Varyasyon kimliğini bulma

Belirli ürün varyasyonlarını hedefleyecek tema kodu özelleştirmeleri yapmak için bazen, varyasyon kimliklerine ihtiyaç duyulur. Varyasyon kimliklerini Shopify yöneticinizde bulabilirsiniz.

  1. Shopify yöneticinizden Ürünler > Tüm ürünler'e gidin.
![Products](/manual/customize/products.jpg)
  1. Bir ürüne tıklayın.

  2. Ürün görüntülenirken tarayıcınızdaki URL çubuğuna bakın. Aşağıdakine benzer bir URL görürsünüz:

http://my-shop-name.myshopify.com/admin/products/1234567

URL'nin sonuna .xml ifadesini ekleyin.

Yukarıdaki örnek URL'yi kullandığınızda sonuç aşağıdaki gibi olur:

https://my-shop-name.myshopify.com/admin/products/1234567.xml
  1. Enter tuşuna basarak tarayıcınızın sizi yeni bir sayfaya yönlendirmesini sağlayın.

    İlgili ürüne dair tüm varyasyon bilgilerini içeren bir XML dosyası görürsünüz. Tüm varyasyonlara ait bilgiler, <variants type="array"> açılış ve </variants> kapanış etiketleri arasında görünür. <variants> öğesinin içinde, benzersiz her bir varyasyonun bilgisi kendine ait <variant> öğesinde iç içe olarak yer alır. Her bir <variant> öğesinde <id>, <title> veya <price> gibi başka öğelerin yer aldığını görürsünüz.

  2. <variant> öğelerinden birinin içinde <title> etiketinin olup olmadığına bakın. Bu başlık, varyasyonları oluşturan ürün seçeneklerinin özetidir. Seçenekler / ile ayrılmış olarak gösterilir. Örneğin, Renk, Kumaş Türü ve Beden seçenekleri Mavi, Pamuklu ve Small olarak belirlenmiş bir varyasyonun kimliği, XML kodunda aşağıdaki gibi görünür:

<title>Blue / Cotton / Small</title>
  1. Varyasyona ait <title> bilgisine ulaştıktan sonra aynı <variant> öğesi içinde <id> etiketi olup olmadığına bakın. <id> etiketi, <title> etiketinin iki üst satırında yer alır ve aşağıdaki gibi görünür:
<id type="integer">657848769</id>

<id> öğesinin içinde gördüğünüz sayı, varyasyon kimliğidir. Yukarıdaki örnekte yer alan 657848769 sayısı varyasyon kimliğine denk gelir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene