Toplu alım bazlı fiyatlandırma

Toplu fiyatlandırma, minimum ve maksimum adetleri ve adet artışlarını destekler.

Fiyat listesi oluşturduğunuzda ve Toplu alım bazlı fiyatlandırma'yı seçtiğinizde her bir ürün için toptan satış fiyatı girin. Ürünlerinizin varyasyonları varsa her varyasyon için farklı fiyat girebilirsiniz veya ürün fiyatını varyasyon fiyatlarına uygulayabilirsiniz.

Sabit fiyatlar sunan fiyat listeleri, ürünleri için online mağaza fiyatlarında yapılan değişikliklerden etkilenmez.

Toplu alım bazlı fiyatlandırma'yı seçtiğinizde aşağıdaki özelleştirmeleri de yapabilirsiniz.

Minimum ve maksimum adetler ayarlama

Toplu alım bazlı fiyatlandırma listesi oluşturduğunuzda ürünler ve varyasyonlar için tek tek minimum adet ve maksimum adet miktarları ayarlayabilirsiniz. Müşterilerinizin, minimum miktarı karşılayacak veya aşacak kadar, ancak maksimum miktarı aşmayacak kadar ürün sipariş etmeleri gerekir. Örneğin, müşterilerinizin en az 25 gömlek, bir müşterinin tüm gömleklerinizi satın alamamaları için de en fazla 100 gömlek sipariş etmelerini talep edebilirsiniz.

Minimum ve maksimum miktarlar ayarlamanın yanı sıra, adet artış farkını da belirleyebilirsiniz. Bu ayarlar etkinleştirildiğinde müşterileriniz minimum ve maksimum aralık içinde mevcut olan artış farkıyla sipariş verebilirler.

Siparişin minimum miktarları, mağazanızın yanı sıra ayrı olarak müşteriler için de ayarlanabilir.

Adet artış farkı ayarlama

Toplu alım bazlı fiyatlandırma listesi oluşturduğunuzda bir ürünün gruplandırıldığı (paketlendiği) ve birlikte satılan birim sayısını belirleyebilirsiniz. Örneğin, müşterilerinizin altının katları adedinde çorap satın aldıklarından emin olmak için artış farkını 6 olarak ayarlayabilirsiniz:

Ürün Fiyatı Belirle seçeneklerinin ekran görüntüsü

Hacim bazlı fiyatlandırma ayarlama

Toplu alım bazlı fiyatlandırma listesi oluşturduğunuzda toplu alım bazlı fiyatlandırma için eşikleri (adet aralıkları) ayarlayabilirsiniz. Bunu yapabileceğiniz iki yol vardır:

  • Varyasyonlar için toplu alım bazlı fiyatlandırma
  • Ürünler için toplu alım bazlı fiyatlandırma

Varyasyonlar için toplu alım bazlı fiyatlandırma, sipariş edilen belirli bir varyasyonun miktarına göre indirimli ücretler sunmanızı sağlar. Örneğin, 5 USD perakende satış fiyatına small, medium ve large bedenlerinde bir gömlek satıyorsunuz. Ürününüzün her bir varyasyonu için, birbirlerinden bağımsız olarak faaliyet gösteren adet aralıkları belirleyebilirsiniz. Özel fiyatlandırma sunmak istediğiniz belirli varyasyonlarınız varsa bu fiyatlandırma seçeneği iyi bir seçimdir.

Müşterilerinizin seçtikleri varyasyon fark etmeksizin, faaliyet gösteren adet aralıkları ayarlamayı tercih ederseniz bunun yerine ürünler için toplu alım bazlı fiyatlandırma seçeneğini kullanabilirsiniz. Ürünler için toplu alım bazlı fiyatlandırma, seçilen varyasyonlardan bağımsız olarak müşterilerinize, ürünün sipariş edilen toplam miktarına göre fiyat sunan fiyatlar ayarlamanızı sağlar.

Örneğin, bir giyim müşterisine ürününüz için aşağıdaki toplu alım bazlı fiyatlandırmayı sunuyorsunuz:

Üç toplu alım indirimini gösteren ekran görüntüsü. 1. toplu alım indirimi, 1 ile 49 arasındaki birimler arasında sipariş için 5 USD birim fiyatı sunar. 2. toplu alım indirimi, 50 ile 74 arasındaki siparişler için 4,50 USD birim fiyatı sunar. 3. toplu alım indirimi, 75 ile 100 arasındaki siparişler için 3,00 USD birim fiyatı sunar.

Bu örnekte, müşteri, 35 gömlek sipariş ediyorsa her bir gömlek için 5 USD (1. toplu alım indirimi) ve toplamda 175 USD öder. Müşteri, 80 gömlek sipariş ederse her bir gömlek için 3 USD (2. toplu alım indirimi) ve toplamda 240 USD öder ve bu şekilde devam eder.

Ürünler için bir toplu alım bazlı fiyatlandırma listesi oluşturduğunuzda fiyatlarınızın ve artışlarınızın varyasyonlarda aynı olması gerekmez. Tercih ederseniz varyasyonlarınızın her biri için farklı adet aralığı ve artış farkı belirleyebilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda, toplu alım bazlı fiyatlandırmayla ilgili diğer örnekler gösterilmektedir:

Fiyatlandırma Toplu alım indirimi Sipariş edilen gömlek sayısı Sipariş tutarı
Her biri 5 USD'den 49 tane satın alım 0 ila 49 35 175 USD (35 * 5 USD)
Her biri 4,5 USD'den 74 tane satın alım 50 ila 74 60 270 USD (60 * 4,50 USD)
Her biri 4 USD'den 75 tane satın alım 75 ve üzeri 80 420 USD (80 * 4 USD)

İlgili bağlantılar

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene