Sipariş raporları

Sipariş raporları sipariş hacminiz, gönderim, kargo, teslimat ve iadelerinize dair bilgiler sağlar.

Sipariş raporlarınızı görüntüleme

  1. Kategoriler'e tıklayın.
  2. Raporları yalnızca sipariş raporlarını gösterecek şekilde filtrelemek için Siparişler'e tıklayın.

  3. İsteğe bağlı: Seçili bir tarih aralığındaki verileri önceki bir tarih aralığıyla karşılaştırın.

Ürün siparişleri ve iadeleri

Ürün siparişleri ve iadeleri raporu, hangi ürünlerin en çok satanlar olduğunu ve hangi ürünlerin en sık iade edildiğini anlamanıza yardımcı olur. Raporda, seçilen dönem içinde sipariş edilen toplam ürün sayısı ve bunların kaç tanesinin iade edildiği görüntülenir.

Ürün siparişleri ve iadeleri raporunda mevcut rapor bilgileri
Dönem Tanım
Ürün başlığı Seçilen süre içinde sipariş edilen ürünlerin adı.
Sipariş edilen adet Seçilen süre içinde sipariş edilen toplam ürün sayısı.
İade edilen adet Seçilen süre içinde iade edilen ürünlerin toplam sayısı.
İade oranı Seçilen süre içinde sipariş edilen toplam ürün sayısına kıyasla iade edilen öğelerin yüzdesi.

Zaman içinde siparişler

Zaman içinde siparişler, seçilen süre içinde alınan siparişlerin toplam sayısını gösterir.

Zaman içinde siparişler raporunda mevcut rapor bilgileri
Dönem Tanım
Siparişler Seçilen süre içinde alınan siparişlerin toplam sayısı.
Sipariş edilen ortalama birim sayısı Seçilen süre içinde sipariş başına ayrı ürün birimlerinin ortalama sayısı.
Ortalama sipariş değeri Seçilen süre içinde sipariş başına düşen ortalama para tutarı.
İade edilen ürünler Seçilen süre içinde iade edilen ayrı ürün birimlerinin toplam sayısı.

Gönderim, kargo ve teslimat süreleri

Gönderim, kargo ve teslimat süreleri, sipariş makbuzundan müşterinize teslim edilmesine kadar, siparişlerin tüm gönderim süreci boyunca geçen süreyi bildirir. Bu raporda yer alan grafik, seçilen aşamayı her bir saatlik veya günlük tamamlama süresine göre tamamlayan siparişlerin sayısını ve seçilen aşamayı tamamlamak için verilen ortalama (veya tipik) süre miktarını gösterir.

Gönderim, kargo ve teslimat süreleri raporunda mevcut rapor bilgileri
Dönem Tanım
Gönderim süresi Her saatlik veya günlük tamamlama süresi için, verilen zaman aralığında "gönderildi" olarak işaretlenen siparişlerin sayısı, siparişin alındığı zamandan gönderildiği zamana kadar geçen süreyle hesaplanır. Ör. 20 siparişin, alındıktan sonra gönderilmesi bir saatten az sürdüyse.
Kargolanma süresi Her saatlik veya günlük tamamlama süresi için, verilen zaman aralığında "kargoya verildi" olarak işaretlenen siparişlerin sayısı, siparişin alındığı zamandan kargoya verildiği zamana kadar geçen süreyle hesaplanır. Ör. 10 siparişin teslim edilmesi, kargoya verildikleri andan itibaren 1 ve 2 saat arasında sürdüyse.
Teslimat süresi Her saatlik veya günlük tamamlama süresi için, verilen zaman aralığında "teslim edildi" olarak işaretlenen siparişlerin sayısı, siparişin alındığı zamandan teslim edildiği zamana kadar geçen süreyle hesaplanır. Ör. 15 siparişin teslim edilmesi, alındıkları andan itibaren 2 ve 3 gün arasında sürdüyse.

Zaman içinde gönderim

Zaman içinde gönderim raporu, seçilen süre içinde gönderilen, kargoya verilen veya teslim edilen siparişlerin toplam sayısını gösterir.

Zaman içinde gönderim raporunda mevcut rapor bilgileri
Dönem Tanım
Gönderilen siparişler Seçilen süre içinde gönderilen siparişlerin sayısı.
Kargolanan siparişler Seçilen süre içinde kargolanan siparişlerin sayısı.
Teslim edilen siparişler Seçilen süre içinde teslim edilen siparişlerin sayısı.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene