Transporter uygulamasında hata giderme

Transporter uygulaması, kayıtlarınızı işlerken ve nesne olarak içe aktarırken hatalarla karşılaşabilir.

İçe aktarma süreci nasıl işler?

Transporter uygulamasının sorunlarını giderirken uygulamanın, verilerinizi nasıl yüklediğini ve içe aktardığını, bu işlemler sırasında oluşabilen yaygın hataları ve bazı yaygın hataların neden gerçekleştiğini anlamak faydalı olabilir. İçe aktarımlarınızın durumunu, Uygulamalar > Transporter'a giderek Shopify yöneticinizde bulabilirsiniz.

Transporter uygulaması, Shopify mağazanıza nesne aktarılırken aşağıdaki işlemleri gerçekleştirir:

 1. Dosyayı güvenli, Shopify tarafından barındırılan bir hazırlama konumuna yükler. Shopify'ın, yüklediğiniz bilgileri nasıl koruduğunu öğrenmek için Shopify'ın gizlilik politikasına bakın.

 2. Dosyanın yapısal biçim ve içerik biçimi hatalarını kontrol eder. Transporter uygulaması bir hata bulursa içe aktarma işlemi başarısız olur ve durumu Başarısız olarak değişir.

 3. Nesneleri içe aktarır. İçe aktarma işleminin tamamlanması için gereken zaman, işlenecek nesnelerin sayısına bağlıdır (işleme hızı ortalama olarak 40 nesne/saniyedir). İçe aktarma tamamlandığında durumu Tamamlandı olarak değişir. Transporter uygulamasının içe aktaramadığı kayıtlar varsa tabloda Hataları dışa aktar bağlantısı görünür.

İstediğiniz zaman Stop import (İçe aktarmayı durdur) seçeneğine tıklayarak daha fazla nesnenin içe aktarımını durdurabilirsiniz. İçe aktarmayı durdurmadan önce içe aktarılan nesneler Shopify mağazanızda kalır. Bir içe aktarma işlemini durdurduğunuzda durumu Durduruldu olarak değişir.

Hataları dışa aktarma ve düzeltme

İçe aktarımınızda sorunlar varsa bunları nasıl düzeltebileceğiniz hakkında bilgi edinmek için Hataları dışa aktar'a tıklayabilirsiniz. Bu hata kodları hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki yaygın hata kodları listesine bakın.

Dışa aktarım hataları bağlantısını gösteren Transporter tablosu

İçe aktarma durumunuzun Başarısız veya Tamamlandı olup olmadığına bağlı olarak hataları düzeltme işlemi biraz farklıdır.

Başarısız

Bir içe aktarma durumu Başarısız olduğunda bu, dosyanın içeriğiyle değil, CSV dosyasının kendisiyle ilgili bir sorun olduğu anlamına gelir. Hatalar metin dosyasını inceledikten sonra orijinal yükleme dosyanızdaki hataları düzeltin ve dosyayı yeniden yüklemeyi deneyin.

Tamamlandı

Tamamlandı durumunda olan bir içe aktarımda hata varsa CSV dosyanızın yapısı ile ilgili sorunlar yoktur, ancak kayıtlarda hatalar vardır. Bu durumda, Shopify'da yalnızca hatasız kayıtlar oluşturulur. Hatalı kayıtlar oluşturulmaz, ancak bunun yerine dışa aktarım hataları CSV dosyasına eklenir. İçe aktarım tamamlanana kadar ve durum Tamamlandı olana kadar dışa aktarım hataları CSV dosyasını göremezsiniz. İçe aktarım tamamlandığında tabloda Hataları dışa aktar bağlantısı görünür.

Hatalar CSV dosyasının her satırındaki son sütun, kaydın hatasını açıklar. Dosyayı indirdikten sonra bu dosyadaki hataları düzeltin ve ardından yükleyin. Dosyayı yüklemeden önce hata sütununu silmeniz gerekmez.

Aşağıdaki örnekte, mağazada zaten mevcut olduğundan üç müşteri içe aktarılamıyor.

First Name,Last Name,Email,Error(s)
 Jane,Doe,jane.doe01520022060@example.com,...,Email has already been taken
 Jane,Doe,jane.doe11520022060@example.com,...,Email has already been taken
 Jane,Doe,jane.doe21520022060@example.com,...,Email has already been taken

Shopify müşterileri, benzersiz e-posta adresleriyle tanımlanır. Bu nedenle, Shopify'da e-posta adresleri için zaten kayıt bulunduğundan bu müşteriler içe aktarılamamış.

Yaygın hata kodları

Yaygın dosya hataları şunlardır:

 • Shopify API'sinde hata ile karşılaşıldı, kaydedilemedi

  Bu hata birkaç farklı nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Bu hatanın yaygın nedeni, bir kayıt için birden fazla kez oluşan tek bir meta alandır. Transporter uygulaması, yinelenen meta alanlar içeren kayıtları desteklemiyor. Yinelenen meta alanları kaldırmak sorunu çözmezse Shopify destek ekibi ile iletişime geçin.

 • Başarısız oldu. Yanıt kodu = 400. Yanıt mesajı = Hatalı Talep

  Verilerde hata olduğundan Transporter uygulaması Shopify da nesne oluşturamıyor. Bu genellikle verileri yanlış biçimlendirmeden kaynaklanır. Verilerinizin şu gereklilikleri karşıladığından emin olun:

  • Para birimi değerleri ISO 4217 biçiminde belirtilmelidir (örneğin, USD).
  • Ülke, il/eyalet ve posta kodları geçerli olmalıdır.
  • Telefon numaraların biçimleri, ülke kodları ve alan kodları geçerli olmalıdır.
  • E-posta adresleri geçerli alan adlarına sahip olmalıdır.
  • Finansal Durum izin verilen değerlerden biri olmalıdır.
  • Gönderim Durumu izin verilen değerlerden biri olmalıdır.
  • Boole değerlerinin doğru veya yanlış olarak belirtilmesi gerekir.
  • Ondalık değer girerseniz tam sayı gerektiren tüm sütunlar (örneğin ürün CSV'sindeki Ürün Varyasyonu Envanter Adedi veya siparişler CSV'sindeki Lineitem Adedi) içe aktarılmaz. Örneğin, 5.0 yerine 5 değerini girin. Numbers gibi bazı hesap tablosu yazılımları ondalık veya kayan nokta değerlerini tam sayı olarak gösterebilir. Metin düzenleyicisinde değerlerinizi kontrol edin.
  • Siparişler CSV'sindeki Toplam ağırlık veya İşlem Konumu Numarası gibi bir tam sayı gerektiren tüm sütunlar, harf gibi sayısal olmayan değerler girerseniz içe aktarılmaz.
 • Değer türü listede yer almıyor

  Meta alan sütunlarındaki değerleri kontrol edin. Meta alanları içe aktarmak için aşağıdaki tüm sütunlarda değerleri eklemeniz gerekir: Metafield Namespace (Meta Alanı Ad Alanı), Meta Alanı Anahtarı, Meta Alanı Değeri ve Meta Alanı Değer Türü. Bu hata genellikle, bu sütunların bir veya daha fazlasında boş veya geçersiz bir değer bulunduğu için oluşur.

 • Sütun adı geçersiz

  Bu hata birkaç farklı nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Örneğin, bir sütun büyük/küçük harf duyarlı olduğundan bu hata oluşabilir. Değerler listesini kabul eden sütunlar için sütun açıklamalarında büyük/küçük harf kullanımına uymanız gerekir. Örneğin, siparişler CSV'sinde, Finansal Durum sütunundaki değerler büyük/küçük harf duyarlıdır. Bu yüzden, ödendi yerine Ödendi yazarsanız Finansal Durum geçersiz hatası ortaya çıkar. Girdiğiniz değerlerin doğru biçimde olduğundan emin olmak için geri kalan sütunları kontrol edin.

 • Geçersiz sipariş durumu - hem gönderildi hem de iptal edildi olamaz

  Shopify, hem gönderildi hem de iptal edildi durumda olan siparişler oluşturamaz. Bu hata, aşağıdaki koşulların ikisi de doğruysa ortaya çıkar:

  • Siparişin bir cancelled_at zaman damgası ayarı var.
  • Siparişte, gönderildi veya kısmen olarak ayarlı fulfillment_status var.

  financial_status para iadesi yapıldı olarak ayarlıysa cancelled_at zaman damgası ayarı ve gönderildi veya kısmen olarak ayarlı fulfillment_status içeren bir sipariş başarıyla oluşturulabilir.

Burada listelenmeyen bir hata koduyla karşılaşırsanız Shopify destek ekibi ile iletişime geçin.

İlgili bağlantılar

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene