Finans raporları

Finans raporlarınızda, işletmenizle ilgili temel finansal bilgileri inceleyebilirsiniz.

Raporlar sayfasında, Kategoriler > Finans'a göre filtreleyerek finans raporlarının listesini görebilirsiniz. Özete erişmek ve daha ayrıntılı finans raporları bulmak için Özet rapora tıklayın.

Bu finans raporunu açtığınızda veriler güncellenir, bu işlem aşağı yukarı 1 dakika sürer. Daha yeni veriler görüntülemek için raporu yeniden açabilir veya yenileyebilirsiniz.

Faturalar ve ücretler

Shopify hesabınızdaki faturalarınız ve ücretleriniz hakkında bilgi almak istiyorsanız hesap geçmişinizi Shopify yöneticinizdeki Faturalandırma sayfasının Faturalar bölümünde görüntüleyebilirsiniz.

Raporlar sayfasındaki finans kategorisi filtresi

Raporlar sayfasında, Kategoriler > Finans'a göre filtreleyerek finans raporlarının listesine erişebilirsiniz. Raporlar listesinde Özet rapor sayfasına ve diğer temel raporlara erişebilirsiniz.

Toplam satış raporu, dönemdeki siparişlerin sayısını gösterir ve siparişleri işlemlere (ör. satış, iade ve kargo tutarları) ayırır.

Ödemeler raporu, hem ödemeler hem de para iadeleri dahil olmak üzere tüm ödeme sağlayıcıları (Shopify Payments, manuel ödemeler, hediye kartları vb.) arasındaki parasal işlemlerin sayısını gösterir. Ödemelere ilişkin ayrıntılı finans raporu, işlemleri ödeme sağlayıcısına göre gruplandırır.

Finans özeti sayfası

Finans özeti sayfası, seçilen zaman dilimi için satış, ödeme, borç ve brüt kâr verilerinize genel bir bakış sağlar. Her bölümün ilgili raporlara bağlantısı vardır.

Finans özeti sayfasını görüntüleme

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Analizler > Raporlar'a gidin.
 2. Kategoriler'e tıklayın.
 3. Raporları yalnızca finans raporlarını gösterecek şekilde filtrelemek için Finans'ı seçin.
 4. Ad sütununda Özet rapora tıklayın.
 5. İsteğe bağlı: Kanal seçip tarih aralığını belirleyin.

Bir kanalı kaldırırsanız kanal listesinde görünmez. Bununla birlikte, Tüm kanallar'ı seçerek kaldırılan kanalın geçmiş verilerini görüntüleyebilirsiniz.

Satışlara genel bakış

Satış bölümü satışlara ilişkin finans raporlarınıza genel bir bakış sağlar. Ayrıca, diğer satış finansmanı raporlarının her biri için bağlantılar vardır:

 • Brüt satışlar raporu
 • İndirim raporu
 • İadeler raporu
 • Net satışlar raporu
 • Kargo raporu
 • Vergi Raporu

Diğer, satışa ilişkin finans raporlarının her biri Satış raporundakibelirli bir metriğe odaklanır.

Ödemelere genel bakış

Ödemeler bölümü, ödemelere ilişkin finans raporlarınıza genel bir bakış sağlar. Ayrıca, müşterilerinizin kullandığı her bir ödeme yöntemi için de ayrı bir ödeme raporuna bağlantı vardır.

Borçlara genel bakış

Borçlar bölümünde, hediye kartı satışlarınıza genel bakış ve seçilen tarih aralığındaki bahşişler gösterilir.

Bu bölümde Hediye kartı satışları, satılan hediye kartlarının görünen değerinden satış sırasında uygulanan indirimlerin çıkarılmasıyla elde edilen hediye kartlarının toplam satışlarını gösterir.

Hediye kartları kalan bakiyesi, satılan veya verilen hediye kartlarının toplam kalan bakiyesini gösterir.

İpuçları, aldığınız bahşişlerin toplam değerini gösterir.

Brüt Kâra genel bakış

Brüt Kâr bölümü, net satışlarınız, maliyetleriniz ve kârınız hakkında genel bir bakış sağlar. Bu bölümde Maliyet kaydı olmadan net satışlar, satışın yapıldığı anda maliyeti kaydedilmemiş net satışları gösterir. Maliyet kaydı ile birlikte net satışlar, satış sırasında maliyeti kaydedilmiş net satışları gösterir. Birlikte bu iki unsur, seçilen tarih aralığındaki toplam Net satışlarınıza eşittir.

Yalnızca Maliyet kaydı ile birlikte net satışlar, Satılan ürünlerin maliyeti raporunuza dahil edilir ve Brüt kârınıza eklenir.

Satışa ilişkin finans raporu

Satışa ilişkin finans raporunda, net satışlar gibi muhasebe işlemlerinizi yaparken büyük olasılıkla ihtiyaç duyacağınız değerler yer alır. Raporda, mağazanızın seçilen zaman diliminde yaptığı her bir satış ve iade işlemi tarihe göre düzenlenerek gösterilir.

Bir siparişte birden fazla ürün bulunuyorsa her bir ürün, kargo ücretleri gibi ayrı bir satış veya iade olarak raporda gösterilir. Siparişin ayrıntılarını sipariş numarasına tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

Finans raporu her bir satış veya iade için şunları gösterir:

Satışlara ilişkin finans raporu terimlerinin açıklaması
  Tanım
Tarih Satış veya iade tarihi.
Sipariş Satış veya iade ile ilişkili sipariş.
Ürün Satış veya iade ile ilişkili ürün.
Brüt satışlar Ürün satış fiyatı x sipariş edilen adet değerine eşittir.

Brüt satışlara indirim, iade, vergi veya kargo dahil edilmez.
İndirimler Ürün indirimi + sepetin tamamına uygulanan indirim için ürünün orantılı payı değerine eşittir.

İndirimler değeri herhangi bir satır öğesi indirimini, sepetin tamamına uygulanan indirim için ürün payıyla birleştirir. İndirimler siparişin verildiği tarihte negatif değer olarak görünür.
İadeler Müşterinin satıcıya iade ettiği malların değeri. İadeler, iade işleminin gerçekleştiği tarihte negatif bir sayı olarak görünür.

İade edilen kargo ücretleri ve vergileri İade sütununda görünmez, ancak Kargo ve Vergiler sütunlarında negatif değer olarak görünür.
Net satışlar Brüt satışlar - indirimler - iadeler değerine eşittir.

Net satışlara kargo ücretleri veya vergiler dahil edilmez. Net satışlar, siparişin verildiği tarihteki bir satış için pozitif bir sayı ve siparişin para iadesinin yapıldığı tarihte iade için negatif bir sayıdır.
Vergiler Satış veya iade ile ilişkili vergiler. Bir siparişin verildiği tarihteki bir satış için pozitif bir sayı ve siparişin para iadesinin yapıldığı tarihte iade için negatif bir sayıdır.
Kargo Satış veya iade ile ilişkili kargo ücretleri. Bir siparişin verildiği tarihteki bir satış için pozitif bir sayı ve siparişin para iadesinin yapıldığı tarihte iade için negatif bir sayıdır.
Toplam satış Brüt satışlar - indirimler - iadeler + vergiler + kargo ücretleri değerine eşittir.

Toplam satış, siparişin verildiği tarihteki bir satış için pozitif bir sayı ve siparişin para iadesinin yapıldığı tarihte iade için negatif bir sayıdır.

İndirimlere ilişkin finans raporu

Bu raporda, ödeme sırasında müşterilerin indirim kodlarını kullanarak faydalandıkları indirimler yer alır. Raporda ayrıca Shopify POS'ta ödeme sırasında uyguladığınız indirimler de yer alır.

Rapor aşağıdaki bilgileri içerir:

İndirimlere ilişkin finans raporu terimlerinin tanımı
  Tanım
Satır öğesi indirimleri Bir siparişte tek bir ürüne uygulanan indirimler.
Sipariş düzeyi indirimleri Bir siparişin tamamına uygulanan indirimler.

İndirimler, Karşılaştırma fiyatları ile ilişkili değildir.

Vergilere ilişkin finans raporu

Vergiler raporu, seçilen zaman diliminde satışlarınıza uygulanan satış vergilerini gösterir.

Raporun her bir satırında verginin türü (eyalet vergisi veya ilçe vergisi gibi), oranı ve seçilen zaman diliminde tahsil edilen toplam vergi tutarı gösterilir.

Rapor, satışların varış yerine göre ülke ve bölgeyi belirler. Bu nedenle, menşe bazlı satış vergisi alanları için de varış yeri bilgileri gösterilebilir. Varış yerini belirlemek için kargo adresi kullanılır. Kargo adresi belirlenemiyorsa fatura adresi kullanılır. Fatura adresi de belirlenemiyorsa POS adresi kullanılır.

Vergilere ilişkin finans raporu terimlerinin tanımı
  Tanım
Kanal Varsa, satışların gerçekleştiği pazaryeri kanalı.
Ülke

Vergi oranının ülkesi.

Kaliforniya gibi menşe bazlı vergi alanları için şu anda, verginin uygulandığı ülke yerine varış yeri gösterilir.

Bölge

Vergi oranının eyaleti veya ilçesi.

Kaliforniya gibi menşe bazlı vergi alanları için şu anda, verginin uygulandığı bölge yerine varış yeri gösterilir.

Ad Vergi oranı adı.
Oran Yüzde cinsinden vergi oranı.
Kanala göre dosyalandı Bir pazaryeri kanalı tarafından sizin adınıza beyan edilen vergiler. Bu sütun için üç olası değer vardır:
 • Beyan edildi, vergileri sizin adınıza beyan etmekten, pazaryeri kanalının sorumlu olduğunu gösterir.
 • Beyan edilmedi, vergileri beyan etmekten, pazaryeri kanalının sorumlu olmadığını gösterir.
 • Belirtilmedi, pazaryeri kanalının sorumluluklarının belirlenemediğini gösterir. Vergileri beyan etmenin, pazaryeri kanalının sorumluluğunda olup olmadığını belirlemek için bu işlemleri inceleyin.
Satış yapmak için bir pazaryeri kanalı kullanılmadıysa satış, Beyan Edilmemiş veya Belirtilmemiş olarak listelenir.
Tutar Seçilen zaman diliminde uygulanan satış vergileri. Örneğin, belirli bir %7 satış vergisinin uygulandığı 100 USD tutarında satışınız varsa, tutar 7,00 USD olarak görünür.

İyileştirilmiş satış vergisi raporunu indirme

İyileştirilmiş satış vergisi raporu, ABD'deki siparişlerinize ait satış ve vergi bilgilerinin ayrıntılı bir özetini gösterir. Analizler > Raporlar > Vergiler bölümünden, satış ve vergi ayrıntılarınızı virgülle ayrılmış değerler (CSV) hesap tablosu halinde dışa aktarabilirsiniz.

Bu CSV dışa aktarımı yalnızca ABD'de Shopify Tax'i kullanan mağazalar tarafından kullanılabilir.

Adımlar:

 • Shopify yöneticinizde Analizler > Raporlar'a gidin.

 • Vergiler raporuna tıklayın. Vergiler raporuna Ayarlar > Vergiler ve Gümrük Vergileri > ABD bölümünden de ulaşabilirsiniz.

 • İsteğe bağlı: Kanal seçip tarih aralığını belirleyin.

 • CSV dosyasını oluşturmak için indirme düğmesine tıklayın.

Not: CSV dışa aktarımı sırasında bir zaman aşımı sorunu yaşarsanız daha kısa bir tarih aralığı seçebilir, sayfayı yenileyebilir veya daha sonra tekrar deneyebilirsiniz.

Ödemelere ilişkin finans raporu

Ödemelere ilişkin finans raporu, seçilen zaman dilimi için mağazanızın ödeme işlemlerini gösterir.

Müşterilerinizin ödemeleri, aşağıdaki unsurlar ortak olarak dikkate alınmak suretiyle işlemlere göre gruplandırılır:

Ödemelere ilişkin finans raporundaki işlemlerin gruplandırılması
  Tanım
Ödeme yöntemi Müşterilerin kullandığı ödeme yöntemi. Bir siparişi ödendi olarak işaretlerseniz ve ödeme yöntemi olarak Diğer seçeneğini belirlerseniz rapor, ödeme yöntemini Manuel olarak gösterir.
Hızlı ödeme Müşterilerin kullandığı Shop Pay veya Apple Pay gibi hızlı ödeme yöntemlerini (varsa) belirtir.
Kredi kartı Varsa müşterilerin kullandığı kredi kartının türüdür.
Satış kanalı Müşterinin sipariş vermek için kullandığı Online Mağaza veya Satın Al Düğmesi gibi kanalın veya uygulamanın adı. Taslak siparişler olarak oluşturulan satışlar için rapor Taslak Siparişleri gösterir. Adı olmayan bir uygulama kullanıldıysa raporda Diğer olarak gösterilir.

Rapor her bir işlem grubu için şunları gösterir:

Ödemelere ilişkin finans raporu terimlerinin tanımları
  Tanım
İşlemler Ödeme işlemlerinin sayısıdır.
Brüt ödemeler Para iadelerinden önce işlemlerle ödenen tutar.
Para iadeleri İşlemler aracılığıyla para iadesi yapılan toplam tutar.
Net ödemeler Ödenen toplam tutar - para iadesi yapılan toplam tutar değerine eşittir.

Ayrıca müşterilerinizin kullandığı her bir ödeme yöntemi için de ödeme raporunuz vardır. Bu ödeme raporlarına erişmek için finans özetinin Ödemeler bölümüne bakabilirsiniz.

İptal edilen ödemeler

Ödeme yetkilendirilir ancak kaydedilmeden önce iptal edilirse, satış raporlarında pozitif bir tutar ve ona karşılık gelen negatif bir tutar görünür. Sipariş verildiği için pozitif tutar görünür. Raporları dengelemek için para iadesi gösterilir. Ancak ödeme almadığınız için ödemelere ilişkin finans raporlarında hiçbir şey görünmez.

Borçlara ilişkin finans raporu

Borçlara ilişkin finans raporu, seçilen kanallar ve tarih aralığı için hediye kartı ürünlerinin satışını ve bahşişleri gösterir.

Borçlar genellikle muhasebe aşamasında özel olarak ele alınmalıdır.

Hediye kartı satış raporu

Hediye kartı satışlarına ilişkin raporda aşağıdaki bilgiler gösterilmektedir:

Hediye kartı satışlarına ilişkin rapor terimlerinin tanımı
  Tanım
Tarih Hediye kartının satıldığı tarih.
Sipariş Satışın sipariş numarası.
Müşteri Müşterinin adı.
Hediye kartı değeri Hediye kartının değeri.
İndirimler Hediye kartının satışına uygulanan indirim.
Toplam satış Hediye kartı değeri - indirimler.

Hediye kartı bakiyesine ilişkin rapor aşağıdaki bilgiler de dahil olmak üzere tüm hediye kartı işlemlerinin günlük bakiyesini gösterir:

Hediye kartları bakiye raporu şartlarının tanımı
  Tanım
Tarih Tarih.
Açılış bakiyesi Gün başında hediye kartlarının başlangıç bakiyesi.
Düzenlenen değer Gün içinde düzenlenen hediye kartlarının değeri.
Satılan değer Gün içinde satılan hediye kartlarının değeri.
Devre dışı bırakılan değer Gün içinde devre dışı bırakılan hediye kartlarının değeri.
Kullanılan değer Gün içinde kullanılan hediye kartı tutarı.
İadesi yapılan değer İlk başta hediye kartıyla ödenen ve daha sonra gün içinde para iadesi yapılan ödemelerin tutarı. Buna başarısız işlemler nedeniyle hediye kartı para iadelerinden alınan tutarlar dahildir.
Ayarlama değeri Şurada kullanılabilir: Shopify Plus
Gün içinde hediye kartlarına yapılan manuel ayarlamaların değeri.
Kapanış bakiyesi Gün sonunda düzenlenen ve satılan tüm hediye kartlarının kapanış bakiyesi.
Net değişiklik Açılış bakiyesi ile kapanış bakiyesi arasındaki fark.

Raporlardaki hediye kartı tutarları

Hediye kartları, raporlarınızda birkaç yerde görünür. Hediye kartlarının kaydedildikleri yeri etkileyen belirli koşullar söz konusudur.

Shopify yöneticinizden hediye kartı düzenlediğinizde:

 • Satış olarak raporlara veya Ana Sayfa kenar çubuğundaki toplam satış sayısına dahil edilmez.

Hediye kartı sattığınızda:

 • Satış raporlarına veya Ana Sayfa kenar çubuğundaki toplam satış sayısına dahil edilmez.
 • Hediye kartı satışları finans raporuna dahil edilir.
 • Hediye kartı için ödenen tutar, Visa veya Nakit gibi müşterinin kullandığı ödeme yönteminin altındaki Ödemeler finans raporuna dahil edilir.

Bir müşteri, mağazanızdan bir şey satın almak için hediye kartı kullandığında:

 • Bu, satış raporlarınıza dahil edilir. Ürünün tam değeri satış olarak talep edilir. Örneğin, 5 TL tutarındaki kısmı hediye kartıyla ödenen 20 TL tutarındaki bir tişört, satışta 20 TL olarak görünür.
 • Hediye kartıyla ödenen veya para iadesi yapılan tutar, hediye kartı girişi olarak Ödemeler finans raporuna dahil edilir.
 • Hediye kartı ile ödenen tutar, hediye kartı bakiyesinden düşülür ve bu işlem Hediye kartları bakiyesi finans raporunda gösterilir.

Bir hediye kartının süresi sona erdiğinde:

 • Hediye kartındaki kalan bakiyenin tamamı, kalan hediye kartı bakiyeniz kapsamında sayılmaya devam eder, bu da Hediye kartları bakiyesi finans raporunda gösterilir.

Bir hediye kartını devre dışı bıraktığınızda:

 • Hediye kartındaki kalan bakiyenin tamamı sıfıra döner ve Hediye kartları bakiyesi finans raporunuzdaki kalan hediye kartı bakiyesinden kaldırılır. Bu düzenleme, kartın devre dışı bırakıldığı tarihten itibaren geçerli olur ve geçmiş verileri etkilemez.
 • Devre dışı bırakılmış değerlerin Hediye kartları bakiyesi raporunuzda görünmesi 24 saati bulabilir.

Bahşişler raporu

Belirlenen süre içinde personelin kazandığı ve online mağaza satış kanalı üzerinden elde ettiğiniz bahşişlerin toplam değeri, Bahşişler raporunda gösterilir.

Bahşişler raporunda yer alan terimlerin tanımı
Sütun Tanım
Satış kanalı Müşterinin bahşiş vermek için kullandığı kanaldır. Mağazada ödenen bahşişler için Point of Sale, online olarak toplanan bahşişler içinse Online Mağaza şeklinde görünür.
Personel adı Bahşişi işleyen personelin adıdır. Online mağazanız üzerinden verilen bahşişler için "Geçerli Değil" ifadesi gösterilir.
İpuçları Bahşiş tutarıdır.

Toplam satışları anlama

Toplam satış değeri brüt satış - indirimler - iadeler + vergiler + kargo ücreti değerine eşittir.

Finans raporlarınızda görünen aynı toplam satış tutarı nakit akışınızı bir bakışta görüntülemek için Shopify Ana Sayfası'nın genel bakış bölümünde de görünür. Toplam satış tutarı iadeleri de içerdiğinden negatif değer olarak görünebilir. Örneğin, bir günde satışlardan daha fazla iade varsa o günün toplam satış tutarı negatif olur.

Satışa ve ödemelere ilişkin finans raporları arasındaki uyuşmazlıklar

Satışa ve Ödemelere ilişkin finans raporlarınızın farklı sayılar göstermesinin birkaç nedeni vardır:

 • Satışa ilişkin finans raporu, verilen siparişlere özgü bilgileri gösterir. Ödemelere ilişkin finans raporu ise müşterilerinizin yaptığı ödemelerle ilgili bilgileri gösterir. Örneğin, müşteriler sipariş vermiş ancak ödeme henüz kaydedilmemiş ise her bir raporda görüntülenen değerler arasında farklılıklar olabilir.

 • Raporlar bir zaman dilimine göre verileri gösterdiğinden, ödemenin yapıldığı tarihten farklı bir zaman diliminde sipariş verilmiş olabilir. Örneğin, müşteriniz Mayıs ayında sipariş vermiş ve ücretini Haziran ayında ödemişse, siparişi Mayıs ayı Satışa ilişkin finans raporunda görünürken ödeme, Haziran ayı Ödemelere ilişkin finans raporunda gösterilir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene