Raporlarınızı filtreleme ve düzenleme

Mağazanız Basic Shopify planı veya daha yüksek bir plan kapsamındaysa ihtiyacınız olan belirli bilgileri göstermek için raporlarınızı filtreleyebilirsiniz. Ayrıca raporlarınıza sütun ekleyebilir ve raporlarınızdan sütun kaldırabilirsiniz.

Mağazanız Advanced Shopify planı veya daha yüksek bir plan kapsamındaysa filtrelenmiş ve düzenlenmiş raporlarınızı kaydedebilir veya sıfırdan özel raporlar oluşturabilirsiniz. Mağazanız Shopify planı kapsamındaysa uyguladığınız tüm filtreler veya düzenlemeler geçici olarak uygulanır.

Not: Finans raporları haricindeki tüm raporları filtreleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Etiketlere göre özel bir rapor filtrelemek istiyorsanızShopify App Store'daki bir raporlama uygulamasını kullanmayı düşünün.

Filtrelere genel bakış

Bir filtreyi sayılar veya sözcükler kullanan matematiksel bir ifade gibi düşünebilirsiniz. İşte bir örnek:

Billing country is Australia

Bir satış raporunda bu filtre kullanılıyorsa rapor yalnızca Avustralya'ya yaptığınız satışları gösterir. Diğer satışlar rapora dahil edilmez.

Filtre, raporun verilerinin üzerinde gösterilir.

İkinci bir örnek:

Billing country is not Australia

Bir satış raporunda bu filtre kullanılıyorsa, rapor Avustralya'ya yaptığınız satışlar dışında dünya çapındaki diğer bütün satışlarınızı gösterir. Avustralya satışları rapora dahil edilmez.

Filtre bileşenleri

Filtreler, her zaman aşağıdaki sırayla üç bileşenden oluşur.

name  operator  values

 • Ad belirli bir filtreyi tanımlar ve bir sütuna karşılık gelir. Örneğin: Billing city.
 • Operatör, belirttiğiniz değerleri gerçek verilerle karşılaştırır. Şu anda is ve is not adlı iki operatör mevcuttur. is operatörü, eşittir işareti gibi tam bir eşleşme gerektirir.
 • Değerler, filtrelemek istediğiniz belirli sözcükler veya sayılardır. Örneğin Australia veya Toronto or New York gibi.

Örnek filtre Billing country is Australia için:

 • Billing country ad
 • is operatör
 • Australia değer

Birkaç filtre örneği daha:

 • Sale channel name kind is Online StoreBu filtreyi kullanan bir rapor yalnızca Online Mağaza satışlarını gösterir. Diğer kanallar üzerinden yapılan satışlar rapora dahil edilmez.

 • Product type is not BraceletBu filtreyi kullanan bir satış raporu, bilezik hariç diğer bütün ürünlerin satışlarını gösterir.

Birden fazla filtre kullanma

Raporlarınız için birden fazla filtre ayarlayabilirsiniz.

 • Bir filtre bir ad bileşeni içeriyor ve is operatörü kullanıyorsa, ancak birden fazla değere sahipse değerlerden herhangi birinin eşleşmesi durumunda veriler rapora eklenir. Örneğin: Billing city is Toronto or New York City. Bu filtrenin bulunduğu raporda hem Toronto hem de New York City satışlarına dair veriler gösterilir.

 • Bir filtre ad bileşeni içeriyor ve is not operatörü için birden fazla değer kullanıyorsa, değerlerden hiçbirinin eşleşmediği durumlarda veriler rapora eklenir. Örneğin: Billing city is not Toronto or New York City. Bu filtreyi kullanan bir raporda, Toronto ve New York City satışları dışında kalan her şeye dair veriler gösterilir.

 • Filtreler is operatörü kullanıyorsa ve farklı ad bileşenlerine sahipse, veriler yalnızca tüm filtrelerin eşleşmesi durumunda eklenir. Örnek: Billing city is Toronto ve Sales channel name is Online Store Bu örnekte, veriler yalnızca Toronto'ya yapılan online mağaza satışları için eklenir. Toronto POS satışları dahil edilmez. Aynı şekilde New York online mağaza satışları da dahil edilmez.

Raporlarınızı filtreleme

Varsayılan olarak gösterilen bilgileri daraltmak için raporları filtreleyebilirsiniz. Örneğin, yalnızca belirli bir satış kanalına veya belirli bir kargo bölgesine yönelik satışları göstermek için filtre ekleyebilirsiniz.

Not: Finans raporları dışındaki herhangi bir raporu filtreleyebilmenize karşın, filtrelenmiş bir raporu kaydetmek için mağazanızın Advanced Shopify planı veya daha yüksek bir plan kapsamında olması gerekir. Örneğin mağazanız Shopify planı kapsamındaysa bir raporu filtreleyebilir, yazdırabilir veya dışa aktarabilirsiniz, ancak filtrelenmiş raporu kaydedip daha sonra yeniden açmanız mümkün değildir.

Adımlar:

 1. Rapor açın.

 2. Filtreleri yönet'e tıklayın.

 3. Filtre ekle'ye tıklayın.

 4. Açılır listeden bir filtre seçin. Filtreler kategoriye göre gruplandırılır.

 5. Filtreyi ayarlayın:

  1. Alanın yanında şudur veya şu değil operatörünü seçin.
  2. Arama alanına filtrelemek istediğiniz herhangi bir değer yazın veya açılır listeden bir değer seçin. Açılır listedeki değerler, şu anda raporda gösterilmeseler bile raporla ve zaman aralığıyla ilgili değerlerdir.

  Boş bir değere göre filtre uygulamak istiyorsanız değerin geçerli olmadığını belirtmek için N/A seçeneğini belirleyin.

  Birden fazla değer belirtebilirsiniz. Bir filtre aynı ad operatörünü kullanıyorsa değerlerden herhangi birinin eşleşmesi durumunda veriler rapora eklenir. 3. Daha fazla filtre ayarlamak istiyorsanız Filtre ekle seçeneğine tıklayın ve daha fazlasını ayarlayın. Filtreler farklı ad operatörleri kullanıyorsa veriler yalnızca tüm filtrelerin eşleşmesi durumunda eklenir.

 6. Filtreleri uygula seçeneğine tıklayın.

Filtrelenmiş raporu ileride kullanmak üzere kaydetmek istiyorsanız ve mağazanız Advanced Shopify planı veya daha yüksek bir plan kapsamındaysa Farklı kaydet seçeneğine tıklayın, bir ad girin ve Kaydet seçeneğine tıklayın. Ardından Raporlar sayfasında Özel raporlar bölümünden raporunuzu açabilirsiniz.

Mağazanız Shopify planı kapsamındaysa, filtrelenmiş raporunuzu yazdırabilir veya dışa aktarabilirsiniz, ancak kaydedemezsiniz.

Filtreleri kaldırma

Artık kullanmak istemediğiniz bir filtreyi kalıcı olarak kaldırabilirsiniz Filtreleri kurtaramazsınız, bu nedenle karmaşık bir filtre ayarladıysanız raporu yeni bir adla kaydetmeniz önerilir.

Kaldırılacak filtrenin yanındaki X düğmesine tıklayın.

Örnek: Aya göre satış raporuna filtre uygulama

Aşağıdaki varsayılan Aya göre satış raporuna sahip olduğunuzu düşünelim.

Varsayılan Aya göre satış raporu

Rapor, tüm satış kanallarınızdaki satışlarınızı gösterir ancak siz yalnızca online mağaza kanalınızın verilerini göstermek istiyorsunuz.

Adımlar:

 1. Filtreleri yönet'e tıklayın.

 2. Filtre ekle'ye tıklayın.

 3. Açılır listede Satış kanalı adı seçeneğini belirleyin.

  Satış kanalı adını kontrol et

 4. Arama alanına online yazmaya başlayın ve ardından online mağaza seçeneğini belirleyin. Varsayılan operatör "şudur" olduğundan bu operatörü ayrıca seçmeniz gerekmez.

 5. Filtreleri uygula seçeneğine tıklayın. Raporda artık yalnızca online mağaza kanalı üzerinden yapılan satışlar gösterilir. Filtre, grafiğin üzerinde görünür ve etkin filtrelerin sayısı ise tarih aralığının altında gösterilir.

  Filtre uygulandı

  Daha sonra, belirli bir ürün dışındaki tüm ürünlerin bu kanaldaki satışını göstermek için verilere filtre uygulamak istiyorsunuz. Aşağıdaki adımlarla devam edersiniz:

 6. Filtreleri yönet'e tıklayın.

 7. Filtre ekle'ye tıklayın.

 8. İkinci filtrenin açılır listesinde Ürün başlığı'nı seçin.

 9. Arama alanına ürünün adını yazmaya başlayın ve ürün göründüğünde seçin. Bu örnekte ürün Dock Shoes olarak belirlenmiştir.

 10. Bu ürünü hariç tutmak için şu değil seçeneğini belirleyin.

  Yelken ayakkabıları filtreleyin
  .

 11. Filtreleri uygula seçeneğine tıklayın.

Raporda şu anda her iki filtre de var. Bu, yalnızca Online Mağaza kanalındaki satışları gösterir ve Yelken Ayakkabısı ürününü hariç tutar.

Bu tek seferlik bir kullanım raporuysa yazdırabilir veya dışa aktarabilirsiniz. Raporu ileride kullanmak üzere saklamak istiyorsanız ve mağazanız Advanced Shopify planı veya daha yüksek bir plan kapsamındaysa kaydedebilirsiniz.

Raporlarınızda sütun ekleme veya sütun kaldırma

Varsayılan olarak gösterilenden daha fazla veya daha az bilgi göstermek için çoğu raporda sütun ekleyebilir ve sütun kaldırabilirsiniz.

Not: Finans raporları dışındaki herhangi bir raporu filtreleyebilmenize karşın, filtrelenmiş bir raporu kaydetmek için mağazanızın Advanced Shopify planı veya daha yüksek bir plan kapsamında olması gerekir. Örneğin mağazanız Shopify planı kapsamındaysa bir raporu filtreleyebilir, yazdırabilir veya dışa aktarabilirsiniz, ancak filtrelenmiş raporu kaydedip daha sonra yeniden açmanız mümkün değildir.

Adımlar:

 1. Rapor açın.

 2. Sütunları düzenle'ye tıklayın. Açılır liste, ekleyebileceğiniz veya kaldırabileceğiniz sütunları gösterir. Varsayılan olarak gösterilen sütunlarda onay işareti bulunur.

 3. Eklemek istediğiniz sütunları işaretleyin. Kaldırmak istediğiniz sütunların işaretini kaldırın.

Düzenlenmiş raporu ileride kullanmak üzere kaydetmek istiyorsanız ve mağazanız Advanced Shopify planı veya daha yüksek bir plan kapsamındaysa Farklı kaydet seçeneğine tıklayın, bir ad girin ve Kaydet seçeneğine tıklayın. Ardından Raporlar sayfasında Özel raporlar bölümünden raporunuzu açabilirsiniz.

Örnek: Yönlendirene göre oturumlar raporuna sütun ekleme

Aşağıdaki varsayılan Yönlendirene göre oturumlar raporuna sahip olduğunuzu varsayalım.

Yönlendirene göre oturumlar raporu

Yönlendirenleriniz hakkında daha fazla ayrıntı görmek istiyorsunuz. Sütunları düzenle'ye tıklayın ve ardından Yönlendiren sitesi'ni seçin.

Yönlendiren sitesi sütunu

Rapor artık eklenen sütunu gösterir ve site yönlendirme verilerini görüntüler.

Yönlendiren sitesi sütunu eklendi

Bu tek seferlik bir kullanım raporuysa yazdırabilir veya dışa aktarabilirsiniz. Raporu ileride kullanmak üzere saklamak istiyorsanız ve mağazanız Advanced Shopify planı veya daha yüksek bir plan kapsamındaysa kaydedebilirsiniz.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene