Mağazanızı arama

Online mağaza araması, müşterilerin mağaza ürünlerinizin, makalelerinizin ve sayfalarınızın tamamında arama yapmasını sağlamaya yönelik tam kapsamlı ve güçlü bir araçtır.

Tekil ve çoğul arama terimleri

Not: Çoğul eşleşme şu anda yalnızca tema dilinin İngilizce olarak ayarlandığı mağazalarda kullanılabilir.

Arama, terimleri hem tekil hem de çoğul hallerinde eşleştirmeye çalışır.

Örneğin,

 Oyuncaklar 

araması, "oyuncak" veya "oyuncaklar" ifadesini içeren sonuçlarla eşleşir.

Yazım hatası toleransı

Online mağaza araması, yazım hatası toleransını içerir ve bu sayede yazım hatası yapılan arama terimleriyle ilgili doğru eşleşmeleri bulur.

Arama sonuçları, 1 harfi arama teriminden farklı olan veya 2 harfi farklı sıralamada bulunan eşleşmeleri içerir. Yazım hatası toleransının etkili olması için arama teriminin ilk 4 harfinin doğru şekilde girilmesi gerekir.

Ürün etiketleri ve makale etiketleri için arama sonuçlarında yazım hatası toleransı uygulanmaz. Örneğin, bir müşteri chocollate araması yaptığında chocolate veya chocolates gibi etiketlere dayalı sonuçları almaz.

Aşağıdaki alanlar yazım hatası toleransını destekler:

Ürün alanları

 • title
 • product_type
 • variants.title
 • vendor

Makale alanları

 • author
 • title

Sayfa alanları

 • author
 • title

Not: Yazım hatası toleransı yalnızca tema dili olarak İngilizce kullanan temalar için desteklenir.

AND, OR veya NOT operatörlerini kullanma

AND

Tüm arama terimleri varsayılan olarak AND operatörüyle birbirine bağlandığından

 enginar kalpleri 

araması hem "enginar" hem de "kalpleri" ifadesini içeren sonuçlar getirir. Birleştirme operatörleri gerekli değildir.

OR

Örneğin,

 enginar OR kalpler 

araması, "enginar" ve "kalpler" ifadelerinden en az birini içeren sonuçlar getirir.

NOT

Bir terimi içermeyen sonuçlar, terimin başına bir eksi işareti eklenerek aranabilir.

 enginar -kalbi 

araması, "kalbi" ifadesinin yer almadığı, "enginar" ifadesini içeren terimlerle eşleşir.

Ön ek araması

Örneğin,

 engin\* 

araması, "engin" ile başlayan terimlerle eşleşir.

Belirli alanları arama

Arama teriminize yönelik aramanızı, belirtilen aranla daraltmak için bu terime iki nokta üst üste işaretiyle bir alan adı ekleyin.

Örneğin:

 title:enginar 

araması, "enginar" terimini içeren başlıkları arar.

Arama işlevi belirli bir eşleşmeyi aradığından, belirli alanları ararken bir sözcük yanlış yazıldığında arama işlevi çalışmaz.

Örneğin:

 title:enginer 

sonuç getirmez.

Aranabilir özellikler

Arama türüne bağlı olarak sonuçlar, aranabilir farklı özelliklere dayalı olabilir.

Arama türü Aranabilir özellikler
Ürünler
 • body
 • product_type
 • tag
 • title
 • variants.barcode
 • variants.sku
 • variants.title
 • vendor
Sayfalar
 • author
 • body
 • title
Makaleler
 • author
 • body
 • tag
 • title

İfade arama

Bir arama terimi, çift tırnak işaretleri ("") arasına alındığında, aranabilir alanlardan birinde tam olarak söz konusu sözcük veya ifade aranır.

Örneğin:

 "enginar kalpleri" 

araması, "Konserve enginar kalpleri" başlığına sahip bir ürünle eşleşir ancak "Konserve enginar kalbi" başlığına sahip bir ürünle eşleşmez.

Yerel ayar

Mağazanın primary_locale ayarı, hangi arama sürümünü edineceğinizi etkiler. Örneğin, hem tekil hem de çoğul hallerindeki terimlerle eşleşen aramalar yalnızca İngilizce yer ayarlar için geçerlidir.

Japonca yerel ayarda aramalar

Katakana, Hiragana ve Kanji için arama en az 3 ardışık karakter dizisinden herhangi biriyle eşleşir.

Örneğin, aşağıdaki terimlerden herhangi birini arayarak "アップルグリーンラップドレス" elde edebilirsiniz:

 ップル 

veya

 アップル 

veya

 ップルグリーンラ 

Kanji karakterleri çift olarak da bulunabilir.

Ürün, sayfa ve makale arama

Ürünlerin, sayfaların ve makalelerin aranabilir olması için belirli ayarlar içermesi gerekir.

Ürünler

Bir ürünü aranabilir hale getirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

Sayfalar

Bir sayfayı aranabilir hale getirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

Makaleler

Bir makaleyi aranabilir hale getirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

Aramanızı özelleştirme

Online mağazanızda arama sonuçlarının görüntülenme biçimini değiştirmek için tema kodunuzu özelleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için Aramayı özelleştirme bölümüne bakın.

İpucu: customizing your theme code hakkında yardıma ihtiyaç duyarsanız bir Shopify Expert ile çalışabilirsiniz.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene