlarından ayırt etmek için onlara özel bir ad alanı tanımlayın (varsayılan global değeri dahil). Maksimum uzunluk: 20 karakter.
Metafield Key Meta alan adı. Maksimum uzunluk: 30 karakter. Başka meta alan sütunları ekleniyorsa bu sütun gereklidir.
Metafield Value Meta veriler olarak depolanacak bilgiler. Başka meta alan sütunları ekleniyorsa bu sütun gereklidir.
Metafield Type Meta alanın bilgi türü. Geçerli değerler:
 • string
 • integer
 • json_string
Değer büyük/küçük harf duyarlıdır. Başka meta alan sütunları ekleniyorsa bu sütun gereklidir.

Dosya adı

CSV dosyanızın adında order sözcüğü (içerdiği nesne türünün adı) bulunmalıdır. Örneğin, myorders.csv. Dosyanın UTF-8 biçiminde olması gerekir.

Adresler

Siparişteki kargo adresi müşterinin varsayılan adresi olur. Müşteri ile ilişkili bir siparişi içe aktardığınızda Transporter uygulaması, müşteriyi Shopify mağazanızda kontrol eder:

 • Transporter müşteriyi bulursa sipariş müşteriyle ilişkilendirilir ve siparişin kargo adresi müşterinin varsayılan adresi olarak ayarlanır.
 • Transporter müşteriyi bulamazsa müşteri eklenir ve sipariş kendisiyle ilişkilendirilir.

Birden fazla işlem

Her bir işlem için ayrı satırlar oluşturarak siparişe ilave işlemler eklenebilir. İşlemleri siparişe bağlamak için her satırda Order name değerinin bulunması gerekir.

Sipariş gönderim durumu

Bir siparişin gönderim durumu, bu siparişi oluşturan satır öğelerinin gönderim durumuna göre belirlenmelidir:

 • Tüm satır öğeleri gönderilmediğinde, siparişin gönderilmediğini belirtmek için sipariş gönderim durumu boş bırakılmalıdır.
 • Satır öğelerinin herhangi bir durum kombinasyonu (fulfilled veya unfulfilled) olduğunda sipariş gönderim durumu partial olmalıdır.
 • Tüm satır öğeleri gönderildiğinde sipariş gönderim durumu fulfilled olmalıdır.

İndirimleri içe aktarma

İndirimler yalnızca sipariş düzeyinde uygulanabilir ve siparişteki belirli ürünlere uygulanamaz. Belirli ürünlere indirim uygulanan bir siparişiniz varsa toplam indirim tutarını belirleyin ve indirimi tüm siparişe uygulayın. Böylece, satış raporlama işleminin doğru olduğundan emin olabilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinin

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene