Raporlarınızı filtreleme ve düzenleme

Mağazanız Basic Shopify planı veya daha yüksek bir plan kapsamındaysa ihtiyacınız olan belirli bilgileri göstermek için raporlarınızı filtreleyebilirsiniz. Ayrıca raporlarınıza sütun ekleyebilir ve raporlarınızdan sütun kaldırabilirsiniz.

Mağazanız Advanced Shopify planı veya daha yüksek bir plan kapsamındaysa filtrelenmiş ve düzenlenmiş raporlarınızı kaydedebilir veya sıfırdan özel raporlar oluşturabilirsiniz. Mağazanız Shopify planı kapsamındaysa uyguladığınız tüm filtreler veya düzenlemeler geçici olarak uygulanır.

Filtrelere genel bakış

Bir filtreyi sayılar veya sözcükler kullanan matematiksel bir ifade gibi düşünebilirsiniz. İşte bir örnek:

Billing country is Australia

Bir satış raporunda bu filtre kullanılıyorsa rapor yalnızca Avustralya'ya yaptığınız satışları gösterir. Diğer satışlar rapora dahil edilmez.

Filtre, raporun verilerinin üzerinde gösterilir.

İkinci bir örnek:

Billing country is not Australia

Bir satış raporunda bu filtre kullanılıyorsa, rapor Avustralya'ya yaptığınız satışlar dışında dünya çapındaki diğer bütün satışlarınızı gösterir. Avustralya satışları rapora dahil edilmez.

Filtre bileşenleri

Filtreler, her zaman aşağıdaki sırayla üç bileşenden oluşur.

name  operator  values

 • Ad belirli bir filtreyi tanımlar ve bir sütuna karşılık gelir. Örneğin: Billing city.
 • Operatör, belirttiğiniz değerleri gerçek verilerle karşılaştırır. Seçtiğiniz filtreye bağlı olarak, aralarında seçim yapabileceğiniz çeşitli operatörler vardır. is operatörü, eşittir işareti gibi tam bir eşleşme gerektirir.
 • Değerler, filtrelemek istediğiniz belirli sözcükler veya sayılardır. Örneğin Australia veya Toronto or New York gibi.

Örnek filtre Billing country is Australia için:

 • Billing country ad
 • is operatör
 • Australia değer

Birkaç filtre örneği daha:

 • Sale channel name kind is Online StoreBu filtreyi kullanan bir rapor yalnızca Online Mağaza satışlarını gösterir. Diğer kanallar üzerinden yapılan satışlar rapora dahil edilmez.

 • Product type is not BraceletBu filtreyi kullanan bir satış raporu, bilezik hariç diğer bütün ürünlerin satışlarını gösterir.

Birden fazla filtre kullanma

Raporlarınız için birden fazla filtre ayarlayabilirsiniz.

 • Bir filtre bir ad bileşeni içeriyor ve is operatörü kullanıyorsa, ancak birden fazla değere sahipse değerlerden herhangi birinin eşleşmesi durumunda veriler rapora eklenir. Örneğin: Billing city is Toronto or New York City. Bu filtrenin bulunduğu raporda hem Toronto hem de New York City satışlarına dair veriler gösterilir.

 • Bir filtre ad bileşeni içeriyor ve is not operatörü için birden fazla değer kullanıyorsa, değerlerden hiçbirinin eşleşmediği durumlarda veriler rapora eklenir. Örneğin: Billing city is not Toronto or New York City. Bu filtreyi kullanan bir raporda, Toronto ve New York City satışları dışında kalan her şeye dair veriler gösterilir.

 • Filtreler is operatörü kullanıyorsa ve farklı ad bileşenlerine sahipse, veriler yalnızca tüm filtrelerin eşleşmesi durumunda eklenir. Örnek: Billing city is Toronto ve Sales channel name is Online Store Bu örnekte, veriler yalnızca Toronto'ya yapılan online mağaza satışları için eklenir. Toronto POS satışları dahil edilmez. Aynı şekilde New York online mağaza satışları da dahil edilmez.

Raporlarınızı filtreleme

Varsayılan olarak gösterilen bilgileri daraltmak için raporları filtreleyebilirsiniz. Örneğin yalnızca belirli bir satış kanalına veya belirli bir kargo bölgesine yönelik satışları göstermek için filtre ekleyebilirsiniz.

Not: Finans raporları dışındaki herhangi bir raporu filtreleyebilmenize karşın, filtrelenmiş bir raporu kaydetmek için mağazanızın Advanced Shopify planı veya daha yüksek bir plan kapsamında olması gerekir. Örneğin mağazanız Shopify planı kapsamındaysa bir raporu filtreleyebilir, yazdırabilir veya dışa aktarabilirsiniz, ancak filtrelenmiş raporu kaydedip daha sonra yeniden açmanız mümkün değildir.

Adımlar:

 1. Rapor açın.

 2. Filtreleri yönet'e tıklayın.

 3. Filtre ekle'ye tıklayın.

 4. Açılır listeden bir filtre seçin. Filtreler kategoriye göre gruplandırılır.

 5. Filtreyi ayarlayın:

 6. Filtreleri uygula seçeneğine tıklayın.

Filtrelenmiş raporu ileride kullanmak üzere kaydetmek istiyorsanız ve mağazanız Advanced Shopify planı veya daha yüksek bir plan kapsamındaysa Farklı kaydet seçeneğine tıklayın, bir ad girin ve Kaydet seçeneğine tıklayın. Ardından Raporlar sayfasında Özel raporlar bölümünden raporunuzu açabilirsiniz.

Mağazanız Shopify planı kapsamındaysa, filtrelenmiş raporunuzu yazdırabilir veya dışa aktarabilirsiniz, ancak kaydedemezsiniz.

Filtreleri kaldırma

Artık kullanmak istemediğiniz bir filtreyi kalıcı olarak kaldırabilirsiniz Filtreleri kurtaramazsınız, bu nedenle karmaşık bir filtre ayarladıysanız raporu yeni bir adla kaydetmeniz önerilir.

Kaldırılacak filtrenin yanındaki X düğmesine tıklayın.

Örnek: Aya göre satış raporuna filtre uygulama

Aya göre satış raporu, satışlarınızı tüm satış kanallarınızda gösterir. Satış tarihinizi, yalnızca Online Kanalınızla sınırlandırabilirsiniz.

Adımlar:

 1. Filtreleri yönet'e tıklayın.

 2. Filtre ekle'ye tıklayın.

 3. Açılır listede Satış kanalı adı seçeneğini belirleyin.

 4. Arama alanına online yazmaya başlayın ve ardından online mağaza seçeneğini belirleyin. Varsayılan operatör "şudur" olduğundan bu operatörü ayrıca seçmeniz gerekmez.

 5. Filtreleri uygula seçeneğine tıklayın. Raporda artık yalnızca online mağaza kanalı üzerinden yapılan satışlar gösterilir. Filtre, grafiğin üzerinde görünür ve etkin filtrelerin sayısı ise tarih aralığının altında gösterilir. Belirli bir ürün dışında, bu kanaldaki tüm ürünlere yönelik satışları göstermek için verileri daha fazla filtrelemek istiyorsanız şu işlemleri gerçekleştirin:

 6. Filtreleri yönet'e tıklayın.

 7. Filtre ekle'ye tıklayın.

 8. İkinci filtrenin açılır listesinde Ürün başlığı'nı seçin.

 9. Arama alanına ürünün adını yazmaya başlayın ve ürün göründüğünde seçin. Bu örnekte ürün Dock Shoes olarak belirlenmiştir.

 10. Bu ürünü hariç tutmak için şu değil seçeneğini belirleyin.

 11. Filtreleri uygula seçeneğine tıklayın.

Raporda şu anda her iki filtre de var. Bu, yalnızca Online Mağaza kanalındaki satışları gösterir ve Yelken Ayakkabısı ürününü hariç tutar.

Bu tek seferlik bir kullanım raporuysa yazdırabilir veya dışa aktarabilirsiniz. Raporu ileride kullanmak üzere saklamak istiyorsanız ve mağazanız Advanced Shopify planı veya daha yüksek bir plan kapsamındaysa kaydedebilirsiniz.

Raporlarınızda sütun ekleme veya sütun kaldırma

Varsayılan olarak gösterilenden daha fazla veya daha az bilgi göstermek için çoğu raporda sütun ekleyebilir ve sütun kaldırabilirsiniz.

Not: Finans raporları dışındaki herhangi bir raporu filtreleyebilmenize karşın, filtrelenmiş bir raporu kaydetmek için mağazanızın Advanced Shopify planı veya daha yüksek bir plan kapsamında olması gerekir. Örneğin mağazanız Shopify planı kapsamındaysa bir raporu filtreleyebilir, yazdırabilir veya dışa aktarabilirsiniz, ancak filtrelenmiş raporu kaydedip daha sonra yeniden açmanız mümkün değildir.

Adımlar:

 1. Rapor açın.

 2. Sütunları düzenle'ye tıklayın. Açılır liste, ekleyebileceğiniz veya kaldırabileceğiniz sütunları gösterir. Varsayılan olarak gösterilen sütunlarda onay işareti bulunur.

 3. Eklemek istediğiniz sütunları işaretleyin. Kaldırmak istediğiniz sütunların işaretini kaldırın.

Düzenlenmiş raporu ileride kullanmak üzere kaydetmek istiyorsanız ve mağazanız Advanced Shopify planı veya daha yüksek bir plan kapsamındaysa Farklı kaydet seçeneğine tıklayın, bir ad girin ve Kaydet seçeneğine tıklayın. Ardından Raporlar sayfasında Özel raporlar bölümünden raporunuzu açabilirsiniz.

Örnek: Yönlendirene göre oturumlar raporuna sütun ekleme

Oturumlara göre yönlendiren raporuna yönlendirme yapıyor ve yönlendiricileriniz hakkında daha fazla ayrıntı görmek istiyorsanız Sütunları düzenle'ye tıklayıp Yönlendiren sitesi'ni seçin.

Raporda, artık eklediğiniz sütunu ve site yönlendirme verilerini gösterilir.

Bu tek seferlik bir kullanım raporuysa yazdırabilir veya dışa aktarabilirsiniz. Raporu ileride kullanmak üzere saklamak istiyorsanız ve mağazanız Advanced Shopify planı veya daha yüksek bir plan kapsamındaysa kaydedebilirsiniz.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene