Envanter raporları

Mağazanız Basic Shopify veya daha yüksek bir plan kapsamındaysa envanteriniz hakkında raporlara erişebilirsiniz. Envanterinizin ay sonu anlık görüntüsünü almak ve günlük envanter satış adedini ve yüzdesini takip etmek için envanter raporlarınızı kullanabilirsiniz.

Envanter değişikliklerinin raporlarda görünmesi 12 ila 72 saat sürebilir.

Envanter raporlarını görüntüleme

  1. Envanter bölümünde, görmek istediğiniz rapora tıklayın.

Ay sonu envanteri anlık görüntüsü

Ay sonu envanteri anlık görüntü raporunda, her bir ayın sonunda stokta bulunan her ürün varyasyonunun adedi gösterilir.

Raporda aşağıdaki sütunlar yer alır:

Ay sonu envanteri anlık görüntüsündeki terimlerin tanımı
Dönem Açıklama
Ürün başlığı Ürünün başlığı
Varyasyon başlığı Ürün varyasyonunun başlığı
Varyasyon SKU'su Ürün varyasyonu seçeneği için stok bulundurma birimi kimlik kodu
Bitiş adedi Seçilen dönemin son gününün bitişinde bir ürün varyasyonuna ait izlenebilir envanter adedi (negatif sayılar söz konusu olabilir)

Negatif envanter sayıları

Ay sonu envanteri anlık görüntü raporunun Bitiş adedi sütununda aşağıdaki nedenlerden dolayı negatif sayılar görebilirsiniz:

  • Envanter takibini etkinleştirdiniz ve bir varyasyonu fazla sattınız. Örneğin, bir ürünün envanter adedini günün başında 5 olarak ayarladıysanız ve gün içinde ürün için sekiz sipariş alırsanız başlangıç adedi 5, fazladan üç ürün sattığınız için bitiş adedi -3 olur.

  • Envanter takibi etkin değildir. Envanter takibini etkinleştirmediyseniz varsayılan adet 0 olarak ayarlanır ve her sipariş mevcut ürün sayısını bir azaltır. Örneğin, envanter takibi etkinleştirilmeden mağazanıza yeni bir ürün ekleyip bu ürüne yönelik iki sipariş alırsanız başlangıç adedi 0 ve Bitiş adedi -2 olur.

Envanter takibi hakkında daha fazla bilgi için Envanteri takip etme ve düzenleme bölümüne bakın.

Günlük satılan ortalama envanter

Günlük satılan ortalama envanter raporu, ürün varyasyonuna göre gün başına satılan envanterin ortalama ürün sayısını gösterir.

Raporda aşağıdaki terimler yer alır:

Günlük satılan ortalama envanter raporundaki terimlerin tanımı
Dönem Açıklama
Ürün başlığı Ürünün başlığı
Varyasyon başlığı Ürün varyasyonunun başlığı
Varyasyon SKU'su Ürün varyasyonu seçeneği için stok bulundurma birimi kimlik kodu
Satılan adet Seçilen dönem içinde satılan bir ürün varyasyonunun birim sayısını gösterir (iade, manuel ayarlamalar veya transfer makbuzları gibi envanter düzenlemelerini yansıtmaz)
Bitiş adedi Seçilen dönemin son gününün bitişinde bir ürün varyasyonuna ait izlenebilir envanter adedi (negatif sayılar söz konusu olabilir)
Gün başına satılan adet Seçilen dönem içinde ürün varyasyonundan günlük olarak satılan ortalama ürün sayısını gösterir (satılan adet, dönemdeki gün sayısına bölünür)

Satılan envanter yüzdesi

Satılan envanter yüzdesi raporu, seçilen dönem boyunca toplam başlangıç adedinden satılan her bir varyasyonun envanterinin yüzdesini gösterir. Ürün varyasyonları, yalnızca seçilen dönem içinde veya öncesinde en az bir kez satıldıysa raporda görünür.

Raporda aşağıdaki terimler yer alır:

Stokta envanter yüzdesi raporundaki terimlerin tanımı
Dönem Açıklama
Ürün başlığı Ürünün başlığı
Varyasyon başlığı Ürün varyasyonunun başlığı
Varyasyon SKU'su Ürün varyasyonu seçeneği için stok bulundurma birimi kimlik kodu
Satılan adet Seçilen dönem içinde satılan bir ürün varyasyonunun birim sayısını gösterir (iade, manuel ayarlamalar veya transfer makbuzları gibi envanter düzenlemelerini yansıtmaz)
Başlangıç adedi Bir ürün varyasyonunun seçilen dönemin ilk günündeki adedi (negatif bir sayı olabilir) veya seçili dönem içinde eklenen varyasyonlar için varyasyonun Başlangıç adedi
Satılan yüzde Seçilen dönemde toplam başlangıç adedinden satılan ürün varyasyonunun yüzdesini gösterir (%100'den yüksek, %0'dan düşük veya N/A değerler söz konusu olabilir)

%0'dan düşük veya %100'den yüksek değerler

Aşağıdaki nedenlerden dolayı, Satılan envanter yüzdesi raporunda yer alan Satılan yüzde sütununda %0'dan düşük veya %100'den yüksek değerler görebilirsiniz:

  • Envanter takibini etkinleştirdiniz ve bir varyasyonu fazla sattınız. Örneğin, bir ürünün envanter adedi günün başında 5 ise ve gün içinde ürün için on sipariş alırsanız Satılan yüzde 200% olur.

  • Başlangıç adedi negatiftir. Örneğin, bir ürünün envanter adedi günün başında 10 ise ve gün içinde ürün için 15 sipariş alırsanız, sonraki günün Başlangıç adedi -5 olur. Ürün için ertesi gün stokunu yenilemezseniz ve ürün için iki sipariş daha alırsanız o gün Satılan yüzde -40% olur.

Başlangıç adedi 0 ise N/A değeri alır.

Ürüne göre ABC analizi

Ürüne göre ABC analizi raporu, Shopify planında veya daha yüksek bir planda kullanılabilir.

Rapor, her bir varyasyonun son 28 gün boyunca katkıda bulunduğu gelir yüzdenize göre, her bir ürün varyasyonuna bir sınıf verir. Bir ürünün maliyeti, ürün sınıfı hesaplamasına dahil değildir. Zaman dilimi düzenlenemez ve en güncel bilgileri sağlaması için günlük olarak güncellenir:

  • A-Sınıfı - Gelirinizin %80'ine toplu olarak tekabül eden en çok satan ürünleriniz.
  • B-sınıfı - Gelirinizin sonraki %15'ine toplu olarak tekabül eden ürünler.
  • C-Sınıfı - Gelirinizin kalan %5'ine toplu olarak tekabül eden ürünler.

Bu rapordaki verilerin nasıl kullanılacağı konusunda daha fazla bilgi için ABC analizi'ne bakın.

ABC analiz raporu aşağıdaki sütunları içerir.

ABC analiz raporundaki terimlerin tanımı
Dönem Açıklama
Ürün başlığı Ürünün başlığı
Varyasyon başlığı Ürün varyasyonunun başlığı
Varyasyon SKU'su Ürün varyasyonu seçeneği için stok bulundurma birimi kimlik kodu
Ürün sınıfı Her bir varyasyonun son 28 günde katkıda bulunduğu gelir yüzdenizi göre belirlenen sınıf
Bitiş adedi Seçilen dönemin son gününün bitişinde bir ürün varyasyonuna ait izlenebilir envanter adedi (negatif sayılar söz konusu olabilir)
Toplam değer (maliyet) Satıcı maliyetine göre ürün envanterinin toplam değeri
Toplam değer (fiyat) İndirimler hariç olmak üzere, satış fiyatına göre ürün envanterinin toplam değeri

ABC analiz raporu, hangi ürünlere stok yenilerken öncelik vermeniz ve hangi ürünlere yüksek düzeyde yatırım yapmamanız gerektiğini anlamanıza yardımcı olur. Gelirinizin %80'ini oluşturan ürünleriniz (A sınıfı ürünler) biterse, satışları kaçırabilirsiniz. Gelirinizin yalnızca %5'ini oluşturan ürünleri (C sınıfı ürünler) gereğinden fazla stoklarsanız, depolama maliyetlerine gerekenden daha fazla para harcayabilirsiniz.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene