Shopify Audiences'taki kitleleri kullanma

Shopify Audiences uygulamasını ayarlayıp bir reklam platformuna bağladıktan sonra, kitleler otomatik olarak oluşturulur ve reklam hesabınıza aktarılır. Shopify Audiences uygulaması, reklam kampanyalarınızda kullanabileceğiniz hedefe dayalı birkaç kitle türü oluşturur ve dışa aktarır.

Shopify Audiences uygulaması kitleleri nasıl oluşturur?

Shopify Audiences uygulaması, kitle adı verilen potansiyel müşterilerin listesini oluşturmak için mağazanızın verileri ve özellikleri tarafından desteklenen algoritmaları kullanır. Kitleler, mağazanızdan satın alım yapma olasılıklarına göre potansiyel müşterileri içerir.

Kitleyi reklam kampanyalarınızda kullanma

Kitleyi reklam kampanyasında kullanmak için Facebook Reklamları veya Google Ads gibi dijital reklam platformunda kampanya oluştururken hedef olarak belirtilen kitleyi seçin. Kitleye filtre uygulamak istiyorsanız bu işlemi dijital reklam platformunda yapabilirsiniz.

Aşağıdaki platformlarda reklam kampanyalarında kitleleri kullanabilirsiniz:

  • Facebook
  • Instagram
  • Google Arama
  • Google Shopping
  • Gmail
  • YouTube
  • Google Görüntülü Reklam Ağı

Reklam kampanyaları oluşturmak için kitleleri kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için dijital reklam platformunun belgelerine bakın:

Oluşturulan kitlelere güncelleme yapma

Hedef kitle etkin bir kampanyada kullanılıyorsa en iyi reklam performansının sağlanmasına yardımcı olmak için her 7 günde bir potansiyel müşterilerin listesi otomatik olarak güncellenir. 7 günlük dönem, kitlenin son güncellendiği gün başlar. Kampanyalarınız, güncellemelerin gerçekleştirilmesinden etkilenmez.

Kitle, etkin bir reklam kampanyasında kullanılmıyorsa listede güncelleme yapılmaz. Kitleyi, son güncelleme tarihinden 7 günden fazla süre geçtikten sonra etkin bir kampanyada kullanmaya başlarsınız kitle, 24 saat içinde güncellenir ve 7 günlük güncelleme dönemi başlar.

Kitle türleri

Shopify Audiences uygulaması, aşağıdaki kitle listesi türlerini oluşturur:

Daha yüksek satın alma eğilimi, daha düşük erişim kitleleri

Daha yüksek satın alma eğilimi, daha düşük erişim kitlesi, en yüksek sıralamalı potansiyel müşteri listesini içerir ve en alt düzey pazarlama hunisi reklam kampanyalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Orta düzeyde satın alma eğilimi, orta düzeyde erişim kitleleri

Orta düzeyde satın alma eğilimi, orta düzeyde erişim kitlesi, genişletilmiş erişim amacıyla daha büyük bir potansiyel müşteri listesini içerir ve orta düzeyde pazarlama hunisi reklam kampanyalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Daha düşük satın alma eğilimi, daha yüksek erişim kitleleri

Daha düşük satın alma eğilimi, daha yüksek erişim kitlesi, daha büyük bir potansiyel müşteri listesini içerir ve en üst düzey pazarlama hunisi reklam kampanyalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Facebook veya Google, Daha yüksek satın alma eğilimi, daha düşük erişim kitlesini bir kaynak olarak kullanarak benzer ya da yakın kitle oluşturur.

Facebook Reklamları için daha düşük satın alma eğilimi, daha yüksek erişim kitleleri

Facebook Reklamları için Daha düşük satın alma eğilimi, daha yüksek erişim kitlesi, Facebook'un kaynak olarak Daha yüksek satın alma eğilimi, daha düşük erişim kitlesini kullanarak oluşturduğu benzer kitledir. Shopify Audiences uygulamasının benzer kitlelerdeki potansiyel müşterilerin kimliklerine erişimi yoktur.

Shopify Audiences, aşağıdaki özelliklere sahip Facebook benzer kitlesi oluşturur:

  • Kitle, ABD ve Kanada'daki Facebook kullanıcılarının %3'ünü içerir.
  • Kitlenin tahmini büyüklüğü 9,1 milyondur.

Google Ads için daha düşük satın alma eğilimi, daha yüksek erişim kitleleri

Google Ads için Daha düşük satın alma eğilimi, daha yüksek erişim kitlesi, Google'ın kaynak olarak Daha yüksek satın alma eğilimi, daha düşük erişim kitlesini kullanarak oluşturduğu benzer segment kitlesidir. Shopify Audiences uygulamasının benzer segment kitlelerdeki potansiyel müşterilerin kimliklerine erişimi yoktur.

Daha yüksek satın alma eğilimi, daha düşük erişim kitlesi Google Ads hesabınıza aktarıldığında Google, benzer segmenti tüm olası bölgelerle birlikte otomatik olarak oluşturur. İstediğiniz konumlar için kitle boyutuna ilişkin bir tahmin almak amacıyla reklam kampanyanızı oluştururken coğrafi konum kısıtlamaları uygulayabilirsiniz.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene