Satış raporları

Zaman içinde, ürüne veya kanala göre satış gibi ölçütlere göre müşterilerinizin siparişleriyle ilgili bilgileri görmek için satış raporlarını kullanabilirsiniz. Point of Sale raporları için Perakende satış raporları sayfasına bakabilirsiniz.

Not: Satış raporları yalnızca, mağazanız Shopify planına veya daha yüksek bir plana sahipse kullanılabilir.

Bu satış raporunu açtığınızda veriler güncellenir, bu işlem aşağı yukarı 1 dakika sürer. Daha yeni veriler görüntülemek için raporu yeniden açabilir veya yenileyebilirsiniz. Bununla birlikte satışların, İndirime göre satış raporuna yansıtılması 12 ila 72 saat sürebilir.

Satış ve iadeler

Satış raporları, satış yaparken ve iadeleri işlerken siz ve müşterileriniz arasında hareket eden ürünlerin değerini takip eder.

Bir müşteri sipariş verdiğinde satış yapılır. Raporlarda siparişteki her bir satır öğesi ve (varsa) kargo ücreti ayrı bir satış ürünü olarak yer alır.

İade, müşterinin ürünleri satın alıp elinde tutmamaya karar verdikten sonra ürünün müşteriden size geri dönmesidir. Para iadesi ile iade birbirinden farklıdır. İade, malların değeriyle ilgilidir, ancak para iadesi, bir iadeyi işlediğinizde müşteriyi gönderdiğiniz ihalenin değeriyle ilgilidir.

Satışlar, satış raporlarınızda yapıldığı gün için olumlu bir değer olarak görünürken iadeler, işleme alındığı gün için negatif değer olarak görünür. Satış raporları açık, arşivlenmiş, iptal edilmiş ve bekleyen siparişlerdeki satış ve iadelerin yanı sıra siparişlere dönüştürülen taslak siparişleri içerir. Satış raporları, silinmiş siparişler veya test siparişlerindeki satışları ve iadeleri içermez.

İptal edilen siparişler

Bir siparişi iptal ettiğinizde bu, oluşturulduğu gün için bir satış olarak ve iptal edildiği gün için bir iade olarak görünür. Bu nedenle toplam satış sayınız söz konusu sipariş için sıfırdır.

Silinen siparişler ve test siparişleri

Satış raporlarına dahil edilmeyen siparişler yalnızca, silinmiş siparişler ve Shopify Payments test modunda kullanılırken verilmiş test siparişleridir.

Satışlar ve ödemelerin karşılaştırması

Satış raporları, siz ve müşterileriniz arasında hareket eden parayı takip etmez. Satış yapıldığında raporlar, aldığınız para tutarını değil, satışta yer alan malların değerini gösterir. Ödeme yöntemlerinizi nasıl ayarladığınıza bağlı olarak asıl ödemeyi daha sonraki bir tarihe kadar alamayabilirsiniz.

Benzer şekilde iadeyi işlerken raporlar, müşteriye verilen para tutarının değil, geri aldığınız malların değerini gösterir.

Not: Ödeme ve para iadesi işlemlerini takip etmek istiyorsanız ödemelere ilişkin finans raporlarını kullanabilirsiniz.

Ters ibrazlar satış raporlarına dahil edilmez.

Satış raporlarınızı görüntüleme

Adımlar:

 1. Satış bölümünde Tümünü göster'e tıklayın.

 2. Görmek istediğiniz satış raporuna tıklayın.

Sıkça kullanılan satış raporu terimleri

Satış raporlarında aşağıdaki terimler ortak olarak kullanılır:

Sıkça kullanılan satış raporu terimleri
İşlem başına birim sayısı Net adet/total_orders değerine eşittir.
Ortalama sipariş değeri Bir personelin satışlarının ortalama değeri.
Siparişler Belirli bir tarihte verilen siparişlerin sayısı.
Brüt satışlar Satış koleksiyonu için ürün fiyatı x adet (vergiler, kargo, indirimler ve iadelerden önce) değerine eşittir. İptal edilmiş, bekleyen ve ödenmemiş siparişler dahildir. Test siparişleri ve silinmiş siparişler dahil değildir.
İndirimler
 • Satış koleksiyonu için satır öğesi indirimi + sipariş düzeyi indirimi payı değerine eşittir.
 • Belirli ürünler, koleksiyonlar veya tüm ürünlerde indirim olarak satışa uygulanan, dolar değerindeki toplam kayıp.
 • Bir siparişteki tüm ürünlere uygulanan indirimler, siparişin satışlarına orantılı olarak uygulanır.
 • Tüm indirimler vergilerden önce uygulanır.
 • İndirimler karşılaştırma fiyatı değil, indirim kodları kullanılarak oluşturulur.
İadeler Bir müşteri tarafından iade edilen malların değeri.
Net satışlar Brüt satışlar - indirimler - iadeler değerine eşittir.
Kargo Kargo ücretleri - kargo indirimleri - para iadesi yapılan kargo tutarları değerine eşittir.
Vergi Siparişlere göre toplam vergi tutarı.
Toplam satış Brüt satışlar - indirimler - iadeler + vergiler + kargo ücretleri değerine eşittir.

Toplam satış, siparişin verildiği tarihteki bir satış için pozitif bir sayı ve siparişin iade edildiği tarihte iade için negatif bir sayı olacaktır.

İptal edilen, bekleyen ve ödenmemiş siparişler, raporlara dahil edilir. Test amaçlı ve silinmiş siparişler ise dahil edilmez.

Ürün ayrıntılarında yapılan değişiklikler

Raporlar, siparişin satış sırasındaki ayrıntılarını kaydeder. Bir ürünü yeniden adlandırma veya farklı bir ürün türü kategorisine ekleme gibi işlemlerle ürün ayrıntılarını değiştirirseniz hem orijinal ürün ayrıntıları hem de değiştirilen ayrıntılar bir raporda görünebilir.

Sonuç olarak, bazen ürünü veya siparişi birden fazla kez listeleyen bir rapora veya belirli satışları içermeyen bir rapora sahip olabilirsiniz. Genellikle bu durum, iki sipariş arasında bir ürün ayrıntısının değiştirilmesinden ve raporun değişiklikten önceki ve sonraki siparişleri içeren bir süreyi kapsamasından kaynaklanır.

Örnek: 1 Haziran'da, Coffee mug with logo başlıklı bir ürünü sattınız. Ertesi gün ürün başlığını Coffee mug - with logo olarak değiştirip 7 Haziran'da başka bir satış yaptınız. 1 Haziran-7 Haziran tarihleri arasındaki dönemi kapsayan bir satış raporunu açtığınızda, ürün başlıkları iki satış tarihinde farklı olduğundan raporun 2 ayrı satırında kahve fincanı siparişi görünür.

Örnek: Online mağazanızda çeşitli mücevher türleri satıyorsunuz. Geçen yıl çeşitli altın ve gümüş yüzükler sattınız, ancak hiçbirinde Ürün türü tanımlanmamıştı. Bu yıl, yüzük koleksiyonlarınızı düzenlemek için bazı ürün türü değerlerini (Gold ve Silver) eklediniz. Ürün türü değerlerinin oluşturulmasından önceki ve sonraki dönemi kapsayan ve yalnızca belirli ürün türlerinizden birine ait yüzükleri (örneğin, Gold) içerecek şekilde filtrelenmiş bir rapor görüntülediğinizde, raporda geçen yılın altın yüzük siparişleri yer almaz. Satış sırasında ürün türü kategorisine ait olmadıkları için bu ürünler rapora eklenmez.

Ayrıntılı satış raporları

Mağazanız Shopify planı veya daha yüksek bir plan kapsamındaysa aşağıdaki satış raporlarına erişebilirsiniz:

 • Zaman içindeki satış
 • Ürüne göre satış
 • Ürün varyasyonu SKU'suna göre satış
 • Ürün satıcısına göre satış
 • İndirime göre satış
 • Trafik yönlendirene göre satış
 • Faturalandırma konumuna göre satışlar
 • Ödeme para birimine göre satış
 • Kanala göre satış
 • Müşteri adına göre satış
 • Zaman içindeki ortalama sipariş değeri

Zaman içindeki satış

Zaman içindeki satış raporunda, sipariş sayısı ve zaman içinde yaptığınız toplam satışlar görünür.

Verilerin nasıl gruplandırıldığını kontrol etmek için Gruplama ölçütü: açılır menüsünden bir zaman birimi seçebilirsiniz.

Satış raporlarında kullanılan birkaç ortak terim vardır.

Aya göre satış

Not: Bu rapor, Zaman içindeki satış raporu ile değiştirilir ve artık Satış bölümünde gösterilmez.

Aya göre satış raporunda, siparişlerin sayısı ve her ay yaptığınız toplam satış görünür.

Satış raporlarında kullanılan birkaç ortak terim vardır. Bu rapor ek olarak aşağıdaki terimleri kullanır:

Aya göre satış raporundaki ek terimler
Ay Siparişlerin verildiği ay.

Güne göre satış

Not: Bu rapor, Zaman içindeki satış raporu ile değiştirilir ve artık Satış bölümünde gösterilmez.

Güne göre satış raporunda, siparişlerin sayısı ve her gün yaptığınız toplam satış görünür.

Satış raporlarında kullanılan birkaç ortak terim vardır. Bu rapor ek olarak aşağıdaki terimleri kullanır:

Güne göre satış raporundaki ek terimler
Gün Siparişlerin verildiği gün.

Ürüne göre satış

Ürüne göre satış raporunda, ürünlerinizin toplam satışlarının dökümü görünür ancak kargo detayları yer almaz.

Bir siparişte birden fazla ürün bulunup tek bir kargo ücreti alınabileceğinden rapora kargo detayları dahil edilmez. Raporlama amaçlı olarak, kargo ücretleri siparişteki ürünler arasında bölüştürülemez.

Kargo tutarları rapordan filtrelendiği için bu raporda gösterilen vergiye kargoyla ilgili vergiler dahil değildir.

Satış raporlarında kullanılan birkaç ortak terim vardır. Bu rapor ek olarak aşağıdaki terimleri kullanır:

Ürüne göre satış raporundaki ek terimler
Ürün satıcısı Üçüncü bir taraftan satın aldığınız ürünün satıcısı.
Ürün türü Sattığınız ürünün türü. Örneğin, şapka, gömlek veya ayakkabı.
Ürün başlığı Ürününüzün adı.
Net adet Satılan ürünlerin sayısı - iade edilen ürünlerin sayısı değerine eşittir.

Bazı durumlarda, ürün alanlarındaki veriler (Ürün türü veya Ürün başlığı gibi) tire (—) olarak gösterilir. Bu, sipariş sırasında veriler mevcut olmadığında gerçekleşir.

Benzer şekilde, iki sipariş arasında bu verilerin herhangi biri değiştirilirse rapor, tanımlayıcı bilgiler tam olarak aynı olmadığı için aynı ürün için birden fazla satır gösterebilir. Raporlarda her zaman sipariş zamanındaki orijinal değerler görünür.

Saate göre satış

Not: Bu rapor, Zaman içindeki satış raporu ile değiştirilir ve artık Satış bölümünde gösterilmez.

Saate göre satış raporunda, gün boyunca saate göre satış dökümü görünür.

Satış raporlarında kullanılan birkaç ortak terim vardır. Bu rapor ek olarak aşağıdaki terimleri kullanır:

Saate göre satış raporundaki ek terimler
Saat Siparişlerin verildiği saat.

Ürün varyasyonu SKU'suna göre satış

Ürün varyasyonu SKU'suna göre satış raporunda, en çok satan ürünlerinize ait brüt satışların dökümü, Ürüne göre satış raporuna göre daha ayrıntılı düzeyde şekilde (ancak söz konusu ürünlerin kargo masrafı görünmez).

Bir siparişte birden fazla ürün bulunup tek bir kargo ücreti alınabileceğinden rapora kargo detayları dahil edilmez. Raporlama amaçlı olarak, kargo ücretleri siparişteki ürünler arasında bölüştürülemez.

Satış raporlarında kullanılan birkaç ortak terim vardır. Bu rapor ek olarak aşağıdaki terimleri kullanır:

Ürün varyasyonu SKU'suna göre satış raporundaki ek terimler
Ürün başlığı Ürününüzün adı.
Varyasyon başlığı Ürün varyasyonunun adı.
Varyasyon SKU'su Ürün varyasyonunun kimlik kodu.
Net adet Satılan ürünlerin sayısı - iade edilen ürünlerin sayısı değerine eşittir.

Ürün satıcısına göre satış

Ürün satıcısına göre satış raporunda satıcılarınız ve her bir satıcı tarafından sağlanan ürünler gösterilir.

Satış raporlarında kullanılan birkaç ortak terim vardır. Bu rapor ek olarak aşağıdaki terimleri kullanır:

Ürün satıcısına göre satış raporundaki ek terimler
Ürün satıcısı Ürünü sağlayan satıcının adı. Satıcının sağladığı ürünlerin listesini görmek için satıcının adına tıklayın.
Net adet Satılan ürünlerin sayısı - iade edilen ürünlerin sayısı değerine eşittir.

İndirime göre satış

İndirime göre satış raporunda satışlarınız, otomatik indirim adı veya indirim kodu gibi indirimin adına göre gruplandırılarak gösterilir. Bu rapor, indirim kodlarınızın ne sıklıkta uygulandığını ve en çok hangi indirimlerin satışa dönüştüğünü görmenize yardımcı olur.

Bu rapor mağazanızın saat diliminden bağımsız olarak 1 Mayıs 2017, 00:00'dan (UTC) sonra yaptığınız satışlara ilişkin bilgileri toplar ve içerir.

Satışların İndirime göre satış raporuna yansıtılması 12 ila 72 saat sürebilir.

Bu raporda aşağıdaki terimler kullanılır:

İndirime göre satış raporundaki ek terimler
Ad İndirim yöneticide oluşturulduğunda girilen ad.
İndirim uygulandı İndirimin ödeme sayfasında otomatik olarak veya bir kod girerek uygulanma biçimi.
İndirim türü Yüzde, sabit tutar, ücretsiz kargo veya X satın alın Y edinin.
İndirim kodu İndirim yaptırmak için uygulanan kod.
Otomatik indirim başlığı Otomatik olarak uygulanan indirimin adı.
Siparişler İndirimin uygulandığı siparişlerin sayısı.
Komut dosyası indirimleri Script Editor uygulaması tarafından çalıştırılan bir komut dosyasının sonucunda elde edilen ürün indirimlerinin değeri.

Bu sütun yalnızca Shopify Plus kullanıyorsanız gösterilir. Komut dosyası indirim tutarlarının siparişe uygulanması için indirim kodunun da siparişte kullanılmış olması gerekir.
Kargo Kargo indirimi hariç kargo tutarı.
Kargo komut dosyası indirimleri Script Editor uygulaması tarafından çalıştırılan bir komut dosyasının sonucunda elde edilen ürün indirimlerinin değeri.

Bu sütun yalnızca Shopify Plus kullanıyorsanız gösterilir. Komut dosyası indirim tutarlarının siparişe uygulanması için indirim kodunun da siparişte kullanılmış olması gerekir.
Kargo indirimleri Kargo indiriminin değeri.

Komut dosyası indirimlerinin dahil edilmediği indirimler, İndirim kodu oluşturun sayfasında oluşturduğunuz indirim kodlarına bağlıdır. İndirimlerinizi oluşturma hakkında daha fazla bilgi için İndirim kodları oluşturma sayfasına bakınız.

Bu rapordaki satış tutarlarının toplamı, bir siparişteki yalnızca indirimli ürünleri değil, toplam sipariş değerlerini içerir.

Örneğin, bir müşteri tek siparişte 20 USD karşılığında tişört ve 10 USD karşılığında şapka alır. Müşteri yalnızca tişört fiyatını 5 USD azaltan bir indirim kodu kullanır. Bu siparişin brüt satışları 30 USD, net satışları ise 25 USD olarak bildirilir.

Trafik yönlendirene göre satış

Trafik yönlendirene göre satış raporunda satışlarınız, müşterilerinizin geldiği belirli siteye göre gösterilir.

Satış raporlarında kullanılan birkaç ortak terim vardır. Bu rapor ek olarak aşağıdaki terimleri kullanır:

Trafik yönlendirene göre satış raporundaki ek terimler
Trafik yönlendiren kaynağı

Sipariş veren müşterinin online mağazanıza nasıl ulaştığını gösterir. Olası değerler şunlardır:

 • Doğrudan: Müşteri, mağazanızın URL'sini tarayıcıya girdi.
 • Arama: Müşteri, bir arama motorunun sonuç sayfasından mağazanıza tıkladı.
 • E-posta: Müşteri, mağazanızın bir e-postadaki bağlantısına tıkladı.
 • Sosyal: Müşteri, sosyal medyadaki bir bağlantıya tıkladı.
 • Bilinmiyor: Yönlendiren kaynağı yukarıdaki durumlardan birine uymuyor.
Trafik yönlendiren barındırıcısı

Yönlendirenin bulunduğu site. Örneğin, yönlendiren kaynağının Arama olduğu www.google.com ve yönlendiren kaynağının E-posta olduğu outlook.live.com.

Doğrudan kaynaklar için yönlendiren belirlenemiyorsa barındırıcı, tire olarak gösterilir. Bu, aşağıdaki durumlar gibi birçok nedenden dolayı ortaya çıkabilir:

 • E-posta (ürüne bağlı olarak), mobil uygulama, anlık mesaj veya yer işaretinden bir bağlantı tıklanır.
 • Kullanıcının web tarayıcısında Do Not Track etkin.
 • Yönlendiren veriler bir proxy veya güvenlik duvarı tarafından engellendi.
 • Bağlantı olarak kısaltılmış bir URL kullanıldı.

Rapor son etkileşim yönlendireni gösterir. Özellik modelleri olarak da adlandırılan etkileşimler ve yönlendirenler hakkında daha fazla bilgi için Yönlendirenler ve etkileşimler bölümüne bakabilirsiniz.

Faturalandırma konumuna göre satışlar

Faturalandırma yerine göre satışlar raporu size bir siparişin fatura adresinin ülke veya bölgesini gösterir.

Satış raporlarında kullanılan birkaç ortak terim vardır. Bu rapor ek olarak aşağıdaki terimleri kullanır:

Faturalandırma yerine göre satışlar raporundaki ek şartlar
Faturalandırma yeri Fatura adresinin ülkesi veya bölgesi.

Ödeme para birimine göre satış

Ödeme para birimine göre satış raporu, satışlarınızın ödeme sayfasında kullanılan müşteri para biriminde dökümünü gösterir.

Toplam satışlar sütunu, satışların değerini yerel para biriminizde bildirir.

Örneğin, Sarah'ın yerel para birimi Kanada doları, ancak Avustralya doları ve ABD doları olarak da ödeme kabul eder. Ödeme para birimine göre satış raporunda Sarah, Ödeme para birimi sütununda Kanada, Avustralya ve ABD dolarının listelendiğini, ardından bu para birimlerinde verilen siparişlerin sayısını ve verilen siparişlerin değerini Kanada doları cinsinden görür.

Kanala göre satış

Çeşitli satış kanallarınıza ait satış miktarını görmek için Kanala göre satış raporunu kullanabilirsiniz.

Satış raporlarında kullanılan birkaç ortak terim vardır. Bu raporda Satış kanalı adı, müşterinin sipariş vermek için kullandığı Online mağaza veya Satın Al Düğmesi gibi kanalın veya uygulamanın adını gösterir. Taslak siparişler olarak oluşturulan satışlar için rapor Taslak siparişleri gösterir. Adı olmayan bir uygulama kullanıldıysa raporda Diğer olarak gösterilir.

Müşteri adına göre satış

Müşteri adına göre satış raporu bir süre boyunca verilen siparişlerin müşteriye göre dökümünü gösterir.

Satış raporlarında kullanılan birkaç ortak terim vardır. Bu rapor ek olarak aşağıdaki terimleri kullanır:

Müşteri adına göre satış raporundaki ek terimler
Müşteri adı Müşterinin adı.
Müşteri e-postası Müşterinin e-posta adresidir.

Zaman içindeki ortalama sipariş değeri

Zaman içindeki ortalama sipariş değeri raporu, ortalama sipariş değerinin zaman içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rapor, Sale kind is order filtresini kullanarak iadeleri hariç tutar.

Saat, gün, hafta, ay, üç aylık dönem, yıl, günün saati, haftanın günü veya yılın ayı gibi satışlarınızı görüntülemek istediğiniz zaman birimini seçmek için Gruplama ölçütü seçeneğine tıklayabilirsiniz. Zaman birimi sipariş değerlerinin nasıl gruplandırıldığını belirler.

Satış raporlarınızı özelleştirme

Satış raporlarınızı özelleştirmek için filtreleme ve düzenleme özelliklerini kullanın.

Metriklerin çoğu, satış raporlarında kullanılan genel terimlerle aynıdır. Rapora aşağıdakiler gibi başka sütunlar da ekleyebilirsiniz:

Satış raporlarınızı özelleştirmek için ekleyebileceğiniz sütun örnekleri
Ortalama sipariş değeri

Toplam satışın sipariş sayısına bölünmesi ile elde edilen değer.

İadeler hesaplamaya dahil edilmez. Sale kind is order filtresini ayarlayarak iadeleri filtreleyebilirsiniz.

Sipariş edilen adet Sipariş edilen adet = Net adet + İade edilen adet
İade edilen adet

İade edilen ürünlerin sayısı.

Örnek: Son 30 günde iade edilenler

Ürüne göre düzenlenen, son 30 günde yapılan tüm iadelerinizi görmek istediğinizi varsayalım. Ürüne göre satış raporuna göre filtreleyebilir ve görmek istemediğiniz bazı sütunları kaldırabilirsiniz.

Son durumdaki raporda iade edilen her bir ürünün başlığı, iade edilen adet, iadelerin değeri, iade edilen ürünlere uygulanan toplam vergi ve toplam satış sayısı gösterilir. Rapor yalnızca iadeleri ele aldığından her ürünün toplam satış numarası negatif olacaktır.

Ürüne göre satış raporunu özelleştirmek için:

 1. Satış bölümünde Ürüne göre satış'a tıklayın.

 2. Tarih aralığı için Son 30 gün seçeneğini belirleyin.

 3. Filtreleri yönet'e tıklayın.

 4. Filtre ekle'ye tıklayın.

 5. Listeden Satış türü filtresi seçin ve ardından iade seçeneğini belirleyin.

 6. Daha az sütun görüntülemek için Sütunları düzenle'ye tıklayın ve ardından Ürün satıcısı, Ürün türü, Net satışlar ile İndirimler'in işaretini kaldırın.

Sadeleştirilmiş rapor artık, son 30 gün içinde yapılan iadelerinizin değerini ürüne göre gösterir.

Raporlardaki hediye kartı tutarları

Hediye kartları, raporlarınızda birkaç yerde görünür. Hediye kartlarının kaydedildikleri yeri etkileyen belirli koşullar söz konusudur.

Shopify yöneticinizden hediye kartı düzenlediğinizde:

 • Satış olarak raporlara veya Ana Sayfa kenar çubuğundaki toplam satış sayısına dahil edilmez.

Hediye kartı sattığınızda:

 • Satış raporlarına veya Ana Sayfa kenar çubuğundaki toplam satış sayısına dahil edilmez.
 • Hediye Kartları finans raporuna dahil edilir..
 • Hediye kartı için ödenen tutar, Visa veya Nakit gibi müşterinin kullandığı ödeme yönteminin altındaki Ödemeler finans raporuna dahil edilir.

Bir müşteri, mağazanızdan bir şey satın almak için hediye kartı kullandığında:

 • Bu, satış raporlarınıza dahil edilir. Ürünün tam değeri satış olarak talep edilir. Örneğin, 5 TL tutarındaki kısmı hediye kartıyla ödenen 20 TL tutarındaki bir tişört, satışta 20 TL olarak görünür.
 • Hediye kartıyla ödenen veya para iadesi yapılan tutar, hediye kartı girişi olarak Ödemeler finans raporuna dahil edilir.

Not: Hediye kartı banka veya kredi kartı ile birlikte başarısız bir işlemde kullanıldıysa ancak başarılı bir işlemin parçası olarak tekrar kullanıldıysa tutar iki kez bildirilir. Bu durumda, Müşteri tarafından ödenen tutarı Net ödeme tutarından yüksek olur.

 • Hediye kartı ile ödenen tutar, hediye kartı bakiyesinden düşülür ve bu, Borç finans raporunda gösterilir.

Not: İçe aktarılan siparişler, normal siparişlerden farklı şekilde işlenir. İçe aktarılan siparişlerde hediye kartı ile ödenen tutar, hediye kartı bakiyesinden otomatik olarak düşülmez.

Bir hediye kartının süresi sona erdiğinde:

 • Hediye kartındaki kalan bakiyenin tamamı, kalan hediye kartı bakiyeniz kapsamında sayılmaya devam eder, bu da Borç finans raporunda gösterilir.

Bir hediye kartını devre dışı bıraktığınızda:

 • Hediye kartındaki kalan bakiyenin tamamı sıfıra döner ve Borç finans raporunuzdaki kalan hediye kartı bakiyesinden kaldırılır. Bu düzenleme, kartın devre dışı bırakıldığı tarihten itibaren geçerli olur ve geçmiş verileri etkilemez.

Özel raporlardaki hediye kartı tutarları

Hediye kartı brüt satışlarını, satılan hediye kartlarını ve hediye kartı indirimlerini gösteren özel rapor oluşturabilirsiniz:

 • Hediye kartı brüt satışları sattığınız hediye kartlarının gerçek değerini ifade eder. Bu, ödenmemiş borçlarınızı temsil eder.
 • Satılan hediye kartları hediye kartlarını sattığınız tutarı ifade eder. Bu tutar kartların gerçek değerinden daha düşük olabilir.
 • Aralarındaki fark hediye kartı indirim tutarıdır.

Örnek: 50 USD'lik hediye kartını 40 USD karşılığında sattınız. Hediye kartı brüt satış tutarı 50 USD'dir. Satılan hediye kartının tutarı 40 USD'dir. Hediye kartı indirim tutarı 10 USD'dir.

Hediye kartı satış tutarları diğer satış raporlarına dahil edilmez.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene