CSV dosyalarını kullanma

Bu bölümde size, CSV dosyalarını kullanmayla ilgili genel bir rehberlik sunulmaktadır. CSV dosyalarının ürünler ile kullanımı hakkında ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duyuyorsanız Ürünleri içe ve dışa aktarma bölümüne bakın. CSV dosyalarının envanter ile kullanımı hakkında ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duyuyorsanız CSV dosyası ile envanteri dışa veya içe aktarma bölümüne bakın.

CSV files

CSV stands for comma-separated values, a file format (.csv) for spreadsheets. You can use CSV files to import and export products, customers, inventory, orders (export only), and discounts (export only).

They can be useful in many situations, such as when you are switching to Shopify from another ecommerce platform, need to import a list of customer accounts, or want to upload products by using a spreadsheet.

CSV files might seem intimidating at first, but after you understand their format and how they work, you might decide to use them for a variety of tasks.

Your CSV files must use UTF-8 encoding.

In a CSV file, each entry represents a cell in a spreadsheet, each line represents a new row, and each comma indicates where one entry ends and another one begins.

For example, the entries in this customer CSV file:

look like this in a spreadsheet program:

Import CSV files into Google Sheets

When you export a CSV file from your Shopify admin, it opens as a .csv file in your computer's native text editor. You can also use an alternative text editor, but it's recommended that you use a spreadsheet program to view and edit your CSV files instead.

Steps:

 1. Log in to your Google account.

 2. On the Google Sheets page, click Blank in the Start a new spreadsheet section:

 3. From the Untitled Spreadsheet page, go to File > Import...:

 4. Locate and select the CSV file that you want to edit.

 5. In the Import file dialog, select your preferred options under the Import action, Separator character, and Convert text to numbers and dates sections.

 6. Click Import:

Your CSV will look something like this after you've uploaded it:

From here you can edit your CSV. When you are done, you can export it from Google Sheets as a .csv file.

Export CSV files using Google Sheets

When you are done viewing or editing your CSV file in Google Sheets, you can export it as a .csv file to your computer.

Steps:

 • From your CSV spreadsheet page, go to File > Download as > Comma-separated values (.csv, current sheet):

  Your CSV file will appear in your downloads folder.

CSV dosyanızı düzenlemek için metin düzenleyicisi kullanın

Hesap tablosu programınız yoksa CSV dosyalarınızı bir metin düzenleyicisi kullanarak düzenleyebilirsiniz.

Çoğu bilgisayarda CSV dosyalarını açabilen metin düzenleyicileri vardır. CSV dosyanızı düzenlemek ve dosyada hata ayıklamak için Atom veya Sublime Text gibi bir program da kullanabilirsiniz.

Not: UTF-8 kodlamasının bulunduğu bir CSV dosyası, Shopify'a aktarım veya Shopify'dan aktarım için kullanılabilecek tek dosya biçimidir.

CSV dosyanızı bir metin düzenleyicisinde biçimlendirmek için:

 • Sütun başlıklarının virgüllerle ayrılması gerekir (örneğin, First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • Etiketler listesinin tırnak işaretleriyle başlayıp bitmesi gerekir (örneğin, "tag1,tag2,tag3").
 • Farklı kayıtların satır sonlarıyla ayrılması gerekir.

Gelişmiş: Kargo gerekli ve vergiye tabi varyasyonları içeren CSV ürün içe aktarımları

Çok sayıda ürün için ayarları düzenlemeniz gerekirse toplu güncelleme yapmak isteyebilirsiniz. Bunun için, güncellenmesi gereken ürünleri bir .csv dosyası olarak dışa aktarın ve ardından tabloda gösterilen sütunları düzenleyin:

Varyasyon İçin Kargo Gereklidir Varyasyon somut bir ürünse DOĞRU olarak ayarlayın. Aksi takdirde YANLIŞ olarak ayarlayın veya boş bırakın.
Varyasyon Vergiye Tabidir Varyasyon vergiye tabiyse DOĞRU olarak ayarlayın. Aksi takdirde YANLIŞ olarak ayarlayın veya boş bırakın.
Varyasyon Gramajı

Varyasyon İçin Kargo Gereklidir seçeneği DOĞRU olarak ayarlıysa sıfırdan farklı bir değer girin.

Varyasyon İçin Kargo Gereklidir seçeneği YANLIŞ olarak ayarlı veya boş ise alanı boş bırakın veya sıfır olarak ayarlayın.

.csv dosyanızı düzenlemeyi tamamladığınızda mağazanıza içe aktarın. Aynı tanıtıcıya sahip tüm mevcut ürünleri değiştirin seçeneğini işaretlediğinizden emin olun.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene