Oberlo'da ürünleri fiyatlandırma

Tedarikçilerden ürünleri içe aktardığınızda orijinal fiyatlar da Shopify yöneticinize aktarılır. Bu ürünlerin satışından kar elde etmek için Shopify mağazanızdaki fiyatları artırmanız gerekir. Ürün fiyatlarını manuel olarak belirleyebilir veya ürün fiyatlarını otomatik olarak artırmak için fiyatlandırma kuralları belirleyebilirsiniz.

Stoksuz satış yaptığınız ürünlerin orijinal fiyatı, ürün maliyeti olarak bilinir. Bir sipariş verdiğinizde tedarikçiye yaptığınız ödeme tutarı budur.

Kârlı bir işletme faaliyeti yapmak için ürünlerinizin toplam maliyetini tespit etmeniz ve ardından bu bilgilere göre fiyatları belirlemeniz gerekir. Kâr, müşterinizin ödediği ücret ile ürünün maliyeti arasındaki farktır. Ürün fiyatlandırma stratejileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ürünlerinizi fiyatlandırma sayfasına bakın.

Ürün fiyatlarını manuel olarak ayarlama

Hem Shopify hem de Oberlo'da ürün fiyatlarını manuel olarak belirleyebilirsiniz. Ürünleri Shopify aktarmadan önce ürünlerinizin fiyatlarını Oberlo'da belirleyebilirsiniz. Ürünlerinizi Shopify'a aktardıysanız ürünlerinizin fiyatlarını Shopify'da belirleyebilirsiniz.

Oberlo'da ürün fiyatlarını ayarlama

İçe Aktarma Listesi'ne ürün eklerseniz ürün fiyatlarını Oberlo'da manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

Basamak

 1. Oberlo kontrol panelinizden İçe Aktarma Listesi'ne tıklayın.

 2. Güncellemek istediğiniz ürünün yanında Varyasyonlar sekmesine tıklayın.

 3. Ürün varyasyonlarınızın fiyatlarını ayarlayın:

 • Her bir ürün varyasyonunun fiyatını tek tek değiştirmek istiyorsanız Fiyat sütununda her bir ürün varyasyonun fiyatını değiştirin.

 • Tüm varyasyonlar için aynı fiyatı ayarlamak istiyorsanız Fiyat sütununda, Tümünü Değiştir > Yeni Değer Ayarla'ya tıklayın. Yeni fiyatı girin ve ardından Uygula'ya tıklayın.

Değişiklikleriniz otomatik olarak kaydedilir.

Shopify'da ürün fiyatlarını ayarlama

Ürünlerinizi Oberlo'dan içe aktardıktan sonra Shopify'da ürün fiyatlarını manuel olarak ayarlayın.

Basamak

 1. Shopify yöneticinizden Ürünler > Tüm ürünler'e gidin.

 2. Güncellemek istediğiniz ürünün adına tıklayın.

 3. Varyasyonlar bölümünde, Fiyat sütununa her bir ürün varyasyonunun fiyatını girin ve ardından Kaydet'e tıklayın.

Fiyatlandırma kurallarını kullanarak ürün fiyatlarını ayarlama

Ürünlerinizin fiyatlarını toplu olarak belirlemek için fiyatlandırma kurallarını kullanabilirsiniz. Fiyatlandırma kurallarını, Oberlo ayarlarınızın Fiyatlandırma kuralları bölümünde belirleyebilirsiniz.

Fiyatlandırma kuralı ekleme

Fiyatlandırma kuralı kullanarak tüm ürünlerinizin fiyatlarını ayarlayabilirsiniz. Ekleyebileceğiniz iki farklı türde fiyatlandırma kuralı vardır.

 • Çarpan: Ürün maliyeti belirttiğiniz sayıyla çarpılır. Örneğin, 3 çarpanı ile 2,00 USD ürün maliyeti olan bir ürün, Shopify mağazanızda 6,00 USD olarak fiyatlandırılır.
 • Sabit: Ürün maliyetine sabit bir tutar eklenir. Örneğin, 3 sabit artışla 2,00 USD maliyetinde bir ürün, Shopify mağazanızda 5,00 USD olarak fiyatlandırılır.

Basamak

 1. Oberlo kontrol panelinizden Ayarlar > Fiyatlandırma kuralları'na tıklayın.

 2. Ürün fiyatı bölümünde, Çarpan veya Sabit fiyatlandırma kuralını seçin.

 3. Fiyatlandırma kuralınıza bir tutar ekleyin.

 4. Ayarları kaydet'e tıklayın.

Fiyatlandırma kuralları, yalnızca kuralı oluşturmanızın ardından eklenen ürünler için geçerlidir. İçe Aktarma Listesi'ndeki veya mağazanızda zaten bulunan ürünlere fiyatlandırma kurallarını uygulamak istiyorsanız Apply to existing products (Mevcut ürünlere uygula) seçeneğine tıklayın.

Karşılaştırma fiyatı kuralı ekleme

Shopify mağazanızda ürün satışlarını simüle etmek için bir Karşılaştırma fiyatı ayarlayabilirsiniz. Örneğin, bir ürünün maliyeti 10,00 USD ise ve Ürün fiyatı çarpanını 3 olarak ayarladıysanız bu ürün, online mağazanızda 30 USD olarak listelenir. Karşılaştırma fiyatı çarpanını 6 olarak ayarlarsanız ürün, Shopify mağazanızda 60 USD'den maliyet düşüşü ile birlikte görünür.

Basamak

 1. Oberlo kontrol panelinizden Ayarlar > Fiyatlandırma kuralları'na tıklayın.

 2. Açma/kapatma düğmesine tıklayarak Karşılaştırma fiyatı kurallarınızı ayarlayın seçeneğini etkinleştirin.

 3. Karşılaştırma fiyatı bölümünde Çarpan veya Sabit fiyatlandırma kuralını seçin.

 4. Fiyatlandırma kuralınıza bir tutar ekleyin.

 5. Ayarları kaydet'e tıklayın.

Fiyatlandırma kuralları, yalnızca kuralı oluşturmanızın ardından eklenen ürünler için geçerlidir. İçe Aktarma Listesi'ndeki veya mağazanızda zaten bulunan ürünlere fiyatlandırma kurallarını uygulamak istiyorsanız Apply to existing products (Mevcut ürünlere uygula) seçeneğine tıklayın.

Gelişmiş fiyatlandırma kurallarını ayarlama

Farklı ürün maliyet aralıkları için ürün fiyatlarını belirlemek üzere gelişmiş fiyatlandırma kurallarını kullanabilirsiniz. Farklı ürün maliyetlerine sahip birden fazla farklı ürününüz varsa bu kural takımını kullanabilirsiniz.

Basamak

 1. Oberlo kontrol panelinizden Ayarlar > Fiyatlandırma kuralları'na tıklayın.

 2. Açma/kapatma düğmesine tıklayarak Gelişmiş fiyatlandırma kuralları'nı etkinleştirin.

 3. Bir maliyet aralığı girin ve ardından Ayarları kaydet'e tıklayın. Maliyet aralığının dışındaki tüm maliyetler, Fiyat aralıklarının geri kalanı bölümünde ayarladığınız fiyatlandırma kuralını kullanır.

 4. Kâr payı bölümünde, Çarpan veya Sabit fiyatlandırma kuralını seçin.

 5. Fiyatlandırma kuralınıza bir tutar ekleyin.

 6. İsteğe bağlı: Simüle satış fiyatı ayarlamak için Karşılaştırma fiyatı onay kutusunu işaretleyin.

 7. Ayarları kaydet'e tıklayın.

Fiyatlandırma kuralları, yalnızca kuralı oluşturmanızın ardından eklenen ürünler için geçerlidir. İçe Aktarma Listesi'ndeki veya mağazanızda zaten bulunan ürünlere fiyatlandırma kurallarını uygulamak istiyorsanız Apply to existing products (Mevcut ürünlere uygula) seçeneğine tıklayın.

Ürün fiyatlarınızı biçimlendirme

Ürün fiyatlarınızın nasıl biçimlendirildiğini standartlaştırmak için Sent ata özelliğini kullanabilirsiniz. Örneğin, tüm ürün fiyatlarınızı 0,99 USD ile bitecek şekilde biçimlendirebilirsiniz.

Bu seçenek yalnızca fiyatlandırma kuralları kullanılarak ayarlanmış ürün fiyatları için geçerlidir. Örneğin ürün maliyeti 2,00 USD ise ürün fiyatı çarpanınız 3'tür ve 99 sent atamak için ürün fiyatı, Shopify mağazanız içinde 6,99 USD olarak ayarlanır.

Basamak

 1. Oberlo kontrol panelinizden Ayarlar > Fiyatlandırma kuralları'na tıklayın.

 2. Sent ata onay kutusunu işaretleyin.

 3. Tutarı 0'dan 99'a kadar sent olarak girin ve ardından Ayarları kaydet'e tıklayın.

Otomatik fiyat güncellemelerini devre dışı bırakma

Ürünlerinizin fiyatlarını manuel olarak belirlediyseniz fiyatlandırma kurallarının ürünlerinize otomatik olarak uygulanmamasını sağlamak için otomatik fiyat güncellemelerini devre dışı bırakmanız gerekir.

Basamak

 1. Oberlo kontrol panelinizden Ürünler'e tıklayın.

 2. Güncellemek istediğiniz ürünü seçin.

 3. Açma/kapatma düğmesine tıklayarak Maliyet değiştiğinde fiyatı otomatik olarak güncelle'yi devre dışı bırakın.

Tüm ürünler için otomatik güncellemeleri devre dışı bırakmak üzere:

 1. Oberlo kontrol panelinizden Ayarlar'a tıklayın.

 2. Genel sekmesinde, Otomatik güncellemeler bölümüne gidin.

 3. Maliyet değiştiğinde bölümünde Hiçbir Şey Yapma'yı seçin.

 4. Ayarları kaydet'e tıklayın.

Diğer para birimlerinde satış

Ürünleri başka bir para biriminde satmak istiyorsanız Shopify yöneticinizde para birimini değiştirmeniz gerekir. Oberlo para birimi USD'dir. Oberlo'da ürün ve kargo maliyeti USD olarak gösterilir ve içe aktarılır. Shopify yöneticinizde para biriminizi değiştirirseniz Oberlo'da da değişir. Oberlo para birimlerini dönüştürmek için canlı uluslararası döviz kurları kullanır.

Örneğin, mağaza para biriminizi EUR olarak değiştirir ve AliExpress'ten maliyeti 10,00 USD olan bir ürünü içe aktarsanız Oberlo, ürün fiyatını USD'den EUR'ye dönüştürür ve değerini Oberlo'da 8,24 EUR olarak gösterir.

Shopify Payments'ı kullanıyorsanız birden fazla para biriminde satış yapabilirsiniz. Müşterilerinizin tercih ettiği para birimlerinde alışveriş ve ödeme yapabilir. Daha fazla bilgi için Shopify Payments ile birden fazla para biriminde satış yapma sayfasına bakın.

Basamak

 1. Genel'e tıklayın.

 2. Standartlar ve biçimler bölümünde Para Birimi'ne tıklayın ve yeni bir para birimi seçin.

 3. Kayıtyap ' a tıklayın.

Mağaza para birimini değiştirdikten sonra İçe Aktarma Listesi ve Ürünler sayfalarındaki mevcut ürün fiyatlarınız otomatik olarak dönüştürülmez. Örneğin 10,00 USD, 10,00 EUR olur. Mevcut ürün fiyatlarınızı fiyatlandırma kurallarınıza göre güncellemek ve dönüştürmek için Fiyatlandırma kuralları sayfasında Mevcut ürünlere uygula'ya tıklayın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene