Başlama

Siparişleriniz birden fazla konumdan gönderiliyorsa veya kargo etiketleri satın almak için Shopify Shipping'i kullanmayı planlıyorsanız Shopify mağazanızı kullanıma açmadan önce yapılacak bazı ekstra ayarlar vardır.

Kargo konumlarınızı ekleme

Varsayılan olarak, bir Shopify hesabı oluşturulduğunda girilen orijinal adres bir konum olarak eklenir. Bu konum ayrıca siparişleri gönderebilecek şekilde ayarlanır.

Gönderi yapmayı planladığınız çıkış konumlarının yanı sıra, sizin adınıza ürünleri gönderen tüm uygulamaların konum olarak eklendiğinden emin olun. Konumlar hakkında daha fazla bilgi için Konumlarınızı ayarlama bölümüne bakın.

Kaydedilen paketler

Shopify yöneticinizdeki kargo ayarları, müşterilerinizden daha doğru kargo ücretleri tahsil etmenize yardımcı olan bir varsayılan paket içerir. Kargo ayarlarınızda varsayılan paket boyutlarını değiştirebilirsiniz. Shopify Shipping'i kullanıyorsanız kargo etiketi satın aldığınızda farklı bir varsayılan paket ayarlayabilirsiniz.

Sık gönderdiğiniz paket türleri için boyutlar ve ağırlıklar girmeniz, hesaplanan kargo ücretlerinizin daha doğru olmasına yardımcı olur. Dilediğiniz sayıda ek paket ekleyebilirsiniz.

Varsayılan paket, ödeme sayfasında kargo ücretlerinin hesaplanması için kullanılır ancak kaydedilen tüm paketler, Shopify Shipping üzerinden etiket satın alırken kullanılabilir.

Kargo şirketince hesaplanan kargo ücretleriniz varsa varsayılan paket bilgileri, ödeme sırasında müşterilerinizden tahsil edilecek kargo ücretinin belirlenmesi için kargo şirketi tarafından kullanılır. Ağırlık bazlı ücretleriniz varsa varsayılan paket ağırlığı, hangi ağırlık bazlı ücretin tahsil edileceğini belirlemek için gönderilen ürünlerin ağırlığına eklenir.

Örneğin 0,1825 kg ağırlığında bir varsayılan paketinizin bulunduğunu ve aşağıdaki ağırlık bazlı kargo ücretlerine sahip olduğunuzu varsayalım:

 • 0 ila 4,99 kg = 3 USD kargo ücreti
 • 5 ila 9,99 kg = 5 USD kargo ücreti
 • 10 ila 19,99 kg = 10 USD kargo ücreti

Bir müşterinin toplam 4,9 kg ağırlığında ürün satın aldığını varsayalım. Müşteri ödeme sayfanıza ulaştığında 0,1825 kg varsayılan paket ağırlığı, ürünlerin ağırlığına eklenir. Ürünlerin ve varsayılan paketin birleştirilmiş ağırlığı 5,0825 kg olduğundan müşteriden 3 USD kargo ücreti yerine 5 USD tutarında kargo ücreti alınır.

Varsayılan paket ağırlığının, ağırlık bazlı ya da kargo şirketince hesaplanan kargo ücretlerinizi etkilemesini istemiyorsanız varsayılan paketi düzenleyin ve ağırlığı 0 olarak ayarlayın.

Ödemedeki hesaplamalar için varsayılan paketinizi düzenleme

Ödemede kargo masrafları hesaplanırken kullanılacak varsayılan bir paket ayarlayın.

Mağazanız için henüz özel bir paket eklenmediyse yeni bir varsayılan paket oluşturmadan önce yeni paket eklemeniz gerekir.

Geçerli varsayılan paketinizde Ödeme sayfasında kargo ücretleri hesaplanırken bu paket kullanılır görüntülenir.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Kargo ve Teslimat'a gidin.

 2. Kaydedilen paketler bölümünde, varsayılan paketinizin yanındaki Düzenle seçeneğine tıklayın.

 3. Paket ayarlarını düzenleyin.

 4. Kaydet'e tıklayın.

Shopify Shipping etiketlerini satın almak için varsayılan paketinizi düzenleme

Shopify Shipping için varsayılan paketi belirli bir paket olarak veya her zaman yeni bir etiket satın alırken kullanılan son paket olarak da ayarlayabilirsiniz.

Örneğin, Corben, ürünleri için iki paket oluşturdu: küçük bir kutu ve bir zarf. Shopify Shipping için varsayılan kargo paketini, kullanılan son paket olarak ayarladı. Corben siparişlerini gönderirken zarf gerektiren tüm siparişlerle başlıyor. İlk siparişte kargo etiketinin paketi olarak zarfı seçiyor. Ardından gelen her etiket için zarf varsayılan paket oluyor. Corben, küçük bir kutu gerektiren siparişleri gönderme seçeneğine geçerek kargo etiketinin paketi olarak küçük kutuyu seçiyor. Ardından her etiket için küçük kutu varsayılan paket oluyor.

Varsayılan paket ayarlarınızı düzenlemek için kargo etiketi gerektiren bir siparişiniz olmalıdır.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Siparişler'e gidin.
 2. Shopify Shipping kargo etiketi gerektiren gönderilmemiş bir siparişe tıklayın.
 3. Kargo etiketi oluştur'a tıklayın.
 4. İsteğe bağlı: Varsayılan paket olacak yeni bir paket eklemek için Paket ekle'ye tıklayın, paket ayrıntılarını girin ve ardından Paket ekle'ye tıklayın.
 5. Paket ve ağırlık bölümünde açılır listeye ve ardından Varsayılan paketi ayarla'ya tıklayın.
 6. Varsayılan paketi belirlemek için bir yöntem seçin:

  • Her etiket satın aldığınızda aynı varsayılan paketi kullanmak için Belirli bir paket'i seçin ve ardından açılır menüden paketi seçin.
  • Varsayılan paketi, önceki kargo etiketinde kullanılan pakete göre değiştirmek için Son kullanılan paket'i seçin.
 7. Kaydet'e tıklayın. Varsayılan, varsayılan paketinizin yanında gösterilir.

Paket ekleme

Siparişleri gönderirken kullanılacak paketleri kaydedebilirsiniz. Kargo etiketlerini Shopify Shipping üzerinden satın alıyorsanız her bir etiket için hangi paketin kullanılacağını seçebilirsiniz.

Mağazanızda oluşturulan ilk paket, varsayılan paket olur.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Kargo ve Teslimat'a gidin.

 2. Paketler bölümünde Paket ekle'ye tıklayın.

 3. İletişim kutusuna paketle ilgili gerekli bilgileri girin.

 4. İsteğe bağlı: Bu paketi varsayılan paket olarak ayarlamak istiyorsanız Ödeme sayfasında ücretleri hesaplamak için bu paketi kullanın seçeneğini belirleyin. Bu ayar, mağazanıza eklenen ilk paket için otomatik olarak etkinleştirilir.

 5. Paket ekle'ye tıklayın.

USPS sabit fiyatlı paketleme ekleme

USPS sabit fiyatlı paketleme seçeneği yalnızca ABD'deki mağazalar tarafından kullanılabilir.

Paket 70 lb'den (31.751,4 g) hafif olduğu sürece, seçtiğiniz pakete uygun olan sabit fiyat kullanılır. Sizden paketin ağırlığı veya katedeceği mesafe için değil, sabit fiyatlı kutunun veya zarfın fiyatı için ücret alınır.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Kargo ve Teslimat'a gidin.

 2. Paketler bölümünde Paket ekle'ye tıklayın.

 3. Kargo şirketi paketi'ne ve ardından USPS paketi'ne tıklayın.

 4. Aşağıdaki sabit fiyat paket türlerinden kullanmak istediğinizi seçin:

 5. İsteğe bağlı: Bu paketi varsayılan paket olarak ayarlamak istiyorsanız Ödeme sayfasında ücretleri hesaplamak için bu paketi kullanın seçeneğini belirleyin.

 6. Paket ekle'ye tıklayın.

Kaydedilen paketi düzenleme

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Kargo ve Teslimat'a gidin.

 2. Paketler bölümünde, düzenlemek istediğiniz paketin yanındaki Düzenle seçeneğine tıklayın.

 3. Paketinizde değişiklikler yapın ve ardından Kaydet'e tıklayın.

Kaydedilen paketi silme

Kargo ayarlarınızda kaydedilen bir pakete artık ihtiyaç duymuyorsanız bunu silebilirsiniz. Ancak varsayılan paketinizi silemezsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Kargo ve Teslimat'a gidin.

 2. Paketler bölümünde, silmek istediğiniz paketin yanındaki Düzenle seçeneğine tıklayın.

 3. Paketi sil'e ve ardından Sil'e tıklayın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene