Fiyat listelerini içe aktarma

Toptan satış fiyat listesi oluşturduğunuzda bir CSV (virgülle ayrılmış değerler) dosyasından fiyatları içe aktarmayı tercih edebilirsiniz.

Fiyat listelerinizi oluşturmak ve saklamak için ERP veya hesap tablosu gibi harici bir sistem kullanıyorsanız fiyat listesini içe aktarmak iyi bir seçenektir. Fiyatlarınızı saklamak için toptan satış kanalını kullanıyorsanız veya kullanmayı planlıyorsanız fiyat listelerinizi içe aktarmayın.

İçe aktarılan fiyat listeleri aşağıdaki fiyatlandırma özelliklerini destekler:

 • belirli ürünler ve varyasyonlar için fiyatları ayarlayın
 • minimum ve maksimum sipariş adetleri, varyasyona göre toplu alım bazlı fiyatlandırma ve adet artış farkları

İçe aktarılan fiyat listeleri şu kurallara sahiptir:

 • Bu listeler, yalnızca fiyat listesini yeniden içe aktararak değiştirilebilir. Mevcut bir fiyat listesine fiyatları yeniden içe aktardığınızda fiyat listesinde listelenen tüm fiyatlar ve ürün varyasyonları, yeni içe aktarım işlemiyle değiştirilir.
 • Manuel olarak saklanan bir fiyat listesine dönüştürülemezler.
 • Varyasyona göre toplu alım bazlı fiyatlandırma kullanılarak listeleri içe aktarabilirler, ancak ürünlere göre toplu alım bazlı fiyatlandırma için kullanılamazlar.

Fiyat listelerini içe aktarma

Fiyat listesine, ürünleri ve ürün varyasyonlarını sunmak istediğiniz toptan satış fiyatlarıyla birlikte dahil etmek istediğiniz bu ürünler ve ürün varyasyonları listeleyen bir CSV dosyası oluşturmanız ve yüklemeniz gerekir.

CSV dosyasını içe aktarmadan önce, içe aktarmak istediğiniz her bir ürünün ve ürün varyasyonunun, Shopify mağazanızda listelenen bir barkodu veya SKU'su olduğundan emin olun. İçe aktarım işleminde, CSV dosyanızda listelenen ürün varyasyonlarının, mağazanızdaki ürünler ve varyasyonlarla eşleştirilmesi için SKU veya barkod kullanılır.

Fiyatları içe aktarmak için bir fiyat listesi oluşturun ve Fiyat listesi içe aktarımı seçeneğini belirleyin.

Örnek CSV dosyaları

Kendi içe aktarım dosyanızı oluşturmak üzere şablon olarak kullanmak için örnek CSV dosyaları indirebilir ve görüntüleyebilirsiniz:

Kendi fiyatlarınızı oluşturmak için örnek dosya kullanıyorsanız tüm örnek bilgileri kaldırdığınızdan emin olun.

CSV dosyalarının biçimi

CSV dosyanızın aşağıdaki bilgileri içermesi gerekir:

 • İlk satırın, içe aktarmayı seçtiğiniz sütunların (sütun üstbilgileri) adlarını listelemesi gerekir.
 • Her bir ek satırın, belirli bir ürün varyasyonu için fiyatlandırma bilgilerini içermesi gerekir. Her ürün varyasyonunun Shopify'da bulunması ve bununla ilişkili bir barkodu veya SKU'su olması gerekir.

Aşağıdaki tabloda CSV dosyanızda kullanabileceğiniz sütunlar açıklanmaktadır:

İçeri aktarılan fiyat listesi CSV dosyasındaki sütun üstbilgileri
Sütun Gerekli Açıklama
sku Bu sütun, barkodları olmayan ürün varyasyonları için gereklidir. Tüm ürün varyasyonlarınızın barkodu varsa bu sütunu CSV dosyanıza eklemeniz gerekmez. Ürün varyasyonu ile ilişkili SKU (Stok Bulundurma Birimi). Bu SKU değerinin, Shopify'daki ürün varyasyonunun SKU'su ile eşleşmesi gerekir. Doğru envanter takibi ve raporlaması için, eklediğiniz SKU'lar benzersiz olmalıdır.
barcode Bu sütun, SKU'ları olmayan ürün varyasyonları için gereklidir. Ürün varyasyonlarınızdan hiçbirinin barkodu yoksa bu sütunu CSV dosyanıza eklemeniz gerekmez. Ürün varyasyonu ile ilişkili barkod. Bu değerin Shopify'daki ürün varyasyonunun barkodu ile eşleşmesi gerekir. CSV dosyanızda ürün varyasyonları için hem SKU hem de barkod bulunuyorsa barkod, mağazanızdaki ürün varyasyonunun eşleşmesi için kullanılır.
wholesale_price Gerekli

Fiyat listenizdeki ürün varyasyonunun toptan satış fiyatı.

Bu değer, en fazla iki ondalık basamağa sahip bir sayıyı kabul eder. Ondalık ayırıcı olarak doları ve senti ayırmak için mağaza para biriminize bağlı olarak nokta veya virgül kullanabilirsiniz. Sayıları üçlü gruplar halinde ayırmak için binlik basamak ayırıcı olarak nokta, virgül veya boşluk kullanın. Kabul edilebilir değerler için örnekler şunlardır: 1 000 000, 1.000.000 ve 1,000,000.

Para biriminde ondalık basamağı ayırmak için nokta kullanılıyorsa nokta kullanın. Kabul edilebilir değerler için örnekler şunlardır: 55, 55.1 ve 56.20.

Para biriminde ondalık basamağı ayırmak için virgül kullanılıyorsa virgül kullanın. Kabul edilebilir değerler için örnekler şunlardır: 75, 57,2 ve 75,20.

Şu örneklerin tümü, üç bin yüz kırk bir dolar elli dokuz sent için geçerlidir: 3,141.59, 3 141.59, 3.141,59.

Ondalık veya binlik basamak ayırıcı olarak virgül kullanıyorsanız toptan satış fiyatlarınız, doğru şekilde içe aktarılmak üzere düz çift tırnak işaretinin içine alınmalıdır (örneğin, "1,000,000" ve "1 000 000,52").

Bu numarayı, dolar ($) veya cent (¢) işaretiyle biçimlendirmeyin.

minimum_units Bu sütun isteğe bağlıdır Sipariş başına minimum birim sayısı. Bu sayının bir tam sayı olması gerekir.
maximum_units Bu sütun isteğe bağlıdır Sipariş başına maksimum birim sayısı. Bu sayının, minimum_units için girilen değerden daha yüksek bir tam sayı olması gerekir.
increments Bu sütun isteğe bağlıdır Toptan satış müşterisinin, ürün varyasyonunu sipariş edebileceği kat sayısı. Örneğin, bu miktarı 12 olarak belirlerseniz müşteri 12, 24 veya 36 birim satın alabilir fakat 4 birim veya 15 birim satın alamaz. Bu değer için bir tam sayı kabul edilir. Bu sütunda bir değer belirtilmezse varsayılan artış miktarı 1 olarak kabul edilir.

Varyasyona göre toplu alım bazlı fiyatlandırma

Varyasyona göre toplu alım bazlı fiyatlandırma, satın alınan miktara bağlı olarak sipariş verilen tüm birimler için birim başına farklı fiyatlar sunar. Aşağıdaki sütunları kullanan bir CSV dosyasını kullanarak fiyatları toplu alım indirimleriyle birlikte içe aktarabilirsiniz:

CSV kullanarak toplu alım indirimleri içeren fiyatları içe aktarmaya ilişkin sütun üstbilgileri
Sütun Gerekli Açıklama
sku Bu sütun, barkodları olmayan ürün varyasyonları için gereklidir. Tüm ürün varyasyonlarınızın barkodu varsa bu sütunu CSV dosyanıza eklemeniz gerekmez. Ürün varyasyonu ile ilişkili SKU (Stok Bulundurma Birimi). Bu SKU değerinin, Shopify'daki ürün varyasyonunun SKU'su ile eşleşmesi gerekir.
barcode Bu sütun, SKU'ları olmayan ürün varyasyonları için gereklidir. Ürün varyasyonlarınızdan hiçbirinin barkodu yoksa bu sütunu CSV dosyanıza eklemeniz gerekmez. Ürün varyasyonu ile ilişkili barkod. Bu değerin Shopify'daki ürün varyasyonunun barkodu ile eşleşmesi gerekir. CSV dosyanızda ürün varyasyonları için hem SKU hem de barkod bulunuyorsa barkod, mağazanızdaki ürün varyasyonunun eşleşmesi için kullanılır.
wholesale_price_1 Gerekli

Bu değer, en fazla iki ondalık basamağa sahip bir sayıyı kabul eder. Ondalık ayırıcı olarak doları ve senti ayırmak için mağaza para biriminize bağlı olarak nokta veya virgül kullanabilirsiniz. Sayıları üçlü gruplar halinde ayırmak için binlik basamak ayırıcı olarak nokta, virgül veya boşluk kullanın. Kabul edilebilir değerler için örnekler şunlardır: 1 000 000, 1.000.000 ve 1,000,000.

Para biriminde ondalık basamağı ayırmak için nokta kullanılıyorsa nokta kullanın. Kabul edilebilir değerler için örnekler şunlardır: 55, 55.1 ve 56.20.

Para biriminde ondalık basamağı ayırmak için virgül kullanılıyorsa virgül kullanın. Kabul edilebilir değerler için örnekler şunlardır: 75, 57,2 ve 75,20.

Şu örneklerin tümü, üç bin yüz kırk bir dolar elli dokuz sent için geçerlidir: 3,141.59, 3 141.59, 3.141,59.

Ondalık veya binlik basamak ayırıcı olarak virgül kullanıyorsanız toptan satış fiyatlarınız, doğru şekilde içe aktarılmak üzere düz çift tırnak işaretinin içine alınmalıdır (örneğin, "1,000,000" ve "1 000 000,52").

Bu numarayı, dolar ($) veya cent (¢) işaretiyle biçimlendirmeyin.

from_quantity_1 Bu sütun, wholesale_price_1 belirtildiğinde gereklidir. Toptan satış müşterinizin sipariş vermesi gereken minimum ürün varyasyonu birim sayısı. Bu değerin bir tam sayı olması gerekir.
to_quantity_1 Bu sütun, wholesale_price_1 belirtildiğinde gereklidir. Müşterinizin, wholesale_price_1 birim fiyatına göre satın alabileceği maksimum birim sayısı. Bu miktar, ilk toplu alım indirimi eşiğinin sonudur. Bu birim sayısından daha fazlasını satın alan müşteriler, satın aldıkları tüm birimler için daha düşük bir birim başına fiyat öderler. Bu miktarın, from_quantity_1 için girilen değerden en az 1 sayı büyük olan bir tam sayı olması gerekir.
wholesale_price_2 Bu sütun isteğe bağlıdır Toptan satış müşterilerinizin, sipariş adetleri from_quantity_2 ve to_quantity_2 arasında olduğunda ödedikleri birim başına ürün varyasyonu fiyatı. Bu fiyat, wholesale_price_1 değerinden küçük ve en fazla iki ondalık basamak içeren bir sayı olması gerekir. Örneğin, 55, 55,1 ve 55,10.
from_quantity_2 Bu sütun, wholesale_price_2 belirtildiğinde gereklidir. Müşterinin, wholesale_price_2 birim fiyatını ödemek için satın alması gereken minimum birim sayısı. Bu miktarın, to_quantity_1 için girilen miktardan 1 fazla olan bir sayı olması gerekir.
to_quantity_2 Bu sütun, wholesale_price_2 belirtildiğinde gereklidir. Müşterinizin, wholesale_price_2 ile satın alım yapabilmesini sağlayan maksimum birim sayısı. Bu miktarın, from_quantity_2 için girilen miktardan en az 1 fazla olan bir sayı olması gerekir.
wholesale_price_3 Bu sütun isteğe bağlıdır Toptan satış müşterilerinizin, sipariş adetleri from_quantity_3 ve to_quantity_3 arasında olduğunda ödedikleri birim başına ürün varyasyonu fiyatı. Bu fiyat, wholesale_price_2 değerinden küçük ve en fazla iki ondalık basamak içeren bir sayı olması gerekir. Örneğin, 55, 55,1 ve 55,10.
from_quantity_3 Bu sütun, wholesale_price_3 belirtildiğinde gereklidir. Müşterinin, wholesale_price_3 birim fiyatını ödemek için satın alması gereken minimum birim sayısı. Bu miktarın, to_quantity_2 için girilen miktardan bir fazla olan bir sayı olması gerekir.
to_quantity_3 Bu sütun, wholesale_price_3 belirtildiğinde gereklidir. Müşterilerinizin tek bir siparişte satın alabilmelerini sağlayan maksimum ürün varyasyonu birim sayısı. Bu miktarın, from_quantity_3 için girilen tutardan en az bir fazla olan bir sayı olması gerekir.
increments Bu sütun isteğe bağlıdır Toptan satış müşterisinin, ürün varyasyonunu sipariş edebileceği kat sayısı. Örneğin, bu miktarı 12 olarak belirlerseniz müşteri 12, 24 veya 36 birim satın alabilir fakat 4 birim veya 15 birim satın alamaz. Bu değer için bir tam sayı kabul edilir. Bu sütunda bir değer belirtilmezse varsayılan artış miktarı 1 olarak kabul edilir.

CSV dosyası sınırlamaları ve ayrıntıları

Aşağıdaki listede, sağlamanız gereken CSV dosyasıyla ilgili ayrıntılar yer alır:

 • CSV dosyasındaki ilk satırın, sütun üstbilgilerinin adlarını içermesi gerekir. CSV dosyasındaki diğer tüm satırların, tek bir ürün varyasyonu için fiyatlandırma bilgileri içermesi gerekir.

 • Sütunların sırası önemlidir ve her satırın aynı sütun dizisine sahip olması gerekir. İsteğe bağlı olan sütunlar için diğer isteğe bağlı sütunlar da dahil olmak üzere önceki tüm sütunların belirtilmesi gerekir. Örneğin, maximum_units sütununu belirtmek için CSV dosyanızdaki minimum_units sütununu da belirtmeniz gerekir.

 • İçe aktarım, barkodu veya barkod yoksa SKU'yu kullanarak CSV dosyanızdaki satırları mağazanızdaki ürün varyasyonlarıyla eşleştirir. İçe aktarım, mağazada eşleşme bulamazsa o satırın fiyatlandırma bilgileri içe aktarılmaz. İki sütun da CSV dosyanıza eklenebilir, ancak tüm ürün varyasyonlarınızın barkodu varsa SKU sütununu eklemeniz gerekmez. Benzer şekilde, tüm ürün varyasyonlarınızın SKU'su varsa barkod sütununu eklemeniz gerekmez. Ürün varyasyonlarınızdan bazıları yalnızca barkodlara ve bazıları yalnızca SKU'lara sahipse her iki sütunun da eklenmesi gerekir.

 • CSV dosyanızda ürün varyasyonlarınızı tanımlamak için barkod kullanmıyorsanız mağazanızdaki her bir ürün varyasyonunun benzersiz bir SKU'su olmalıdır. Durum böyle değilse aynı SKU'yu paylaşan tüm ürün varyasyonlarına aynı fiyat verilir. Fiyatlarda uyumsuzluk olması halinde fiyatı en düşük olan varyasyon kullanılır.

 • Dosyanızda istenmeyen özel karakterlerin oluşturulmasını önlemek için UTF-8 kodlamasını kullanın.

 • Sütunları virgüllerle ayırın ve her satırı satır sonu (\r\n) ile ayırın.

 • Barkod veya SKU, virgül gibi özel karakterler içeriyorsa kaçış karakterini barkodun veya SKU'nun içine almak için çift tırnak işareti kullanmanız gerekir. Dosyanızın düz tırnak işaretini (" ") kullandığından ve hesap tablosu programlarında genellikle kullanılan akıllı tırnak işaretini (kıvrık tırnak işareti) kullanmadığından emin olun.

Örnekler

 • Aşağıdaki örnekte, fiyat listesindeki tüm ürün varyasyonları benzersiz SKU'lara sahiptir ve minimum veya maksimum adetler veya adet artış farkı yoktur:
sku,wholesale_price
22311233,12.55
12345311233,8
 • Aşağıdaki örnekte, fiyat listesindeki tüm ürün varyasyonları, benzersiz barkod, minimum_units (minimum birim sayısı), maximum_units (maksimum birim sayısı) ve adet artış farkı yer alır:
barcode,wholesale_price,minimum_units,maximum_units,increments
22313555563,12.55,1,10,2
12345311233,8,1,
99999998889,9,,,
80980980980,1000,,,6
 • Aşağıdaki örnekte, ürün varyasyonlarının SKU'su vardır, ancak barkodları yoktur. İki ürün varyasyonu aynı SKU numarasını paylaşmaktadır. Bu örnekte, aynı SKU numarası için iki farklı fiyat girilir. Fiyat listesinde bulunan ve bu SKU'ya sahip olan ürün varyasyonlarına toptan satış fiyatı atamak için en düşük değer kullanılır:
sku,wholesale_price
90210333,12.55
90210333,8

Bu CSV dosyası toptan satış kanalına yüklendiğinde SKU 90210333 numaralı ürün varyasyonu 8 USD toptan satış fiyatına sahip olacaktır.

 • Aşağıdaki örnekte ilk ürünün tek adet indirimi vardır:
sku, wholesale_price1, from_quantity_1, to_quantity_1, increments
80980980980,10,2,50,2
99999998889,25,,1

İlgili bağlantılar

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene