Transporter'da ürün CSV dosyası sütun açıklamaları

Ürünler CSV dosyasındaki sütunların açıklamaları.

Transporter uygulamasını kullanarak ürünleri Shopify'a aktarmak için yalnızca bu kayıt türünü içeren CSV dosyasına ihtiyacınız vardır.

CSV örnek dosyası

Örnek ürün CSV dosyasını indirin: products.csv.

Bu CSV dosyasını oluşturmak için Transporter komut satırı aracını kullanabilir veya dosyayı kendiniz oluşturmak için aşağıda açıklanan biçimi takip edebilirsiniz.

Sütun açıklamaları

Aşağıdaki tabloda CSV dosyasının sütun üstbilgileri açıklanmaktadır.

CSV sütun üstbilgilerini tek tek açıklayan tablo
Sütun Açıklama
Handle
(Gerekli)
Ürünün benzersiz tanımlayıcısı. Boşluk içermeyen, okunaklı bir dize belirtin. Genellikle tanıtıcı, herhangi bir boşluğun ve özel karakterlerin kısa çizgiler (-) ile değiştirildiği ürünün başlığının küçük harflerle yazılmış halidir. Örneğin, titan-t-shirt). Tanıtıcı, online mağazanızdaki ürün sayfasının URL'sinde görünür (örneğin, https://titan.plus/products/titan-t-shirt). Bu sütun gereklidir.
Title
(Gerekli)
Ürünün adı. Örneğin, Titan t-shirt. Bu sütun gereklidir.
Body Ürünün açıklaması. Bu açıklamaya HTML biçimlendirme etiketlerini ekleyebilirsiniz. Örneğin, "<b>%100 pamuktan</b> üretilen bu tişört ile tüm gözler üzerinizde olacak".
Vendor Ürünün satıcısının adı. Varsayılan değer mağazanızın adıdır. Örneğin, Titan Incorporated.
Category Vergilerin hesaplanması ve Shopify yöneticisinde ürünlerinizi filtrelemenize yardımcı olması amacıyla otomatik koleksiyon için bir koşul olarak kullanılan ürün kategorisidir. Bir ürün yalnızca bir ürün kategorisine sahip olabilir.
Tags Filtreleme ve arama için kullanılan, virgülle ayrılmış etiketler dizesi. Virgülle ayrılmış her etiket en fazla 255 karakter uzunluğunda olabilir. Örneğin Duygusal, Flash Bellek, MP3, Müzik. Varsayılan değer "" şeklindedir.
Template Suffix Online vitrininizde ürünü ve ürüne ait varyasyonları göstermek için kullanılan şablonunun son eki. Varsayılan şablon herhangi bir son ek olmadan product olarak adlandırılır. Bu varsayılan şablonu kullanmak için sütunu boş bırakın. Farklı bir şablon kullanmak için şablona ait son ekin adını girin. Örneğin, product.mysuffix adlı bir şablon kullanmak istiyorsanız mysuffix ifadesini girin.
Published Scope

Ürünün Shopify POS (Point of Sale) kanalında mevcut olup olmadığını gösterir. Geçerli değerler:

 • web - ürün Shopify POS kanalında mevcut değil.
 • global - ürün Shopify POS kanalında mevcut. Bu varsayılan değerdir.

Değerler büyük/küçük harf duyarlıdır.

Published Ürünün online mağazada mevcut olup olmadığı. Geçerli değerler:
 • true - ürün online mağazada mevcut.
 • false - ürün online mağazada mevcut değil (Bu sütun yanlış olarak ayarlandığında, Yayınlanma Zamanı için bir değer belirtmeyin.

Değerler büyük/küçük harf duyarlıdır.

Published At Ürünün online mağazada kullanıma sunulduğunda tarih ve saat (ISO 8601 biçimi). Örneğin, 2007-12-31T19:00:00-05:00. Published seçeneği false olarak ayarlandığında bu sütun için bir değer belirtmeyin.
Option1 Name Özel ürün özelliği adı. Örneğin, Boyut, Renk ve Malzeme. Maksimum uzunluk: 255 karakter.
Option1 Value Özel ürün seçeneğinin değeri. Örneğin küçük, kırmızı ve yün.
Option2 Name Boyut, Renk ve Malzeme gibi özel ürün özelliği adı. Maksimum uzunluk: 255 karakter.
Option2 Value Özel ürün seçeneğinin değeri.
Option3 Name Boyut, Renk ve Malzeme gibi özel ürün özelliği adı. Maksimum uzunluk: 255 karakter.
Option3 Value Özel ürün seçeneğinin değeri.
Variant SKU Mağazanızdaki ürün varyasyonuna ait benzersiz tanımlayıcı. Mağazanızda gönderim hizmeti kullanılıyorsa (yani Variant Fulfillment Service dahil ediliyorsa) bu sütun gereklidir. Örneğin, IPOD2008PINK
Metafields Global Title Tag SEO amaçları için ürün varyasyonunun adı, arama motorlarında görünen ad için kullanılır. Bir değer sağlamıyorsanız varsayılan olarak Title sütunundaki değer kullanılır.

Metafields Global Title Tag değeri, mağazanızdaki ürününüzün sayfasının kodunda bulunan meta başlık etiketinde (<meta name='title'>) görünür. Ürününüzün varyasyonları varsa varyasyon için ayrı bir meta etiket olmadığından bu başlığa varyasyonlar hakkında bilgi ekleyin. Bu değeri daha sonra değiştirmeniz gerekirse ürününüzün sayfasında bunu yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Shopify mağazanıza SEO için anahtar sözcükleri ekleme bölümüne bakın. Maksimum: 70 karakter.
Metafields Global Description Tag SEO amaçları için ürün varyasyonunun açıklaması, arama motorlarında görünecek açıklama için kullanılır. Bir değer sağlamıyorsanız varsayılan olarak Body sütunundaki değer kullanılır.

Metafields Global Description Tag değeri, mağazanızdaki ürününüzün sayfasının kodunda bulunan meta açıklama etiketinde (<meta name='description-of-product'>) kullanılır. Ürününüzün varyasyonları varsa varyasyon için ayrı bir meta etiket olmadığından bu açıklamanın varyasyonlarına ilişkin bilgileri ekleyin. Bu değeri daha sonra değiştirmeniz gerekiyorsa Shopify yöneticisindeki ürün sayfanızda bunu yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Shopify mağazanıza SEO için anahtar sözcükleri ekleme bölümüne bakın. Maksimum: 320 karakter.
Metafield Namespace Meta alanlar kümesi için kapsayıcı. Meta alanları içe aktarmak için değerleri aşağıdaki 4 meta alan sütununa eklemeniz gerekir: Metafield Namespace, Metafield Value, Metafield Key ve Metafield Type. Meta alanlarınızı uygulamalar ve Shopify tarafından kullanılan ad alanlarından ayırt etmek için onlara özel bir ad alanı tanımlamanız gerekir (varsayılan global değeri dahil). Maksimum uzunluk: 20 karakter.
Metafield Key Meta alanın adı. Başka meta alan sütunları ekleniyorsa bu sütun gereklidir. Maksimum uzunluk: 30 karakter.
Metafield Value Meta veriler olarak depolanacak bilgiler. Başka meta alan sütunları ekleniyorsa bu sütun gereklidir.
Metafield Type Meta alanın bilgi türü. Geçerli değerler:
 • string
 • integer
 • json_string

Değer büyük/küçük harf duyarlıdır. Başka meta alan sütunları ekleniyorsa bu sütun gereklidir.

Variant Grams Ürün varyasyonunun gram cinsinden ağırlığı. Bu sütunu boş bırakırsanız varsayılan değer 0 olarak ayarlanır. Ağırlık birimini (g) bu değere eklemeyin. Gram dışındaki herhangi bir ağırlık ölçümü için bunun yerine Variant Weight sütununu kullanın. Bu sütunla birlikte Variant Weight Unit sütununu kullanmayın.
Variant Inventory Tracker Ürün varyasyonu için envanterin nasıl takip edildiğini açıklar. Geçerli değerler:
 • Shopify - Envanter adedi değişiklikleri Shopify tarafından takip edilir.
 • fulfillment-service-handle - Envanter adedi değişiklikleri bir gönderim hizmeti tarafından Shopify dışında izlenir. Bu sütundaki değerin, Variant Fulfillment Service sütunundaki değerle eşleşmesi gerekir.

Değerler büyük/küçük harf duyarlıdır.

Variant Inventory Qty Satışa sunulan ürün varyasyonu miktarı (pozitif tam sayı). Örneğin, 5. Varsayılan değer 0'dır. Bu sütunu boş bırakırsanız değer 0 olarak ayarlanır. Envanteriniz Shopify tarafından takip edilmiyorsa (bu durumda Variant Inventory Tracker sütunu false olarak ayarlıdır) bu sütunu boş bırakın. Envanter adedi, mağazanın varsayılan konumuna uygulanır. Farklı konumlardaki envanter adedini değiştirme hakkında bilgi için bkz. Envanteri CSV dosyasıyla dışa veya içe aktarma.
Variant Inventory Policy Ürün stokta olmadığında müşterilerin ürün varyasyonu için sipariş verip veremeyeceği. Geçerli değerler:
 • deny - Ürün stokta olmadığında müşteriler ürün varyasyonunu sipariş edemez. Bu varsayılan değerdir.
 • continue - Ürün stokta olmadığında müşteriler ürün varyasyonunu sipariş edebilir.

Değerler büyük/küçük harf duyarlıdır.

Varyasyon Envanter Maliyeti Ürün varyasyonunun maliyetinin kaydı.
Variant Fulfillment Service Sipariş edildiğinde ürün varyasyonunu gönderen gönderim hizmeti. Geçerli değerler:
 • manual - Ürün varyasyonu için verilen siparişleri manuel olarak gönderirsiniz. Bu varsayılan değerdir. Bu sütunu boş bırakırsanız, varsayılan olarak bu değer atanır.
 • handle of the fulfillment service : Gönderim hizmeti, ürün varyasyonu siparişlerini gönderir. Gönderim hizmeti kullanıyorsanız Variant SKU sütununu da eklemeniz gerekir.

Değerler büyük/küçük harf duyarlıdır.

Variant Price Ürün varyasyonunun fiyatı.
Varyasyon Karşılaştırma Fiyatı Ürün varyasyonuna ait karşılaştırma fiyatı veya önerilen fiyat.
Variant Requires Shipping Varyasyonun gönderilmesi gerekip gerekmediği. Geçerli değerler:
 • true - bu ürün varyasyonunu sipariş ettiğinde müşterinin bir adres vermesi gerekir. Bu varsayılan değerdir.
 • false - müşteri adresi isteğe bağlıdır.

Değerler büyük/küçük harf duyarlıdır.

Variant Taxable Ürün varyasyonu satıldığında vergi ücretinin alınıp alınmayacağı. Geçerli değerler:
 • true - vergi ücreti alınır. Bu varsayılan değerdir.
 • false - vergi ücretleri alınmaz.

Değerler büyük/küçük harf duyarlıdır.

Variant Barcode Ürün varyasyonunun barkodu, UPC'si veya ISBN numarası.
Image Attachment Base64 ile kodlanmış görsel.
Image Src

Ürün görselinin URL'si (örneğin, http://titan.plus/images/product-image.png). HTTP olmayan URL'ler desteklenmez. Transporter uygulaması, içe aktarma sırasında görselleri indirip mağazanıza yükleyecektir. Görseller .png, .gif veya .jpg biçiminde olabilir. Görsel yüklendikten sonra dosya adı değiştirilemez. Varyasyona özgü görselleriniz varsa bunları Variant Image sütununa ekleyin.

Tek bir ürünün birden fazla görselini yüklemek üzere her bir görsel için yeni bir satır oluşturun. Her satırda, Handle sütununa ürün için tanıtıcıyı ve bu sütundaki görselin URL'sini girin. Bu görsele ilişkin başka bilgileri (örneğin, konumu) eklemek için ilgili görsel sütununa bilgileri girin.

Image Position Görselin, mağaza vitrininizdeki ürün sayfasında görünmesini istediğiniz sırayı temsil eden sayı. Örneğin, söz konusu ürün için görselin ilk sırada görünmesini istiyorsanız 1 sayısını girin.
Image Alt Text Görseli kısaca açıklayan alternatif metin. Görselin herhangi bir nedenle yüklenememesi durumunda alternatif metin, mağaza vitrininizde gösterilir. Alternatif metin, SEO için arama motorları tarafından ve görme engelli bir müşteriye görseli açıklamak için yardımcı teknolojiler tarafından kullanılır. Maksimum: 512 karakter.
Variant Image Ürün varyasyonuna ait görselin URL'si. Ürün varyasyonunun satırlarından birine, bu sütundaki ürün varyasyonu görselinin URL'sini girin. Ürün varyasyonunun yalnızca bir görseli olabilir.
Variant Weight Ürün varyasyonunun ağırlığı. Bu sütunu Variant Grams sütunuyla birlikte kullanmayın. Varsayılan değer 0'dır. Değere ağırlık birimini eklemeyin. Ağırlık birimini belirtmek için Variant Weight Unit sütununu kullanın. Örneğin, ürün 100 kg ağırlığında ise ve Variant Weight Unit, lb olarak ayarlanmışsa bu sütuna 100 değerini girin.
Variant Weight Unit Variant Weight sütundaki ürün varyasyonunun ağırlığı için geçerli olan ölçü birimi. Geçerli değerler g, kg, oz ve lb şeklindedir. Varsayılan değer, mağazanızın varsayılan ölçü birimidir. Variant Weight Unit sütununu Variant Grams sütunu ile birlikte kullanmayın.
Variant Tax Code Ürüne ait Avalara vergi kodu. Bu parametre yalnızca Avalara AvaTax uygulamasının yüklü olduğu mağazalar için geçerlidir. Örneğin, fiziksel ürün vergi kodu P000000'dır.

Dosya adları

CSV dosyanızın adında product sözcüğü (içerdiği nesne türünün adı) bulunmalıdır. Örneğin, myproducts.csv. Dosyanın UTF-8 biçiminde olması gerekir.

Birden fazla ürün varyasyonu

Birden fazla ürün varyasyonunuz varsa her bir varyasyonu açıklamak için bir satır oluşturmanız gerekir.

Ürün satırında:

 • Seçenek adı sütunlarına seçenek adlarını girin (örneğin, Option1 Name bölümüne Color değeri girin).
 • Handle, Title ve Type gibi genel ürün için geçerli olan ayrıntıları girin.

Ürün varyasyonu satırlarında:

 • Handle sütununa ürün tanıtıcısını girin.
 • Ürün varyasyonu satırlarında seçenek adlarını (örneğin, Option1 Name, Option2 Name) tekrarlamayın.
 • Seçenek değeri sütunlarına seçenek değerlerini girin (örneğin, Option1 Name alanına, adınız olarak Color girerseniz Option1 Value alanına White, Black veya Blue gibi değerler girebilirsiniz.

Örneğin:

Screenshot of a product with multiple variants

Birden fazla görsel

Tek (varyasyonu olmayan) bir ürünün birden fazla görselini yüklemek üzere her bir görsel için bir satır oluşturun. Her satırda, Handle sütununa ürün için tanıtıcıyı ve Image Src sütunundaki görselin URL'sini girin. Bu görsele ilişkin başka bilgileri (örneğin, konumu) eklemek için ilgili görsel sütununa (örneğin, Image Position sütununa bilgileri girin.

Ürün varyasyonlarına sahip ürüne yönelik görsel yüklemek üzere her ürün varyasyonu için bir satır oluşturun. Her ürün varyasyonu satırında, Handle sütununa ürün tanıtıcısını ve Variant Image sütununa ürün varyasyonunun URL'sini girin. Ürün varyasyonu başına yalnızca bir görsel içe aktarabilirsiniz.

Örneğin:

Screenshot of a product that has multiple images and multiple product variants

Birden fazla meta alan

Tek bir ürünün birden fazla meta alanını içe aktarmak için her bir meta alan için bir satır oluşturun. Her satırda, Handle sütununa ürün için tanıtıcıyı ve uygun sütunlara meta alan verileri girin. Her yeni satır yalnızca Handle sütununda ve meta alanlar sütunlarının tümünde bilgi içermelidir.

Örneğin, aşağıdaki işlemde 3 varyasyona sahip bir ürün içe aktarılacaktır. Ürünün, Surf Shoe Co ve Rubber adlı 2 meta alanı vardır. Her varyasyonun tek bir meta alanı vardır.

Meta alan varyasyonlarına sahip bir ürünün ekran görüntüsü

Şablon olarak kullanmak için birden fazla meta alan içeren bir ürüne ait örnek CSV dosyasını indirebilir ve görüntüleyebilirsiniz.

İlgili bağlantılar

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene