Shopify POS akıllı ızgarasını değiştirme

Shopify POS uygulamasındaki ana ekranda, yapılandırılabilir bir dizi kutucuk içeren ve farklı kaynakların görüntülendiği bir akıllı ızgara bulunur. Sık erişilen ürünleri, koleksiyonları, üçüncü taraf uygulamalarını veya özellikleri temsil eden kutucuklar ekleyebilirsiniz. Üçüncü taraf uygulaması birden fazla işleve sahipse kutucuğun gerçekleştireceği işlevi seçebilirsiniz.

Yeni sayfa ekleyebilir, kutucukları bu sayfalarda gruplayabilir ve her bir sayfada kutucuk konumlarının sırasını değiştirebilirsiniz.

Akıllı ızgaranızı Shopify POS uygulamasından değiştirme

Akıllı ızgarayı Shopify POS uygulamasından düzenleyebilirsiniz. POS uygulamasından akıllı ızgarada yapılan değişiklikler yalnızca uygulamada oturum açmış olan POS konumu için geçerlidir.

Kutucuk eklemek için mağaza sahibi olmanız veya Akıllı ızgarayı özelleştirme iznine sahip bir POS personel hesabına sahip olmanız gerekir.

Kutucuk ekleme

 1. Shopify POS uygulamasının ana ekranında, kılavuzdaki Kutucuk ekle seçeneğine dokunun.
 2. Uygun listeden ana sayfanıza eklemek istediğiniz ürünü seçin.
 3. Ek kutucukları ekleyin ve ardından Bitti'ye dokunun.

Kutucuğu silme

 1. Shopify POS uygulamasının ana ekranında, titremeye başlayana kadar bir kutucuğa dokunun ve parmağınızı basılı tutun.
 2. Kutucuğun köşesindeki x düğmesine dokunun, ardından Kaldır'a dokunun.
 3. Bitti'ye dokunun.

Kutucuğu düzenleme

 1. Shopify POS uygulamasının ana ekranında, titremeye başlayana kadar bir kutucuğa dokunun ve parmağınızı basılı tutun.
 2. Kutucuğun köşesindeki ... düğmesine dokunup bir renk (sarı, yeşil, mavi veya turuncu) seçin.
 3. Bitti'ye dokunun.

Birden fazla POS konumu için akıllı ızgara düzenleri oluşturma

Shopify yöneticisinde, birden fazla akıllı ızgara düzeni oluşturabilir ve bunları yönetebilirsiniz. Bu, birden fazla POS konumunun aynı akıllı ızgara düzenine sahip olmasını istiyorsanız ve her bir konum için akıllı ızgarayı Shopify POS uygulamasından manuel olarak özelleştirmek için zaman harcamak istemiyorsanız faydalıdır. Akıllı ızgara düzenleyicisini kullanarak birden fazla akıllı ızgara düzeni oluşturabilir, bunları kişiselleştirebilir ve her bir düzeni belirli POS konumlarına atayabilirsiniz.

Akıllı ızgara düzenleyicisini kullanarak aşağıdaki yöntemlerle, Shopify yöneticisindeki her bir akıllı ızgara düzenini kişiselleştirebilirsiniz:

 • Kutucuk sayfalarını ekleme, yeniden düzenleme veya kaldırma.
 • Kutucuk sayfasından kutucuk ekleme, kutucukları yeniden düzenleme, yeniden renklendirme veya kaldırma.
 • Shopify POS uygulamasının önizlemesi için tablet veya akıllı telefon görünümü arasında geçiş yapma.
 • Shopify POS uygulamasının önizlemesini koyu veya açık modda görüntüleme arasında geçiş yapma.

Bir akıllı ızgara düzeni Varsayılan düzen olarak atanıp tüm yeni POS konumlarına ve atanmış düzeni silinen POS konumlarına atanır. Hangi düzenin varsayılan düzen olduğunu dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Shopify yöneticisinde akıllı ızgara düzenlerini görüntülemek, oluşturmak ve özelleştirmek için yönetici erişimine sahip personelin, Ürünler > Görüntüleme ve Mağaza ayarları > Konumlar personel izinlerine sahip olması gerekir. Personelin indirim akıllı ızgara kutucuklarını görüntülemesi ve oluşturması için ayrıca, İndirimler iznine sahip olması gerekir. POS rollerine sahip POS personelinin, akıllı ızgara düzenini Shopify POS uygulamasından düzenlemek için Akıllı ızgarayı özelleştirme iznine sahip olması gerekir.

Akıllı ızgara düzenlerinizi arama

Akıllı ızgara düzenlerinizin listesine, Shopify yöneticisindeki Point of Sale kanalı ayarlarından erişebilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Point of Sale > Ayarlar'a tıklayın.
 2. Genel bölümünde Akıllı ızgara'ya tıklayın.
 3. Akıllı ızgara düzenlerini, akıllı ızgara adlarındaki veya atanan POS konumlarındaki anahtar sözcüklere göre aramak için Arama alanını kullanın.

Yeni bir akıllı ızgara düzeni oluşturma

Shopify yöneticinizden yeni bir akıllı ızgara düzeni oluşturabilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Point of Sale > Ayarlar'a tıklayın.
 2. Genel bölümünde Akıllı ızgara'ya tıklayın.
 3. Yeni oluştur'a tıklayın.
 4. Önizleme bölümünde, akıllı ızgara düzenleyicisini açmak için Özelleştir'e tıklayın.
 5. Akıllı ızgara kutucuğu sayfalarınızı kişiselleştirin:

  • Akıllı ızgaraya sayfa eklemek için ⊕ Kutucuk sayfası ekle'ye tıklayın.
  • Kutucuk sayfalarının sırasını yeniden düzenlemek için kutucuk başlığının yanındaki simgesine tıklayıp sayfayı, sayfa listesinde aşağı veya yukarı sürükleyin.
  • Bir kutucuk sayfasını kaldırmak için kutucuk sayfası adının yanındaki çöp kutusu simgesine tıklayın.
 6. Akıllı ızgara kutucuklarınızı düzenleyin:

  • Sayfaya kutucuk eklemek için ⊕ Kutucuk ekle'ye tıklayın.
  • Bir sayfada bir kutucuğun yerini değiştirmek için kutucuğun yanındaki simgesine tıklayın ve kutucuğu, kutucuk listesinde yukarı veya aşağı sürükleyin.
  • Bir kutucuğun rengini değiştirmek için kutucuk adına tıklayın ve Renk menüsünden rengi seçin.
  • Bir sayfadan kutucuk kaldırmak için kutucuğun yanındaki çöp kutusu simgesine tıklayın.
 7. Değişikliklerinizi kaydetmek için Uygula'ya, ardından akıllı ızgara düzenleyicisini kapatmak için Çıkış'a tıklayın.

 8. Ad bölümüne, akıllı ızgara düzeniniz için bir ad girin.

 9. İsteğe bağlı: Düzeni, tüm yeni konumlar veya atanmış bir akıllı ızgara düzeni olmayan konumlar için varsayılan akıllı ızgara olarak uygulamak için Varsayılan olarak ayarla seçeneğini belirleyin.

 10. İsteğe bağlı: Yeni düzeni bazı POS konumlarına atayın:

  1. Konumlar bölümünde, Düzenle'ye tıklayın.
  2. Konumları düzenle iletişim kutusundan, düzenin uygulanmasını istediğiniz POS konumlarını seçin. Listelenen tüm POS konumlarını hızlı bir şekilde seçmek için Tüm konumlar'ı seçebilirsiniz.
  3. Bitti'ye tıklayın.
 11. Kaydet'e tıklayın.

 12. Herhangi bir konumun akıllı ızgara düzenini değiştirdiyseniz her bir konum için düzen seçiminde yapılan değişiklikleri incelemeniz istenir. Değişikliklerinizi tamamlamak için Onayla'ya tıklayın.

Shopify POS uygulamasının yapılan değişiklikleri akıllı ızgarada yansıtması birkaç dakika sürebilir.

Akıllı ızgara düzenini değiştirme

Akıllı ızgara düzenini, masaüstü bir cihazda Shopify yöneticisinden veya mobil bir cihazda Shopify POS uygulamasından düzenleyebilirsiniz.

Akıllı ızgarayı düzenlemek için Shopify POS uygulamasını kullanıyorsanız ve akıllı ızgara düzeni birden fazla konum arasında paylaşılıyorsa akıllı ızgaranın düzenlenmiş hali, Akıllı Izgara listesinde başlangıçta atanan düzenin yeni bir kopyası olarak görünür ve yalnızca akıllı ızgarayı düzenlediğiniz POS konumuna uygulanır. Böylece, bir POS personeli tarafından akıllı ızgarada yapılan düzenlemeler, diğer POS konumlarındaki akıllı ızgara düzenlerini geçersiz kılmaz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Point of Sale > Ayarlar'a tıklayın.
 2. Genel bölümünde Akıllı ızgara'ya tıklayın.
 3. Düzenlemek istediğiniz akıllı ızgaranın adına tıklayın.
 4. Akıllı ızgara kutucuğu sayfalarınızı kişiselleştirin:

  • Akıllı ızgaraya sayfa eklemek için ⊕ Kutucuk sayfası ekle'ye tıklayın.
  • Kutucuk sayfalarının sırasını yeniden düzenlemek için kutucuk başlığının yanındaki simgesine tıklayıp sayfayı, sayfa listesinde aşağı veya yukarı sürükleyin.
  • Bir kutucuk sayfasını kaldırmak için kutucuk sayfası adının yanındaki çöp kutusu simgesine tıklayın.
 5. Akıllı ızgara kutucuklarınızı düzenleyin:

  • Sayfaya kutucuk eklemek için ⊕ Kutucuk ekle'ye tıklayın.
  • Bir sayfada bir kutucuğun yerini değiştirmek için kutucuğun yanındaki simgesine tıklayın ve kutucuğu, kutucuk listesinde yukarı veya aşağı sürükleyin.
  • Bir kutucuğun rengini değiştirmek için kutucuk adına tıklayın ve Renk menüsünden rengi seçin.
  • Bir sayfadan kutucuk kaldırmak için kutucuğun yanındaki çöp kutusu simgesine tıklayın.
 6. Değişikliklerinizi kaydetmek için Uygula'ya, ardından akıllı ızgara düzenleyicisini kapatmak için Çıkış'a tıklayın.

 7. İsteğe bağlı: Ad bölümünde, akıllı ızgara düzeniniz için yeni bir ad girin.

 8. İsteğe bağlı: Düzeni, tüm yeni konumlar veya atanmış bir akıllı ızgara düzeni olmayan konumlar için varsayılan akıllı ızgara olarak uygulamak için Varsayılan olarak ayarla seçeneğini belirleyin.

 9. İsteğe bağlı: Yeni düzeni bazı POS konumlarına atayın:

  1. Konumlar bölümünde, Düzenle'ye tıklayın.
  2. Konumları düzenle iletişim kutusundan, düzenin uygulanmasını istediğiniz POS konumlarını seçin. Listelenen tüm POS konumlarını hızlı bir şekilde seçmek için Tüm konumlar'ı seçebilirsiniz.
  3. Bitti'ye tıklayın.
 10. Kaydet'e tıklayın.

 11. Herhangi bir konumun akıllı ızgara düzenini değiştirdiyseniz her bir konum için düzen seçiminde yapılan değişiklikleri incelemeniz istenir. Değişikliklerinizi tamamlamak için Onayla'ya tıklayın.

Shopify POS uygulamasının yapılan değişiklikleri akıllı ızgarada yansıtması birkaç dakika sürebilir.

Akıllı ızgara düzenini çoğaltma

Mevcut bir düzeni şablon olarak kullanmak istediğinizde, mevcut bir akıllı ızgara düzenini çoğaltabilirsiniz. Çoğaltılan bir düzen, orijinal düzenden atanan konumları kopyalamadığı için, konumları kopyalanan düzene manuel olarak atamanız gerekir.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Point of Sale > Ayarlar'a tıklayın.
 2. Genel bölümünde, Akıllı ızgara'ya tıklayın.
 3. Çoğaltmak istediğiniz akıllı ızgara düzeninin adına tıklayın.
 4. Çoğalt'a tıklayın.
 5. Akıllı ızgara kutucuğu sayfalarınızı kişiselleştirin:

  • Akıllı ızgaraya sayfa eklemek için ⊕ Kutucuk sayfası ekle'ye tıklayın.
  • Kutucuk sayfalarının sırasını yeniden düzenlemek için kutucuk başlığının yanındaki simgesine tıklayıp sayfayı, sayfa listesinde aşağı veya yukarı sürükleyin.
  • Bir kutucuk sayfasını kaldırmak için kutucuk sayfası adının yanındaki çöp kutusu simgesine tıklayın.
 6. Akıllı ızgara kutucuklarınızı düzenleyin:

  • Sayfaya kutucuk eklemek için ⊕ Kutucuk ekle'ye tıklayın.
  • Bir sayfada bir kutucuğun yerini değiştirmek için kutucuğun yanındaki simgesine tıklayın ve kutucuğu, kutucuk listesinde yukarı veya aşağı sürükleyin.
  • Bir kutucuğun rengini değiştirmek için kutucuk adına tıklayın ve Renk menüsünden rengi seçin.
  • Bir sayfadan kutucuk kaldırmak için kutucuğun yanındaki çöp kutusu simgesine tıklayın.
 7. Değişikliklerinizi kaydetmek için Uygula'ya, ardından akıllı ızgara düzenleyicisini kapatmak için Çıkış'a tıklayın.

 8. Ad alanına yeni akıllı ızgara düzeniniz için bir ad girin.

 9. İsteğe bağlı: Düzeni, tüm yeni konumlar veya atanmış bir akıllı ızgara düzeni olmayan konumlar için varsayılan akıllı ızgara olarak uygulamak için Varsayılan olarak ayarla seçeneğini belirleyin.

 10. İsteğe bağlı: Yeni düzeni bazı POS konumlarına atayın:

  1. Konumlar bölümünde, Düzenle'ye tıklayın.
  2. Konumları düzenle iletişim kutusundan, düzenin uygulanmasını istediğiniz POS konumlarını seçin. Listelenen tüm POS konumlarını hızlı bir şekilde seçmek için Tüm konumlar'ı seçebilirsiniz.
  3. Bitti'ye tıklayın.
 11. Kaydet'e tıklayın.

 12. Herhangi bir konumun akıllı ızgara düzenini değiştirdiyseniz her bir konum için düzen seçiminde yapılan değişiklikleri incelemeniz istenir. Değişikliklerinizi tamamlamak için Onayla'ya tıklayın.

Shopify POS uygulamasının yapılan değişiklikleri akıllı ızgarada yansıtması birkaç dakika sürebilir.

Bir akıllı ızgara düzenini silme

Artık kullanmak istemediğiniz bir akıllı ızgara düzenini silebilirsiniz. Şu anda silinen düzeni kullanmakta olan konumlar, varsayılan düzeni kullanmaya geri döner. Varsayılan düzen silinemez.

Akıllı ızgara düzenini silme işlemi geri alınamaz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Point of Sale > Ayarlar'a tıklayın.
 2. Genel bölümünde Akıllı ızgara'ya tıklayın.
 3. Silmek istediğiniz akıllı ızgara düzeninin adına tıklayın.
 4. Sil'e tıklayın.
 5. İletişim kutusunda Akıllı Izgarayı Sil'e tıklayın.

Shopify POS uygulamasının yapılan değişiklikleri akıllı ızgarada yansıtması birkaç dakika sürebilir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene