Toptan satış fiyat listeleri

Fiyat listeleri, toptan satış fiyatlarıyla sunmak istediğiniz ürünleri içerir. Fiyat listeleri yalnızca toptan satış mağazanızda kullanılabilir. Fiyat listeleri, diğer satış kanallarına (online mağazanız da dahil) uygulanmaz.

Fiyat listeleri normal, online mağaza fiyatlarınızı toptan satış mağazanızda geçersiz kılar. Aynı ürünler için farklı müşterilere farklı fiyatlar vermenize olanak sağlar.

Bir müşterinin, bir fiyat listesinde sunulan fiyatlarla ürün satın alabilmesi için müşteriye fiyat listesinin atanması gerekir.

Fiyat listelerinde aşağıdaki bilgiler yer alır:

 • Toptan satış müşterilerinizin bir kısmı veya tümü için sunmak istediğiniz ürünler ve fiyatlar.
 • Müşterilerinizi fiyat listesine bağlayan bir müşteri etiketi. Bu etikete sahip (mevcut veya ilerideki) tüm müşteriler bu fiyat listesine atanır ve ürünleri, fiyat listesinde sunulan fiyatlarla sipariş edebilir.

Fiyat listesi türü seçme

Standart fiyatlandırmanız üzerinden yüzdelik indirim sağlayan veya ayrı fiyatlı her ürün için indirimli fiyatlar sunan fiyat listeleri oluşturabilirsiniz:

Fiyat listesi türlerinin açıklaması
Fiyat listesi türü Açıklama
İndirim yüzdeleri

Toptan satış mağazasındaki tüm ürünler (Tüm ürünler) veya koleksiyonlardaki ürün grupları (Seçilen koleksiyonlar) için yüzde bazlı fiyatlar sunar.

Yüzdelik indirim fiyat listeleri, ürünlerin online mağaza fiyatlarına indirimi uygulayarak hesaplanan fiyatlarla ürün sunar. Online mağazadaki bir ürünün fiyatı değiştiğinde toptan satış mağazası fiyatı yeniden hesaplanır. Örneğin, kalemlerin, online mağaza fiyatlarında %30 indirim uygulayan bir fiyat listesini oluşturdunuz. Bir kalemin online mağaza fiyatı 1,00 USD'dir, bu durumda toptan satış fiyatı 70 sent olur. Kalemin online mağaza fiyatını 50 sent olarak değiştirirseniz toptan satış fiyatı 35 sent olur.

Toplu alım bazlı fiyatlandırma

Sabit fiyatlarla belirli ürünler ve varyasyonlar sunar (Ürünler için toplu alım bazlı fiyatlandırma, Varyasyonlar için toplu alım bazlı fiyatlandırma ve Fiyat listesi içe aktarımı). Toplu alım bazlı fiyatlandırma minimum ve maksimum adetleri ve adet artışlarını destekler.

Sabit fiyatlar sunan fiyat listeleri, ürünleri için online mağaza fiyatlarında yapılan değişikliklerden etkilenmez.

Farklı müşteriler için farklı fiyat listeleri oluşturma

Müşterilerinizden, aynı ürün ve hizmet için farklı fiyatlarla ücret alabilirsiniz. Bunu yapmak için aynı ürünü farklı fiyatlarla barındıran birden fazla fiyat listesi oluşturun. Ardından her listeye farklı müşteriler atayın.

İşletmenizin ihtiyacını karşılayacak sayıda fiyat listesi oluşturabilirsiniz. Örneğin:

 • Sadakatlerini ödüllendirmek için en iyi fiyatlarınızı sunan bir fiyat listesi oluşturun ve bu listeyi en iyi müşterilerinize atayın.
 • Müşteriye özel fiyatlandırma sunmak için bir fiyat listesi oluşturun ve listeyi yalnızca bu müşteriye atayın.
 • Üreticinizle fiyatlandırma anlaşmalarını yönetmek üzere üreticinizin ürünleri için ayrı fiyat listeleri oluşturun ve bu listeleri fiyatlandırma kurallarına göre müşterilere atayın.
 • Yeni bir müşteri için benzersiz satın alım emirleri veya fiyat teklifleri oluşturmak istiyorsanız birden fazla listede bulunan ürünleri ve fiyatları birleştiren bir fiyat listesi oluşturun.

Müşteriler için birden fazla listede fiyatlandırma yapma

Fiyat listelerinizi katmanlayarak ve müşteri gruplarını birden fazla fiyat listesine atayarak farklı fiyat yapılarını yönetin. Bir müşterinin birden fazla fiyat listesi olabilir.

Örneğin:

 • Temel bir fiyat listesi oluşturun ve bunu tüm müşterilerinize atayın.
 • Daha iyi indirimler sunan fiyat listeleri oluşturun ve müşterilerinize, siparişleri farklı harcama eşiklerine ulaştığında bu listeleri atayın.
 • Müşterilerinizin coğrafi konumlarına göre fiyat listeleri oluşturun.

Fiyat listesi çelişkilerini çözme

Bir müşteriyi birden fazla fiyat listesine atayabileceğiniz için aynı ürünün farklı fiyatlarla müşteriye önerilebilme olasılığı vardır. Böyle bir farklılık oluştuğunda en belirli ürün grubunu etkileyen fiyat kuralı önceliklidir (varyasyonların, ardından ürünlerin ve ardından genel indirim listelerinin sırasıyla):

 • Varyasyon listelerine göre toplu alım bazlı fiyatlandırma varsa müşteriniz uygun oldukları en düşük varyasyon düzeyi ücreti sunulur. Ürün veya indirim fiyatı listelerine göre toplu alım bazlı fiyatlandırma yerine bu kullanılır.
 • Ürün listelerine göre toplu alım bazlı fiyatlandırma varsa müşteriniz için uygun oldukları en düşük ürün düzeyi ücreti sunulur. İndirim fiyatı listeleri yerine bu kullanılır.
 • Bu kuralların hiçbiri müşteri için geçerli değilse koleksiyonları veya tüm ürünlerinizi etkileyen bir indirim kuralı gibi, koşullarını karşıladıkları en düşük indirim kuralı sunulur.

Örneğin, müşterilerinizden biri, açık hava donanımları yapan küçük bir işletmedir. Bu müşteriye aşağıdaki fiyat listelerini atayabilirsiniz:

Fiyat listesi Kırmızı şapka fiyatı
temel liste - tüm şapkalar %20 indirimli 16 USD
perakendeci listesi - tüm şapkalar % 30 indirimli 14 USD

İki fiyat listesi de bir koleksiyondaki tüm ürünleri etkileyen indirim fiyatı kurallarıdır ve en düşük indirimli fiyat 14 USD'dir. Açık hava donanımı satan müşteriniz şapka başına 14 USD öder.

Aralık ayı için kırmızı şapkalarınızda indirim yapıyorsunuz. Açık hava donanımı satan müşterinizi, 20'den fazla kırmızı şapka sipariş edildiğinde indirimli fiyat sunan bir fiyat listesine atayabilirsiniz:

Fiyat listesi Kırmızı şapka fiyatı
temel liste - tüm şapkalar %20 indirimli 16 USD
aylık satış ürünleri - ürün listesine göre toplu alım bazlı fiyatlandırma 15 USD
perakendeci listesi - tüm şapkalar % 30 indirimli 14 USD

Müşteriniz, hem genel indirim listesi hem de ürün listesine göre toplu alım bazlı fiyatlandırma erişimine sahip olduğundan en düşük ürün düzeyi fiyatından ödeme yapar. Açık hava donanımı satan müşteriniz kırmızı şapka başına 15 USD öder.

Aralık ayının son haftası için 15 adetten fazla satın alındığında extra large (ekstra büyük) kırmızı şapkalar için (haftalık satış ürünleri fiyat listesi kullanılarak) indirim yapılan başka bir indirim kampanyası yürütüyorsunuz:

Fiyat listesi Kırmızı şapka fiyatı
temel liste - tüm şapkalar %20 indirimli 16 USD
aylık satış ürünleri - ürün listesine göre toplu alım bazlı fiyatlandırma 15 USD
perakendeci listesi - tüm şapkalar % 30 indirimli 14 USD
haftalık satış ürünleri - varyasyon listesine göre toplu alım bazlı fiyatlandırma 10 USD

Müşteriniz, genel indirim listesi, ürün listesine göre bir toplu alım bazlı fiyatlandırma ve varyasyon listesine göre bir toplu alım bazlı fiyatlandırma erişimine sahip olduğundan minimum varyasyon düzeyi fiyatından ödeme yapar. Açık hava donanımı satan müşteriniz ekstra large (ekstra büyük) kırmızı şapka başına 10 USD öder.

Not: Fiyat listelerini CSV kullanarak içe aktardığınızda varyasyona göre toplu alım bazlı fiyatlandırma kullanan listeleri içe aktarabilirsiniz, ancak ürüne göre toplu alım bazlı fiyatlandırma veya genel indirim listeleri kullanan listeler için bunu yapamazsınız. Fiyat listeniz, kullandığınız fiyatlandırma yöntemi türüne göre burada listelenen kuralları takip eder.

Toptan satış mağazanızda indirimli satış faaliyeti yürütme

Bir ürünün farklı fiyat listelerinde farklı fiyatlarla sunulması yaygındır. Özel fırsatlar veya geçici fiyat değişiklikleri için özel bir fiyat listesi oluşturabilir ve ardından bu listeye müşterileri atayabilirsiniz. İndirim sona erdikten sonra bu fiyat listesinden, etiketi kaldırarak veya fiyat listesini silerek müşterilerin atamasını kaldırabilirsiniz.

Örneğin, tüm ürünler için %40 indirim sunan normal bir fiyat listeniz ve satışı yavaş ilerleyen birkaç ürüne yönelik belirlenmiş fiyatlar sunan özel indirimli bir fiyat listeniz vardır. İndirimi yürütmek için özel indirimli fiyat listesini, normal fiyat listenizde yer alan müşterilere (özel indirimli fiyat listesine aynı müşteri etiketlerini ekleyerek) atayabilirsiniz.

Ürünleri online mağazadan hariç tutma

Ürünleri, online mağaza kanalınızda kullanıma kapalı hale getirerek her zaman online mağazanızdan hariç tutabilirsiniz.

Ürünleri toptan satış mağazasından hariç tutma

Ürünleri toptan satış mağazanızdan hariç tutmanın en kolay yolu, bunları fiyat listelerinizden çıkarmaktır. Toptan satış mağazanızda sunmak istemediğiniz ürünleriniz varsa mağazanızdaki tüm ürünler için geçerli olan bir liste yerine koleksiyonlara göre fiyat listeleri oluşturmanız gerekir.

Bir ürünü, geçici bir süre için toptan satış mağazanızdan hariç tutmanız gerekiyorsa toptan satış kanalında kullanıma kapalı hale getirerek ürünü gizleyin.

Bilinen sorunlar ve sınırlamalar

Aşağıdaki listede, fiyatlandırma ve fiyat listeleriyle ilgili bilinen bazı sorunlar ve sınırlamalar yer alır:

 • Toptan satış kanalı, indirim kodlarını veya Shopify Komut Dosyalarını desteklemiyor, bu nedenle sepet seviyesinde indirim sunamazsınız.

 • Daha fazla ürün satıldığında tüm birim fiyatlarının düştüğü hacim bazlı fiyatlandırma, bazı hacim bazlı listelerde desteklenir. Bir katmandaki ürün adedi satın alındıktan sonra birim başına fiyatın düştüğü katmanlı fiyatlandırma, toptan satış kanalındaki hiçbir fiyat listesinde desteklenmez.

 • Bir fiyat listesindeki ürünler için adet artışları ayarladığınızda, artış miktarı için yalnızca tam sayı girebilirsiniz. Siparişlerinizi kesirli veya ondalık artışlarla artıramazsınız.

 • Toptan satış mağazanızda da bulunan ürünlerde Launchpad'i kullanarak indirim yürütürseniz ürünlerin toptan satış fiyatları indirim etkinliğinden etkilenebilir. Launchpad etkinliği süresince, yüzdelik indirim uygulayan tüm fiyat listelerinde indirim, indirimli fiyata uygulanır (normal perakende satış fiyatına değil). Sabit fiyat kullanan fiyat listeleri Launchpad etkinliklerinden etkilenmez.

 • Sabit fiyat listelerinize eklenmiş bir ürüne yeni bir varyasyon eklerseniz ürünün fiyatı, ürün düzeyinde belirlediğiniz fiyatlar ve adet artışları tarafından belirlenir. Bu durum, ürün için diğer varyasyonlarla aynı indirimi kullanan yüzde bazlı fiyat listelerinde geçerli değildir.

İlgili bağlantılar

Bu bölümde

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene