Shopify Ping'i ayarlama

iOS veya Android cihazınıza Shopify Ping'i yükledikten sonra Shopify mağazanız için bir mesajlaşma uygulamasına bağlayabilirsiniz. Müşteriler online mağazanızdan bir görüşme başlatabilir ve Ping'den gönderilen mesajları okuyabilir ve yanıtlayabilirsiniz. Mesajlara yanıt vermek için müsait olduğunuz saatleri ayarlayabilir ve müşterilerin, bir görüşme başlattıklarında gördüğü bir karşılama mesajını özelleştirebilirsiniz.

iOS için Shopify Ping'de Kit ile görüşmeler de başlatabilirsiniz.

Shopify Ping'i kullanmak için gerekenler

Ping'i kullanmak için şunlar gerekir:

 • Bir iOS veya Android mobil cihaz
 • Shopify online mağazası

İzin gereklilikleri

Mağaza personelinize verilen izinler, Shopify Ping'in hangi özelliklerinin kullanılabileceğini belirler. Shopify hesabı sahibi de dahil olmak üzere tüm izinlere sahip personel, tüm Ping özelliklerini kullanabilir. Personel izinleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Personel için Ping'in tüm özelliklerine sınırlı izin erişimi vermek istiyorsanız aşağıdaki izinlere ihtiyaç duyabilirler:

 • Müşteriler
 • Uygulamalar
 • İndirimler
 • Taslak Siparişler
 • Ürünler

Not: Yalnızca tüm izinlere sahip personeller, sohbet kullanılabilirliğini yönetme ve Ping'de Kit'i yönetme ve kullanma erişimine sahiptir.

Ping'i kullanma izinleri
Görev Gerekli izin
Sohbet uygunluğunu yönetme Tüm izinler
Müşterilere yanıt verme ve kaydedilen yanıtları yönetme Müşteriler izni
Ürünleri paylaşma Müşteriler ve ürünler izinleri
İndirim kodu paylaşma veya diğer personellerin paylaştığı indirim kodlarını görüntüleme Müşteriler ve indirimler izinleri
Taslak sipariş oluşturma veya diğer personellerin oluşturduğu taslak siparişleri görüntüleme Müşteriler ve taslak siparişler izinleri
Ping (Kit dahil değil) ile bağlı olan sohbet uygulamalarını yönetme Uygulamalar izni
İndirim kodu paylaşma veya diğer personellerin paylaştığı indirim kodlarını görüntüleme Müşteriler ve indirimler izinleri
Ping'de Kit'i yönetme ve kullanma Tüm izinler (Sınırlı izinlere sahip personel, SMS ile Kit'i kullanabilir)

Shopify Ping'i ayarlama

Adımlar:

 1. Shopify Ping'i aşağıdaki mobil cihazlardan birine yükleyin: - iOS

 2. Ping'de, Shopify hesabınızda oturum açın.

Kit ile iOS için Shopify Ping'i kullanma

Kit, e-posta ve sosyal medya kampanyaları yürütebilen bir dijital pazarlama asistanıdır. Kit, ayrıca online mağazanız için Facebook ve Instagram reklamları da oluşturabilir. iOS için Shopify Ping'i indirdiğinizde Shopify mağazanız için Kit'i yükleyebilirsiniz. Böylece, Ping'i kullanarak onunla iletişim kurabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için Kit bölümüne bakın.

Kit'in yayınlanmadan önce oluşturduğu reklamları ve sosyal medya gönderilerini görüntülemek ve düzenlemek için Ping'i kullanabilirsiniz. Ayrıca, Kit'in pazarlama önerilerini görüntülemek ve bunlara yanıt vermek için de Ping'i kullanabilirsiniz.

Kit'i daha önce kullanmadıysanız Ping'den ayarlayabilirsiniz. Kit'i kullanıyorsanız Ping'i yüklediğinizde iletişim tercihleriniz değişir. Kit için tercih edilen iletişim yöntemi olarak otomatik biçimde Ping seçilir.

Not: Yalnızca tüm izinlere sahip personel, Ping'de Kit'i yönetebilir veya kullanabilir.

Ping'den Kit'i ayarlama

Kit'i ayarladığınızda, mağazanızın Facebook İşletme Sayfasına Kit'i bağlamanız gerekir. Kit'i ayrıca Facebook reklam hesabınıza da bağlayabilirsiniz ve Kit'in önerdiği Facebook Reklamları için kitle oluşturabilirsiniz.

Adımlar:

 1. Ping ana sayfası ekranından Kit'e dokunun.
 2. Get started with Kit (Kit'i kullanmaya başla) seçeneğine dokunun.
 3. Mağazanızın Facebook İşletme Sayfası listeleniyorsa ona dokunun. Aksi takdirde, hesabınızı Kit'e bağlamak üzere Facebook'ta oturum açmak için Yeniden ara'ya, ardından mağazanızın Facebook İşletme Sayfasına dokunun.
 4. Confirm Facebook Page (Facebook Sayfasını onayla) seçeneğine dokunun.
 5. Connect your Facebook Ad Account (Facebook Reklam Hesabınızı bağlayın) seçeneğine dokunun ve ardından Facebook Reklam hesabınızı seçin.
 6. Facebook Hüküm ve Koşullarını kabul edin.
 7. Facebook Reklamlarınız için kitle oluşturmak üzere hedef ülke seçin.

Shopify ping'i sohbet uygulamasına bağlama

Bir sohbet uygulamasını Shopify Ping ile entegre ettiğinizde iOS veya Android cihazınızda Ping'i kullanarak online mağaza ziyaretçilerinin mesajlarını okuyabilir ve yanıtlayabilirsiniz. Ping'i bir sohbet uygulamasıyla entegre etmek için öncelikle sohbet uygulamasını Shopify'da yüklemeniz gerekir.

Ping özelliğini aşağıdaki sohbet uygulamalarından biriyle veya birkaçıyla kullanabilirsiniz:

 • Shopify Sohbet: Müşteriler online mağazanıza göz atarken herhangi bir sayfadan bir görüşme başlatabilir ve siz de Ping'de mesajları okuyup yanıtlayabilirsiniz.
 • Apple Business Chat - Müşteriler iPhone, iPad veya Mac'te gezinirken Mesajlar uygulamasını kullanarak online mağazanızdan görüşme başlatabilirler. Ping'de müşterilerin mesajlarını okuyabilir ve yanıtlayabilirsiniz.
 • Facebook Messenger kanalı - Facebook Messenger kanalını kullanarak müşterilerin doğrudan mesajlardan alışveriş yapmalarını sağlayabilir ve müşteri sorularına yanıt verebilirsiniz.

Ping özelliğini destekleyen bir uygulamayı yükledikten sonra Ping'e bağlayabilirsiniz.

Adımlar:

 1. Mobil cihazınızda, Shopify Ping'in Ana sayfa ekranından uygulamalar simgesine dokunun.

 2. Bağlanmak istediğiniz uygulamanın yanındaki Ekle'ye dokunun. Bir uygulamayı, yalnızca Shopify mağazanız uygulamanın belirli gereksinimlerini karşıladığında ekleyebilirsiniz.

Sohbet müsaitlik durumunuzu belirleme

Sohbet uygulaması ile Shopify Ping'i ayarladığınızda varsayılan olarak mağazanızın sohbet için müsaitlik durumu üzerinde sınırlama yoktur. iOS için Ping'de Mağazanızla bir görüşme başlatan müşterilerin ne zaman yanıt beklemeleri gerektiğini bilmeleri için mağazanızın müsaitlik durumunu ayarlardan belirleyebilirsiniz.

Bu özellik henüz Android için Shopify Ping'de kullanılamıyor.

Adımlar:

 1. iOS için Ping'de, ayarları açmak için dişli simgesine dokunun.

 2. Chat müsaitlik durumu'na dokunun.

 3. Kapatmak için Always available (Her zaman müsait) açma/kapatma düğmesine seçeneğine dokunun.

 4. Müsaitlik durumunuzu değiştirmek istediğiniz her gün için o güne dokunun ve ardından gün için müsaitlik durumunuzu belirleyin:

- O gün için müsaitlik durumunu açmak veya kapatmak için Available (Müsait) açma/kapatma düğmesine dokunun. Düğme kapalı olduğunda mağazanız, o gün herhangi bir zamanda müsait değil olarak görünür. - Mağazanız o gün müsaitse Available all day (Tüm gün müsait) açma/kapatma düğmesini açın veya mağazanızın görüşmeler için müsait olduğu saatleri belirleyin. Mağazanızın müsaitlik durumu için bir başlama zamanı seçmek üzere From (Şu saatten:) alanına dokunun ve bitiş zamanı seçmek için To (Şu saate:) alanına dokunun.

Otomatik karşılama mesajları oluşturma

Bir müşteri, mağazanızda bir görüşme başlattığında otomatik olarak gönderilen karşılama mesajlarını özelleştirebilirsiniz. Böylece, müşteriler ne zaman yanıt beklemeleri gerektiğini bilir. Müsait olduğunuz saatlerde ve olmadığınız saatlerin dışında başlayan görüşmeler için farklı karşılama mesajları ayarlayabilirsiniz.

Adımlar:

 1. iOS için Ping'de, ayarları açmak için dişli simgesine dokunun.

 2. Chat müsaitlik durumu'na dokunun.

 3. Otomatik karşılama mesajlarınızı ekleyin:

- Bir müşteri mağazanızın müsait olduğu saatlerde görüşme başlattığında gönderilen bir otomatik karşılama mesajı eklemek için Available message (Müsaitken mesaj) seçeneğine dokunun. - Bir müşteri mağazanızın müsait olduğu saatler dışında görüşme başlattığında gönderilen bir otomatik karşılama mesajı eklemek için Away message (Uzaktan mesaj) seçeneğine dokunun

 1. Açma/kapatma düğmesine dokunun ve ardından mesaj metnini girin.

 2. Chat müsaitlik durumu ayarlarına geri dönmek istiyorsanız geri okuna dokunun.

Kayıtlı yanıtları oluşturma

iOS için Ping'de müşterilere genellikle gönderdiğiniz iletiler için kullanmak üzere kayıtlı yanıtlar oluşturabilirsiniz. Örneğin, müşteriler genellikle iade veya değişimleri kabul edip etmediğinizi soruyorsa mağazanızın politikasına yönlendiren bağlantının bulunduğu kayıtlı bir yanıt oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz kayıtlı yanıtlara, müşteriye mesaj gönderirken yanıt kısayolu olarak kullandığınız bir ad verin.

Bu özellik henüz Android için Shopify Ping'de kullanılamıyor.

Adımlar:

 1. iOS için Ping de ayarlar simgesine dokunun.
 2. Saved replies (Kaydedilen yanıtlar) seçeneğine dokunun.
 3. Yeni kayıtlı yanıt oluştur'a dokunun.
 4. Kısayol'un altında, kayıtlı yanıtın adını girin. Bu, kayıtlı yanıtı bir müşteriyle görüşmede kullanmak istediğinizde girebileceğiniz kısayoldur. Kısayol için yalnızca tek bir sözcük girebilirsiniz.
 5. Mesaj altında, kayıtlı yanıt metnini girin. Bu, kayıtlı yanıtı kullandığınızda müşterilerin göreceği mesajdır.
 6. Kaydet'e dokunun.

Kaydedilen bir yanıtı kullanmak için görüşme sırasında kısayolu mesaj alanına girin ve ardından görünen yanıta dokunun. Mesajı gerektiğinde düzenleyebilir veya ekleyebilirsiniz ve ardından Gönder'e dokunun.

Kayıtlı bir yanıtı düzenleme veya silme

 1. iOS için Ping de ayarlar simgesine dokunun.
 2. Saved replies (Kaydedilen yanıtlar) seçeneğine dokunun.
 3. Kayıtlı yanıtları yönet'e dokunun.
 4. Yanıtı düzenleme veya silme: - Düzenlemek için yanıta dokunun, gerekli değişiklikleri yapın ve ardından Kaydet'e dokunun.
  • Bir yanıtı silmek için yanıt üzerinde sola kaydırın ve ardından Sil'e dokunun.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene