Siparişleri CSV dosyasına aktarma

Tüm sipariş bilgilerinizin yer aldığı geniş bir genel bakışı görmek için Shopify yöneticinizin Siparişler sayfasından siparişlerinizin virgülle ayrılmış değerler (CSV) hesap tablosunu dışa aktarabilirsiniz.

Siparişleri dışa aktar

Siparişleri işlem geçmişleri ile birlikte aktarabilir veya yalnızca siparişlerinizin işlem geçmişlerini aktarabilirsiniz. CSV dosyanıza dahil edilen işlem geçmişleri yalnızca kaydedilen ödemelerin verilerini içerir. Dışa aktarılan işlem geçmişlerinize yetkilendirme verileri dahil edilmez.

Adımlar:

  1. Siparişlerinizi sıralayıp filtreleyin.

  2. Siparişler sayfasında Dışa aktar'a tıklayın.

  3. Siparişleri dışa aktarın penceresinde:

  4. Sipariş hakkındaki tüm bilgileri indirmek istiyorsanız Siparişleri dışa aktar'a tıklayın. Yalnızca işlem bilgilerinizi indirmek istiyorsanız İşlem geçmişlerini dışa aktar'a tıklayın.

Sipariş dışa aktarma CSV dosyasının yapısı

Aşağıdaki tabloda, siparişleri dışa aktardığınızda oluşturulacak CSV dosyasının biçimi açıklanmaktadır.

Siparişinizin CSV dosyasında birden fazla satır öğesi olan siparişlerin ek satır öğeleri, ayrı satırlarda gösterilir. Aynı siparişte birden fazla ürünün satın alındığını belirtmek için alanların çoğu boş bırakılmıştır.

Sipariş dışa aktarma csv dosyasındaki her bir üstbilginin açıklaması
Üstbilgi Tanım
Name Mağaza yöneticinizde görünen şekliyle sipariş numarasıdır.
Phone Müşterinin telefon numarasıdır.
Email Müşterinin e-posta adresidir.
Financial Status Siparişin ödenme, yetkilendirilme, geri ödemesinin yapılma vb. durumudur.
Paid at Sipariş için ödemenin kaydedildiği tarihtir.
Fulfillment Status Siparişin gönderildiğini veya hâlâ beklemede olduğunu belirten durumdur.
Fulfilled at Sipariş için gönderimin tamamlandığı tarihtir.
Accepts Marketing Müşterinin, mağazanızdan pazarlama bilgileri almayı kabul edip etmeme durumudur.
Currency Sipariş tarihinde mağazanızda kullanılan para birimi.
Subtotal Kargo ücreti ve vergiler eklenmeden önceki sipariş alt toplamıdır.
Shipping Sipariş için toplam kargo ücretidir.
Taxes Siparişte ücreti alınan vergi tutarıdır.
Total Siparişin toplam ücretidir.
Discount Code Siparişe uygulanan indirim kodudur.
Discount Amount Siparişe uygulanan indirim tutarıdır.
Shipping Method Siparişi kargolamak için kullanılan kargo yöntemidir.
Created at Müşterinin siparişi tamamladığı tarihtir.
Lineitem quantity Satır öğesi (ürünler menünüzden sunulan ürün/varyasyon) adedidir.
Lineitem name Satır öğesinin adıdır.
Lineitem price Satır öğesinin fiyatıdır.
Lineitem compare at price Satır öğesinin fiyata göre karşılaştırmasıdır.
Lineitem SKU Satır öğesi SKU'sudur.
Lineitem requires shipping Siparişteki satır öğesinin kargo gerektirip gerektirmediği bilgisidir.
Lineitem taxable Satır öğesinin vergiye tabi olup olmadığı bilgisidir.
Lineitem fulfillment status Satır öğesinin gönderilip gönderilmeme durumudur.
Billing Name Girilmişse müşterinin fatura adresinden alınan ad ve soyadı bilgisidir. Girilmemişse müşterinin hesabından alınan ad ve soyadı bilgisidir.
Billing Street Fatura adresi için girilen sokak adıdır.
Billing Address1 Fatura adresinin ilk satırının tamamıdır. Örneğin, 151 Karaca Sk.
Billing Address2 Fatura adresinin ikinci satırının tamamıdır. Örneğin, Zemin kat. Bu sütun genellikle boştur.
Billing Company Müşterinin şirket adıdır. Bu sütun genellikle boştur.
Billing City Müşterinin fatura adresindeki şehirdir.
Billing Zip Müşterinin fatura adresindeki posta kodudur.
Billing Province Müşterinin fatura adresindeki eyaletin veya ilin kodudur.
Billing Province Name Müşterinin fatura adresindeki eyaletin veya ilin adıdır.
Billing Country Müşterinin fatura adresindeki ülkedir.
Billing Phone Müşterinin faturasındaki telefon numarasıdır.
Shipping Name Müşterinin adı ve soyadıdır.
Shipping Street Kargo adresi için girilen sokak adıdır.
Shipping Address1 Kargo adresinin ilk satırının tamamıdır. Örneğin, 151 Karaca Sk.
Shipping Address2 Kargo adresinin ikinci satırının tamamıdır. Örneğin, Zemin kat. Bu sütun genellikle boştur.
Shipping Company Müşterinin şirket adıdır. Bu sütun genellikle boştur.
Shipping City Müşterinin kargo adresindeki şehirdir.
Shipping Zip Müşterinin kargo adresindeki posta kodudur.
Shipping Province Müşterinin kargo adresindeki eyaletin veya ilin kodudur.
Shipping Province Name Müşterinin kargo adresindeki eyaletin veya ilin adıdır.
Shipping Country Müşterinin kargo adresindeki ülkedir.
Shipping Phone Müşterinin kargosundaki telefon numarasıdır.
Notes Siparişe dahil edilen notlardır.
Note Attributes Tüm sipariş notu özellik değerleridir.
Cancelled at Siparişin iptal edildiği tarih ve saattir.
Payment Method Siparişin ödenme şekli. Bir siparişte birden fazla Ödeme Yöntemi olabilir. Birden fazla girişler boşluk, + işareti ve başka bir boşluk eklenerek ayrılır.
Payment Reference İşlemin ödeme kimliğidir. Bu numara, mağaza yöneticinizde görüntülenmez.
Payment ID Müşteri ödeme sayfasında ödeme yaptığında bazı ödeme sağlayıcıları tarafından oluşturulan benzersiz bir kimlik. Ödeme Kimliği, sipariş zaman akışında görüntülenir. Shopify ile ödeme sağlayıcınız arasındaki sipariş bilgilerini eşleştirmek için bu kimliği kullanın. Bir siparişte birden fazla Ödeme Kimliği olabilir. Birden fazla girişler boşluk, + işareti ve başka bir boşluk eklenerek ayrılır.
Refunded Amount Siparişe uygulanan para iadesi tutarıdır.
Vendor Satır öğesi ürününün satıcısıdır.
Outstanding Balance Ödemenin tamamı yapılmamışsa sipariş için borçlu olunan tutardır. Bu sütun, yalnızca mağazanızda POS satış kanalı kurulmuşsa görüntülenir.
Employee Siparişin satışını yapan çalışanın adıdır.
Location Siparişin satışını yapan POS'un konumudur.
Device ID Siparişin satışını yapmak için kullanılan POS'un cihaz kimliğidir.
Id Sipariş numarası.
Tags Siparişle ilişkili etiketlerdir.
Risk Level Siparişin risk düzeyidir.
Source Sipariş kaynağıdır. Örneğin, web, taslak sipariş, POS.
Lineitem discount Satır öğesine uygulanan toplam indirimdir.
Tax # Name Satır vergisinin adıdır. En fazla beş satır vergisi kullanılabilir.
Tax # Value Satır vergisinde ücreti alınan verginin parasal tutarıdır.
Phone Müşterinin telefon numarasıdır.

İşlem geçmişi CSV dosyasının yapısı

Aşağıdaki tabloda, siparişlerinizin işlem geçmişlerini dışa aktardığınızda oluşturulacak CSV dosyasının biçimi açıklanmaktadır.

Bir işlem geçmişi dışa aktarma csv dosyasındaki her bir üstbilginin açıklaması
Üstbilgi Tanım
Order İşlemin ödeme kimliğidir. Bu numara, ödeme sağlayıcınız tarafından kullanılabilir ancak genellikle mağaza yöneticinizde görüntülenmez.
Name İşlemle ilişkili sipariş numarasıdır. Bu numara, Siparişler sayfanızda gösterilen sipariş numarasıdır.
Kind İşlem türüdür. İşlemin satış, para iadesi veya yetkilendirme türünde olduğunu belirtir.
Gateway İşlemi işleyen ödeme sağlayıcısıdır.
Created At Y-A-G, saat ve UTC/GMT ile olan saat dilimi farkı şeklinde sunulan işlem tarihidir.
Status İşlemin başarılı mı başarısız mı olduğunu belirtir.
Amount İşlem tutarıdır.
Currency İşlemin işlendiği para birimidir.
Card Type Varsa kullanılan kredi kartının markasıdır.

orders CSV dosyanızı düzenlemek için metin düzenleyicisi kullanın

Hesap tablosu programınız yoksa CSV dosyalarınızı bir metin düzenleyicisi kullanarak düzenleyebilirsiniz.

Çoğu bilgisayarda CSV dosyalarını açabilen metin düzenleyicileri vardır. CSV dosyanızı düzenlemek ve dosyada hata ayıklamak için Atom veya Sublime Text gibi bir program da kullanabilirsiniz.

CSV dosyanızı bir metin düzenleyicisinde biçimlendirirken aşağıdaki hususlara dikkat edin:

  • Sütun başlıklarının virgüllerle ayrılması gerekir (örneğin, First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
  • Etiketler listesinin tırnak işaretleriyle başlayıp bitmesi gerekir (örneğin, "tag1,tag2,tag3").
  • Etiketler büyük/küçük harf duyarlı değildir.
  • Farklı kayıtların satır sonlarıyla ayrılması gerekir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene