Shopify Audiences raporlama

Shopify Audiences'ın işletmeniz üzerindeki etkisini takip etmek için raporlarda yer alan bilgileri kullanabilirsiniz. Reklam kampanyalarınızın performansını optimize etmenize yardımcı olması için raporlarda yer alan bilgileri kullanın. Raporlarda kullanılan veriler UTC saat dilimine göredir ve günlük olarak güncellenir.

Shopify Audiences raporlarına erişme

Aşağıdaki kitlelerin raporlarına erişebilirsiniz:

Daha düşük satın alma eğilimi, daha yüksek erişim kitleleri Facebook ve Google tarafından oluşturulduğundan bu kitlelerle ilgili raporlar Shopify Audiences uygulamasında bulunmaz. Daha düşük satın alma eğilimi, daha yüksek erişim kitlelerinin raporlarına Facebook Reklamları veya Google Ads yöneticinizden erişebilirsiniz.

Basamak

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulamalar ve satış kanalları sayfasından Shopify Audiences seçeneğine tıklayın.

 3. Uygulamayı aç'a tıklayın.

 4. Genel Bakış'a tıklayın.

 5. Ayrıntılı raporunu görüntülemek istediğiniz kitleye tıklayın.

 6. İsteğe bağlı: Farklı bir tarih aralığı seçmek için tarih seçiciye tıklayın.

 7. İsteğe bağlı: Kitle siparişleri ve satış metrikleri hariç tutulan bağımsız siparişlerin sayısını görüntülemek için Siparişler'in üzerine gelin ve ardından Daha fazla göster'e tıklayın.

 8. İsteğe bağlı: Diğer kitlelerle çakışan siparişleri görüntülemek için Çakışma çözüldü bölümünde Diğer kitleler'e tıklayın.

Shopify Audiences raporlarını anlama

Kitle raporları, Shopify Audiences'ın işletmeniz üzerindeki etkisini anlamanıza yardımcı olabilir. Mümkün olduğunda kitlelerinizin performansını ölçmek için aşağıdaki temel metrikler gösterilir:

 • Siparişler
 • Satış
 • Ortalama sipariş değeri
 • Yeni müşteriler
 • Satılan başlıca ürünler

Herhangi bir sipariş çakışması, sipariş verildiğinde çözülür. Birden fazla kitlede yer alan bir müşteri tarafından sipariş verilirse sipariş ve satış tutarı kitleler arasında eşit olarak bölünür. Örneğin, müşteri 4 kitlede yer alıyorsa ve sipariş verirse her bir kitleye sipariş ve satış tutarının dörtte biri atanır.

Rapordaki metrikler aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Shopify Audiences raporu metrik tanımları
Metrik Tanım
Siparişler Seçilen kitledeki müşterilerin verdiği tahmini sipariş sayısı. Siparişler, bir reklam kampanyası yayınlanırken ve kampanya sonlandıktan 7 gün sonrasına kadar verilirse bu değere dahil edilir.
Satış Seçilen kitledeki müşterilerin verdiği siparişlerden elde edilen tahmini satış tutarı. Satışlar, bir reklam kampanyası yayınlanırken ve kampanya sonlandıktan 7 gün sonrasına kadar gerçekleştiyse bu değere dahil edilir.

Satış değeri şu formülle hesaplanır: Satış = brüt satışlar (hediye kartı satışları hariç) - indirimler - para iadeleri + vergiler + kargo ücretleri
Ortalama sipariş değeri Satış miktarının seçilen kitledeki müşterilerin verdiği tahmini sipariş sayısına bölünmesiyle elde edilen değer. Siparişler ve satışlar, bir reklam kampanyası yayınlanırken ve kampanya sonlandıktan 7 gün sonrasına kadar verilirse bu değere dahil edilir.
Yeni müşteriler Seçilen kitlede bulunan ve mağazanıza gelen yeni müşterilerin tahmini sayısı.
Satılan başlıca ürünler Seçilen kitledeki müşteriler tarafından en çok satın alınan ürünler.

Siparişle ilişkilendirme

Dışa aktarılan kitleleri kullanan reklam kampanyalarınız hakkında performans raporları sağlamak için benzersiz bir ilişkilendirme modeli kullanılır. Kitle performansı, mağazanızdaki siparişlerdeki müşteri e-posta adresinin, bir reklam sunulduktan sonra ürünlerinizi satın almış olabilecek dışa aktarılan kitlelerdeki alıcıların e-posta adresleriyle eşleştirilerek izlenir. Reklam izlemenin tipik sınırlamalarından (ör. cihazlar arası izleme) kaçınmak için raporlarda reklamı görüntüleme veya reklama tıklama ilişkilendirme modeli kullanılmaz.

Dışa aktarılan listede bulunan bir alıcı, söz konusu kitle listesini kullanan reklamlar yayınlanırken ve reklam kampanyası sonlandıktan 7 gün sonrasına kadar sipariş verdiğinde, sipariş kitleyle ilişkilendirilir.

Dışa aktarılan bir kitlede bulunan alıcı tarafından sipariş verilmiş ancak alıcı büyük olasılıkla reklamınızı gördüğü için siparişi vermemişse sipariş kitleyle ilişkilendirilmez. Bu siparişler bağlantısız siparişler olarak adlandırılır ve Shopify Audiences raporlarından erişilebilir. Bağlantısız siparişler, kitledeki alıcıların, bir reklam kampanyasında söz konusu kitle hedeflenmese bile bu kitlenin verebileceği siparişlerin sayısı hakkında tahmin sağlamak için istatistiksel örnekleme yoluyla hesaplanır.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene