Taslak siparişler oluşturma

Müşteriniz adına taslak sipariş oluşturabilir ve sipariş için müşterilere fatura gönderebilirsiniz. Varsayılan olarak faturada, müşterinizin siparişi için ödeme yapabileceği bir ödeme bağlantısı yer alır.

Taslak siparişlerde aşağıdaki bilgiler yer alabilir:

Yeni bir taslak sipariş oluşturma

Shopify yöneticinizin Taslaklar sayfasından yeni bir taslak sipariş oluşturabilirsiniz. Yeni taslaklarda önceden doldurulmuş sipariş bilgileri yoktur. Bu nedenle tüm taslak sipariş bilgilerini manuel olarak eklemeniz gerekir.

Adımlar:

Mevcut bir siparişi veya taslak siparişi çoğaltma

Bir taslak sipariş oluştururken, mevcut bir siparişi veya mevcut bir taslak siparişi çoğaltarak zaman kazanabilirsiniz. Mevcut bir siparişi çoğaltmanın faydalı olabileceği aşağıdaki örnekleri gözden geçirin:

 • Geri dönmüş müşteriler için sıklıkla siparişleri manuel olarak oluşturuyorsanız.
 • Mevcut bir siparişi değiştirmek veya düzenlemek istiyorsanız.

Mevcut bir siparişi veya taslak siparişi çoğalttığınızda aşağıdaki çoğaltılan bilgilerle yeni bir taslak sipariş oluşturulur:

 • Ürünler. Yinelenen satır öğesi, ürünle ilgili en güncel bilgileri içerir. Bir ürün kaldırılırsa söz konusu ürün yinelenen taslak siparişe dahil edilmez.
 • Özel ürünler.
 • Müşteri bilgileri. Müşteri silinmişse e-posta, fatura ve kargo adreslerine göre bir müşteri oluşturulur.
 • E-posta, fatura ve kargo adresleri.
 • Notlar, not özellikleri ve etiketler.
 • Pazar.

Taslak siparişte indirimler ve kargo ücretleri çoğaltılmaz.

Mevcut bir siparişi çoğaltma

Taslak sipariş oluşturmak için Shopify yöneticinizde mevcut bir siparişi çoğaltabilirsiniz.

Adımlar:

Siparişinizi taslak olarak kaydederseniz daha sonra Shopify yöneticinizdeki Taslaklar sayfasından güncelleyebilirsiniz. Taslak siparişiniz için ödeme kabul ettiğinizde Siparişler sayfasında bunun için bir sipariş oluşturulur.

Mevcut bir taslak siparişi çoğaltma

Taslak sipariş oluşturmak için Shopify yöneticinizde mevcut bir taslak siparişi çoğaltabilirsiniz.

Adımlar:

Siparişinizi yeni bir taslak olarak kaydederseniz bunu daha sonra Shopify yöneticinizdeki Taslaklar sayfasından güncelleyebilirsiniz. Taslak siparişinizin ödemesini kabul ettiğinizde bunun için Siparişler sayfasında bir sipariş oluşturulur.

Taslak siparişe ürün ekleme

Taslak siparişinize ürünler ve ürün paketleri ekleyebilirsiniz.

Ayrıca, envanterin diğer müşteriler tarafından satın alınmayacağından emin olmak için taslak siparişteki ürünleri rezerve etmeyi tercih edebilirsiniz.

Adımlar:

Taslak siparişteki ürünleri rezerve etme

Bir taslak sipariş için ürünleri rezerve ettiğinizde bu envanter birimleri Kullanılamaz envanter durumuna geçer ve diğer müşteriler tarafından satın alınamaz. Rezerve ettiğiniz ürünler, söz konusu taslak siparişe ayrılır. Ürünleri rezerve etmezseniz bu adetler Kullanılabilir envanter durumunda kalır ve diğer müşteriler tarafından satın alınabilir. Envanter durumları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bir ürünü rezerve etmek için envanter takibinin, söz konusu ürün için etkinleştirilmiş olması gerekir.

Adımlar:

Taslak siparişe indirim ekleme

Bir taslak siparişe indirim uygulamak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

Taslak siparişe indirim uygulama hakkında daha fazla bilgi edinin.

Taslak siparişe kargo ekleme

Mevcut sipariş kargo gerektiriyorsa önceden ayarlanmış bir kargo ücreti seçebilir, özel ücret oluşturabilir veya yerel teslimatı ya da mağazadan teslimi seçebilirsiniz.

Konum bazlı kargo ücreti kullanmak için öncelikle taslak siparişe bir müşteri ve kargo adresi eklemeniz gerekir. Bir müşteri ekledikten sonra mağazanızın kargo ayarlarındaki kargo ücretleri arasından seçim yapabilirsiniz.

Adımlar:

Taslak siparişe etiket ekleme

Etiket ekleyerek siparişlerinizi kaydedilmiş, ödenmiş ve gönderilmiş olup olmadıkları dışındaki kategorilere göre de düzenleyebilirsiniz. Siparişleri etikete göre filtreleyebilir, ardından söz konusu etiket için sipariş görünümünü kaydedip bu siparişlere gelecekte daha hızlı erişebilirsiniz.

Adımlar:

Taslak siparişlere vergi ekleme veya siparişteki vergileri kaldırma

Varsayılan olarak taslak siparişlere, mağazanızın vergi ayarlarına ve müşterinin kargo adresine göre ödenmesi gereken vergiler dahildir. Kayıtlı bir kargo adresiniz yoksa vergiler, sizinkinin yerine müşterinin fatura adresine göre hesaplanır.

Adımlar:

Taslak siparişe müşteri ekleme, siparişteki müşterileri değiştirme veya kaldırma

Bir taslak siparişe müşteri ekleyebilir, siparişteki müşteri bilgilerini değiştirebilir veya müşteriyi siparişten kaldırebilirsiniz.

Taslak siparişe müşteri ekleme

Taslak siparişe yeni veya mevcut bir müşteriyi ekleyebilirsiniz. Mevcut sipariş için konum bazlı bir kargo ücreti kullanmak istiyorsanız bir müşteri eklemeniz gerekir.

Adımlar:

Müşterilerin iletişim bilgilerini değiştirme

Bir taslak siparişteki müşteri bilgilerini değiştirebilirsiniz.

Adımlar:

Bir müşteriyi taslak siparişten kaldırma

Bir müşteriyi taslak siparişten kaldırabilirsiniz. Bu işlem, müşteriyi Shopify yöneticinizdeki müşteri listesinden kaldırmaz.

Adımlar:

Bir taslak siparişte ödemesi daha sonra yapılacak ödemeler için ödeme vadelerini belirleme

Ödeme şartları, bir siparişin ödemesi için son tarih belirlemenizi olanak sağlar. Taslak siparişlerde ödeme şartları oluşturabilir veya Ödeme beklemede durumuna sahip mevcut siparişlere ekleyebilirsiniz.

Ödeme şartlarını ayarlarken aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapabilirsiniz:

 • Makbuzda ödeme yapılması gerekir: Faturayı müşterinize gönderdiğiniz tarihi ödemenin son tarihi olarak ayarlamak için bu seçeneği kullanın.
 • Gönderim sırasında ödeme: Ödeme vadesini, siparişte yer alan tüm ürünleri gönderdiğiniz tarih olarak ayarlamak için bu seçeneği kullanın.
 • Net şart: Ödemenin vade tarihi, sorun tarihten itibaren belirtilen gün sayısı içinde ayarlanacak şekilde ayarlamak üzere bu seçeneği kullanın. Örneğin, 30 gün içinde'yi seçebilirsiniz ve ödeme son tarihi, düzenlenen tarihten 30 gün sonra olarak ayarlanır. Varsayılan olarak, sorun tarihi geçerli tarihe ayarlanır, ancak net bir terim seçeneği kullandıktan sonra sorun tarihini değiştirebilirsiniz.
 • Sabit şart: Ödeme son tarihini belirli bir tarihte olarak ayarlamak için bu seçeneği kullanın.

Siparişin ödemesi son tarihe kadar ödenmezse sipariş durumu Vadesi geçmiş olur.

Ödeme şartlarını ayarladıktan sonra fatura gönderebilir veya sipariş için ödeme kabul edebilirsiniz.

Adımlar:

Taslak siparişlerdeki yerel para birimi

Uluslararası satış yapmak için International'ı kullanıyorsanız yerel para birimi, fiyatlandırma, gümrük vergileri ve diğer vergiler, siparişle ilişkili pazara göre belirlenir.

Siparişle ilişkili pazar, müşterinin kargo adresine göre belirlenir. Siparişe müşteri eklediğinizde fiyatlandırma güncellenir ve müşterinizin yerel para birimi görüntülenir.

Mağaza para biriminden farklı bir yerel para biriminin görüntülendiği taslak siparişlerde döviz kuru, taslak siparişi oluşturduğunuz sırada hesaplanır. Bu kur sabittir ve döviz kurunda değişiklik olup olmadığına bakılmaksızın faturada kullanılır. Bununla birlikte, siparişi taslak olarak kaydeder ve daha sonra düzenlersiniz siparişin tamamı, düzenleme sırasında geçerli olan döviz kuru kullanılarak güncellenir.

Taslak sipariş için farklı fiyatlandırma ve para birimi kullanmak istiyorsanız fiyatlandırmayı değiştirin ve siparişte pazarı değiştirmenin, aşağıda sıralanan etkilerini gözden geçirin:

 • Vergiler ürün fiyatlarına dahil edilebilir veya fiyatların dışında tutulabilir. Örneğin, vergiler ABD pazarındaki siparişler için fiyatlara dahil edilmezken Almanya pazarındaki siparişlerde fiyatlara dahil edilebilir.
 • Vergi oranları, pazarlar arasında değişiklik gösterir. Bir müşteri, kargo adresini pazar dışındaki bir adresle değiştirirse müşterinin kargo adresi için doğru vergi oranı tahsil edilir ancak siparişte bulunan, vergi dahil veya hariç olarak ayarlanmış olan pazar değişmeden kalır.
 • Bir pazardaki döviz kurlarını belirlemek için üçüncü taraf bir hizmet kullanıyorsanız siparişteki fiyatlandırma, hizmetin döviz kuruna göre belirlenir. Bununla birlikte, Shopify Payments'ın ödemenizi hesaplamak için kullandığı oran, Shopify'da seçilen pazara göre belirlenir. Bu nedenle, sipariş için tahsil edilen tutar, ödeme olarak aldığınız tutardan farklı olabilir. Daha fazla bilgi için para birimi dönüşümleri ve döviz kurları bölümüne bakın.
 • Üreticinin Tavsiye Ettiği Perakende Satış Fiyatı (MSRP): Bir müşterinin pazarında bir ürünü tavsiye edilen fiyatla satıyorsanız pazarları değiştirmeniz ve alternatif bir pazar fiyatı kullanmanız halinde sözleşmeyi ihlal etmiş olabilirsiniz.

Bir siparişin pazarını değiştirme

Shopify International'ı kullanıyorsanız ve siparişinizin fiyatlandırmasını ve para birimini değiştirmek istiyorsanız fiyatlandırmayı değiştirmeniz gerekir. Siparişinizin Pazar bölümü, yalnızca birincil pazarınız dışında bir pazar etkinleştirildiğinde gösterilir. Belirli bir pazar fiyatlandırmasına geçmek istiyorsanız bu pazarı ve pazar için yerel para birimini etkinleştirmeniz gerekir.

Fiyatlandırmayı değiştirmeden önce, fiyatlandırmayı değiştirmenin etkilerini gözden geçirmeyi unutmayın.

Adımlar:

Sipariş fiyatlandırması, siparişte aşağıdaki özel değişiklikleri yaptığınız durumlar haricinde, müşterinin yerel para biriminde gösterilir:

 • Özel bir satır öğesi veya sipariş indirimi eklerseniz İndirim değeri mağazanın para biriminde görüntülenir.
 • Özel kargo fiyatı eklersiniz Fiyat, mağazanın para biriminde görüntülenir.
 • Özel bir ürün eklersiniz Fiyat, mağazanın para biriminde görüntülenir.

Bu özel değişiklikleri yaptıktan sonra bu değişiklikler siparişte, müşterinin yerel para biriminde görüntülenir.

Bir taslak siparişi silme

Taslak siparişleri, siparişin açık veya tamamlanmış olup olmadığından bağımsız olarak silebilirsiniz. Tamamlanmış bir taslak siparişi sildiğinizde, taslaktan oluşturulan sipariş silinmez.

Adımlar:

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene