Facebook'ta pazarlama

Doğrudan Shopify'dan Facebook pazarlama faaliyetleri oluşturmak için Shopify'ın Facebook kanalını kullanarak ürünlerinizi Facebook'taki bir katalog ile senkronize edebilirsiniz.

Shopify'da Facebook reklam kampanyaları oluşturabilmeniz için Shopify'ın Facebook satış kanalı içinden Facebook pazarlama ayarlarınızı yapılandırmanız gerekir. Ayarlamayı yaptıktan sonra Shopify yöneticinizin Pazarlama bölümünden Facebook reklam kampanyaları oluşturabilirsiniz.

Shopify'ın Facebook kanalını ayarladıktan sonra Shopify'da aşağıdaki pazarlama faaliyetlerini oluşturabilirsiniz:

Not: COVID-19 salgını döneminde perakende satış mağazalarına destek olmak amacıyla Facebook, uygun perakende satış mağazalarının sunduğu hediye kartlarını yerel müşterilere tanıtmaktadır. Hediye kartı ürünleri ve Facebook arasında bağlantı oluşturmak için Shopify Facebook kanalınızın olması gerekmez.

Bu bölümde

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene