Shopify Privacy & Compliance uygulaması

Shopify Privacy & Compliance, satıcıların yürürlükteki gizlilik düzenlemelerinin gerekliliklerini karşılamalarına yardımcı olan bir uygulamadır. Bu uygulamayı kullanarak, online mağazada görüntülenmek için aşağıdakilerden herhangi birini ayarlayabilirsiniz:

 • Veri toplamak amacıyla çerezleri kullanmak için ziyaretçilerden onay isteyen bir çerez onayı banner'ı. Bu, Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA), Birleşik Krallık ve İsviçre'deki yasalar tarafından gerekli kılınmıştır.
 • Çerez tercihleri açılır penceresi. Çerez tercihleri iletişim kutusu, tercihleri yönetmek için çerez onayı banner'ına bir bağlantı ekler. Bu sayede bir online mağaza ziyaretçisi, satıcının ne tür verileri toplayabileceğini seçebilir. Ziyaretçilerin onayları ayrıntılı bir şekilde seçebilmesine izin vermek de GDPR ve diğer gizlilik düzenlemeleri tarafından gerekli kılınmıştır.
 • Veri toplamayı devre dışı bırakma sayfası. Veri toplamayı devre dışı bırakma sayfası (kişisel bilgilerimi satmayın ve paylaşmayın sayfası olarak da adlandırılır), online mağaza ziyaretçilerinin kişisel verilerinin satışını veya paylaşılmasını devre dışı bırakmalarına olanak sağlar. Bu devre dışı bırakma sayfası, ABD'deki belirli Eyalet Yasaları tarafından gerekli kılınmıştır. Bu devre dışı bırakma seçeneği, şu eyaletlerde kullanılabilir: Kaliforniya, Virginia Connecticut ve Colorado.

Privacy & Compliance uygulamasını yükleme

Basamak

 1. Shopify App Store'da Privacy & Compliance uygulamasını bulun.
 2. Uygulama listesi sayfasında Uygulama ekle'ye tıklayın.
 3. Shopify yöneticinizde uygulamanın kullanılmasını yetkilendirmek için Uygulamayı yükle'ye tıklayın.

Uygulama yüklendikten sonra, Shopify yöneticinizdeki Uygulamalar sayfasından uygulamayı görüntüleyebilir ve kullanabilirsiniz.

Privacy & Compliance uygulamasını kaldırma

Basamak

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.
 2. Kaldır'a tıklayın.

Privacy & Compliance uygulamasına erişme

Basamak

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.
 2. Uygulamalar ve satış kanalları sayfasında, Privacy & Compliance'a tıklayın.
 3. Uygulamayı aç'a tıklayın.

Çerez onayı banner'ını özelleştirme

Privacy & Compliance uygulamasında, varsayılan metnin kullanıldığı bir çerez onayı banner'ı göstermeyi seçebilir veya bu metni işletmenizin gereksinimlerini karşılayacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Çerez banner'ı için aşağıdaki özelleştirme seçenekleri kullanılabilir:

 • Banner'ın konumu (Banner display [Banner görüntüleme] olarak adlandırılır)
 • Renk (açık, koyu veya özel)
 • İçerik

Hangi özelleştirme düzeyinin sizin için uygun olduğunu seçerken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

 • Varsayılan içerik, yasal gereklilikleri karşılamaya yardımcı olmak üzere oluşturulmuştur ancak işletmeniz veya bölgeniz için geçerli olmayabilir.
 • İşletmeniz için geçerli olduğunu teyit etmek için varsayılan içeriği doğrulamanız ve gerekirse bilgileri düzenlemeniz gerekir.

Varsayılan çerez onayı banner'ını yükleme

Uygulamayı ilk defa kullanıyorsanız önceden oluşturulmuş bir çerez banner'ı yüklemek için aşağıdaki adımları takip edin:

 1. Cookie consent banner (Çerez onayı banner'ı) sayfasında, bir gizlilik politikası oluşturmuş olduğunuzu ve gizlilik politikası URL'nizin doğru olduğunu kontrol edin. Yöneticinizin Settings (Ayarlar) > Policies (Politikalar) bölümünde bir gizlilik politikası oluşturabilirsiniz.
 2. Turn banner on (Banner'ı aç) düğmesine tıklayın.

Varsayılan banner ayarlarına dönme

Değişiklikler yaptıktan sonra başlangıçtaki varsayılan ayarlara geri dönmek isterseniz Actions (İşlemler) bölümüne gidin ve Revert to defaults'a (Varsayılanlara dön) tıklayın. Bunu yaptığınızda çerez banner'ınızın içeriği ile yerleşimi ve tercihler iletişim kutusunun içeriği varsayılan ayarlara geri döndürülür.

Banner önizlemesini görüntüleme

Seçimlerinizin mobil cihazlarda nasıl göründüğünün önizlemesini, ekranın sağ tarafındaki önizleme penceresinden görebilirsiniz. Banner'ın online mağazanızda nasıl görüntülendiğine göz armak için şu adımları uygulayın:

 1. Masaüstü bir cihazda, yaptığınız düzenlemeleri Save (Kaydet) düğmesine tıklayarak kaydedin.
 2. Online mağazada görüntüle'ye tıklayın.

Çerez tercihleri açılır pencereleri

Çerez tercihleri iletişim kutusu, online mağazanızdaki ziyaretçilerin, bilgilerini toplama ve paylaşma yöntemlerinize onay verip vermeyeceklerini seçmesini sağlar. Bu yöntemler; ziyaretçilerin tercihlerini hatırlama, site performansını ölçme ve pazarlamayı kişiselleştirmeyi içerir. Bu, Avrupa Birliği'ndeki GDPR ve diğer gizlilik düzenlemeleri tarafından gerekli kılınmıştır.

Çerez tercihlerinizin bağlantısı, çerez banner'ınıza otomatik olarak eklenir.Bir ziyaretçi bu bağlantıya tıkladığında, seçebileceği bilgi ve çerez türlerinin yer aldığı bir iletişim kutusu görüntülenir. Bu sayfanın varsayılan metninde, bir ziyaretçinin verilerini nasıl kontrol edebileceğiyle ilgili giriş bilgileri yer alır ve ziyaretçiler için Tüm çerezleri kabul et'i seçmenin avantajları açıklanır. Ayrıca, dört çerez kategorisinin açıklamaları bulunur.

Çerez tercihleri iletişim kutunuzun rengi, çerez banner'ınız için seçtiğiniz renkle aynıdır. Tercihler iletişim kutusundaki tüm içerikler düzenlenebilir. Çerez tercihleri iletişim kutusu, online mağaza sayfanızın merkezinde görüntülenir. İletişim kutusunun yerleşimi özelleştirilemez.

Veri toplamayı devre dışı bırakma sayfası

Belirli ABD Eyalet Gizlilik Yasalarının gerekliliklerini karşılamak için ziyaretçilerin, bilgilerinin toplanmasını ve paylaşılmasını sınırlandırabileceği seçenekler içeren bir sayfa görüntüleyebilirsiniz.

Uygulamayı ilk defa kullanıyorsanız bir menü gezinme bağlantısı ekleyerek ve Activate (Etkinleştir) düğmesine tıklayarak, önceden oluşturulmuş bir veri toplamayı devre dışı bırakma sayfası görüntülemeyi seçebilirsiniz. Ayrıca, uygulamanın Data collection opt-out page (Veri toplamayı devre dışı bırakma sayfası) bölümündeki Revert to defaults (Varsayılanlara dön) düğmesini tıklayarak bu sayfanın varsayılan içeriğinde yapılan tüm düzenlemeleri geri alabilirsiniz.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene