Müşteri raporları

Mağazanız Shopify, Advanced Shopify veya Shopify Plus planına sahipse müşterilerinizle ilgili ayrıntılı raporlara erişebilirsiniz. Aşağıdaki raporlarla, ortalama sipariş sayısı, ortalama sipariş toplamları ve beklenen satın alım değeri de dahil olmak üzere müşterilerinizle ilgili faydalı bilgiler elde edebilirsiniz:

 • Zaman içinde müşteriler
 • İlk kez gelen ve geri dönmüş müşteri satışlarının karşılaştırması
 • Konuma göre müşteriler
 • Geri dönmüş müşteriler
 • Tek seferlik müşteriler

Mağazanız Advanced Shopify veya Shopify Plus planı kapsamındaysa aşağıdaki raporlara da erişebilirsiniz:

 • Risk altındaki müşteriler
 • Sadık müşteriler

Müşteri raporları oluşturulma biçimi nedeniyle, son 12 saat içinde mağazanızdaki tüm faaliyetleri göstermeyebilir. Bununla birlikte, İlk kez gelen ve geri dönmüş müşteri satışlarının karşılaştırması raporunu açtığınızda veriler güncellenir, bu işlem aşağı yukarı birkaç saniye sürer. Yeni verileri göstermesi için raporu yeniden açabilir veya yenileyebilirsiniz.

Müşteri raporları 250.000 müşteri ile sınırlıdır. 250.000'den fazla müşteriyle ilgili müşteri verilerine erişmeniz gerekiyorsa Google Analytics'i ayarlayıp kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için Google Analytics ile çalışma bölümüne gidin. Bununla birlikte, Shopify yöneticinizdeki Müşteriler sayfasından tüm müşterilerinizi dışa aktarabilirsiniz.

Müşteri raporlarındaki veriler yalnızca seçilen zaman aralığında verilmiş siparişleri değil, rapordaki yeni müşterilerin tüm sipariş geçmişini dikkate alır. Örneğin, yalnızca Kasım ayına ait bir rapor görüntülediğinizde, Kasım ayından gelen yeni bir müşteri Aralık ayında ikinci satın alım işlemini gerçekleştirse bile sürekli müşteri olarak gösterilir.

Müşteri raporlarınızı görüntüleme

Adımlar:

 1. Müşteriler bölümünde, görmek istediğiniz rapora tıklayın.

Zaman içinde müşteriler

Zaman içinde müşteriler raporu kaç müşterinin mağazanızdan sipariş vermiş olduğunu gösterir.

Verilerin nasıl gruplandırıldığını kontrol etmek için Gruplama ölçütü: açılır menüsünden bir zaman birimi seçebilirsiniz.

Her iki müşteri türü de mevcut olduğunda rapor tablosu, her bir zaman birimi için iki satır gösterir. Bu satırlardan biri ilk kez gelen müşteriler için, diğeri ise geri dönmüş müşteriler içindir. İlk kez gelen müşteri mağazanızdan ilk siparişini veren müşteridir. Geri dönmüş müşteri, sipariş veren ve sipariş geçmişi zaten en az bir sipariş içeren müşteridir.

Her bir zaman birimi için aşağıdaki verileri görebilirsiniz:

 • Bu süre içinde sipariş veren yeni (ilk kez gelen) müşterilerin sayısıdır. Böyle bir müşteri grubu genellikle yeni müşteriler topluluğu olarak adlandırılır.
 • Bu süre içinde sipariş veren geri dönmüş müşterilerin sayısı.

İlk kez gelen ve geri dönmüş müşteri satışlarının karşılaştırması

İlk kez gelen ve geri dönmüş müşteri satışlarının karşılaştırması raporu, ilk kez gelen ve geri dönmüş müşteriler tarafından verilen siparişlerin değerini gösterir.

Saat, gün, hafta, ay, üç aylık dönem, yıl, günün saati, haftanın günü veya yılın ayı gibi toplam satışları görüntülemek istediğiniz zaman birimini seçmek için Gruplama ölçütü seçeneğine tıklayabilirsiniz. Zaman birimi toplam satışların nasıl gruplandırıldığını belirler.

Her iki müşteri türü de mevcut olduğunda rapor tablosu, her bir zaman birimi için iki satır gösterir. Bu satırlardan biri ilk kez gelen müşteriler için, diğeri ise geri dönmüş müşteriler içindir. İlk kez gelen müşteri mağazanızdan ilk siparişini veren müşteridir. Geri dönmüş müşteri, sipariş veren ve sipariş geçmişi zaten en az bir sipariş içeren müşteridir.

Her bir zaman birimi için aşağıdaki verileri görebilirsiniz:

 • her bir müşteri grubu tarafından verilen siparişlerin sayısı
 • her bir müşteri grubu tarafından verilen siparişlerin (toplam satışlar) değeri.

Konuma göre müşteriler

Konuma göre müşteriler raporunda yeni müşterilerin verileri coğrafi konuma göre düzenlenerek gösterilir. Yeni müşteriler, Shopify yöneticinizdeki varsayılan adreslerinde belirtilen coğrafi konuma göre düzenlenir.

Her bir coğrafi bölge için şunları görürsünüz:

 • seçilen zaman diliminde ilk siparişini veren yeni müşterilerin sayısı
 • bu müşterilerin ilk siparişlerinden bu yana verdikleri toplam sipariş sayısı
 • vergiler, indirimler, kargo ve herhangi bir para iadesi de dahil olmak üzere söz konusu müşterilerin harcadıkları toplam tutar

Bugüne kadar siparişler ve Bugüne kadarki toplam harcama değerleri yalnızca seçilen zaman diliminde verilen siparişlere değil, rapordaki yeni müşterilerin tüm sipariş geçmişine dayanır.

Geri dönmüş müşteriler

Geri dönmüş müşteriler raporu, sipariş geçmişi iki veya daha fazla sipariş içeren tüm müşterilerinizle ilgili verileri gösterir.

Her bir müşteri için aşağıdaki ayrıntıları görebilirsiniz:

 • isim
 • e-posta adresi
 • en son sipariş verdiğinde pazarlama iletişimini kabul edip etmediği
 • ilk siparişin tarihi
 • en son siparişin tarihi
 • verilen siparişlerin sayısı
 • ortalama sipariş değeri
 • vergiler, indirimler, kargo ve herhangi bir para iadesi de dahil olmak üzere söz konusu müşterilerin harcadıkları toplam tutar

Tek seferlik müşteriler

Tek seferlik müşteriler raporu, sipariş geçmişi yalnızca bir sipariş içeren tüm müşterilerinizle ilgili verileri gösterir.

Her bir müşteri için aşağıdaki ayrıntıları görebilirsiniz:

 • isim
 • e-posta adresi
 • en son sipariş verdiğinde pazarlama iletişimini kabul edip etmediği
 • ilk siparişin tarihi.
 • verilen siparişlerin sayısı, yani 1
 • vergiler, indirimler, kargo ve herhangi bir para iadesi de dahil olmak üzere siparişin değeri

Risk altındaki müşteriler

Risk altındaki müşteriler raporuna yalnızca mağazanız Advanced Shopify veya Shopify Plus planında bulunuyorsa erişebilirsiniz.

Risk altındaki müşteriler raporu, geri dönmüş ancak risk altında olan tüm müşterilerinizle ilgili verileri gösterir.

Müşterinin mağazanızdan başka bir sipariş verme olasılığının orta derecede olduğu tahmin ediliyorsa ancak müşteri bir süredir sipariş vermemişse risk altındadır.

Shopify, bir müşterinin sonraki 90 gün içinde bir ürünü satın almak için geri dönme olasılığını belirlemek için bir makine öğrenim modeli kullanır.

Müşterilerinizden hangilerinin risk altında olduğunu bilerek pazarlama çalışmalarınızı özelleştirebilir veya hedefleyebilirsiniz. Örneğin, risk altındaki müşterilerinize sizden tekrar satın alım yapmaya teşvik etmek için indirim sunabilirsiniz.

Raporda her bir müşteri için aşağıdaki ayrıntıları görebilirsiniz:

 • isim
 • e-posta adresi
 • en son sipariş verdiğinde pazarlama iletişimini kabul edip etmediği
 • ilk siparişin tarihi
 • en son siparişin tarihi.
 • verilen siparişlerin sayısı
 • ortalama sipariş değeri
 • vergiler, indirimler, kargo ve herhangi bir para iadesi de dahil olmak üzere söz konusu müşterilerin harcadıkları toplam tutar

Sadık müşteriler

Sadık müşteriler raporuna yalnızca mağazanız Advanced Shopify veya Shopify Plus planında bulunuyorsa erişebilirsiniz.

Sadık müşteriler raporu, geri dönmüş ve sadık olan tüm müşterilerinizle ilgili verileri gösterir.

Müşterinin mağazanızdan başka bir sipariş verme olasılığının yüksek olduğu tahmin ediliyorsa ve müşteri ortalama müşteriden daha fazla sipariş vermişse sadıktır. Bu, pazarlama çalışmalarınızda faydalı olabilir. Örneğin, yüksek marjlı ürünlerinizi sadık müşterilerinize pazarlamak etkili bir yaklaşım olabilir.

Her bir müşteri için aşağıdaki ayrıntıları görebilirsiniz:

 • isim
 • e-posta adresi
 • en son sipariş verdiğinde pazarlama iletişimini kabul edip etmediği
 • ilk siparişin tarihi
 • en son siparişin tarihi.
 • verilen siparişlerin sayısı
 • ortalama sipariş değeri
 • vergiler, indirimler, kargo ve herhangi bir para iadesi de dahil olmak üzere söz konusu müşterilerin harcadıkları toplam tutar

Müşteriler raporlarını özelleştirme

Mağazanız Advanced Shopify veya Shopify Plus planına sahipse, müşterilerinize ilişkin raporları özelleştirmek için filtreleme ve düzenleme özelliklerini kullanabilirsiniz.

Yerine göre kullanılabilen bazı filtrelere ve sütunlara ilişkin örnek aşağıdadır.

Müşteri raporlarındaki filtreler

Müşteri

 • Müşteri e-postası: Bir müşteriyle ilişkili e-posta adresi.
 • Müşteri adı: Bir müşterinin adı ve soyadı.

Müşteri özellikleri

 • Pazarlama iletişimini kabul ediyor: Müşterilerin en son siparişlerini verdiklerinde pazarlama iletişimini kabul edip etmediği.
 • Tek seferlik: Sipariş geçmişi yalnızca bir sipariş içeren müşteriler.
 • Geri dönüyor: Sipariş geçmişi birden fazla sipariş içeren müşteriler.

Müşteri segmenti

 • Risk altında: Sürekli müşteri olup geri dönme olasılığının orta düzeyde olduğu tahmin edilen ancak bir süredir sipariş vermeyen müşteriler.
 • Pasif: Başka bir satın alım yapmak için geri dönme olasılığı düşük olan müşteriler.
 • Sadık: Geri dönme olasılığının yüksek olduğu tahmin edilen ve ortalama müşteriden daha fazla sipariş vermiş olan sürekli müşteriler.
 • Potansiyele sahip: Geri dönüp sadık bir müşteri olma olasılığının yüksek olduğu tahmin edilen müşteriler.

Konum

 • Şehir/Ülke/Bölge: Müşterilerin Shopify yöneticinizdeki varsayılan adreslerine göre şehir, ülke ve bölgesi.

Müşteri raporlarındaki sütunlar

Müşteri

 • Müşteri e-postası: Bir müşteriyle ilişkili e-posta adresi.
 • Müşteri adı: Bir müşterinin adı ve soyadı.
 • Müşteriler: Seçilen zaman diliminde sipariş veren tek seferlik ve sürekli müşterilerin toplam sayısı.

Müşteri özellikleri

 • Pazarlama iletişimini kabul ediyor: Müşterilerin en son siparişlerini verdiklerinde pazarlama iletişimini kabul edip etmediği.
 • Tek seferlik: Sipariş geçmişi yalnızca bir sipariş içeren müşteriler.
 • Geri dönüyor: Sipariş geçmişi birden fazla sipariş içeren müşteriler.

Müşteri segmenti

 • Risk altında: Sürekli müşteri olup geri dönme olasılığının orta düzeyde olduğu tahmin edilen ancak bir süredir sipariş vermeyen müşteriler.
 • Pasif: Başka bir satın alım yapmak için geri dönme olasılığı düşük olan müşteriler.
 • Sadık: Geri dönme olasılığının yüksek olduğu tahmin edilen ve ortalama müşteriden daha fazla sipariş vermiş olan sürekli müşteriler.
 • Potansiyele sahip: Geri dönüp sadık bir müşteri olma olasılığının yüksek olduğu tahmin edilen müşteriler.

İlk sipariş

 • İlk sipariş (gün/ay/hafta/yıl): Müşterinin ilk siparişinin tarihi.

Son sipariş

 • Son sipariş (gün/ay/hafta/yıl): Müşterinin son siparişinin tarihi.

Konum

 • Şehir/Ülke/Bölge: Müşterilerin Shopify yöneticinizdeki varsayılan adreslerine göre şehir, ülke ve bölgesi.

Sipariş

 • Ortalama sipariş değeri: İlk siparişlerinden bu yana müşterilerin siparişlerinin ortalama değeri. Yeni müşterilerin siparişlerinin toplam değerini yeni müşterilerin siparişlerinin toplam sayısına bölerek hesaplanır. Toplam sipariş değeri, para iadelerinden önce vergileri ve kargoyu içerir. Toplam sipariş sayısı yalnızca hediye kartlarından oluşan siparişleri içermez.

Siparişler

 • Bugüne kadarki toplam harcama: Vergiler, indirimler, kargo ve para iadeleri de dahil olmak üzere bir müşterinin harcadığı toplam tutar. Örneğin, bir müşterinin mağazanızdan 50 USD değerinde 2 adet ürün sipariş ettiğini, vergi ödemediğini, ürünlerden birini %10 indirimli aldığını, kargoya 10 USD harcadığını ve kargonun gecikmesi sebebiyle 7 USD para iadesi aldığını varsayalım. Bu örnekte, Bugüne kadarki toplam harcama tutarı 50 + 45 + 10 -7 olarak hesaplanır ve toplam tutar $98 şeklinde gösterilir.
 • Bugüne kadar siparişler: İlk siparişlerinden bu yana yeni müşteri müşterilerin siparişlerinin toplam sayısı.

Zaman

 • Gün/Ay/Hafta: Siparişin günü, ayı ve haftası.

Örnek özelleştirme: Geri dönmüş müşterilere yönelik e-posta kampanyası hedefleme

Geri dönmüş müşterileri başka bir satın alım yapmaya teşvik etmek için e-posta kampanyası kullanmak istiyorsanız, Geri dönmüş müşteriler raporunuzu yalnızca pazarlama iletişimini kabul eden geri dönmüş müşterileri gösterecek şekilde özelleştirebilirsiniz.

Bu örnek için rapor oluşturmak üzere:

 1. Müşteriler bölümünde Geri dönmüş müşteriler'e tıklayın.

 2. Geri dönmüş müşteriler raporunda Filtreleri yönet'e tıklayın.

 3. Filtre ekle'ye tıklayın.

 4. Pazarlama iletişimini kabul ediyor'u seçin, ardından Arama'da Evet'i seçin.

 5. Filtreleri uygula seçeneğine tıklayın.

Rapor artık pazarlama iletişimini kabul eden geri dönmüş müşterilerle sınırlıdır.

Daha sonra raporu bir CSV dosyasına aktarabilirsiniz ve e-posta kampanyanız için dosyadaki tüm e-posta adreslerini kullanabilirsiniz.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene